Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Юни  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

УЧЕБНИЦИТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 9. КЛАС - ЗА И ПРОТИВ

Димитринка Воденичарова

web

С многообразието от учебници и помагала есента на 2001 г. бе благодатна за училището, най-вече за учениците и преподавателите в горния курс. Възможността да се срещнем с различни творчески виждания несъмнено е преимущество, още повече че учебниците са дело на колективи от университетски преподаватели и утвърдени учители.

За 9. клас са предложени шест учебника по литература с варианти за задължително и профилирано обучение. Те имат еднакви раздели, подчинени на изискванията на учебната програма.

Издателство „Слово“ - Велико Търново, представя учебника на Димитър Кенанов и Димитър Кръстев за задължителна и профилирана подготовка. Статиите очертават основните особености на старогръцката, средновековната европейска и старобългарската литература, представят спецификата на Библията в кратки и целенасочени изложения. Полезно допълнение към тях е рубриката „Научна консултация“, предлагаща информация от различни източници. Въпросите и задачите дават възможност за развиване самостоятелното мислене на учениците. Като съществена слабост на учебника могат да се посочат някои липси - не са предложени примерни теми за писмени упражнения, не са посочени термини и понятия от теория на литературата, които се въвеждат в 9. клас.

Авторите на учебника на издателство „Анубис“ с водещо име Богдан Богданов предлагат кратки урочни статии, придружени от рубриката „Въпроси и задачи“. Научната информация е поднесена схематично и предполага учениците и преподавателите да използват повече допълнителна литература при подготовката си. Препоръчителната библиография е посочена не след всеки урок, а е обособена в края на учебника. Като непълнота се приема и фактът, че липсват примерни теми за писмени упражнения, не са посочени нови термини.

В пълен противовес на посочените два учебника е присъствието на учебника от издателство „Булвест 2000“, създаден от Доротея Табакова, Антонио Гинев, Мариана Бакърджиева, Илияна Кръстева и Георги Кръстев. Те разгръщат урочните статии в обстоятелствени изложения, като структурират материала по уроци. Информацията е достъпна, но на необходимото научно равнище, с фиксирани основни литературоведски понятия, подчертани с тъмен курсив. Авторите са представили и кратък речник с някои термини след съответната урочна статия, в която те са въведени. Много добро впечатление прави рубриката „Любопитно“ - занимателно и едновременно с това полезно четиво. Рубриката „Въпроси и задачи“ дава насока за самостоятелната работа на учениците. Основната библиография е изведена в края на учебника и това е най-пълната и цялостна библиография, предложена на деветокласниците.

Издателство „Просвета“ също предлага учебник за задължителна подготовка. Негови автори са Виолета Герджикова, Аделина Ангушева и Маргарет Димитрова. Стилът на статиите прави впечатление със своята достъпност, идеите и мотивите са представени обстоятелствено, а имената на героите от произведенията са систематизирани в таблици, което улеснява учениците при възприемането на съответните образи. В раздела за старогръцка литература са включени преразказани митове, необходими за разбирането на изучаваните художествени произведения. Темите за упражнения и примерните разработки по някои от тях дават възможност за самостоятелна работа на деветокласника. Предложени са и проблеми за дискусия, които са поместени непосредствено след въпросите по темата. Изключително интересна е рубриката „Не само за отличници“ с многообразието от сведения за авторите и културните им епохи, като вниманието на читателя се привлича и чрез тъмния фон, върху който е отпечатан текстът. В приложенията са включени две подрубрики - „Литературни термини“ и „Непознати думи и термини“, както и „Допълнителна литература“. Това е необходимо за по-доброто ориентиране на учениците в сложния свят на различните литератури и за постепенното овладяване на теоретичните понятия.

Сред всички учебници за 9. клас по литература най-странно е присъствието на издадения от „АБВ 2000“ с автори Огнян Радев, Стамена Димова и Саша Радева. Статиите на тримата автори разгръщат учебното съдържание на първо и второ ниво за задължителна и профилирана подготовка, но са неравностойни като изложения. Учебникът съчетава сериозните разработки на Стамена Димова и Саша Радева с необичайното виждане на Огнян Радев, който представя същността на старогръцката литература като „смесица“ от научно познание и метафорична интерпретация. На места твърденията озадачават и предизвикват учудване, дори смях. Търсенето на оригинална форма на изразяване достига до оригиналничене и дистанцира читателя от изложението. Изгубената езикова мяра нарушава общата хармония в учебника и го превръща от помощник в работата на ученика и преподавателя в своеобразна преграда за разбирането на древната култура.

Сред всички предложени учебници за деветокласниците особено място заема този на издателство „Кръгозор“ с автори Симеон Хаджикосев и Веселин Панайотов. Той включва учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка и представя в най-задълбочен и научно издържан стил основните статии, свързани с различните типове литература. Въпросите дават възможност за целенасочена самостоятелна работа на преподавателите и учениците както в учебните часове, така и по време на самоподготовка. Понятията и термините от теорията на литературата са фиксирани шрифтово с тъмен курсив и това насочва вниманието върху тях. Интересни са вариантите за писмени упражнения - литературноинтерпретативни и есета, провокиращи индивидуалното мислене на ученика. Необходима и полезна е посочената допълнителна литература след всеки урок като средство за обогатяване на познанията и развиване на общата култура на младия читател. В края на учебника е оформен речник на най-важните понятия и литературни термини, свързани с положените основи за литературен анализ. Свободата на избора при работата с този учебник превъзмогва ограниченията на единствената интерпретация. Творческото проникване в необятния свят на литературата се извършва с пробудена любознателност.

Многообразието от учебници създава нова нагласа в работата на ученици и преподаватели - правото на избор може и да затруднява, да предизвиква негативни реакции, но това е неизбежно при обновения начин за издаване на учебници. Съпоставката на четящия критично, но добронамерено откроява сред многото варианти този, към който да се насочи. В непосредствената учебна дейност се вижда как „работи“ избраният учебник, доколко е ориентир и помощник в опознаването на древните култури и литератури.

С оглед на личното си виждане за методическото адаптиране на учебния материал може би е най-правилно преподавателите да се насочат към учебниците, разработени с цялостна концепция за обучение по литература от 9. до 12. клас. Така естествено ще се осъществят взаимовръзките между натрупваните знания за литературното творчество през вековете. Но в същото време не бива да се забравя, че учебникът не е единственият източник на информация, че той не е рамка, а е един възможен път към „чудния свят на литературата“.

 


Кенанов, Д., Д. Кръстев. Литература за 9. клас. Велико Търново, Слово, 2001.

Богданов, Б., М. Шнитер, И. Илиев, Св. Черпокова, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев, К. Василева. Литература за 9. клас. София, Анубис, 2001.

Табакова, Д., А. Гинев, М. Бакърджиева, И. Кръстева, Г. Кръстев. Литература за 9. клас. София, Булвест 2000, 2001.

Герджикова, В., А. Ангушева, М. Димитрова. Литература за 9. клас. София, Просвета, 2001.

Радев, О., Ст. Димова, С. Радева. Литература за 9. клас. София, АБВ 2000, 2001.

Хаджикосев, С., В. Панайотов. Литература за 9. клас. София, Кръгозор, 2001.

 

 

© Димитринка Воденичарова, 2002
© сп. Български език и литература, 2002
© Издателство LiterNet, 20. 01. 2003

=============================
Публикация в сп. "Български език и литература", кн. 1, 2002.