Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС*

Български език и литература, 2007, бр. 1

1. Основни изисквания за създаване на преразказ.

• Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

• Не се допуска изграждане на микротекстове с коментарен (интерпретативен) характер и изразяване на лична позиция от страна на преразказващия.

• Употребената в художествения текст пряка реч се преобразува в непряка и/или в полупряка реч.

• Преразказва се в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни глаголни времена и наклонения.

• Не се допускат отклонения от лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма.

• Спазват се изискванията за графично оформяне на писмения текст - открояване на абзаци, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакции и т.н.

2. Специфични особености на преразказ с промяна на гледната точка.

Когато в художествения текст е използвано аз-повествование (глаголните форми са в първо лице, единствено/множествено число), дидактическата задача може да изисква преразказване от името на неутрален разказвач. В този случай е необходимо да се имат предвид следните особености:

• Основното глаголно време е сегашно историческо време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.

• Съдържанието на художествения текст се предава вярно и изчерпателно без разместване на последователността на епизодите.

Когато дидактическата задача изисква преразказ от името на герой, необходимо е да се имат предвид следните особености:

• Основното глаголно време е минало свършено време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.

• Пишещият преценява на кои епизоди от сюжетното развитие героят е свидетел, както и степента на важност на отделните епизоди. В резултат на това моментите с по-голямо значение в развитието на действието се представят чрез подробен преразказ, а други моменти - чрез сбит преразказ.

• По преценка на разказващия герой е възможно пренареждане на епизоди, което пренареждане трябва да се подчинява на логиката на художествения текст.

За да бъдат спазени представените изисквания, особено важно е да се прочете внимателно условието на дидактическата задача и да се обмисли подходяща стратегия за писане на преразказа.

3. Критерии за оценяване на преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача.

КРИТЕРИИ
Брой точки
1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ УЧЕНИКЪТ:  
  Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.
4
  Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито.
3
  Предава съдържанието вярно и в съответствие с развитието на действието, но пропуска някои епизоди.
2
  Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието.
1
  Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието.
0
2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА УЧЕНИКЪТ:  
  Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито - епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.
5
  Се съобразява с дидактическата задача; прилага уместно техниките на сбитото и подробно преразказване, но пропуска необосновано елементи на описание, повествование и/или разсъждение в художествения текст.
4
  Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предава сбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди.
3
  Като цяло се съобразява с дидактическата задача и не променя смисъла на художествения текст, но предава сбито и пропуска необосновано епизод (епизоди).
2
  Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на ххудожествения текст, така и на преразказа.
1
  Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване.
0
3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОТЕКСТОВЕ С КОМЕНТАРЕН (ИНТЕРПРЕТАТИВЕН) ХАРАКТЕР УЧЕНИКЪТ:  
  Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер).
3
  Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст.
2
  Преразказва, като "дописва" художествения текст, без да променя неговия смисъл.
1
  Преразказва, като допуска елементи на разсъждение и "дописва" художествения текст, с което променя неговия смисъл.
0
4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ:  
  Преобразува правилно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения.
2
  Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи.
1
  Не умее да преобразува пряката реч в непряка, поради което не преразказвадиалозите или монолозите в художествения текст и/илипредава директно пряката реч.
0
5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСНОВНО ГЛАГОЛНО ВРЕМЕ УЧЕНИКЪТ:  
  Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения.
3
  Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.
2
  Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателните глаголни времена и наклонения.  
  Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешка при съвместната употреба на основните глаголни времена и наклонения.  
6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ГРАМАТИЧНАТА, ПРАВОПИСНАТА И ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА УЧЕНИКЪТ:  
  Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.
5
  Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.
4
  Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.
3
  Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.
2
  Допуска груби и повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.
1
  Проявява явна езикова некомпетентност
0
7. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА СИ КУЛТУРА УЧЕНИКЪТ:  
  Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.
1
  Употребява стилово неуместни думи и изрази; използва неподходящи синоними и синтактични конструкции.
0
8. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕРАЗКАЗА УЧЕНИКЪТ:  
  Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малките букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост.
2
  Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост.
1
  Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо.
0
  ПРЕРАЗКАЗЪТ СЕ ОЦЕНЯВА С 0 ТОЧКИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е:  
  Предал празен лист.
  Написал текст, който няма пряко отношение към изпитния текст.
  Писал нечетливо до степен на неразбираемост.

 


* Вж. <http://www.minedu.government.bg> (25.04.2007). [обратно]

 

 

=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 1
© Електронно списание LiterNet, 19.05.2007, № 5 (90)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 1.