Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

КОИ СА ТЕ

Български език и литература

Мария ГерджиковаПроф. дпн Мария Герджикова - ръководител на Катедрата по методика на обучението по български език и литература

Монографии: Мястото и ролята на старогръцката литература в литературното обучение на учениците, 1986 (второ издание - Изучаване на старогръцка литература в училище, 1994; Изучаване на драма в училище с оглед жанровата й специфика, 2000.

Студии и статии: 46

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 20

Участие в научни и образователни проекти: Концепция за литературното образование (съавтор, 1993); Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по литература (1998-2000); Учебни програми по литература V-ХІІ клас.

 

Емилия ГочеваПроф. дпн Емилия Гочева

Монографии: Лексический минимум по русскому языку для болгарской школы (активный словарь), 1976 (второ преработено издание 1999); Чуждоезиково обучение, 2000; Учебен руско-български речник (в съавт. с В. Еленска), 1984 (второ стереотипно издание 1990).

Студии и статии: 26

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 35

Участие в научни и образователни проекти: Съдържание и структура на проектопрограмата по руски език за ЕСПУ, 1983; Система на учебно-възпитателната работа в ІV-VІІ клас на ЕСПУ - руски език (1984); Учебни програми за ІV-VІІ клас на ЕСПУ - руски език (1984); Учебна програма по руски език за ІХ-ХІ клас на СОУ (1997); Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от учебно-възпитателната работа в ІV, V, VІ, VІІ клас на ЕСПУ. Руски език (1986, 19871 1988, 1990).

 

Кирил ДимчевПроф. Кирил Димчев (пенсионер)

Монографии: Говорът на българите от с. Валя, Драгулуй, СР Румъния, 1969; Методически проблеми при усвояване на граматични понятия, 1971; Изучаване на сложно изречение, 1972; Система в стилистичните занятия по български език, 1977; Обучението по български език като система, 1992 (второ преработено и допълнено издание 1998).

Студии и статии: 285

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: над 60

Участие в научни и образователни проекти: Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от учебно-възпитателната работа в V клас, VІ клас, VІІ клас - съавор (1986-1990); Учебна програма по български език за V-ХІІ клас на СОУ - съавтор (1992); Учебни програми по български език за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас на СОУ - съавтор (2000); Проверка и оценка на резултатите от обучението по български език в средната училищна степен - съавтор (2000, 2002); Държавно образователно изискване за усвояването на книжовния български език - съавтор (2005).

 

Ина КомарскаДоц. д-р Ина Комарска

Монографии: Учебен речник по етика (5.-8. клас), 2000.

Студии и статии: 15

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 27

Участие в научни и образователни проекти:

 

Милена ВасеваДоц. Милена Васева

Монографии: Език и стил на Христо Ботев, 1980; Формиране на правописни умения и навици (ІV -VІІІ клас), 1982.

Статии и студии - 30

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 25

Участие в научни и образователни проекти: Автор на ДОИ за УС по български език и литература, на учебните програми по български език и литература от 1982 г., 1986 г., 1992 г., 2002 г.

 

Райчо РусковДоц. Райчо Русков (пенсионер)

Студии и статии: над 10

Учебни помагала: Изкуството на художественото слово (христоматия), 1988; Незаглъхнали извори (христоматия), 2001; Дето е сълза капнала (сборник родопски песни), 2000.

 

 

Ангел ПетровДоц. д-р Ангел Петров - зам.-декан на Факултета по Славянски филологии

Монографии: Дискурсният анализ в обучението по български език, 2000; Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език, 2002.

Студии и статии: 34

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 27

Участие в научни и образователни проекти: Проверка и оценка на резултатите от обучението по български език в средната училищна степен (съвместно с НИО, 2000 и 2002); Създаване на държавно образователно изискване за усвояване на книжовния български език (съвместно с МОН, 2005); Мониторинг на Държавните образователни изисквания по български език с оглед на възможностите, които стандартите осигуряват за изграждане на "умения за живот" (съвместно с ЮНЕСКО и МОН, 2005).

