Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПРИНОСЕН МЕТОДИЧЕСКИ ТРУД

Кирил Димчев

web

Най-новата книга на доц. д-р Ганка Янкова е явление в съвременната ни лингвометодическа литература. Скромно озаглавена като помагало, тя надхвърля първоначалното си предназначение. Трудът обобщава постижения на съвременната методика на обучението по български език (МОБЕ) и обогатява представите ни за същността и функциите на обучението по български език (ОБЕ).

Книгата се състои от две части. В първата част (с. 17-116) се разглеждат основни въпроси на МОБЕ: цели, съдържание, принципи, методи, форми на организация на ОБЕ. Втората част (с. 117-206) включва 200 тестови задачи, чрез които се цели да се проверят уменията за организиране и осъществявяне на образователния процес по български език (БЕ) в средното училище.

Трудът е компендиум от теоретични постановки, в които се експлицират идеи на съвременната лингвометодическа наука. Авторката проявява методическа и лингвистична осведоменост и насочва вниманието на читателя към някои нерешени проблеми в теорията и практиката на ОБЕ.

В първата част от труда най-съществен е приносът при изясняване спецификата на урока по български език и на упражненията, разглеждани като полифункционален учебен похват.

Практическата полза от разглежданото изследване се засилва от факта, че теоретичните постановки са подкрепени с анализ на уроци и на фрагменти от уроци. При техния подбор авторката е проявила методическия си усет за функционалност на педагогическата интеракция.

Отправна точка в разсъжденията на Ганка Янкова е понятието за резултатност на педагогическия дискурс като взаимодействие, осъществявано при конкретни условия на образователния процес и ориентирано към постигане на цели, институционално определени и личностно мотивирани.

Като излиза от общодидактическата класификация на уроците, методичката разглежда урока по български език като комуникативен акт, в процеса на който се установява равнището на езиковата подготовка на обучаваните и с адекватни дидактически процедури се подобрява степента на овладяване на учебната информация. Тази информация може да бъде лингвистична (от науките за БЕ), а също така информация, свързана с проблеми на заобикалящата ученика социокултурна действителност. Обоснована е система от методически решения за повишаване равнището на лингвистичната, комуникативноречевата и общата култура на подрастващите.

Авторката излиза от модерни схващания за спецификата на прагматичната, когнитивната и културологичната функция на ОБЕ. Инструмент в методическия анализ са концепти на текстовата лингвистика, социолингвистиката и лингвокултурологията.

Детайлният анализ на системата от упражнения по БЕ е позволил на методичката да обоснове съвременни подходи за обогатяване на комуникативната и езиковедската компетентност на учениците. Упражненията са резултатно средство за овладяване на умения да се решават задачи, отнасящи се до общуването по различни теми, между различни комуниканти, в различни комуникативни ситуации. Смисълът на направеното от авторката може да се оцени само като се има предвид, че по методологичните и технологичните проблеми на ОБЕ се знае сравнително малко. Изследователката отчита противоречието между потребности и реалности и със средствата на наистина образцов научен стил предлага професионално осъществено проучване, ориентирано към широк кръг от читатели. Адресат е преди всичко учителят, адресат е и бъдещият учител - студентът, който търси храна за творческото си мислене. Адресат са и всички, които се интересуват от ОБЕ като средство за подобряване на езиковата култура на широки обществени среди.

Съвременно звучене на труда придава разработването на тестове по МОБЕ (с. 117-205). Те съдържат ценни сведения за студентите и за учителите и служат за отчитане на обективните резултати от образователния процес по методика. Специално ще обърна внимание на тестовете, с които се проверява осведомеността на читателя за методиката на обучението по български език като научна дисциплина, за целите на обучението по български език, за системата на учебното съдържание, за принципите, методите и формите на организация на учебните занятия. Ключът с верните отговори е средство за обучение и самообучение, за оценка и самооценка.

В труда на Ганка Янкова се проявяват нейният професионализъм и способността Ј за креативно мислене. Богатата със съвременни идеи книга ще подпомогне учителя сам да оценява по-стиженията и слабостите в конкретната си работа. Без съмнение трудът ще представлява интерес за педагози и за филолози, на които са близки идеите на ан-тропологично ориентираната хуманитаристика.

 


Помагало по методика на обучението по български език. Актуални проблеми. В. Търново, Фабер, 2008.

 

 

© Кирил Димчев
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2009, № 4
© Електронно списание LiterNet, 10.12.2009, № 12 (121)

Други публикации:
Български език и литература, 2009, № 4.