Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Октомври  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС

Анна Михайлова

web

Учебното съдържание по български език в 12. клас през учебната 2002/2003 г. обобщава голяма част от изученото в предходните класове, като основната цел е максимално да се обогати лингвистичната и общата култура на учениците, да се разширят уменията им да създават различни текстове според тяхното комуникативно предназначение.

Водещ принцип на авторския колектив е, че езиковата култура е израз на умението да се подбират и използват езиковите средства, а това зависи преди всичко от социалните изисквания на речевия акт. По тази причина в учебника преобладават уроци за възприемане на научни, художествени и административни текстове, както и за оценка на устен и писмен текст. Усилията са насочени към осмисляне на основната постановка на стилистиката, че обучението по български език е обучение по култура. Това е водещата идея и в двата раздела на учебника: „Задължителна подготовка“ и „Задължителноизбираема подготовка“.

Частта „Задължителна подготовка“ съдържа трийсет теми. При представянето им е приложен дедуктивният подход - първо, на учениците се излагат теоретичните постановки, а след това има 7-8 упражнения за затвърдяване и проверка на придобитите знания. Всяка тема в графично отношение е оформена по един и същи начин - на лявата страна се намира теорията, а на дясната - упражненията. Това графично решение е изключително практично и улеснява учениците, докато се правят упражненията, справката с урока е лесно достъпна. (Това е вече традиция за цялата поредица от учебници за този авторски колектив.) Графичното оформление има още една положителна страна - най-важните теоретични постановки (задължителният минимум) и дефинициите се отделят в карета със зелен цвят. Това допринася правенето на справки и търсенето на нещо определено да става изключително бързо и удобно.

Упражненията след всеки урок са насочени предимно към работа с конкретни текстове (отрязъци, изречения, много откъси от художествената литература). Тук отново има нещо специфично - всяка част за проверка на знанията започва с едно визуално упражнение - една или няколко картинки, съответстващи от подходяща езикова задача, свързани с разглежданата теория в урока. Всеки урок завършва с едно упражнение от тестов характер - зададен е въпрос и са предложени няколко варианта на отговор. Карето „Проверка и оценка“ традиционно се намира в долната дясна част на страницата. По този начин предложеното оформление прави учебника лесен за учене, работа и справка.

По отношение на съдържанието на уроците, които в голямата си част са преговорни, в хода на учебната работа се налага убеждението, че темите са представени достъпно, но в никакъв случай елементарно. Сложни проблеми, като референциална/дескриптивна, емотивна и социално-експресивна функция на езика, са обяснени интересно, същото се отнася и за изясняването на думата дискурс в науката за езика. Авторите са успели логично и ясно да разкрият отношението език - мислене - един сложен философски проблем, като акцентират, че при общуването преводимостта и взаимното разбиране винаги са възможни, а приведените примери помагат на учениците да придобият представа и за изключителното богатство на естествените езици. Интересна за учениците е интерпретацията на възгледите на Дж. Оруел на проблема за вътрешната реч и нейните особености, които са предмет на психолингвистиката, изяснява се позицията на автора, съдържаща се в неговата уговорка „поне дотолкова, доколкото мислите зависят от думите“; доказва се, че авторът не слага знак на равенство между мисли и думи.

Уроците „Езикът като система“, „Книжовен език и диалекти“, както и уроците за фонетичната, морфологичната, синтактичната и лексикалната система на българския език и приликите и разликите в сравнение с индоевропейските езици целят не да направят учениците специалисти по сравнително езикознание, а да им покажат с прости и ясни примери общото и различното във фонетичната, морфологичната, синтактичната и лексикалната структура на езиците. Този вид сравнение е особено полезно при изучаването на чужди езици, защото изгражда умения да се съпоставят системите на езиците и да се развива логическото мислене.

С подчертано практическа насоченост е и урокът „Документи, необходими за продължаване на образованието и за постъпване на работа“ - част от серията уроци, чиято цел е да се запознаят учениците с множеството документи, които те трябва да изготвят през живота си. Подчертава се, че ако човек се изразява добре, има по-големи шансове да се реализира в желаната от него сфера.

За учениците в 12. клас са полезни и представените разработки на теми: „Оценка на писмен текст“, „Есе (как се пише есе)“, „Текстове по зададена тема по литература“, „Създаване на текст по зададени параметри“ - пряко насочени към подготовката за зрелостен изпит.

Достойнство на учебника е, че няма излишна терминологична претовареност. Той е достъпен за учениците - както за тези с по-висока подготовка, така и за онези, които имат съществени пропуски в знанията си. Предложен е и общ теоретичен поглед върху актуални теми, отнасящи се до езика.

Във втората част на учебника - „Профилирана подготовка“, като се използва индуктивният метод, учениците трябва да стигнат до принципите на техниката за общуване. Изходен пункт са предложени текстове, работи се върху тях и се изследват направените изводи. използваните термини: наративни техники, дескриптивни техники, аргументативни техники, кохезия и кохерентност, дискурсен анализ, комуникативни намерения и др., са обяснени, като е дадено българското съответствие. Прави впечатление богатото използване на примери от художествената литература - от Л. Каравелов, Ал. Константинов, П. Яворов, Й. Йовков, Хр. Смирненски, Д. Талев и други български автори, а също и от Фр. Петрарка, Байрон, Джонатан Суифт, Ярослав Хашек, Артър Конан Дойл и Дж. Роулинг („Хари Потър“).

Учебникът за 12. клас е последният от серията учебници, дело на един и същи авторски колектив. Изложението се отличава с прецизност, обективност и научна достоверност, съответстващи на съвременното състояние на лингвистиката. Изданието е придружено с азбучен показалец на термините, изучавани от 9. до 12. клас. Така представеното учебно съдържание предполага повече свобода за самостоятелна работа в клас, активно участие на учениците в беседи и дискусии при обсъждане и коригиране на допуснатите грешки.

Учебниците по български език за 12. клас на учебната 2002/2003 г. са първите след решението на МОН да се изучава отново български език в гимназиалния етап на обучение. Поставя се акцент върху елемента изборност съобразно с предпочитанията на учителя, вида училище и възможностите на учениците. Но наличието на нови интересни учебници е само част от проблема. Предстои голямата дискусия, която може да обогати и разнообрази работата по български език, като особено се открои връзката между езиковото и литературното обучение. Тази дискусия следва да се състои в началото на новата учебна година и да се проведе максимално отговорно, толерантно и задълбочено с участието както на автори, научни работници, така и на учителите, преподаващи в последния гимназиален клас.

 


Бояджиев, Т., Христова, И., Жобов, В., Колев, Г., Янакиева, М. Редактор Р. Новачкова. Български език за 12. клас. София: Анубис, 2002.

 

 

© Анна Михайлова, 2003
© сп. Български език и литература, 2003
© Издателство LiterNet, 18. 12. 2003
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 2003, бр. 3.