Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПОМАГАЛО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ИМАТЕ

Павел Петров

web

Винаги, когато се променя начинът на кандидатстване в езикови и профилирани училища след 7. клас, се появяват много и различни помагала. Всички те имат за цел да улеснят седмокласниците в подготовката, но не всички са функционални при работа.Тази учебна година МОН наложи нов формат за провеждане на конкурсния изпит. Ето защо помагалото "Български език и литература. Подготовка за изпит след 7. клас" с автори К. Димчев, М. Герджикова, А. Петров, А. Радкова, М. Падешка и О. Попова е навременно и необходимо.

На пазара има много сборници с тестови задачи, но тази книга бе първата по рода си, защото предлага варианти, изцяло съобразени с учебно-изпитната програма на МОН за прием на ученици след 7. клас. Помагалото ще улесни не само кандидат-гимназистите, но и учителите по български език и литература. Някои от тестовите задачи могат да намерят приложение в обучението по роден език още от 5. клас. Тестовете са подходящи за класни и контролни работи в 7. клас през втория учебен срок, когато ще е взет целият учебен материал. Авторите - водещи специалисти по методика на обучението по български език и литература, предлагат идеи за упражнения, които могат да се използват в различни уроци в зависимост от техните цели и съдържание, от потребностите и интересите на учениците, от равнището на езиковата и литературната им подготовка.

Особено важно е учениците отрано да свикнат да работят с тестове. Известно е, че по различни причини в часовете това невинаги може да стане. Затова помагалото е особено ценно при самоподготовката на кандидат-гимназистите.

Първата част на книгата съдържа 500 тестови задачи. Те са разпределени в 10 теста, които са съобразени с изискванията на МОН - да съдържат 35 езикови въпроса и 15 въпроса върху литературния материал от 7. клас. След всеки тест се предлага текст за преразказ с поставена към него дидактическа задача. Това е особено полезно при самоподготовката на седмокласниците, защото те са затруднени да изберат подходящия текст, който да провери техните езикови компетентности. Темите са разнообразни, интересни и подходящи за възрастта на кандидат-гимназистите.

Централен в помагалото е проблемът за оптимизиране на речевото общуване, а от комуникативните умения на учениците зависи как те участват в комуникативния акт. Тези умения се проявяват в способността им да създават и възприемат текстове. Затова е от особено важно значение езиковата подготовка на учениците, а книгата ще спомага в най-голяма степен за развиване на комуникативноречевите умения на подрастващите.

Структурата на всеки езиков тест отговаря на спецификата на учебните дейности при работа с текстове. Всички тестове започват с текст, към който авторите предлагат по 7 тестови задачи. Те са свързани с темата, жанра, ключови думи, синоними, начини за свързване между изреченията и др.

Така се проверява дали учениците могат да четат с разбиране, дали осмислят вложената информация в текста, дали са наблюдателни.

За анализ на логически отношения се предвиждат по 5 задачи. Така се проверява логическото мислене на подрастващите.

Задачите за лексикално-смислов анализ (пет на брой) проверяват речниковия запас на учениците, уменията им за подбор на езикови средства, характерни за дадена ситуация.

Едни от най-важните задачи са тези за проверка на правописа и пунктуацията - общо 14 на брой. Учениците откриват грешки, анализират ги, осмислят спецификата на българския правопис и пунктуация, а това е много важно за формирането на тяхната езикова култура.

Последните 4 задачи са за проверка на лингвистични знания. Те са едно от средствата за овладяване на книжовната норма. Към всеки тест две от задачите са със свободен отговор.

Тестовите задачи по литература са също два вида - с един верен измежду четири предложени отговора и със свободен отговор, който да се запише. Приложените задачи следват програмата на МОН, която обхваща само художествените текстове, изучавани в 7. клас. Част от въпросите се отнасят до съдържанието на художествените текстове, жанра, историческия контекст при създаването им. Други въпроси се отнасят до смисъла на темата, идеята, посланията на творбата. Има и въпроси, свързани с литературните термини. Задачите върху структурните елементи и фигурите на езика проверяват знанията за сюжет, композиция и др. Тестовите задачи по литература са с голяма практикоприложна стойност, защото все още в българското училище предлагането на литературни тестове като средство за обучение и оценка не е масова практика. От значение е присъствието в авторския екип на действащ учител. Така в най-голяма степен формулирането на въпросите се съобразява с възрастовите особености на учениците, с учебния материал.

Втората част на книгата е новаторска по своята същност. Преразказът на непознат текст не е нов жанр за седмокласниците - те го познават още от 5. клас. Нова е дидактическата задача към текста. В тази част на помагалото се разглеждат видовете преразказ с различни творчески елементи. Дадени са алгоритми за работа и образци. С насочващи въпроси и примери е изяснена трансформацията, която настъпва в текста при смяна на гледните точки. Преразказът в случая развива мисленето и творческите възможности на учениците и това е подчертано в тази част на книгата. Примерните изисквания към различните варианти на преразказа улесняват учениците да се ориентират в степента на подготовката си и да добият представа за знанията и уменията си.

В края на книгата са дадени верните отговори на тестовите задачи. Дори без скала за оценка кандидат-гимназистите могат да се ориентират в степента на подготовката си. Така още по-силно се проявяват функциите на помагалото за контрол и самоконтрол.

Заслужава да се отбележи и библиографската справка за използваните художествени произведения при подбора на текстовете за преразказ. Така се дават идеи на учителите и в уроците си те ще могат да изберат други откъси от предложените творби.

В заключение се налага становището, че книгата "Български език и литература. Подготовка за изпит след 7. клас" е наистина навременна и полезна. Тя ще помогне на кандидат-гимназистите в подготовката им за изпита, ще улесни и учителите. Това е помагало, което си заслужава да имате.

 


Димчев, К., М. Герджикова, А. Петров, А. Радкова, М. Падешка, О. Попова. Български език и литература. Подготовка за изпит след 7. клас. София, Булвест 2000, 2007.

 

 

© Павел Петров
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 3
© Електронно списание LiterNet, 25.10.2007, № 10 (95)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 3.