Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - "ПЪРВИЯТ И ГЛАВЕН ПРЕДМЕТ" В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Нелида Перянова

web

Дали някой не би се смутил от заглавието и не би се възпротивил на категоричността, с която звучи определението за българския език като „първия и главен предмет“ в българското училище според точната характеристика на академик Александър Теодоров-Балан?

Увереност, че именно от тази характеристика са се ръководили в своята работа, ни дават авторите на учебниците по български език за 9. и 10. клас Кирил Димчев, Ина Комарска и Ангел Петров.

Предлаганите учебници изпълняват главната задача на обучението по български език в 9. и 10. клас - да развиват способностите за общуване в научната и в естетическата сфера. Динамично развиващата се социокултурна реалност в България и в света налага промени в културнообразователната област „Български език и литература“ и в учебниците. Тенденциите на разгърната комуникация в новия век обуславя появата на нови и различни по своя модел учебни помагала, сред които са и предлаганите дидактически книги.

Вникването във функционалните и структурните особености на учебниците позволява да се види, че те следват логиката на Учебната програма, че са съобразени с възрастовите и с познавателните способности на учениците. Авторският колектив, утвърдил се в учебникарската практика със своите помагала по български език от 5. до 8. клас, успешно развива тенденция, която преодолява самоцелността в усвояването на лингвистичната информация.

Работата с учебниците улеснява учениците да систематизират езиковите си знания и умения, свързани със съдържателно-структурните особености на текста и с комуникативните му функции. Урочните статии са основа за адекватно възприемане, интерпретиране и продуциране на текстове, с които учениците работят по всички учебни дисциплини. Знанията и уменията, свързани със социокултурния контекст и с комуникативните сфери, подготвят успешното социализиране на младата личност. Основните лингвистични понятия - текст, социокултурен контекст, публично изказване, аргументативен текст - са в съответствие със съвременното развитие на науката и представляват важна част от общата култура на учениците. Разпределението на учебното съдържание в четири модула отговаря на едно от основните изисквания за системност, последователност, приемственост. Урочните статии предлагат не само специфични познания, но и още нещо много ценно - методи на учене. С функционална стойност се явяват акцентите, даващи алгоритъм за подобряване качествата на даден текст или развиващи уменията на обучаваните да създават, анализират и редактират текстове, които обслужват всички учебни дисциплини.

От методическа гледна точка особено ценни са първите раздели на учебниците („Език и общуване“ в 9. клас и „Текст и общуване“ в 10. клас), замислени и осъществени като повторение и разширение на изученото в предходните класове. Актуализацията осигурява системност, последователност и приемственост в обучението по български език. Основни родови понятия, като текст и комуникативна сфера, социокултурен контекст и публично общуване, се изясняват във вторите раздели („Текстът и речевото общуване“ в 9. клас и „Общуване в научната сфера“ в 10. клас). Предложените примери са сполучливо подбрани с оглед на детайлното и задълбочено вникване в особеностите на текста. Подборът на примери осигурява и осъществяването на междупредметните връзки. Третият раздел разглежда особеностите на текстовете от естетическата сфера, както и на текстовете, създавани по хуманитарен проблем. Инструкциите за работа с аргументативен текст по научен проблем, с литературноинтерпретативно съчинение или с есе по хуманитарен проблем от литературна творба подпомагат подготовката не само на учениците, но и на младите преподаватели. Правят впечатление включването на многообразие от жанрове и автори, работили в различни епохи, което позволява новите знания да бъдат усвоявани върху основата на различни творби, носещи своите специфични жанрови характеристики, а също и осъществяването на връзките с литературното обучение. Така пред учениците се представят комуникативни ситуации, присъщи на една и/или друга социокултурна сфера на общуване. Четвъртият раздел е за годишен преговор и поставя текстовете от научната и естетическата сфера в контекста на речевата практика, с което се цели обобщаване и прилагане на овладените от деветокласниците и десетокласниците знания и умения.

Комуникативната парадигма на учебниците включва система за ориентиране в учебното съдържание и подпомага самоподготовката на учениците. В съответствие с Държавните образователни изисквания и с Учебната програма за 9. и 10. клас в урочните статии се дават насоки за подготовка, създаване и редактиране на устни и писмени ученически текстове. Тези статии съдържат лингвистична информация, съобразена със задължителните теоретични понятия и с възрастовите особености и възможности на учениците. Налице са образци за анализ на автентични ученически текстове, разнообразни упражнения, изискващи учениците да направят своя избор с оглед на конкретната речева ситуация. Структурата на учебниците е изключително удобна за преподавателите с предоставената инвариантност в конструирането на урочната статия, което позволява на учителя, съобразявайки се с интересите и възможностите на своите ученици, да избере методически решения - редуване на дедукция и индукция; редуване на лекционни моменти с беседа или самостоятелна работа на учениците; съчетаване на различни упражнения за анализ, конструиране, преобразуване на текстове. Обобщителните упражнения след всеки раздел, тестовите задачи и отговорите им в края на учебниците дават възможност на учениците да преценяват сами постигнатото от системното учене. Методическите решения улесняват преподавателя, но и стимулират самостоятелната подготовка, важна и полезна за учениците в тази възраст.

Научната информация в учебниците е поднесена достъпно, с яснота и точност на изказа, в съответствие с книжовните и стиловите норми на езика. Предложени са справочен материал, пояснителни текстове, подпомагащи работата на гимназистите. Ясни са целите на авторския колектив да допринесе за усъвършенстване на комуникативните умения на учениците, да осигури успех на бъдещите им професионални занимания, които са свързани с престижност на речевите изяви в публичното пространство.

Предложените учебници по български език за 9. и за 10. клас отговарят на всички съдържателни, структурни и дидактически изисквания, които спомагат да се формират умения за общуване в непрекъснато променящата се социокултурна реалност в България и в света - условие, без което не може да се реализира успешно социализацията на личността.

 


Димчев, К., И. Комарска, А. Петров. Български език за 9. клас. София: Булвест 2000, 2002; Димчев, К., И. Комарска, А. Петров. Български език за 10. клас. София: Булвест 2000, 2003.

 

 

© Нелида Перянова, 2003
© сп. Български език и литература, 2003
© Издателство LiterNet, 26. 12. 2003
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 2003, бр. 3.