Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
LiterNet > Издателство > Раздели > Култура и изкуствознание > Образование

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Книги, студии, статии, помагала
Аделина Странджева
"Ний хромим към просвещението" - вяра и недоверие към силата на училището" : Bg .
Адриана Дамянова
"Конструктивизмът - нова образователна парадигма?" : Bg .
"Тестът в оценяването: митизация на технологията" : Bg .
"Субективен" смисъл на литературнообразователния дискурс на учителя и учениците като събеседници: илокутивни аспекти на речевото действие като диалогично" : Bg .
"Съчинение разсъждение" : Bg .
"Образованието (по литература) в средното училище: реформа и деформации" : Bg .
"Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми по български език и литература в перспективите, очертани от Общата европейска езикова рамка" : Bg .
"Матурата по български език и литература: проблеми и перспективи" [съавтор: Татяна Ангелова] : Bg .
Албена Бакрачева
"От интеркултуралност към мултикултуралност в хуманитарното образование" : En .
Албена Димова
"Изкуството на образованието" : Bg .
Албена Руневска
"Задачите за пунктуация" : Bg .
"Пак за учебника по литература в обучението по литература" : Bg .
Албена Цветкова
"Когато интелектът провокира въображението" : Bg .
Ангел Петров
"Комуникативната компетентност - фактор за професионалната реализация на учителя по български език" : Bg .
"Проблемите за дискурса и дискурсната компетентност на учениците в теорията и практиката на обучението по български език" : Bg .
"Система от упражнения за развиване дискурсната компетентност на ученици" : Bg .
"Същност и функции на дискурсния анализ (с оглед обучението по български език)" : Bg .
"Дискурсният анализ - средство за определяне резултатността на урока по български език" : Bg .
"Обучението по български език - обучение по култура (Опит за футурологичен анализ)" : Bg .
"Същност и функции на дискурсните техники (С оглед на обучението по български език)" : Bg .
"Дискурсните грешки в ученически текстове" : Bg .
"За същността на понятията в методиката на обучението по български език" : Bg .
"Дискурсът на методическите изследвания" : Bg .
"Ключовата компетентност "Общуване на роден език" и обучението по български език" : Bg .
Андреана Ефтимова
"Подреждане на проблемите при обучението по есе в НБУ" : Bg .
"Комуникативни стратегии в обучението по чужд език - теоретични проблеми в психолингвистична перспектива" : Bg .
"Анатомия на аргументативните грешки" : Bg .
Анелия Бръмбарова
"La linguistique du texte au service de la lecture" : Fr .
"De l’analyse а la construction du texte écrit" : Fr .
"La linguistique du texte au service de l’expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). Deuxième partie" : Fr .
"La linguistique du texte au service de l`expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). Première partie" : Fr .
"La linguistique du texte au service de l`expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). La référence et la coréférence" : Fr .
"La linguistique du texte au srevice de l`expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). La continuité sémantique" : Fr .
"La linguistique du texte au srevice de l`expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). La progression thematique" : Fr .
"La linguistique du texte au service de l`expression écrite (exploitation et pratiques didactiques). Les connecteurs. 1ère partie" : Fr .
"La linguistique du texte au service de l'expression ecrite (exploitation et pratiques didactiques). Les connecteurs. 2ème partie" : Fr .
Анелия Горанова
"За изграждане на образовани и добри хора" (съавтор: Даринка Рахнева) : Bg .
Анета Ненова
"Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви" : Bg .
"Областната образователна политика за квалификация на учителите като предпоставка за качество на езиковото и литуратурното образование" : Bg .
Ани Лозанова
"Анализ на писмени ученически текстове" : Bg .
Ани Стоилова
"За теста по български език след 7. клас" : Bg .
Анка Атанасова
"Интерактивни техники в часа по български език" : Bg .
Анна Михайлова
"Учебник по български език за 12. клас" : Bg .
Анна Справка-Сотирова
"За новата матура в Полша или надникване в нашето близко бъдеще" [съавтор: Петър Сотиров] : Bg .
Антоанета Алипиева
"Българското училище - институционална среща между българската и ромската култури" : Bg .
Биляна Николова
"Училището - желана територия" : Bg .
Божидар Ивков
"За интегрираното и включеното образование на децата със специални образователни потребности (СОП)" : Bg .
Бонка Василева
"Възможности за прилагане на интеркултурния подход в обучението по български език на деца билингви от ромската етническа общност" : Bg .
"Обучение в създаване на писмен текст в уроците по български език - мотивиране на учениците (Идеи за учебна дейност)" : Bg .
"Развиване на критическо мислене при обучение на учениците в създаване на текст описание" : Bg .
"Развитие на критическо мислене в уроците по български език чрез използване на медийни текстове" : Bg .
Борислав Георгиев
"Задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между изрази, за анализ на фразеологични словосъчетания" : Bg .
"Езиковата компетентност като компонент от оценката на зрелостния изпит по български език и литература" : Bg .
Боряна Ружекова-Рогожерова
"Language Awareness, Language Learning Strategies, Contrastive and Comparative Teaching in ELT and ESP" : Bg .
"Contrastive Analysis (French-English) in Teaching English Preterit and Perfect through Technical Texts" : En .
"Language Awareness Importance in ELT: the Case of Superlative Adjectives Presentation" : En .
Валентин Стоянов
"Баладата "Русалка" от А. С. Пушкин - проявление на класическата представа за живота и смъртта" : Bg .
