Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПОМАГАЛО ЗА УСПЕШНА МАТУРА

Павел Петров

web

От тази учебна година държавните зрелостни изпити са вече факт. Министерството на образованието и науката (МОН) публикува учебно-изпитната програма по български език и литература и примерен вариант на изпита още през месец септември 2007 г., но за зрелостниците това не беше успокоение. На пазара липсват помагала за подготовка и самоподготовка на младежите, завършващи средно образование. Ето защо помагалото "Тестови задачи. Аргументативен текст по поставен проблем" е навременно и необходимо.

Книгата е изцяло съобразена с учебно-изпитната програма на МОН за зрелостни изпити и с примерния вариант за изпит. Помагалото ще улесни не само гимназистите, но и учителите по български език и литература. Някои от тестовите задачи могат да намерят приложение в обучението още в средния курс, когато се изучават основните езикови явления. Тестовете са подходящи за класни и контролни работи в последния клас на българското училище и ще улеснят колегите, които могат да комбинират задачи от различни тестове в зависимост от това, докъде са стигнали в учебното съдържание. Авторите, като водещи специалисти в методиката на обучението по български език и литература, предлагат идеи за упражнения, които могат да се използват в различни уроци в зависимост от целите и съдържанието на урока, от потребностите и интересите на учениците, от равнището на езиковата и на литературната им подготовка. С помагалото ще намалеят страховете на учениците, че матурата е нещо неясно и ненужно. Като се има предвид малкият брой часове в горен курс за задължителна подготовка - 3 часа седмично, на учителя ще му е трудно да отдели часове за преговор. Ето защо книгата ще се използва с успех от зрелостниците за самоподготовка. Тя ще е полезна и за кандидат-студентите при подготовката за конкурсни изпити във висши учебни заведения, които са приели вече тестовата форма за проверка и оценка на знанията.

Чрез задачите, включени в дванадесетте теста на помагалото, се проверява равнището на овладените езикови, литературни и социокултурни компетентности, заложени като цели на обучението по български език и литература в средното училище.

Първата част на книгата съдържа 12 теста. Те са съобразени с изискванията на МОН - да включват 25 езикови въпроса и 15 въпроса върху литературния материал от български автори, изучавани в 11. и 12. клас. Последната задача от теста е за създаване на аргументативен текст по поставен проблем, свързан с художествена творба или с откъс от нея. Това е особено полезно при самоподготовката на зрелостниците, защото те са затруднени да изберат подходящия текст, който да провери техните езикови и литературни компетентности.

Структурата на всеки езиков тест отговаря на спецификата на учебните дейности при работа с текстове. Всички тестове започват с текст, към който авторите предлагат по 6 тестови задачи. Те се отнасят до: темата, жанра, ключовите думи, начините на свързване на изреченията и др. Така се проверява дали учениците осмислят вложената в текста информация.

Следват задачи за логически отношения и лексикални задачи. Те са както със структуриран, така и със свободен отговор.

Интересни са задачите за попълване на празни места в текст. Цели се да се проверят уменията на учениците за лексикална и граматична съчетаемост на думите в изречението.

Най-много са задачите (така е и според примерния вариант на МОН) за откриване на граматични, правописни и пунктуационни грешки. Това не е случайно, защото така се проверява грамотността на хората, завършващи средно образование. Това е една от основните цели на обучението по български език и литература - завършващите да познават и да прилагат успешно в речевата си практика правописните и пунктуационните норми.

Във всеки тест има задача за разделяне на текст на смислови части и резюмиране. Така ще се провери доколко зрелостниците могат да извличат най-важното от текста и да го предават със свои думи.

Тестовите задачи по литература проверяват знанията на зрелостниците за ключовите образи, мотивите и символите в произведенията, нравствените характеристики на героите. В други задачи се изисква от зрелостниците да разпознават жанровете на художествените творби, да откриват смисъла и посланието на текста. Има задачи, които проверяват знанията за тема и идея, за роля на заглавието. Важни са задачите за проверка на знанията за художествените похвати и изразните средства, за литературните термини и понятия. Във всеки текст са включени задачи както върху лирически, така и върху прозаичен текст. Има богатство и разнообразие в избраните от авторите откъси.

Втората част на книгата е посветена на съчинението от аргументативен тип по поставен проблем. То не е непознато на зрелостниците. Такъв тип съчинение те пишат от 7. клас. Припомнят се същността, структурата, изискванията на текста, който учениците трябва да създадат. Дават се насоки как се постъпва в конкретна ситуация. Посочват се учебници по литература, където завършващите могат да видят модели за анализ на художествен текст. Предлагат се примерни заглавия. За упражнение са посочени план на съчинение върху стихотворението на Христо Ботев "Елегия" и създадено вече ученическо съчинение, което те да наблюдават и анализират. Извежда се алгоритъм за работа - нещо, което улеснява зрелостниците. Така това, което най-много притеснява учениците - писането на съчинение, вече не е нещо абстрактно и сложно.

Ключът с верните отговори превръща помагалото в незаменим помощник при подготовката на зрелостниците.

Приложената нормативна уредба за зрелостните изпити - оценявани компетентности, които трябва да владеят учениците, вариант на проведения през миналата година пробен зрелостен изпит - представя информация, нужна за подготовката на зрелостниците.

В заключение е важно да се подчертае, че става дума за едно изключително необходимо помагало, което ще помогне на зрелостниците успешно да се представят на предстоящата матура по български език и литература.

 


К. Димчев, А. Петров, А. Радкова, М. Падешка, М. Герджикова, О. Попова. Тестови задачи. Аргументативен текст по поставен проблем. София: Булвест 2000, 2008, 192 с.

 

 

© Павел Петров
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2008, № 2
© Електронно списание LiterNet, 25.07.2008, № 7 (104)

Други публикации:
Български език и литература, 2008, № 2.