Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЧЕТЕНЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ"

Лидия Дачкова

web

Създаването на Българската асоциация по четене (БАЧ) е тясно свързана с идеята за критическо мислене, понеже в основата на създаването й е международният проект програма с името "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" (RWCT - Reading and writing for critical thinking; по-нататък в изложението ще използваме абревиатурата за краткост). Затова и статията започва с кратка информация за самия проект. После ще бъде коментиран терминът "критическо мислене", а в края ще бъде представена и самата организация - Българската асоциация по четене.

Проектът "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" стартира преди 10 години в 29 страни като образователна инициатива, която е дело на Международната асоциация по четене, Университета в Северна Айова и Колежа Хобърт и Уилиям Смит, финансирани от Институт "Отворено общество", Ню Йорк. В България работа по програмата започва през 1998 г. и се организира и провежда от Фондация "Отворено общество" в партньорство с Министерството на образованието и науката. Това е инициатива за професионално развитие на учители, университетски преподаватели и най-общо специалисти в сферата на образованието, които търсят начин да подкрепят реформирането на образованието в своята страна. Самите автори на програмата я представят като модел за мислене на преподаването и ученето.

През 2001 г., след създаването на Българската асоциация по четене, Международната асоциация по четене й предоставя лиценза за осъществяването на програмата. Това е продиктувано както от опита на членовете й в началния етап на проекта, така и от връзката им с образователната реформа в България, която е насочена не само към чисто образователните, но и към социалните функции на училището - принцип, заложен и в ДОИ на МОН. Квалификационните семинари в рамките на програмата имат преди всичко прагматичен, а не теоретичен характер и тяхната полза в практиката се отчита от участниците в семинарите. Тъй като методите на преподаване, представени в рамките на RWCT, формират нова социална култура, те са оказват изключително ефективни при работата в мултикултурна среда.

Проектът намира трайно място в дейностите на БАЧ като квалификационна програма, предназначена за учители, които желаят да обновят своята работа чрез използване на методи, насърчаващи активното и самостоятелното учене и критическото мислене на учениците. Доколкото програмата поставя акцент върху стратегиите за преподаване, а не върху учебното съдържание, то представените методи могат да се използват в началната, прогимназиалната и гимназиалната училищна степен и дори в университетското обучение - навсякъде, където се търси активна алтернатива на пасивното учене. Въпреки че методите по програмата RWCT могат да се прилагат успешно при изучаването на повечето предмети, в България те намират най-широко разпространение при представяне и овладяване на учебното съдържание в началната и прогимназиалната училищна степен, както и при всички хуманитарни и обществени предметни области в гимназиалната степен.

Програмата предлага богата палитра от интерактивни методи за преподаване, обединени в общ теоретичен модел и предназначени за различни учебни дисциплини. Основава се на повече от 60 различни стратегии за преподаване (методи), включени в логическата структура на преподаването и ученето, което подпомага учителя при неговия методически избор във всекидневната му работа да:

- въвежда новия учебен материал по начин, който повишава любознателността на учениците и им помага да си поставят цели при учене;

- помага на учениците да изследват изучаваната тема активно;

- води учениците към рефлективно (осмислящо) ниво на овладяване на изучения материал, на дискутиране на неговото значение и прилагането му в нови ситуации.

Методите на програмата RWCT включват стратегии за търсене, за творческо мислене, за учебно сътрудничество, за дискусии, осъществяване на дебати и за писане, които се използват както като средство за лично изразяване, така и като средство за учене.

Чрез RWCT преподавателите се научават как да помагат на учениците да:

• четат и слушат с разбиране;
• участват в задълбочени дискусии;
• използват наученото в живота;
• работят заедно за разрешаването на проблеми;
• пишат, за да учат.

Това се постига чрез:

• планиране на активни часове;
• създаване на тематични блокове;
• разработване на подходи за реално оценяване, които да се прилагат както към процесите, така и към овладяването на учебното съдържание.

Цялостната програма е представена в комплект от осем книжки. В тях са описани: теоретичният модел на обучение, който е в основата на развитието на критическото мислене, както и съвкупност от образователни идеи и стратегии, в които подробно е обяснено как да се прилагат методите за обучение. По време на семинарите участниците присъстват на демонстрационни уроци, учат се как да прилагат новите методи, упражняват се да ги използват в конкретни учебни ситуации, учат се да разработват подробни планове, съдържащи тези методи, които по-нататък те ще приложат в обучението.

