Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

АНКЕТА
[НА СП. "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"]

Иванка Илиева

web

1. Според чл. 13, ал. 2, и чл. 14 на Закона за степента на образованието, общообразователния минимум и учебния план държавните образователни изисквания подлежат на актуализация всеки четири години. Какви корекции и промени бихте предложили Вие?

2. Защо е необходим изпит след 7. клас за кандидатстване в профилирани и професионални гимназии?

3. Необходим ли е изпит за завършване на образователна степен?

 

1. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) изпълняват ключова роля по отношение на всички документи, регламентиращи структурата и обема на учебното съдържание, и пряко или косвено влияят върху всички елементи на литературното образование. Влияят върху ролята и функциите на участниците в него, върху подбора на методи на преподаване и учене, върху информационното му осигуряване, върху оценяването на постиженията на учениците и пр.

ДОИ за УС полагат целите и задачите на образованието: учениците и учителите знаят към какво трябва да се стремят; авторите на учебна литература са наясно на какви изисквания да отговарят учебниците и учебните помагала, а експертите и ръководителите чрез тях уточняват критериите за контрол и оценка на образователната практика. Не на последно място ДОИ за УС ориентират обществеността какво може да очаква от образованието.

При толкова много заинтересовани естествено е да се желае ДОИ за УС да отговарят адекватно на динамично променящите се социални условия. Стандартите за учебно съдържание, заложени в тях, с които се определя общообразователният минимум, трябва да бъдат постижими за около 80 % от учениците.

Но в днешния момент знанията, предвидени за овладяване в училище, са твърде академични и твърде далеч от контекста, в който учениците живеят и общуват, и това ги прави нефункционални. Обемът на фактологичната информация е голям и дори да се усвои добре, след известен период от време се забравя или не подпомага намирането на стратегии за решаването на интегрални проблеми като знак за тяхната ефективност.

Така че ДОИ за УС трябва да са ориентирани към най-важните, към ключовите проблеми, идеи, понятия, подходи; не да бъдат съкратен академичен еквивалент на науката литературознание, а да стимулират познавателния процес, методите за изследване и конструиране; да осигуряват активно участие на учениците в търсене, намиране и обработка на информация от различни източници и с различни средства; да провокират изграждане на умения за критично, самостоятелно оценяване и за аргументиране на позиция, както и за сравняване на различни позиции; да спомагат за изграждане на умения за решаване на практически задачи чрез различни стратегии, за развиване на способности за самоконтрол, самооценка и планиране на личностно развитие; да оформят готовност и стремеж към учене през целия живот.

Такъв подход изисква преосмислянето и на определеното от сегашните учебни програми, съответно и от учебниците, учебно съдържание, за да се премахнат информационната претовареност и излишният академизъм. Учебното съдържание трябва да бъде ориентирано към науката, но и към практиката, както и към утвърждаване на личността на ученика в центъра на образователния процес.

2. Изпитът след 7. клас е необходим, защото ДОИ за УС все още не са въведени в частта си за основно образование. Липсата на обективна проверка на изхода му не само лишава от ясна представа за равнището на овладяване на книжовните норми на езика, но води и до липса на сериозна мотивация за учене и до занижено равнище на усвояването на материала. А на всички е ясно, че това са годините, в които учещите се получават базисни за бъдещото си образование знания. При това положение естествено е профилираните и професионалните гимназии да подбират учениците си чрез изпит.

3. Днес обществото ни се сблъсква със сложни икономически и социални проблеми, чието решаване е труден и продължителен процес, изискващ разгръщането на потенциала на всички негови членове. Новите икономически условия поставят сериозни изисквания и пред образованието, а в последните години качеството му не е особено добро. Твърде голям е броят на отпадащите от училище, а и на тези, завършващи с минимални знания и умения.

В контекста на тези факти е ясно, че изпит по български език и литература за завършване на образователна степен е необходим, защото, от една страна, дава мотивация за учене, мобилизира участниците в учебния процес и придава смисъл на труда им, а, от друга страна - това е продуктът, който ще покаже надеждното функциониране и ефективността на ДОИ за УС. Но както ДОИ за УС, така и форматът на изпита трябва да насочват учениците не към стремеж към академизъм, който е излишен, към репродуциране на знания, а към постигане на умения за защита на позиции, към създаване на стратегии за решаване на проблеми, на способност за творческо отношение при решаването им (гледна точка, която споделих по-подробно при отговора на първия въпрос).

Бих желала отново да припомня и да се съглася с мнението на вече изказали се колеги, че преди въвеждането на изпита е необходимо обществото да е напълно наясно с формата и критериите за оценяване, а още по-важно е учениците, които ще бъдат подложени на изпит, да са отработили в учебния процес всички негови параметри.

 

 

© Иванка Илиева
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2005, № 4
© Електронно списание LiterNet, 12.10.2005, № 10 (71)

Други публикации:
Български език и литература, 2005, № 4.