Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС

Български език и литература, 2006, бр. 6

І. Вид и времетраене на изпита

Изпитът е писмен, с продължителност 3 астрономически часа.

ІІ. Формат на изпита

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест.

Тестът се състои от два компонента:

• тестови задачи по български език и по литература;

• задача за създаване на текст.

Единият компонент съдържа 50 задачи по български език и по литература.

Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.

Всеки верен отговор се оценява с 1 или с 2 точки.

Време за работа - 1 час и 45 минути.

Максимален брой точки - 75.

Другият компонент е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст от българската литература, като се изпълнява определена дидактическа задача.

Време за работа - 1 час и 15 минути.

Максимален брой точки - 25.

Общ брой точки от изпита - 100.

ІІІ. Учебно съдържание

Български език

• Текст и признаци на текста;

• Думата като езикова единица;

• Части на речта;

• Дума и контекст;

• Художествен текст. Метафорична употреба на езикови средства;

• Публицистичен текст. Международна културна лексика. Обществено-политическа лексика;

• Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;

• Неметафорична и метафорична употреба на думите в речта;

• Емоционално-оценъчна и експресивна лексика;

• Употреба на фразеологични словосъчетания;

• Части на изречението;

• Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;

• Строеж на простото изречение. Съставно сказуемо. Сказуемно определение. Приложение;

• Видове прости изречения по състав. Непълни изречения. Глаголни и безглаголни (именни) изречения. Лични и безлични изречения;

• Обособени части в изречението. Синтактична синонимия. Пунктуация;

• Вметнати части на изречението. Пунктуация;

• Видове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени. Пунктуация;

• Цитиране и цитат. Грешки при цитиране;

• Самостойни и несамостойни думи. Назоваващи и заместващи думи. Правопис;

• Сложни глаголни времена: минало неопределено, минало предварително, бъдеще време в миналото;

• Съвместна употреба на глаголните времена;

• Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;

• Морфемен състав на думата. Типове правописни грешки;

• Звук. Звукови промени в българския език. Правопис.

Задачите по български език в изпитния тест измерват знанията и уменията на учениците, придобити в обучението по български език до 7. клас включително.

Литература

Задачите по литература в изпитния тест са върху следните автори и творби, включени в учебната програма за 7. клас:

Любен Каравелов - "Маминото детенце"

Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."

Иван Вазов - "Немили-недраги", "Една българка", "Опълченците на Шипка", "Българският език"

Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"

Елин Пелин - "Ангелинка"

Йордан Йовков - "По жицата"

ІV. Оценявани компетентности (знания и умения)

• Знае и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език;

• Знае и умее да прилага правописната норма на книжовния български език;

• Знае и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език;

• Знае и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език;

• Умее да възприема смисли и да извлича информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика;

• Умее да подбира и съчетава езикови средства с оглед на комуникативната ситуация;

• Умее да създава текст съобразно с жанровите особености на преразказа;

• Умее да изпълнява конкретна дидактическа задача върху зададен текст;

• Умее езиково да оформя текст съобразно с нормите на съвременния български книжовен език;

• Умее графично да оформя текст;

• Познава общозадължителните литературни творби от учебната програма за 7. клас, в т.ч. съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики;

• Разбира и умее да тълкува конкретна литературна творба, като определя темата и разчита идейно-нравствените й послания;

• Знае и използва непротиворечиво литературните термини, заложени в учебните програми до 7. клас включително;

• Познава и осмисля художествената функция на текстовите структури, структурните елементи и на фигурите на езика.

 

 

=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2006, № 6
© Електронно списание LiterNet, 10.02.2007, № 2 (87)

Други публикации:
Български език и литература, 2006, № 6.