Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

"ИСТОРИИ КРАЙ ОГНИЩЕТО" - УЧЕБНО ПОМАГАЛО И УЧЕБНА ТЕТРАДКА ЗА 5.-8. КЛАС

Теодора Крумова

web

Учебното помагало (180 с.) и учебната тетрадка (80 с.) предоставят възможност да се разшири фолклорната грамотност на учениците върху основата на достъпни за тях жанрове.

Цел и особености на учебното помагало "Разказани пътища" и на учебната тетрадка

Целта на учебното помагало е да надгражда знанията, получени в предходната степен на обучение (2.-4. клас). Докато в началния курс целта на обучението по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" е учениците от паралелки със смесен етнически състав да бъдат въвлечени в света на ромската душевност и култура, като се посочат най-общите черти, тук целта е да се постигне цялостна представа за нея. Ромската култура се представя като неразривна част от общонационалната култура и в същото време се подчертава нейната оригиналност, като се изтъкват особеностите на различните групи роми. Специално място се отделя на ромската култура като част от световното културно наследство.

Учебното помагало и тетрадката са написани на български език, тъй като аудиторията, към която са насочени, е със смесен етнически състав. След текста на приказките и описанията на празниците са дадени някои основни думи на ромски.

Учебната тетрадка следва материала от помагалото. Задачите в нея се стремят да затвърдят получените знания по СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор", да подпомогнат и допълнят обучението в задължителната подготовка, като учениците се стимулират към креативност и съзнателно търсене на допълнителна информация за семейството, рода, родния край.

Основни типове задачи в учебното помагало и учебната тетрадка

Задачите са групирани около няколко основни типа дейности:

а) затвърдяване на получените знания по СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор";

б) затвърдяване на получените знания по другите учебни предмети;

в) провокиране на самостоятелно и творческо мислене;

г) стимулиране на интерес към изследователска дейност, към историята и традициите на родния край;

д) формиране на система от общовалидни ценности, на позитивно отношение към Другия и неговата култура, опит за възприемане на собствената култура през погледа на Другия и т.н.;

е) формиране на нагласи за възприемане на различията в семействата на съучениците, например семейство без един от родителите, липса на граждански брак между родителите и т.н.

Стимулират се екипната работа и умението на децата да работят съвместно, да разпределят отговорностите си. Потърсена е връзка с фолклора на останалите етноси. Наред с това са включени и задачи, свързани със собствената културна среда, които засилват ангажираността и на родителите.

Учебната тетрадка включва разнообразни задачи, покриващи различни тематични области. Задачите са диференцирани по сложност - за да се улесни работата на смесените групи (в които участват ученици от различни възрастови групи). Основна грижа на авторите при подбора на задачите е стимулиране активността на учениците, както и пренасяне на интереса им към други предмети - български език и литература, история, география. Отделните типове задачи поставят различни изисквания:

"Открийте в текста" - учениците се подтикват да осмислят текста, който четат. Целта е да се избегне механичният прочит, да се вникне в предлаганата информация. Тук задачите изискват прочит на целия текст и откриване на конкретен пасаж, израз или термин.

"Проучете" - учениците се насочват към събирателска дейност: посещение и интервюиране на възрастни хора, събиране на информация за историята на родния край и т.н. Често този тип задачи изисква и свързване на новото знание с вече придобити знания. За улесняване на тази дейност в края на учебната тетрадка е поместено указание "Как да направим интервю, за да съберем информация?".

"Направете или нарисувайте" включва задачи, които подтикват учениците към креативност и творческо мислене чрез визуализиране на придобитите знания - рисуване, оцветяване и илюстриране, също и изработване на по-мащабни проекти, свързани с конкретни елементи от фолклора - нареждане на стая на етносите, изработване на сурвакници, боядисване на великденски яйца и т.н.

"Помислете" - тези задачи развиват креативността на учениците, карат ги да осмислят новите знания като ценност. Често тези задачи са представени в сравнителен план, под формата на таблици, които учителят също може да допълва.

"Граматичните задачи" са застъпени основно в раздела "Приказки на ромите". Чрез тях се затвърдяват знанията и уменията, придобити в часовете по български език и литература, учениците упражняват правописа и правоговора си, усвояват структурата на българския език.

Факти, събития и личности във формата на документални извори са представени в рубриката "От страниците на историята". Задачите развиват уменията за интерпретиране на исторически документи, за свързването им с натрупани вече знания, както и с извличане на нови знания.

Брейнстормингът - мозъчната атака - присъства във всеки раздел. С това се цели провокиране на активното участие и задържане вниманието на учениците.

В края на всеки раздел и подраздел са поместени забавни задачи и игри. С тяхна помощ се правят обобщения и се затвърдяват придобитите знания и умения. Такава е кръстословицата, поместена в края на раздела за историята на ромите.