"Подобряване на комуникатевните умения на учениците чрез употреба и тълкуване на езика на тялото" : Bg .
Валентина Райкова
"Театрална клубна дейност в училище" : Bg .
Валери Стефанов
"Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитарното образование)" : Bg .
Ваня Димова
"Към истината за есето в училище. Първата стъпка. Втората стъпка" : Bg .
Ваня Игнатова
"Модерността в изкуството и литературата през двадесетте години на 20. век" [съавтори: Росица Игнатова-Василева, Красимир Коев] : Bg .
"Урокът по литература - желана територия (Как задължителното става приятно)" : Bg .
Ваня Костова
"За държавния зрелостен изпит по български език и литература и за учебните програми" [съавтор: Янка Николова] : Bg .
Ваня Кръстанова
"Овладяване на речеви стратегии чрез обучението по български език (методологични и технологични аспекти)" : Bg .
"За сказуемното определение в родноезиковото обучение" : Bg .
"Обучението по български език в контекста на съвременните научни изследвания" : Bg .
"Конструиране на социалното познание на учениците чрез обучението по български език" : Bg .
"Конструктивистката парадигма в обучението по български език" : Bg .
Ваня Тивидошева
"Социокултурни компетентности" : Bg .
"Програмата "Коменски“ - реализиране на европейски измерения в училищния живот" : Bg .
Васил Пителов
"Проблеми в обучението по правопис на учениците от СОУ в Молдова" : Bg .
Венцислав Арнаудов
"Консерватизъм и консервиране" : Bg .
"Образът на съседа в учебниците по литература и история" [съавтор: В. Атанасов] : Bg .
Вера Бонева
"Висше образование по културно-историческо наследство: Българският опит" : Bg .
Верка Владимирова
"Дефиниране и диференциране на текстовите функции на имената и местоименията с оглед на учебното съдържание в 5. клас" : Bg .
Весела Михайлова
"За изучаването на граматиката като морфосинтаксис. Целите на обучението по български език и литература и изучаването на граматиката като морфосинтаксис" : Bg .
Весела Недкова
"Ученическите текстове - показатели и критерии за оценяване" : Bg .
"В обектива на образователните институции - развитието на устната реч" [съавтор: Мата Минчева] : Bg .
"Методът на груповата работа и интерактивните подходи (Урок по литература върху трагедията "Фауст" на Й. В. Гьоте)" : Bg .
Веселин Андреев
"Литературноинтерпретативното съчинение като аргументативен текст" : Bg .
"За литературноисторическото съчинение" : Bg .
Веселин Игнатов
"Образът на Божията майка в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" (Вариант на урок в 9. клас)" : Bg .
Веселин Рангелов
"Атлас. Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси" : Bg .
Виолета Герджикова
"Към повествователната техника на Омировата "Одисея". Одисеевият разказ в разказа" : Bg .
Владимир Атанасов
"Литературно образование и критика" : Bg .
"Стандартите по литература" : Bg .
"Образователният статус на есето" : Bg .
"Образът на съседа в учебниците по литература и история" [съавтор: В. Арнаудов] : Bg .
"Иван Вазов в учебниците по литература" : Bg .
"Методиката на литературното образование двадесет години по-късно" : Bg .
"Образование и е-ресурси в учебна среда" : Bg .
Владимир Донев
"Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев" : Bg .
Галина Уайнър
"Истинската природа на детето и методът "Монтесори" : Bg .
Галя Христозова
"Класификация на задачите по български език" : Bg .
"Лингвистичната компетентност - същност и основни характеристики" : Bg .
Ганка Янкова
"Ролята на неопределителните местоимения за овладяване на стратегии за социална адаптация" : Bg .
"За синтетичните (и/или комбинирани/комплексни) упражнения и мястото им в учебния процес по български език" [съавтор: Станка Костадинова] : Bg .
"И урокът по български език - "пределна познатост" или "озадачение" : Bg .
"Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове" : Bg .
Генчо Витанов
"Литературни дидактически игри" : Bg .
Гергана Апостолова
"A methodology of English language learning based on the theory of argumentation" : Bg .
Гергана Дачева
"Зрелостният изпит по български език и литература 2003 г." [съавтори: Йовка Тишева, Татяна Ангелова] : Bg .
Даринка Рахнева
"За изграждане на образовани и добри хора" (съавтор: Анелия Горанова) : Bg .
Даниела Стракова
"Интеркултурната компетентност - предизвикателство пред съвременното образование по български език и литературa" : Bg .
"Многоезичието и интеркултурната диалогичност в образователното пространство" : Bg .
Дейвид Клустер
"Какво представлява критическото мислене?" : Bg .
Десислава Илиева
"Дидактическият тест по български език - в помощ на учителя" [съавтор: Мариана Вълчанова] : Bg .
Деспина Василева
"Казусът като похват в обучението по български език" : Bg .
Деян Колев
"Интеркултурното образование и СИП "Фолклор на етносите" - рамка за успешната образователна интеграция на ромските деца" : Bg .
Димитринка Воденичарова
"Човек и бог в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" : Bg .
Димитринка Чолакова
"Интегриране на СИП "Информационни технологии" и СИП "Фолклор на етносите в България" - иновационен модел за образование на деца билингви" (Кремена Танева-Николова) : Bg .
Димитър Георгиев
"Външният свят от позицията на класната стая" : Bg .
Димитър Камбуров
"Литература и частни кандидатстудентски практики" : Bg .
Дияна Боева
“По жиците има толкова много черни лястовици, че на човек му се иска да сграбчи една и да я боядиса бяла...” : Bg .
Добрин Добрев
"Компетентности, свързани с литературната теория и история" : Bg .
Евгения Костадинова
"Теодор Траянов в учебната програма за 11. клас" : Bg .
Евелина Стоянова
"Нежната спирала" на Йордан Радичков - вариант за прочит в 8. клас" : Bg .
Елена Ангелова
"Развитие на критическо мислене чрез четене и писане" : Bg .
Елена Елисеева
"Класификацията на задачите за упражнение по синтаксис и пунктуация на сложното изречение (7. клас)" : Bg .
