Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС

Янка Николова

web

1. Български език

Прилагането на новата учебна програма в 5. клас започна, както е известно, през настоящата - 2006-2007 учебна година. Промяната до голяма степен беше продиктувана от усилията на методици, научни работници и експерти по български език и литература да има приемственост между началния, средния и горния курс, от една страна, и между отделните класове, от друга страна.

Приех поредния випуск в моето училище, което е със спортен профил, като предизвикателство - необходимо бе да проверя на практика прилагането на новата учебна програма, да проследя промените в учебната програма по български език; да съдействам за развитие на комуникативноречевите умения на учениците и за ранната подготовка за матура.

В края на предходната учебна година бяха направени презентации на всички учебници по български език и литература. Прецених, че за моите ученици най-подходящ ще бъде учебникът на издателство "Просвета" с автори доц. Милена Васева и Весела Михайлова.

Учебникът е структуриран в четири основни раздела:

І. Езикът - общуване и текст.

ІІ. Думата - строеж и значение.

ІІІ. Граматика - части на изречението и части на речта.

ІV. Моите текстове - практикум.

Всеки раздел е богато илюстрован с рисунки, разкриващи различни ситуации на речево общуване.

Учебникът започва с уводен урок, който изяснява въпросът, как и кога е произлязъл човешкият език. Това е интересен и същевременно труден въпрос, над който човечеството размишлява от дълбока древност до днес. Тези знания обаче се поднасят на учениците така, че да бъдат усвоени без затруднения. Учебникът дава възможност на петокласниците да разсъждават върху въпросите, как и за какво служи езикът на хората, по какъв начин са общували те помежду си 5000 г. пр.Хр., кога е засвидетелствана шумерската и азбучната писменост. Представеното знание обогатява културата на учениците, а поставените въпроси развиват комуникативните им умения.

Преходните уроци към първия раздел са насочени към изучаване на различни ситуации на общуване и техните елементи. От голяма полза за учителя и ученика е наличието на допълнителни уроци за упражнения ("Знам и мога") след всяка урочна единица. Упражненията са структурирани според трудността им, като се започва с тестови задачи, преминава се през практически и се стигне до творчески. Статистиката показва, че при тестовите изпитвания въз основа на уроците "Знам и мога" 68% от петокласниците показват много добра усвояемост на учебния материал.

Извод: Учебникът е комуникативен, т.е. разбираем, достъпен, провокиращ интереса на учениците.

С помощта на този раздел знанията се разширяват, като се разгръща темата за видовете текст при официално и официално-делово общуване. У учениците се създават умения за диалогично общуване и в двете сфери, както и умения не само за разбиране, но и за създаване на текстове в официална или неофициална обстановка; овладяват се етикетни формули за двата типа общуване. Текстовете от различните стилове: художествен, научнопопулярен, научен, са старателно подбрани и умело поднесени - чрез тях петокласниците имат възможност да получат допълнителни знания.

В учителската си работа до момента - към темата за употреба на глаголните времена в текста, стигнах до извода, че учениците вече умеят:

- да определят предмета и темата на текста;

- да определят съответните глаголни времена;

- да съчетават глаголни времена;

- да използват подходящо специфичното обобщено сегашно време при създаване на текст, даващ информация за трайни факти и закономерности;

- да разпознават без трудност сегашно историческо време в текстове, в които се разказва за отминали събития;

- при създаване на собствен текст да определят неговата цел; условия (дали е устен или писмен); основен предмет (каква сфера от живота ни разкрива: хора, животни, явления); тема (за какво се говори в него).

Следва преход към изучаване на лингвистичните единици - звук, дума. Надграждайки знанията си последователно, учениците научават, че:

- езикът е основно средство за опознаване и споделяне на създаденото от природата и човека в света;

- предметите, техните признаци и действия се назовават с думи;

- хората, за да се разбират помежду си, когато общуват на един език, трябва: да знаят какво означават думите; да ги произнасят по един и същи начин; да ги пишат по един и същи начин; да познават освен прякото и преносното им значение.

Смятам, че поднесени в тази последователност, уроците предлагат по-добро систематизиране на знанията в 5. клас. Така учениците по-лесно възприемат и различните видове текстове: описание, преразказ, разказ, разсъждение. Чрез създаването на текст в съответния жанр учениците прилагат на практика наученото.

До момента не мога да посоча слаби страни на учебника, по който работя. Още повече, че значителен процент (~70) от учениците ми постигат добри и много добри резултати при устни и писмени изпитвания. Препоръката ми към авторския колектив е към учебника по български език да приложи мултимедиен диск (какъвто има към учебника по литература).

Намирам, че учебната програма по български език за 5. клас е модерна. Тя съответства на ДОИ за УС за прогимназиалния етап на обучение. Заложените идеи за надграждане на социокултурните и езиковите компетентности при устно и писмено общуване задължават учители и ученици да се стремят към високи крайни резултати.

2. Литература

Новата учебна програма по литература за 5. клас също бе въведена през есента на учебната 2006-2007 година. Промяната й бе закономерна и необходима, като се имат предвид измененията в учебното съдържание по литература от 2001 г. Поемайки петокласници, се наложи да съчетавам два приоритета: да поддържам интереса към литературата у деца, ориентирани предимно към спорта; да усъвършенствам практическите си умения на учител.