Програмата има и модул за ръководство при планирането и оценяването, както и при документирането на теоретичната и изследователската й част. Подходите към обучението, включени в програмата RWCT, не изискват използване на специални учебни помагала, а, напротив - предвижда се тези подходи да бъдат използвани от учителите в обучението на базата на действащите в момента учебни планове и програми.

RWCT получава признание от Международното бюро по образованието (International Bureau of Education - IBE) - международен център, занимаващ се със съдържанието на образованието (първата междуправителствена организация в сферата на образованието), и е обявена за една от 25-те препоръчвани практики за предотвратяване на кризисни ситуации и установяване на мир в глобален мащаб. 

През 2002 г. проектът RWCT печели още една награда, новоучредена от Американското общество на директорите на асоциациите (The American Society of Association Executives - ASAE). Това е наградата "Асоциациите правят света по-добър". Целта на тези награди е да се почетат изключителните примери на програми, проекти и дейности на асоциации, които имат значителен принос за обществото и икономиките по света. Присъдената награда е в категорията за социални постижения.

Намираме за нужно да отделим място и на термина

КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

В различни международни изследвания и документи, а в последните години и в различни документи в България (например ДОИ на МОН) все по-често се появява идеята за важността от развитие и проява на критическо мислене (КМ) при учениците и младите хора. Тъй като смятаме, че е необходимо да се уточнят параметрите на този термин, по-долу ще бъде разгледана и интерпретацията му, представена в няколко източника, които по някакъв начин са свързани с проекта RWCT и дейността на БАЧ.

Как се тълкува и разбира умението за критическо мислене в рамките на програмата RWCT?

Още във въдедението на книжка 1 от поредицата от осем сборника (Стийл, Мередит, Темпъл 2003: 1) авторите на програмата посочват, че критическото мислене е първостепенно умение в демократичното и отвореното общество. Младите хора трябва да притежават умения да решават трудни проблеми, да проучват обстоятелствата критично, да претеглят различни мнения, да вземат сериозни и обосновани решения. При това способността да се разсъждава критично е подпомагащо ученето умение, което трябва да се формира и насърчава в учебна среда. Изрично се подчертава, че за хората, които имат критическо мислене, основното разбиране на информацията е отправна точка, а не краен етап на ученето.

Авторите посочват няколко основни характеристики на КМ:

- КМ се състои от внимателното вглеждане в смисъла на дадени идеи, отнасянето към тях с умерен скептицизъм, балансирането им между противоречащи си гледни точки, изграждането на системи от поддържащи мнения, служещи за аргументиране, както и заемане на твърда позиция, базирана на тази схема.

- КМ е сложен процес на творческо обединяване на идеи и средства, прилагане на нова концепция и ново структуриране на понятията и фактите.

- КМ е активен и интерактивен познавателен процес, който се осъществява едновеременно на много нива.

- КМ в повечето случаи преследва някаква цел, но също така може да бъде творчески процес, чиито цели не са ясно определени.

- КМ е сложен мисловен процес, който започва с информация и завършва с вземане на решения.

- КМ е възможно при всички възрасти.

В друга своя работа Тепмъл, Мередит и Стийл (Темпъл, Мередит, Стийл 2001) представят научната и педагогическата практика в областта на КМ в Северна Америка.

Там също е представена дефиниция на КМ и е подчертано, че то включва не едно, а няколко умения.

Дейвид Клустър (Клустър 2002), един от университетските преподаватели от САЩ, участвали в RWCT-екипа, водещ семинари в различни страни в началото на проекта, се опитва да представи разбирането на учени от различни страни по въпроса относно дефиницията на термина. Той също признава трудността при определянето на термина поради факта, че КМ включва много и различни умения, дейности и ценности. Затова и не дава кратка дефиниция, а представя пет основни пункта и коментира основно всеки от тях.

От 2007 г. във Великобритания е въведен като един от изпитите за завършване на средно образование т.нар. A Level GCE, "Критическо мислене".

В документите, свързани с този изпит, КМ се дефинира като "форма на рефлективно разсъждаване, което анализира и оценява информация и аргументи чрез прилагане на ред интелектуални умения, за да се достигне до ясни, логически свързани и разбираеми преценки/мнения в рамките на определен контекст" (http://www.ocr.org.uk/qualifications).

Посочва се също, че КМ е изпит, който се основава по-скоро на умения, а не на учебно съдържание. Подчертава се, че той развива умението за интерпретиране, анализиране и оценяване на идеи и аргументи и подпомага уменията за мислене във всички предметни области - както в обществените и хуманитарните, така и в естествените науки.