 

Адриана ДамяноваДоц. д-р Адриана Дамянова

Монографии: Диалогът в литературнообразователния дискурс в средното училище, 2002; Mythos&Mimesis, 2002.

Студии и статии - 31

Учебници, учебни помагала и методически ръководства - 7

Участие в научни и образователни проекти: Концепция за литературното образование (съавтор 1993); Международен проект "Европа плюс" към образователна програма "Коменски" (2000-2003); Теория и практика на проектно базираните методи в гражданското образование (проект на НИС, двугодишен).

 

Владимир Атанасов Доц. д-р Владимир Атанасов

Монографии: Българската литература - диалогични прочити" (в съавт. с Н. Чернокожев), 1994; Символни полета в българската литература, 1995; Теми и прочити на българската литература, 1999.

Студии и статии - над 40.

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 8

Участие в научни и образователни проекти: Концепция за литературното образование (съавтор, 1993); Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по литература (1998-2000).

 

Татяна АнгеловаГл. ас. д-р Татяна Ангелова

Монографии: Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми, 2004.

Студии и статии: над 44

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 37

Участие в научни и образователни проекти: Национален тестов изпит след 7. клас, компонент български език (съвместно с МОН, 1999-2000); Проект за мултимодален корпус (съвместно с Гьотеборгския университет, 2000); Проект на българската асоциация по четене: мониторинг на училища, в които се интегрират ромски ученици в рамките на международния проект "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане", 2003-2004); Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап и в края на основната образователна степен (конкурсен проект, финансиран от Институт "Отворено общество"); "Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси (2003-2004); Апробация на Рамка за външно оценяване за степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (със съдействието на Институт "Отворено общество" и Българското дружество за измерване и оценяване на образованието, 2005); Международно изследване на напредъка на учениците по четене PIRLS`2006 (организирано и провеждано от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието, 2005).

 

Антония РадковаГл. ас. д-р Антония Радкова

Студии и статии - 15

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 6

Участие в научни и образователни проекти: Изготвяне на ДОИ за УС по чужд език (съавтор); Подготвяне на пробен зрелостен изпит по руски език (член на екип)

 

Людмила БерковскаГл. ас. Людмила Берковска

Студии и статии: 9

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 2

Участие в научни и образователни проекти: Концепция за литературното образование (съавтор, 1993)

 

 

Ваня ТивидошеваАс. Ваня Тивидошева

Статии: 3

Учебници, учебни помагала и методически ръководства: 3

Участие в научни и образователни проекти: Проект за ДОИ по български език и литература (член на експертния екип, 2000-2001); Проект за матуритетен формат по български език и литература (член на експертния екип, 2001); Проект за нови учебни програми по български език и литература - V-VІІ клас (член на експертния екип, 2002); "Аз и ти - ние в Европа" - международен училищен проект по програма "Коменски" (2001-2003); "Подкрепа в областта на развитие на човешките ресурси / Продължаващо професионално обучение" (Европейска фондация за обучение 2003-2005); "Вселена от езици" - международен проект по програма "Съпътстващи мерки" (2005-2006)

 

 

Мая ПадешкаАс. Мая Падешка

Статии - 4.

 

 

 

Аглая МавроваАс. Аглая Маврова

Статии - 5.

 

 

 

 

Йонка КръстеваЙонка Кръстева - филолог специалист (пенсионер)

Монографии: Правописен речник за средния курс (в съавт. с доц. М. Васева), 1980.

Студии и статии: 5

 

 

 

Албена ДъбоваАлбена Дъбова - филолог специалист

 

 

 

 

 

=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2005, № 6
© Електронно списание LiterNet, 25.01.2006, № 1 (74)

Други публикации:
Български език и литература, 2005, № 6.