Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ФУНКЦИОНАЛЕН, ПОЛЕЗЕН И ИНТЕРЕСЕН

Ваня Кръстанова

web

Промяната на Учебната програма по български език и литература за СОУ наложи подготовката на нови учебници. Въведената практика учителите да правят самостоятелен избор на учебник е много добра, но крие и известни трудности. При избора на всеки нов учебник по български език най-важните въпроси, които си поставят преподаватели и специалисти, са следните:

1) Доколко е функционален предложеният учебник, т.е. съобразен ли е с водещата цел на обучението по български език, определена в ДОИ и в Учебната програма за 5. клас.

2) Доколко е полезен новият учебник, т.е. дава ли възможност да се усвоят знанията и да се развият уменията на учениците, свързани с речевото общуване.

3) Доколко е интересен предложеният учебник, т.е. как е интерпретирана учебната информация, съобразена ли е тя с нагласите, ориентациите, възрастовите особености на учениците, актуални по характер ли са задачите за работа и др.

Един от одобрените от МОН учебници по български език за 5. клас на СОУ е на издателство "Булвест 2000" с авторски колектив: Кирил Димчев, Ина Комарска и Ангел Петров. Обстойното разглеждане на учебника (и на целия комплект - учебна тетрадка, книга за учителя, сборник с тестови задачи) дава отговор на всички въпроси и ни убеждава в несъмнените му достойнства. Учебникът е функционален, защото осигурява развиването на комуникативната компетентност на учениците; той е полезен, защото има работещ и утвърден модел за овладяване на знания и формиране на умения у учениците за речево общуване; той е интересен, защото учебната информация е представена достъпно, съобразена е с възрастта на петокласниците, задачите са актуални и занимателни за тях.

Кои са положителните качества на новия учебник по български език на издателство "Булвест 2000"?

1) Учебното съдържание е изцяло съобразено с ДОИ и с Учебната програма за 5. клас. Учебникът реализира на практика водещата цел на съвременното езиково обучение - да се развива комуникативната компетентност на подрастващите. Централно място в учебника е отделено на проблемите за речевото общуване чрез текста. Представянето на особеностите на текста (строеж, предназначение, специфика в различни комуникативни ситуации), на условията на речевото общуване, на уместността и правилността на езиковия изказ осигуряват постъпателно разширяването на знанията за текста и развиват уменията на учениците да използват текстове в процеса на общуване. Идеята, че текстът е "центърът", пресечната точка на езиковото обучение, защото представя на практика функционирането на езика, се защищава и утвърждава от авторите чрез начина на подреждане и структуриране на задължителния обем от научна информация. Включената в учебника урочна информация по дялове следва определена логика и представя различните равнища на езика, но знанията са илюстрирани във и чрез текста. В този смисъл учителят може спокойно да се "довери" на учебника за развиването на комуникативната компетентност на петокласниците; учебникът "гарантира" на преподавателя, че учениците ще достигнат определеното от Програмата равнище на знания и умения за речево общуване.

Учебникът предоставя свобода на преподавателите да проявяват творческите си виждания, като боравят с подредбата на урочните единици или преструктурират гъвкаво отделни елементи в тях.

2) Новият учебник по български език е много полезен, защото избраният модел на структуриране на учебното съдържание дава възможност на учениците да овладеят необходимите знания и да развият комуникативните си уме-ния. Учителят лесно открива определения модел за работа: всеки раздел започва с изходни текстове (обикновено два с обща тема) - следва представяне на определени знания за езика, които се илюстрират чрез тези текстове, - затвърдява се научната информация чрез упражнения по теми - знанията от целия дял се отработват комплексно чрез обобщителни упражнения - работата отново се връща към текста, но вече в посока на създаване на собствени текстове от учениците, като преразказ, съчинение и др.

Колко полезен е един учебник, зависи както от компетентността на авторския колектив да се ориентира в разнообразните научни схващания, така и от уменията му да адаптира и подреди сложните знания за езика, за да ги овладеят учениците естествено и плавно.

Видно е, че авторите се придържат към утвърдени, а не към спорни схващания от науките за езика, защото учебникът трябва да гарантира в някаква степен овладяването на основите на езика. В учебника използваната научна терминология е прецизирана и достатъчна, за да запознае подрастващите с езиковите явления и закономерности.

При адаптацията на новата езикова проблематика, която трациционно се изучаваше в по-горни класове (съставно сказуемо, приложение, еднородни части и др.), е подходено с методически усет. За пример ще дадем въвеждането на еднородни части - то започва с разширяването на знанията за подлога (познат на учениците от 4. клас) и се включва чрез изясняване на еднородните подлози. След това понятието еднородна част логично се "отработва" чрез "връзването му" с второстепенните еднородни части - допълнение, определение. Така чрез избрания от авторите подход новото понятие се усвоява плавно и трайно се затвърдява. С усет е подходено и към "чистата граматическа" проблематика - след изясняване например на употребата на глаголните времена следва естествен преход към използването им в собствени текстове (съчинение описание) и др.

Много полезен е обособеният цикъл "Обобщителни упражнения" към всеки дял (продължава се традицията от предходните учебници). Тези упражнения, от една страна, помагат на учениците сами да установят пропуските си. В практически план се помага и на учителите. Първо, чрез работата върху тях учителят се информира за равнището на овладяност на езиковите знания от раздела. Второ, много учители ги използват за текущ контрол (контролна работа), защото включват ученото от цял дял.

3) Дългогодишната практика на колектива в писането на учебници е помогнала учебната информация да бъде поднесена достъпно и интересно. Вместо традиционното сухо излагане на научната информация статиите в учебника предлагат и включват: примери - сведения за езиковите особености на тези примери - модел за анализ върху примерите - аналогичен анализ на други примери. Така подрастващите, учейки се от схемите за анализ, овладяват умения за разсъждаване и развиват способности за аналитично мислене.

Актуални за петокласниците са подбраните текстове за работа, чието съдържание ги вълнува като проблематика. Многообразието от задачи за анализ, за редактиране, за овладяване на нови езикови техники ще събуди несъмнено интереса им. Много от задачите за работа включват автентични текстове на петокласници. Голяма част от упражненията изискват от учениците самостоятелна работа - да търсят допълнителна информация, да работят с различни средства - речници, помагала, компютри, да работят със схеми и таблици от приложението. Не може да не споменем чудесното графично оформление, прецизния дизайн и цветовите решения на книжното тяло, което улеснява зрителното възприятие на информацията и провокира интереса на децата.

Учителите, които вече са работили с учебници на този авторски колектив, ще свикнат бързо с новия учебник, защото ще открият приемствеността между него и предходния. Преподавателите, които избират за пръв път учебника, могат лесно да работят с него, защото ще им бъде удобно да следват модела му.

На натоварения учител по български език ще му бъде колкото интересно, толкова и приятно да работи с новия учебник на издателство "Булвест 2000". Учебникът притежва логично и стройно изложение, достъпен език и разнообразна по характер информация. Незаменима помощ в пряката работа на учителя оказват не само книгата за учителя, но и допълнителните помагала от комплекта - учебна тетрадка и сборник с тестови задачи. Новият учебник по български език за 5. клас на издателство "Булвест 2000" с авторски колектив: Кирил Димчев, Ина Комарска и Ангел Петров, е ценен помощник, справочник и наръчник за съвременния преподавател.

 


Димчев, К., Комарска, И., Петров, А. Български език за 5. клас. София: Булвест 2000, 2006, 144 с.

 

 

© Ваня Кръстанова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 3
© Електронно списание LiterNet, 15.10.2007, № 10 (95)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 3.