Елена Ласкова
"Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез извънкласната дейност" : Bg .
Елена Налбантова
"Заветът на Илия Блъсков към внучките му като документ на социалната прагматика" : Bg .
Елена Рацеева
"Матура по български език и литература в Молдова" [съавтор: Кирилка Демирева] : Bg .
Елена Тодорова
"Литературен клуб "Млад журналист" [съавтор: Иванка Змеева] : Bg .
Елинка Василева
"Изпитът след 7. клас" : Bg .
Елка Бабачева
"Методът на проекта и информационно-комуникационните технологии в обучението по български език и литература в средното училище" : Bg .
"Човешкото достойнство според романите "Дядо Горио" от Балзак, "Бел Ами" от Мопасан и "Цената" от Марко Семов" : Bg .
Елка Димитрова
"Модернизмът - преподаване и мотивиране за изучаване" : Bg .
Емил Миланов
"Просветното дело сред българските общности зад граница в периода 1990-2002 г." : Bg .
Емилия Велинова
"Варианти на рамкиране в Йовковите прозаични цикли" : Bg .
"За литературния цикъл и литературнообразователната нормативност" : Bg .
"За жанровия профил на съвременния учебник по литература" : Bg .
Здравка Бобева
"Образователната интеграция на ромите в педагогическите издания на МОН" : Bg .
Ивайло Пеев
"Физиология" на чуждоезиковото обучение - несловесни елементи в преподаването, обучението/образованието" : Bg .
Иван Велчев
"Качество на образованието: национални реалности и глобален проект" : Bg .
"Системата за оценяване - реалности и перспективи" : Bg .
"Избор на концепция за качество на образованието" : Bg .
Иван Симеонов
"Изучаването на български език и литература в Одеска област на Украйна" : Bg .
"Аргуменатативната същност на литературноинтерпретативното съчинение" : Bg .
Иванка Змеева
"Литературен клуб "Млад журналист" [съавтор: Елена Тодорова] : Bg .
Иванка Илиева
"Осуетената среща на човека със света (Конструктивистки модел на урок върху стихотворението "Книгите" на Ат. Далчев)" : Bg .
Иванка Харитонова
"Предпочетеният учебник" : Bg .
Илина Дойкова
"Писането на есе в обучението по български език зад граница" : Bg .
Илиян Ризов
"Образователна програма за развитие на междукултурен опит ("РаМО") - български модел за междукултурно образование в началното училище" : Bg .
"Тийнейджъри загърбват абстрактния хуманизъм" : Bg .
"Правата на детето като методология на гражданското образование и предмет на учебно познание" (съавтор: Марияна Минчева-Ризова) : Bg .
Илияна Тотева
"Учебникът по български език на издателство "Просвета“ за 12. клас" : Bg .
Инна Пелева
"Българска възрожденска (и друга) литература - между методологията и методиката" : Bg .
"Българска култура и литература - методически бележки с публицистично-призивни елементи" : Bg .
Ирина Генова
"Изследванията на модерното изкуство като академична дисциплина" : Bg .
Йовка Тишева
"Националният изпит-тест 1999/2000: компонентът български език и получените резултати от изпита" [съавтори: Татяна Ангелова, Стефка Фетваджиева, Любов Шишкова] : Bg .
"За дефинирането на подлога в учебниците по български език" : Bg .
"Зрелостният изпит по български език и литература 2003 г." [съавтори: Гергана Дачева, Татяна Ангелова] : Bg .
Йордан Ефтимов
"Есхил. Прикованият Прометей" : Bg .
"Софокъл. Антигона" : Bg .
Йосиф Нунев
"Духовни ценности в ромския фолклор" : Bg .
Калина Михова
"Есето - отговор на възрастовите психологически потребности на учениците от горния курс" : Bg .
"Пътеводител за писане на есе (за разкрепостяване на мисленето, за собствен и артистичен поглед към живота и света, за изграждане на индивидуален стил) - I част" : Bg .
"Пътеводител за писане на есе (за разкрепостяване на мисленето, за собствен и артистичен поглед към живота и света, за изграждане на индивидуален стил) - ІІ част" : Bg .
Камелия Станчева
"За и против Учебно-изпитната програма по български език и литература за приемане на учениците след завършен 7. клас" : Bg .
"За един възможен прочит на стихотворението "Песен за човека" от Н. Вапцаров в 8. клас" : Bg .
Капка Панайотова
"Експертност в приобщаващото образование или за приобщаващото образование - експертно?" : Bg .
Кирил Димчев
"Проблеми на обучението по български език в началото на 21. век" : Bg .
"Към въпроса за типологията на обучението по български език" : Bg .
"Методически и социолингвистични проблеми при изучаване формите на съществуване на българския език в средното училище" : Bg .
"Научното дело на доц. Стайко Кабасанов и някои актуални въпроси на методиката на обучението по български език" : Bg .
"Образователните възможности на обучението по български език и "агресията на уличния език" : Bg .
"Функции на обучението по български език" : Bg .
"Методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство" : Bg .
"Обучението по български език като първи език: типология на целите" : Bg .
"От знаниецентристки подход към компетентностен подход на занятията по български език" : Bg .
"За някои нерешени проблеми в теорията и практиката на обучението по български език" : Bg .
"Културата като цел и съдържание на съвременното обучение по български език" : Bg .
Кирилка Демирева
"Обучението по български език и литература в Молдова" : Bg .
"Интертекстуалност, мултикултурно образование, критическо мислене" : Bg .
"Матура по български език и литература в Молдова" : Bg (съавтор: Елена Рацеева).
Красимир Коев
"Проблеми на интегрирането на учениците от малцинствените общности чрез обучението по български език и литература" : Bg .
"Модерността в изкуството и литературата през двадесетте години на 20. век" [Ваня Игнатова, Росица Игнатова-Василева] : Bg .
Красимира Александрова
"Методически вариант за работа в 5. клас над текстове от смесен тип (с езикови и неезикови елементи)" : Bg .
Красимира Алексова
"The teaching of the Bulgarian language as L1 in the context of the “Modernizing Education” Reform in Bulgaria" : Bg [съавтор: Татяна Ангелова].