Присъствах на презентациите на всички учебници по литература. След тяхното изслушване и след моите размисли кой материал би отговарял най-добре на интересите и възможностите на учениците в Спортното училище, се спрях на издателство "АзБуки" - "Просвета" с автори Виолета Петрова, Невена Матеева, Искра Котова.

Учебникът е структуриран в четири основни раздела:

І. Светът и човекът

ІІ. Фолклорни представи за света

ІІІ. Фолклорен празничен календар

ІV. Човекът и общността

Новите знания са богато илюстрирани с цветен снимков материал. Въпросите към всяка урочна единица, както и новите термини и непознатите думи, са подредени в цветни карета. Всеки раздел завършва с примерен тест, допълващ самостоятелната подготовка на учениците.

Пети клас е преходен от началния към прогимназиалния курс на обучение. Различен трябва да е подходът към прочита и разглеждането на художествената творба, за да се разширява кръгът от нови знания. В учебника по литература на този авторски колектив ми допадна принципът, всеки представен текст да е даден не сам за себе си, а да е част от веригата на последователно натрупващи се знания.

Първият раздел насочва учениците към осмисляне на въпроса за възникването на света и за това, как древните хора са го оприличавали на познати явления от своя опит; към темата за враждите, битките и победите, които заемат отчетливо място в митологичния разказ. Митологията е отдалечена във времето от нас и понякога е трудна за разбиране, но разказана увлекателно в кратки текстове, илюстрирана чрез схеми, рисунки, снимки, тя се възприема с лекота от петокласниците. За тях е интересно да научат нещо за старогръцката и българската митология, както и за скандинавската и арменската. Това е новото в учебната програма и то е много добре поднесено в учебника.

Учениците имат знания от началния курс върху старогръцка и българска митология. Те споделят наученото до момента и го съотнасят с по-малко познатите митологии. Библейските текстове, включени в учебника за 5. клас, са кратки и достъпни за учениците. Те откриват и анализират причините за породилия се монотеистичен модел на света, синтезирано поднесен в таблица.

Много добре е направен преходът към митологичните образи и сюжети във фолклорните песни. На базата на изученото от митологията петокласниците лесно могат да съотнесат разбиранията си за "горен", "долен" свят и "средна земя". В песента "Славки си рожба не трае" са въведени мотивът за патриархалния бит и нрави, за народните вярвания и обичаи. Начинът, по който е представена песента в учебника, дава възможност на учителя да разкрие връзката между песните и християнските празници, а учениците са провокирани да разберат как са възникнали митичните песни и как древните хора са намерили начин да изразят в тях познанията си за света. Така както е интерпретирана в учебника, тази песен може да послужи за мост към изучаването на фолклорния празник Гергьовден, както и за утвърждаването на правилата на родовия морал, чиито основни опорни точки са раждането на живота, неговото съхраняване и продължаване.

В старите учебници за 5. клас се изучаваха всички видове народни песни. Настоящият учебник показва, че това не е необходимо - върху по-малко песни у учениците може да се изгради представа за устоите на родовия морал, като се преоткрият типичните негови ценности. С последвалото изучаване на приказката "Тримата братя и златната ябълка", както и на "Събра Марко триесе юнаци" (от цикъла юнашки народни песни) учениците сполучливо се водят до извода, че ред човешки ценности са непроменяеми във времето.

Добре поднесен е и фолклорният празничен календар. Той е разгърнат така, че учениците да усетят ценността от съхраняването на традицията в рода и семейството. На учителя се дава възможност да се движи по урочните единици гъвкаво с цел да ги актуализира според празника или годишния сезон.

Рубриката "За бъдещите изследователи" е полезна за всички петокласници, независимо че някои от тях са посещавали Неделно училище. Снимковият материал "Трапеза за Бъдни вечер", стенописът на Рождество Христово в Арбанаси, фолклорните и художествените текстове, както и мултимедийната презентация към учебника са стъпка към обогатяване на представите за традициите в българския дом и семейство. Понятията род, родова връзка, родови отношения, добродетелност, разбира се, не са нови за учениците. Учебникът обаче открива възможности те да бъдат допълнени не само в образователно, но и във възпитателно отношение.

В рецензирания учебник добре е използван фактът, че децата често съотнасят представените от учебните текстове универсални човешки ценности: добро-зло, красиво-грозно, справедливо-несправедливо, както и създаваната в тях реалност с действителността, в която живеят. Това определя подхода, учениците да бъдат поставяни в ситуации да преоткриват нещо в себе си и да се променят положително. Часовете, посветени на празничния календар, предразполагат към интегриране на предметите изобразително изкуство (рисуване на картини, свързани с конкретен празник), музика (слушане на подходящи песни) и развитие на речта чрез собствени интерпретации на изучения материал.

Единствената слабост, която намирам, е, че поднесеният мултимедиен диск съдържа недостатъчен илюстративен материал, особено за големите християнски празници Коледа и Великден. Освен това повечето картини от учебника се повтарят в диска.

В заключение: обновената учебна програма по литература за 5. клас има успешно приложение дори в специализирано училище, в което всеки ден учениците имат по три часа тренировки. Но те работят с учебник, който е съобразен с възрастта им и им поднася учебния материал достъпно и увлекателно.

 

 

© Янка Николова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 3
© Електронно списание LiterNet, 15.10.2007, № 10 (95)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 3.