Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЕДИН УЧЕБНИК ПРЕЗ „СИТОТО“ НА ОПИТА

Анна Йорданова

web

Сред преситения с варианти на учебници по литература книжен пазар се откроява този за 12. клас на издателство „Булвест 2000“. Учебникът привлича вниманието както с оригиналния и изискан графичен дизайн, така и с карето, представящо неговия авторски колектив. В него са събрани имената на някои не просто от най-известните, но и най-опитни, знаещи и можещи учители по български език и литература. Това позабравено в българската учебникарска „индустрия“ явление (в създаването на учебници да участват и учители) е не само похвално, но и много ценно. Няма друга институция, освен тази на българския учител, която да познава по-добре особеностите на учебния процес и потребностите на учениците в сложния момент на преструктуриране на българското образование и привеждането му в съответствие с европейските, а защо не и на модерните световни критерии и тенденции на развитие.

Важна особеност на учебника е, че неговото съдържание е съобразено както с програмите за задължителна, така и за профилирана подготовка в средното училище.

Учебното съдържание за 12. клас включва два изключително богати и важни за развитието на българската литература периода - между двете световни войни и след Втората световна война. Предимство на структурирането на материала е, че рубриките, посветени на отделните автори от различни периоди, се предхождат от обзорни статии. Този подход позволява да бъдат синтезирано изведени и характеризирани общите белези и спецификата на отделните литературни направления и течения, характерни за периода. Представени са най-ярките имена, някои от които ще бъдат предмет на по-обстойно анализиране в самостоятелни рубрики по-нататък. Тези обзорни статии са ценно помагало за учениците, които се запознават с тенденциите и най-същностните литературни превъплъщения на художествения живот на България в тези периоди и им дават възможност да ги откриват и осмислят при изучаването на отделни литературни творби. Те обогатяват представата за литературноисторическия процес, за доминиращите обществени и политически възгледи в конкретния период.

Оригинален е и структурният подход на авторите при представянето на отделни белетристи и поети, изучавани в задължителното и профилираното учебно съдържание. Традиционно присъстващата в повечето учебници биографична рубрика е последвана от любопитния за учениците „Опит за портрет“, в който могат да се открият избрани извадки от спомени на съвременници, на близки приятели и съратници, откровения и лични самооценки на писателите. С удоволствие се четат словесните скици на физическия портрет, създадени върху спомените на други български литературни творци. Всичко това дава възможност на учениците да добият по-широк поглед върху личността на изучавания автор, да се подготвят психологически и емоционално за адекватно възприемане на творчеството му.

Заглавията на тематичните рубрики са умело подбрани и формулирани. Те насочват както към проблемите и изискванията на учебния план, така и към пълноценното усвояване на задължителните компетентности от учениците. Във всекидневната си подготовка те могат да се опират не само на минимума от знания, свързан с усвояването на задължителния художествен анализ на отделната творба, но и на нейното литературно и философско осмисляне, могат да открият различни варианти и подходи за тълкуването на художествените образи и нравствените послания на творбата. Учениците от последния гимназиален клас вече имат натрупан - според възрастта си - литературен, а и житейски опит и търсят провокации към по-големи философски обобщения.

В учебника могат да се открият различни литературнотеоретични техники за анализационни наблюдения върху вече прочетения и осмислен литературен текст. Всеки учител може да се опре на изчерпателната информация за литературните творби. Приведените примери от текстовете са умело подбрани, задълбочено разгледани и в същото време са „отворени“ за различни тълкувания и виждания от страна на учениците. Това помага за обогатяване на тяхното мислене, на представата им за възможностите на литературата и на богатството и многовариантността на идеите и посланията, които тя носи в себе си.

Учебникът е написан, като е отчетена необходимостта от специфична и целенасочена подготовка на всички дванадесетокласници за задължително явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. Освен че създава посочените вече умения за възприемане на литературен текст, в статиите под отделните рубрики могат да се открият коментари и по нравствени, етични и литературнотеоретични проблеми. Те са задължително обвързани с качествата и поведението на героите, с конфликтите в творбата. В порядъка на подготовка за предстоящото масово представяне на зрелостни изпити са отчетени натрупаната с години потребност от детайлното разясняване особеностите на различните литературни жанрове, на езика и стила на автора. Нещо повече - за някои литературни творци, отличаващи се със специфичен стил и художествен изказ, са разработени специфични статии, разглеждащи своеобразието на поетиката им или на стилистичното им многообразие. Те са особено ценни при работата за повишаване нивото на подготовка на учениците, които ще държат кандидатстудентски изпит по български език и литература. Като са отчетени нарасналите изисквания за повишаване степента на умения за свободно използване на теоретиколитературни понятия в рамките на конкретния литературен анализ и с подходящи и умело подбрани примери, те са изяснени и обогатени в съответствие със съвременната литературоведска практика.

Поставените след всеки раздел въпроси и задачи помагат на учителя да насочи вниманието на ученика към някои по-трудни за интерпретация моменти от литературния текст. Интересни и полезни са не само провокиращите по-задълбочено изучаване на литературните творби въпроси, но и онези, които изискват паралел между творци и произведения. Това води до разширяване и на литературния, и на образователния кръгозор на учениците.

Разширяването на научната представа за литературата се свързва с обогатяване на писмената култура на учениците, със създаване на трайни навици и умения за писане на литературноинтерпретативно съчинение. Авторите на учебника са насочили вниманието си и към тази нелека страна на литературното обучение, особено като се има предвид подготовката за писмени изпити по български език и литература (матура, кандидатстудентски изпит). Всеки учител може да намери в края на раздела „Въпроси и задачи“ примерни заглавия и теми за разработка на литературни есета или литературноинтерпретативни съчинения.

Отговорът на поставените след всеки раздел въпроси или разработката на писмени работи може да се приложи от учителя и като начин за компенсиране на пропуските, за овладяване на знанията и уменията за общозадължителната подготовка.

След всеки раздел, разглеждащ творчеството на отделен автор, е приложена препоръчителна библиография на учебни помагала и литературнокритически материали, които са предназначени за удовлетворяване на учениците с по-задълбочени интереси. Подборът им е право на всеки ученик, но възможността е дадена от авторите на учебника.

 


Кръстева, Ил., М. Петрова, В. Котева, Е. Костадинова, Ст. Стоилова. Литература за 12. клас - задължителна и профилирана подготовка. София, Булвест 2000, 2002.

 

 

© Анна Йорданова, 2003
© сп. Български език и литература, 2003
© Издателство LiterNet, 22. 02. 2004
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 2003, бр. 5.