Кремена Танева-Николова
"Интегриране на СИП "Информационни технологии" и СИП "Фолклор на етносите в България" - иновационен модел за образование на деца билингви" (съавтор: Димитринка Чолакова) : Bg .
Кръстанка Божинова
"Прилагането на дейностно ориентирания подход в чуждоезиковото обучение: предимства и проблеми" : Bg .
Лидия Дачкова
"Българската асоциация по четене и международната програма "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" : Bg .
Любима Димитрова
"Проблемът изпит/изпити за прием в средни училища след завършен 7. клас" : Bg .
"За другостта като социокултурен проблем и литературното образование" : Bg .
Любов Шишкова
"Националният изпит-тест 1999/2000: компонентът български език и получените резултати от изпита" [съавтори: Татяна Ангелова, Йовка Тишева, Стефка Фетваджиева] : Bg .
Любомир Георгиев
"С принос за образователната реформа" : Bg .
"Паисий Хилендарски в часа по литература" : Bg .
"За началото и след това..." : Bg .
Людмила Бенчатова
"Езиковата култура и развитието й у учениците в Словакия" : Bg .
"Подготовкa нa студентите по специaлносттa словaшки език и литература зa бъдещaтa им учителскa професия" : Bg .
"Равнище на образованост на учениците роми в Словакия" : Bg .
"Организация на обучението. Груповото обучение в часовете по словашки и по български език" : Bg .
"Новата матура по словашки език и литература в Словашката република" [съавтор: Ян Папуга] : Bg .
Людмила Берковска
"Литературното образование и пробният зрелостен изпит - между очакваното и "явеното" : Bg .
"Политики на образование и оценяване. Тестът: подменената функция" : Bg .
"Задачите по литература с отворен отговор в дизайна на външното оценяване по български език и литература в 7. клас" : Bg .
Людмила Кирова
"Ролевата и симулативната игра" : Bg .
Магдалена Костова-Панайотова
из "Българската литературна класика": "Атанас Далчев" : Bg .
"Не обичам, не чета, не разбирам..." : Bg .
Малина Мануилова
"Алтернативните учебници по литература като културен феномен" : Bg .
Малина Тонова
"Аргументативното съчинение в средното училище" : Bg .
"Митологизация на героичното начало в романа "Под игото" : Bg .
"Нравственият патос и хуманизмът на Йордан Йовков при изучаването му в училище" : Bg .
Маргарита Георгиева
"Типология на ученическите текстове" : Bg .
Маргарита Димитрова
"Задачите за четене с разбиране на текст" : Bg .
Мари Врина-Николов
"Изграждането на многоезична и многокултурна обединена Европа: предизвикателство за преподаването на по-малко разпространени езици" : Bg .
Мариана Бакърджиева
"Съдържателни аспекти на програмата по литература за 11. клас" : Bg .
Мариана Вълчанова
"Дидактическият тест по български език - в помощ на учителя" [съавтор: Десислава Илиева] : Bg .
Мариана Мандева
"Комуникативноречеви умения за писмена преразказна дейност чрез първия (българския) език - начален училищен етап" : Bg .
Марийка Василева
"Държавният зрелостен изпит по български език и литература - две години след старта" [съавтор: Милена Миланова] : Bg .
Мария Георгиева
"Обучението по английски език (АЕО) в контекста на глобализация - нужда от нови подходи" : Bg .
Мария Герджикова
"За учебниците по литература в средното училище" : Bg .
"Двойственият характер на драмата и изучаването на драматическо произведение в училище" : Bg .
"Петдесет години от създаването на първата катедра по методика в България" : Bg .
"След четиридесет години в 5. клас най-после нова програма по литература" : Bg .
Мария Димитрова
"Обучение в овладяване на жанровата специфика на старобългарската литература" : Bg .
Мария Китова
"Мисъл и слово" през епохата на просвещението" : Bg .
"Езикът и религията - два различни модела на света" : Bg .
"Древните цивилизации в Централна и Южна Америка" : Bg .
Мария Костова
"Комуникативен метод и комуникативна граматика" : Bg .
"Речник на общоезиковата и общонаучна лексика в научния текст - помагало за студенти по медицина, стоматология, фармация" (съавтори: Минко Минков, Павел Цветков) : Bg .
"Собственото име като знак и социокултурен факт в актуален контекст и с оглед преподаването на български език като чужд" : Bg .
"Анекдот в помощь обучению медицинской коммуникации на русском языке" : Ru .
Мария Христова
"Специфика на общуването и ученето в интернет и обучението по български език" : Bg .
Марияна Минчева-Ризова
"Правата на детето като методология на гражданското образование и предмет на учебно познание" (съавтор Илиян Ризов) : Bg .
"Посредници в диалога за равноценността на половете (от онтологичното начало към образователната перспектива)" : Bg .
"Проблеми и противоречия в методологията на програмните програмните модели за сексуално образование" : Bg .
Марияна Митева
"Действеният анализ - фактор за интерпретативно постигане на драмата "Зидари" от Петко Тодоров" : Bg .
Марсел Корнис-Поуп
"Literary education in the age of hypertextual and networked communication: Strategies for an Interactive critical pedagogy" : En .
Мата Минчева
"В обектива на образователните институции - развитието на устната реч" (съавтор Весела Недкова) : Bg .
Мая Митренцева
"Философия на промяната: Философските дисциплини в училище след 1991 г." : Bg .
Мая Падешка
"Някои особености на аргументативните ученически текстове" : Bg .
"Развиване на умения за аргументиране чрез обучението по български език" : Bg .
"Към проблема за резултатността на ученическия аргументативен дискурс" : Bg .
"Обучението по български език и идеята за интеркултурното образование" : Bg .
Милен Пенерлиев
"Глобализацията и висшето образование" : Bg .
Милена Васева
"За стандартите в обучението по български език" : Bg .
"Новото учебно съдържание по български език в 9. и 10. клас и практиката" : Bg .
Милена Иванова
"Какъв е смисълът от провеждането на държавни зрелостни изпити?" : Bg .
"Обобщителен урок по литература в 5. клас" : Bg .