Съдържание на учебното помагало и учебната тетрадка

Учебното помагало "Разказани пътища" се състои от четири раздела. Първият - "История на ромите", представя миналото на ромите от напускането им на Индия до тяхното заселване на Балканския полуостров. Изведени са някои основни понятия, като "каста", "миграция". За по-лесното усвояване на представените знания и за подпомагане обучението в задължителната подготовка е търсено сравнение между заселването на ромите и на прабългарите. Описани са ромският език, неговият произход и мястото му в семейството на индоевропейските езици. Повече внимание е отделено на историята на ромите на Балканите - в рамките на Византийската и след това на Османската империя. Специален акцент е поставен върху работата с извори. В този раздел авторите развиват идеята, че ромите са народ, който има своето място на Балканите и в Европа и чиято съдба и история са неразривно преплетени с тези на българите.

Разделът предоставя възможност учениците да бъдат стимулирани сами да търсят информация за историята на собствения си род, на родния си край, както и информация за историята на различните етнически групи, населяващи даденото място.

Специално внимание е отделено на холокоста, на геноцида по време на Втората световна война. Българските роми са били единствените спасени от своята държава. Ромският холокост в останалите европейски държави обаче трагично маркира тяхната история. Това намира отражение в химна на ромите и в редица техни предания.

Вторият раздел - "Приказки на ромите", представя богатството на ромския фолклор. Културните контакти между различните етноси в България се разчита и в текстовете на техните приказки - често те събират еднакви сюжетни елементи. Учениците, сравнявайки ромските и другите приказки, сами достигат до извода не само за тематичното им сходство, но и за общите ценности, които те споделят. В подраздела, посветен на преданията и легендите, специално място е отделено на произхода на различните ромски групи, на рударите и миллета. Нашият съвет е учениците да бъдат стимулирани да откриват и събират предания, свързани с историята на тяхната собствена група.

Разделът "Празници на ромите" съдържа две части, посветени съответно на семейните (с акцент върху сватбените) и на календарните празници. Представени са особеностите в празничните обичаи на различните ромски групи, а последвалите въпроси насочват към приликите между ромските, българските и турските празници. Учениците сами стигат до извода за общите форми на културата у различните етноси, което съдейства за тяхното хуманистично възпитание.

В помагалото "Разказани пътища" е представена цялостната календарно-празнична система на ромите, като се търсят връзките между отделните празници, както и между празничната система и останалите елементи от фолклора, отражението на празничната обредност в бита и т.н.

Отново специално внимание е отделено на семейството като една от основните социални структури, на ценностите, върху които се гради то. Предложена е дискусия на тема "За и против родителската намеса при създаването на ново семейство". Такава дискусия е особено актуална сред част от групите в ромската общност, където все още са запазени ранните бракове по воля на родителите. Целта не е да се стигне до унищожаване на традициите, а да се провокират размисъл и диалог за новото и традиционното, за различните възможности традицията да бъде адаптирана към настоящето. Подобна е целта и на другата дискусия - за ролите на мъжа и жената в семейството.

При представянето на календарната празнична система са търсени общите културни полета между християнството и исляма, между българските, ромските и турските обичаи. Учениците се насочват към извода, че различните култури не бива да се противопоставят, че на тях може и трябва да се гледа като на допълващи се една друга системи. Важно е, за да се разнообрази учебният процес, да се комбинира урочната дейност с посещения на отделни семейства по време на празник или да се поканят хора от общността в училище. Възпитателният ефект е по-голям, когато в тези посещения участват деца от различните етнически и религиозни групи - за да се научат да уважават празниците на Другия.

Четвъртият раздел - "Песни на ромите" - има за цел да запознае учениците с мястото на ромската музика в европейската култура и световното музикално наследство. Предложена е информация за основните жанрове, възникнали върху основата на ромската музика - фламенко, чардаш и др. Изложението включва информация за световноизвестни композитори, вдъхновени от ромската музика. Материалът може да бъде използван и в редовните часове по музика. По-широко са застъпени текстове на любовни, сватбени и баладични песни. Поместени са и ромски песни от Македония, Сърбия, Русия и Холандия.

Описаните учебни помагала и тетрадки са създадени в съответствие с учебните програми по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" и представляват надеждна основа за учебния процес. Заедно със съпътстващата ги методическа литература учебните помагала и тетрадки позволяват ромски фолклор да се преподава и от учители, които не са роми. В същото време представеният педагогически комплект не би следвало да се възприема като единствения, годен за използване в часовете по "Фолклор на етносите - ромски фолклор". През последните години бяха издадени десетки заглавия на автори, работещи в сферата на ромския фолклор - Й. Нунев, Хр. Кючуков, В. Чапразов, Ел. Марушиакова, В. Попов и др. Всички те могат да бъдат използвани, защото подпомагат постигането на основните цели на СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" - образователната интеграция на ромските деца (включително по-доброто усвояване на български език), запазването на тяхната културна идентичност и формирането на толерантност и взаимно доверие сред учениците от всички етноси.

 

 

© Теодора Крумова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 5
© Електронно списание LiterNet, 05.12.2007, № 12 (97)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 5.