Може би си струва да се помисли какво съдържание се влага, когато се говори и пише за критическо мислене в българските образователни документи.

Накрая и нещо за дейностите на самата организация Българска асоциация по четене (БАЧ - http://www.bulra.org).

БАЧ е регистрирана през 2001 г. като сдружение с нестопанска цел на лица, ангажирани с проблемите на грамотността и четенето и влиянието им върху духовното, социалното и интелектуалното израстване на личността. Нейни учредители са университетски и училищни преподаватели, изследователи, студенти, специалисти в сферата на образованието.

Работата на асоциацията е ориентирана към осъществяване на следните основни цели:

- да популяризира четенето и свързаните с него умения за самостоятелно и критическо мислене като основна характеристика на образователния процес в училище, университета и всякакви форми на продължаващо образование;

- да съдейства за професионалното израстване и квалификация на студенти и преподаватели в различни образователни степени чрез учебна, изследователска и издателска дейност;

- да създава и развива програми в областта на четенето и ограмотяването.

БАЧ работи в областта на насърчаване на грамотността в най-широк смисъл по посока на демократизация на образованието, на формиране на активно гражданско общество - един от основните инструменти на международните стратегии за устойчиво развитие. Сред приоритетните задачи се нареждат най-вече работата с младите хора и създаването и развитието на система от компетентности и определен набор от лингвистични, социокултурни, екологични и информационни знания. Сред основните приоритети са и развиване на уменията за самостоятелно и критическо мислене като основна характеристика на образователния процес в училище, университета и при всякакви форми на продължаваща квалификация. От самото начало БАЧ е сериозно ангажирана с организирането на семинари за преподаватели и издателска дейност в подкрепа на добри образователни практики и тяхното устойчиво развитие.

В резултат на осъществените инициативи на БАЧ е създадена широка мрежа от участници и партньори:

а) на национално равнище

Стотици учители, университетски преподаватели и администратори, обучени в модерните интерактивни методи на преподаване и учене, са обединени около едно истинско професионално сътрудничество в национален мащаб. София, Русе, Силистра, Разград, Велико Търново, Перник, Стара Загора, Плевен, Ямбол - това са само част от градовете, в които стартираха и вече успешно се развиват новите идеи.

Уникалното в работата на обучаващите екипи в областта на критическото мислене и сформираните групи е съвместното сътрудничество на преподаватели от всички степени на образователната система (от началната до висшата) с представители на институции като РИО и някои големи университети в София и в страната.

През годините бе оформена и група от университетски преподаватели и студенти, които работят в различни висши учебни заведения (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Св. Климент Охридски", НБУ, Факултета на Русенския университет в Силистра).

б) на международно равнище

БАЧ е:

• Асоцииран национален представител към Международната асоциация по четене (International Reading Association - IRA) (http://www.reading.org) от юли 2003 г. Международната асоциация по четене е НПО и е професионално сдружение на 350 000 дейци от сферата на образованието в 90 страни. Дейността й е ориентирана към насърчаване на висока степен на грамотност за всеки посредством подобряване качеството на преподаване и чрез разпространяване на изследвания и информация относно проблеми на четенето, както и към насърчаване четенето през целия живот.

• Член на IDEC (International Development of Europe Committee) на МАЧ - (http://www.literacyeurope.org/IDEC/). Създаден е през 1979 г. и обединява представители на национални асоциации, които са афилиирани към МАЧ.

• Основател и член на международния консорциум "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" (RWCT International Consortium - Reading and Writing for Critical Thinking) (http://ct-net.net; http://www.rwct.net) от март 2004 г. Мисията на консорциума е да предоставя възможности за професионално развитие на специалисти в сферата на образованието, които проявяват интерес към насърчаването на активни и добре образовани граждани, умеещи да мислят критично, да поставят и постигат цели за себе си и обществото и да бъдат социално отговорни в действията си.

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЧЕТЕНЕ И НЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ

Като естествен продължител на идеите на програмата "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане", БАЧ споделя прагматичната конструктивистка философия за обучение и следва стратегията да квалифицира учители и университетски преподаватели, искрено ангажирани със съдбата на бъдещото поколение. БАЧ демонстрира един съвременен модел на ефективно сътрудничество между различни социални структури, обединени около важна хуманитарна цел, и доказва възможността за реално демократично общество.