Милена Миланова
"Държавният зрелостен изпит по български език и литература - две години след старта" [съавтор: Марийка Василева] : Bg .
Милена Цанева
"Двадесет години олимпиада по български език и литература" : Bg .
Милка Харизанова
"Ниво на компетентности в областта на правописа и пунктуацията в края на основната образователна степен" : Bg .
Минко Минков
"Речник на общоезиковата и общонаучна лексика в научния текст - помагало за студенти по медицина, стоматология, фармация" (съавтори: Мария Костова, Павел Цветков) : Bg .
Миряна Янакиева
"Размисли по повод на един предстоящ изпит" : Bg .
Михаил Виденов
"За обучението по български език" : Bg .
Надежда Найденова
"Преодоляване на формалния подход при създаването на писмени текстове от учениците" : Bg .
Надя Бурджиева
"За конкусрните изпити след 7. клас" [съавтор : Т. Ангелова] : Bg .
Надя Маджирова
"Творчеството на Елисавета Багряна в 12. клас на българското училище" : Bg .
Наталия Христова-Пеева
"Литературнообразователният дискурс в постмодерната ситуация - дискурс за литературата или/и литературен дискурс" : Bg .
"Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко" : Bg .
"Ролята на ДОИ за модернизацията на българското образование" : Bg .
"Обучението по литература като бриколаж" : Bg .
"Генетичната критика и учениковият опит за/на литературно писане" : Bg .
Неда Кристанова
"Тестовите задачи след 7. клас" : Bg .
Нели Бояджиева
"Тематичен анализ на дисертациите по методика на обучението по български език, литература, чужд език, речево и говорно развитие и общуване (1996-2005)" : Bg .
Нели Илиева
"Изследване на медийната грамотност на учениците от горен курс на средното училище чрез медиен текст с висока степен на информативност" : Bg .
Никола Чолаков
"Дидактическа комуникация" : Bg .
Николай Любенов
"Училищната политика за социализиране и интегриране на учениците роми в условията на хетерогенна културна среда" [съавтор: Снежана Чилингирова] : Bg .
"За преразказа в 5.-7. клас" : Bg .
Николай Николов
"За изучаването на мит в 5. клас в условията на ромски мултилингвизъм" : Bg .
Николина Чакърова
"Фолклорни и диалектоложки проучвания в контекста на обучението по български език и литература на ученици билингви" [съавтор: Радка Добрева] : Bg .
Николинка Тотева
"Ученическото портфолио в контекста на обучението по български език и литература" [съавтор: Радка Добрева] : Bg .
Нонка Богомилова
"Преподаването по религия в гражданските училища: акценти в съвременния европейски дебат" : Bg .
Огняна Георгиева-Тенева
"(Не)четене и качество на литературното образование" : Bg .
"Развитие на критическо мислене чрез литературно образование" : Bg .
"Гражданският потенциал на литературното образование" : Bg .
"Петко Славейков и гражданското образование в началното училище" : Bg .
из "Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)" : Bg .
Павел Цветков
"Речник на общоезиковата и общонаучна лексика в научния текст - помагало за студенти по медицина, стоматология, фармация" (съавтори: Мария Костова, Минко Минков) : Bg .
Пене Ив. Димитров
"Учебните програми по български език в Република Сърбия (1941-2001)" : Bg .
Пенка Гарушева
"За" или "против" есето в училищния курс на обучение по български език и литература" : Bg .
Петър Сотиров
"Двуезичните деца - проблем ли са за обучението" : Bg .
"За новата матура в Полша или надникване в нашето близко бъдеще" [съавтор: Анна Справка-Сотирова] : Bg .
Преподавателите по български език и литература от НГДЕК
"Плодотворно сътрудничество" : Bg .
Пролет Петрова
"Преподаването на Христо Ботев в пети клас на българското училище" : Bg .
Радка Добрева
"Фолклорни и диалектоложки проучвания в контекста на обучението по български език и литература на ученици билингви" [съавтор: Николина Чакърова] : Bg .
"Ученическото портфолио в контекста на обучението по български език и литература" [съавтор: Николинка Тотева] : Bg .
Радомира Видева
"Прилагане на симулационния подход в обучението по испански юридически език за чужденци" : Bg .
Ралица Люцканова
"Виртуална класна стая - онлайн обучение в хуманитарните университетски дисциплини" : Bg .
Росица Иванова
"Изграждане на умения за усвояване на предлога в 5. клас" : Bg .
Росица Игнатова-Василева
"Модерността в изкуството и литературата през двадесетте години на 20. век" [съавтори: Ваня Игнатова, Красимир Коев] : Bg .
"Изучаване на християнската нравствена норма чрез притчите в часовете по литература в 9. клас" : Bg .
Росица Кючукова
"Формиране на критическо мислене чрез четене и писане - един полезен и необходим опит" : Bg .
"Методология на съставяне на тестови задачи по лексикология и за разбиране на текстове" : Bg .
Росица Пенкова
"Обучението по български език в българската гимназия в Унгария" : Bg .
"Тестово изпитване на кандидат-студенти от българските общности в чужбина" : Bg .
"Новата учебна програма по български език" : Bg .
Румяна Върбанова
"Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез практическа работа в кръжок "Фолклор“ : Bg .
"Коригиране на устната и писмената реч на деца билингви" : Bg .
Румяна Йовева
"Литературни истории в образователния дискурс" : Bg .
"Механизми на властта и диалогът в литературнообразователния дискурс" : Bg .
"Литературното образование в българоевропейската реалност" : Bg .
Румяна Симеонова
"Урокът по литература - размишление в девет стъпки" : Bg .
"Активизиране на диалогичната позиция при четене на разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов" : Bg .
Руска Станчева
"Задачи за откриване и анализ на логически отношения и задачи за лингвистични знания" : Bg .
Светлана Милева
"Проверката на знанията и уменията по български език в 7. клас чрез тестови задачи" : Bg .
"За комуникативната компетентност на учениците билингви" : Bg .
Светлана Стойчева
"Идеи за преподаване на вълшебна приказка с оглед на психоанализата" : Bg .
