Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език и литература, 2007, бр. 2

І. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

ІІ. Учебно съдържание

1. Български език

• Текстът и социокултултурният контекст.

• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация.

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста.

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста.

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно с предмета на общуване и предназначението на текста.

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно с условията на общуване в различни комуникативни ситуации.

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила.

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила.

• Създаване на аргуметативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

• Христо Ботев

поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"

• Иван Вазов

поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените" - "Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"

• Алеко Константинов

фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"

• Пенчо Славейков

поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"

• Пейо Яворов

поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"

• Елин Пелин

разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани"; повестта "Гераците"

• Димчо Дебелянов

поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"

• Христо Смирненски

поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"

• Гео Милев

поемата "Септември"

• Атанас Далчев

поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"

• Елисавета Багряна

поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"

• Йордан Йовков

разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"

• Никола Вапцаров

поезия: "Вяра", "Писмо" ("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."

• Димитър Димов

романът "Тютюн"

• Димитър Талев

романът "Железният светилник"

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература)

• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)

• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)

• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор - герой и читател)

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи - метафора, метонимия, символ, алегория; фигури - сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

ІІІ. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език

2. Литературни компетентности

• Разбира условния характер на художествената литература

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

ІV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 текстови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

 

 

=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 2
© Електронно списание LiterNet, 30.06.2007, № 6 (91)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 2.