Практиките на критическото мислене повишават ефективността при покриването на критериите на ДОИ, а те са и социокултурни, т.е. свързани с възпитанието в дух на толерантност и сътрудничество - неоспорими фактори за мотивиране на децата в неравностойно положение към образование и постигната чрез него социална реализация.

Голяма част от дейността на БАЧ е свързана с провеждането на семинари по програмата RWCT или други проекти, които са изградени върху основата на философията и стратегиите на тази програма.

В края на първата част на проекта бяха подготвени обучители, които провеждат семинари в различни градове и с различни представители на образователната общност: учители и директори, университетски преподаватели, експерти от РИО и МОН.

Обучение по всички модули или част от тях са преминали стотици учители и директори от училища в цялата страна, представители на РИО и МОН, студенти (в рамките на задължителните или избираемите учебни дисциплини). Широк е и спектърът на предметните области, преподавани от обучените: български език и литература, история, география, философия, педагогика, чужд език, преподаватели в началния курс.

В процеса на своето обучение участниците изработват портфолио - описание и анализ, отразяващ практическото прилагане на модела и стратегиите на програмата, придружено с текстове в различни области на знанието, съобразени с възрастта на онези, на които ще се преподава. Описан бе опитът с работа по съществуващи учебници от масовата практика и с прилагането на новите методи и стратегии с оглед на разнообразяване и оптимизиране на работата. Впоследствие участниците във всички семинари представят разработени уроци, прилагайки предложения модел и стратегии в рамките на обучението.

Продължава и работата в успешно експериментираните пилотни курсове със студенти във Велико Търново и Силистра, които са вече част от учебната им програма. Добър опит и практика има и в Софийския и Тракийския университет.

Натрупаният опит и създадените контакти са в основата на последващи проекти на БАЧ или в партньорство с други организации (напр. "Равен достъп до качествено образование и десегрегация на ромите", "Равен шанс - инвестиция за бъдещето", "Активно учене и критическо мислене в университета"), проекти на партньори (напр. "В подкрепа на реформата" на РИО, проекти на Корпуса на мира в Ямбол и Тутракан; обучение на млади университетски преподаватели; обучение на представители на ромски организации и специалисти в сферата на образованието и др.).

БАЧ е организатор и на две национални конференции: "Активно учене и критическо мислене" (2-3 април 2005), "Тестиране и оценяване - политики и практика" (5 април 2008) и на една международна конференция - "Насърчаване на четенето в езиково и етнически разнородни общности" (20 януари 2006).

Следвайки заявеното в своя устав, БАЧ осъществява и издателска дейност, за която сайтът (www.bulra.org) дава обстойна информация. Сега само ще споменем, че в края на 2001 г. БАЧ започва да издава списание "Критическо мислене", форум за обмен на идеи и опит между преподаватели, специалисти в сферата на образованието и от други области, които се интересуват от въпросите на демократизацията на образованието. Това е българският вариант на международното списание Thinking Classroom/ Перемена. По своята същност списанието е форум за автори от целия свят, които представят модерни педагогически идеи. Българското списание представя съвременното поколение учители и университетски преподаватели, решително променящи облика на образованието в България. Страниците на списанието са отворени за всички, които търсят практическо решение на образователните проблеми.

Родена като продължение на един проект, обединяващ представители на различни образователни степени в различни страни, Българската асоциация по четене поддържа работата по този проект и търси нови форми на дейност както с установени партньори, така и с нови съмишленици. Може би това сте вие. Може би ще станем част от промените в образователната общност в България или пък ще предложим и ще осъществим някои чакани и нужни промени. Заповядайте и добре дошли в общността на БАЧ, част от една голяма международна общност!

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Клустър 2002: Клустър, Д. Какво представлява критическото мислене? - Критическо мислене, 1, 36-40. Вж. и настоящия брой на БЕЛ, с. 3.

Стийл, Къртис, Мередит, Темпъл 2003: Стийл, Дж., Л. Къртис, С. Мередит, Ч. Темпъл. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма. Българска асоциация по четене. София.

<http://www.ocr.org.uk/qualifications> (29.09.2008).

 

За контакти:
Българска асоциация по четене
П.к. 205, София 1000
Е-mail : bulra@osi.bg

 

 

© Лидия Дачкова
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2008, № 4
© Електронно списание LiterNet, 02.11.2008, № 11 (108)

Други публикации:
Български език и литература, 2008, № 4.