Славка Тодорова
"Споделено: "Чавале ромале" - музика, танц и еуфория" : Bg .
Снежана Георгиева
"Ученическите писмени текстове и употрбата на местоимения в тях" : Bg .
Снежана Добрева
"Негативни аспекти при използване на механизмите и средствата за текстова свързаност в ученическите писмени разработки" : Bg .
Снежана Чилингирова
"Училищната политика за социализиране и интегриране на учениците роми в условията на хетерогенна културна среда" [съавтор: Николай Любенов] : Bg .
София Димитрова
"Новият учебен план за средното общообразователно училище" : Bg .
Станислава Симеонова
"Проблемът за социокултурната компетентност - предизвикателство пред методиката на обучение по български език" : Bg .
Станка Вълкова
"Още едно мнение за изпита след 7. клас" : Bg .
Станка Костадинова
"За синтетичните (и/или комбинирани/комплексни) упражнения и мястото им в учебния процес по български език" [съавтор: Ганка Янкова] : Bg .
Стефка Фетваджиева
"Националният изпит-тест 1999/2000: компонентът български език и получените резултати от изпита" [съавтори: Татяна Ангелова, Йовка Тишева, Любов Шишкова] : Bg .
Стилиян Димитров
"Творческа работилница "Йордан Йовков" : Bg .
Стилиян Стоянов
"Просветното дело сред българските общности в Украйна" : Bg .
Таня Лазарова
"Новите книги и техните букви (Как традиционни и модерни методически похвати водят учениците към новото знание)" : Bg .
"Изграждане на теза и аргументи на есе апел "За цената" (съавтор: Таня Стойнова) : Bg .
Таня Стойнова
"Изграждане на теза и аргументи на есе апел "За цената" (съавтор: Таня Лазарова) : Bg .
Татяна Александрова
"Задачите за правопис" : Bg .
"Лингвистичната терминология в учебниците по български език за основното училище и целите на обучението" : Bg .
Татяна Ангелова
"За конкурсните изпити след 7. клас" [съавтор : Н. Бурджиева] : Bg .
"Националният изпит-тест 1999/2000: компонентът български език и получените резултати от изпита" (съавтори: Йовка Тишева, Стефка Фетваджиева, Любов Шишкова) : Bg .
"Новата учебна програма по български език за 11. клас през погледа на специалиста по методика" : Bg .
"Предизвикателствата на учебната програма по български език в 12. клас" : Bg .
"Обучението по български език, учебникът по български език и интернет" : Bg .
"The teaching of the Bulgarian language as L1 in the context of the “Modernizing Education” Reform in Bulgaria" : Bg [съавтор: Красимира Алексова].
"Зрелостният изпит по български език и литература 2003 г." [съавтори: Йовка Тишева, Гергана Дачева] : Bg .
"Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда" : Bg .
"Новите образователни технологии, интернет и обучението по български език" : Bg .
"Показатели за качество на обучението по български език в средното училище" [съавтор: Красмира Алексова] : Bg .
"Тестовите задачи със свободен отговор в обучението по български език" : Bg .
"Развитие на критическото мислене на студенти по българска и славянска филология чрез избираемия лекционен курс "Учебни речеви жанрове: текстолингвистични, социолингвистични и психолингвистични аспекти" : Bg .
"Матурата по български език и литература: проблеми и перспективи" [съавтор: Адриана Дамянова] : Bg .
"Международното изследване PARLS`2006 и резултатите от участието на българските ученици в него. Приложение на резултатите" : Bg .
Теменуга Тенева
"Урокът по литература - предвидимото приключение" : Bg .
"Интерпретацията - технология на литературния прочит в образователния дискурс" : Bg .
"Формиране на начални читателски умения чрез урока по литература в образователната степен 1.-4. клас" : Bg .
"Формиране на знания и умения за разпознаване на художествената природа на лирическата творба в образователната степен 5.-8. клас" : Bg .
"Многоречието на поетическия текст в повторителността на казването му (Разпознаване и смисъл на някои стихотворни техники)" : Bg .
"За основанията и методиката на оценяване на Зрелостния изпит по български език и литература" : Bg .
"Homo Faber и/или Homo Ludens - разпознаването на учителя (по литература) в процеса на образователното му ставане" : Bg .
Теодора Власева
"От читанката христоматия към читанката "библиотека" : Bg .
Теодора Станкова
"За магистърската програма "Образованието по български език и литература в средното училище" : Bg .
Умберто Еко
"Как се пише дипломна работа" : Bg (откъс; пр. Стефан Станчев).
Фикри Хюсеин
"За комуникативната компетентност на учениците билингви" : Bg .
Христо Кючуков
"Четенето с разбиране в условия на билингвизъм" : Bg .
Цветелина Георгиева
"Мнение за формàта на изпита по български език след седми клас" : Bg .
"Интегралният подход в езиковото обучение" : Bg .
Цветелина Драганова
"Бай Ганю" от Алеко Константинов и езикът на сцената на историята" : Bg .
"Историята в текстовете от националния литературен канон: начини на употреба" : Bg .
Ценка Иванова
"Българският език в европейското университетско образование - статус, проблеми, перспективи" : Bg .
Цеца Тасева
"Възприемане на музика в училище - традиции и иновации" : Bg .
"Възможности на информационните технологии за повишаване ефективността на възприемането на музика (в началния етап на СОУ)" : Bg .
Юлиян Наков
"Хуманизиране отношенията учител-ученик и квалификационната програма "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" : Bg .
Юлия Йорданова
"Своевременни размишления за киното, книгите и образованието" : Bg .
Ян Папуга
"Новата матура по словашки език и литература в Словашката република" [съавтор: Людмила Бенчатова] : Bg .
Яна Рашева-Мерджанова
"Библията в училище - педагогическа концепция и методическа парадигма" : Bg .
"Библията в училище - педагого-ценностен прочит на основните сюжети" : Bg .
Янка Николова
"За държавния зрелостен изпит по български език и литература и за учебните програми" [съавтор: Ваня Костова] : Bg .

 

Рецензии
* * *
"След конкурса за методическа разработка на тема "Аргументативното съчинение в средното училище" : Bg .
Издателство "Просвета"
"Преразказът - подробен, сбит, трансформиращ" : Bg .
Августа Манолева
"Предпочетеното помагало (Тестове по български език за 7. клас. Обяснение на отговорите. Анализ на постиженията)" : Bg .
Ангел Петров
"Полезни помагала по български език" : Bg .
"Ново издание на основополагащ труд по методика на обучението по български език" [съавтор: Татяна Ангелова] : Bg .
"Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс" : Bg .
"Успешна реализация на продуктивни лингвометодически идеи" : [съавтор: Кирил Димчев] : Bg .
Андреана Ефтимова
"Защо да уча български език, след като си го знам?!" : Bg .
"Елегантният баланс между теория и практика, между традиция и съвременност" : Bg .
Анна Йорданова
"Един учебник през "ситото" на опита" : Bg .
Антоанета Алипиева
"Теория и методика - органика на днешното ни образование" : Bg .
Бисерка Стоименова
"Преподавателската ситуация" и безпорядъкът на дискурсите" : Bg .
Валентина Петрова
"За един учебник по литература и споделените ни пътища към смисъла" : Bg .
"За отворения финал на един учебник по български език" : Bg .
Ванина Сумрова
"Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти" [Пашов, Петър, Мария Пашова, "Помагало по български език V-VII клас - таблици, схеми, примери"] : Bg .
Ваня Кръстанова
"Функционален, полезен и интересен" : Bg .
Василка Петричева
"Книга за хорото" : Bg .
Величко Панайотов
"Написаното остава" : Bg .
Весела Белчева
"Един ретроспективен поглед към българските студенти на Сосюр" : Bg .
Веселина Симеонова
"Съвременният учебник по български език" : Bg .
Гергана Дачева
"Ново изследване върху разнородни методически аспекти на обучението по български език" : Bg .
"Крачка напред в обучението по български език" : Bg .
Гинка Георгиева
"Желан и полезен спътник" : Bg .
Димитринка Воденичарова
"Учебниците по литература за 9. клас - за и против" : Bg .
"Учебниците на издателство "Кръгозор" : Bg .
Екатерина Генчева
"Ново помагало за изучаване на старобългарската литература" : Bg .
Емилия Василева
"Професионално прозрение и респектираща компетентност" : Bg .
Иван Симеонов
"Интересно изследване" : Bg .
Илияна Горанова
"Възгледите на един лингвист за обучението по български език (в университета и в средното училище)" : Bg .
Йоана Павлова
"Монографията "Невербални аспекти в чуждоезиковото обучение. Екстралингвистичен 4D подход към езика" на Ивайло Пеев - "полиметрично" към чуждоезиковото обучение" : Bg .
Кирил Димчев
"Книга, нужна на всеки филолог" [Ангел Петров, Дискурсният анализ в обучението по български език 5.-8. клас] : Bg .
"Дискурсните техники в обучението по български език" : Bg .
"Принос към теорията и практиката на социолингвистичните изследвания" : Bg .
"Изучаването на българския език като втори език - приоритетна задача на съвременната методика" : Bg .
"Успешна реализация на продуктивни лингвометодически идеи" [съавтор: Ангел Петров] : Bg .
"Полезно и функционално помагало" : Bg .
"Приносен методически труд" : Bg .
"Приносен труд за интензивно изучаване на българския език като втори език" : Bg .
Клавдия Сапунджиева
"Един модерен учебник" : Bg .
Койка Попова
"Помагало за българите в чужбина" [съавтор: Радослав Радев] : Bg .
Красимира Александрова
"Споделено за един учебник" : Bg .
Красимира Кацарска
"Предпочитаният учебник" : Bg .
"Учебниците по литература за 9. клас" : Bg .
"Антология на вечния духовен хоризонт" : Bg .
Людмила Берковска
"Методика на литературното образование" - очаквана книга" : Bg .
Людмила Стоянова
"Успешно приложно изследване за потенциала на песента в чуждоезиковото обучение" : Bg .
Магдалена Костова-Панайотова
"Един модерен и провокативен учебник" : Bg .
Мариана Милева
"Добрият учебник оставя възможности за "дописване" : Bg .
Мария Герджикова
"Една книга - актуална и ценна, която няма да бъде забравена след изпита" : Bg .
Мария Мъжлекова
"Необходим лексикографски справочник за обучението по български език и литература" : Bg .
Милена Цветкова
"Книга вдъхновител за качествени есеисти" : Bg .
Мирена Славова
"Явление на книжния пазар" : Bg .
Нелида Перянова
"Български език - "Първият и главен предмет" в българското училище" : Bg .
"Български език за 12. клас на издателство "Булвест 2000“ - новаторство и традиции" : Bg .
Никола Георгиев
"Дързост и методика, или за драмата като драма" [Мария Герджикова, "Изучаване на драма в училище с оглед жанровата й специфика"] : Bg .
Николина Георгиева
"Конструктивизмът и литературнообразователната практика" : Bg .
Павел Петров
"Ценен методически труд с теоретични и практикоприложни приноси" : Bg .
"Помагало, което си заслужава да имате" : Bg .
"Помагало за успешна матура" : Bg .
Радослав Радев
"Помагало за българите в чужбина" [съавтор: Койка Попова] : Bg .
Росица Пенкова
"Стойностни езиковедски и методически приноси" : Bg .
"Фундаментално проучване върху основите на съвременната методика на обучението по български език" : Bg .
Татяна Ангелова
"Необходим справочник за българския книжовен език" : Bg .
"Ново издание на основополагащ труд по методика на обучението по български език" [съавтор: Ангел Петров] : Bg .
"Иновациите в обучението по български език и литература и квалификационната дейност с учителите българисти" : Bg .
Татяна Душанова
"Една по-различна книга за кандидатстващите с български език и литература седмокласници" : Bg .
Теменуга Тенева
"Писмените ученически текстове" : Bg .
Теодора Крумова
"Истории край огнището" - учебно помагало и учебна тетрадка за 5.-8. клас" : Bg .
Янка Николова
"Прилагане на новата учебна програма по български език и литература в 5. клас" : Bg .

Послеслови
Ангел В. Ангелов
"Защо издаваме книгата на Умберто Еко "Как се пише дипломна работа" : Bg .

Портрети
"Кои са те" : Bg .
Огняна Георгиева-Тенева
"Срещи със съзидателното" : Bg .

Годишнини
Владимир Атанасов
"Елегантността на методическото познание (Проф. дпн Мария Герджикова на 70 години)" : Bg .

Интервюта
* * *
"Интервю с Албена Бакрачева. Американистката мечта" : Bg .
Даниел Полихронов
"Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. Интервю с Весела Фламбурари" : Bg .
Елена Владова
"Клодиа Калво. В България има огромен потенциал и хората не трябва да бездействат" : Bg .
Людмила Димова

"Интервю с Койно Койнов" : Bg .
Магдалена Костова-Панайотова
"Идея за славянски лицей" : Bg .
Мая Дългъчева
"Първите седем" вече не липсват" [М. Шоселова] : Bg .
Огняна Георгиева-Тенева
"Да върнем децата в училище (Антонина Желязкова пред сп. Български език и литература)" : Bg .

Анкети
Валентина Райкова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Вера Котева
"Изпитът - "гордиевият възел" в образованието" ["Анкета на сп. "Български език и литература"] : Bg .
Веселин Игнатов
"Анкета [на сп. "Български език и литература"] : Bg .
Евгени Зашев
"De educatione et disciplina. Вместо предисловие, или за дебата около образованието" ["Анкета на сп. "Български език и литература"] : Bg .
Евдокия Пенкова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Иванка Илиева
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Илиана Кръстева
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Любима Димитрова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" (съавтор: Павлина Чингова) : Bg .
Мариана Бакърджиева
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Мария Йосифова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Надя Маджирова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Николай Иванов
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Олга Попова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .
Павлина Чингова
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" (съавтор: Любима Димитрова) : Bg .
Пенка Гарушева
"Есето" : Bg .
Радослав Радев
"Есето" : Bg .
Цветана Милчева
"Анкета [на сп. "Български език и литература"]" : Bg .

Слова
Здравка Бобева
"Приветствие" : Bg .

Обзори
Йонка Найденова

"Институт за литература при БАН" : Bg .

Отзиви
Асоциация на учителите по български език и литература
"Публично обсъждане на наболели въпроси" : Bg .

Полилог
"Кръгла маса: Устната реч в обучението по български език като роден и като чужд" : Bg .

Програми
"Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература" : Bg .
"Учебно-изпитна програма за зрелостен изпит по български език и литература" : Bg .
"Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен 7. клас" : Bg .

Дискусии
"Изпитът по български език и литература след 7. клас за кандидатстване в училища с държавен прием" : Bg .

Учебно-помощни материали
"Примерен тест по български език и литература за приемане на ученици след завършен 7. клас" : Bg .
"Примерен текст за преразказ" : Bg .
"Насоки за работа върху преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача" : Bg .
"Примерен изпитен вариант за държавен зрелостен изпит по български език и литература" : Bg .

Информация
"EUROPASS - общопризнатият начин за описание на квалификациите и компетентности, вече важна част от средното образование в България" : Bg .
"Позицията на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Bg .

 

Повече материали в: Образование по български език и литература: >>>

 


Очакваме вашите текстове. Но преди да ги изпратите, запознайте се с условията за публикуване в издателство & списание LiterNet.