Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

КРАЧКА НАПРЕД В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Гергана Дачева

web

Учебникът по български език за 5. клас е с авторски колектив от утвърдени специалисти по български език: доц. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира Алексова - преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски", и Весела Кръстева - учител.

Учебникът е съобразен с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и с Учебната програма на МОН от 2004 г. и постига основните цели за изграждане на определено равнище на комуникативна компетентност като овладяване на книжовната норма на българския език; овладяване употребата на езиковите средства в различни ситуации; придобиване на умения за изграждане и възприемане на различен тип текстове от комуникативната практика. Учебният материал е систематизиран според отделните ядра на ДОИ, като акцент се поставя върху текста като основно средство за общуване. Учениците усвояват характеристиките на описанието и повествованието, като придобиват умения за създаване на собствени описателни и повествователни текстове. Прави се междупредметна връзка с фолклорните и литературните текстове, изучавани в часовете по литература. Развиват се уменията на учениците за устно общуване чрез овладяването на диалогичните особености, етикетните формули и др.

По отношение на езиковите компетентности се поставя началото на теоретичен курс по морфология и синтаксис, като по този начин се прави връзка с овладяването на правоговорни, правописни и пунктуационни норми. По мое мнение именно при конкретното реализиране на това ядро от учебната програма се създават големи трудности за авторите на учебници, тъй като изискваното учебно съдържание е твърде обемно спрямо предвидените за него учебни часове. Това е предизвикателство за уменията и опитността на всеки авторски колектив. В това отношение, както и при другите ядра, авторите са успели да балансират сполучливо обема на учебното съдържание спрямо учебните часове.

Учебното съдържание е разпределено в общо 29 урочни статии: 5 статии върху предвидения в Учебната програма материал, свързан с текста и речевото общуване; 18 статии, свързани с изречението и думата в текста; 6 статии, свързани с устното и писменото общуване. Учебното съдържание е разпределено в три раздела и съответства на основния принцип на организиране на езиковото обучение - от текста към по-ниските равнища от единици и елементи (текст, изречение, дума, видове общуване). Последователността на учебния материал следва основния принцип на обучението - учениците да усвояват фундаментални знания за структурата на българския език, като едновременно с това надграждат и доразвиват езиковата и речевата си компетентност; изграждат определени умения да прилагат научените знания в различни ситуации и да развиват творческите си способности. Основно предимство на учебника е спазването на научната коректност при представянето и обясняването на фактите, като в същото време авторите се стремят да ги поднесат и обяснят по достъпен за възрастовите особености на учениците начин. Дефинициите са представени стегнато, точно и ясно, отделени са графично в карета, но акцентът се поставя върху усвояването на езиковата норма по емпиричен път - чрез разнообразни и нееднотипни упражнения, разпределени в различни рубрики, като "Припомнете си", "Анализ", "Общуването и интернет" и др. След всеки от разделите има обособена обобщаваща статия "Проверка и самопроверка на езиковата подготовка", която съдържа интересни задачи, с които учениците се подлагат на самопроверка и по този начин развиват критичност към собствените си знания, както и критерии за оценка на наученото. Много интересна е и рубриката, която е под заглавието - в нея са формулирани кратко, точно и ясно целите на отделната урочна статия, като по този начин учениците се ориентират какви знания и умения ще придобият след изучаването на този урок. Урочната статия започва с припомняне на вече усвоените знания и умения, а впоследствие се излага в достъпен вид чрез текстови структури и новата информация. Тази връзка е изключително важна и продуктивна, тъй като учениците си припомнят наученото до този момент и новата информация попада в подходящ контекст, без да затруднява възприемането. Много сполучлив методически подход осъществява рубриката "Анализ", в която авторите предлагат конкретни разсъждения върху примерен текст и задават модел на работа с подобен текст и с подобен тип задачи. По този начин учениците се научават да анализират и да обобщават предложената информация по един непринуден начин. Моделът за анализ може да бъде приложен по-късно от тях самостоятелно към друг текст или езиков елемент.

Авторите на учебника използват евристичния подход при оформянето на урочните статии и при поднасянето на урочните единици - учениците сами достигат по дедуктивен път до някои нови знания чрез изпълнение на езиковите задачи. Текстовете са подбрани много уместно за възрастта на учениците и с тяхна помощ се прави съвсем закономерната връзка с други дисциплини, като литература, информатика и др. Отделните езикови единици се извличат от текстовете, което улеснява правилното възприемане, тъй като езиковите елементи са в своя естествен контекст. По този начин учениците възприемат не само изучаваната в момента учебна единица, но и научават конкретния й контекст на употреба.

Много полезни са таблиците, които систематизират информацията, предложена в учебника в словесен вид. Те са подредени в приложения след раздела за годишния преговор в книжното тяло. Това обособяване на таблиците в края на учебника дава възможност на учениците непрекъснато да ги използват и по този начин по-бързо и по-лесно да научават систематизирано отделните езикови единици.

Учебникът е съобразен с най-съвременните постижения в лингвистиката, тъй като авторският колектив е изграден от утвърдени специалисти с професионален опит и с интерес към съвременните концепции и направления. Основната теза на колектива е, че езиковото общуване не само отразява, но и променя обективната действителност. В тази връзка е отлична идеята да се предложи рубрика "Общуването и интернет". По този начин авторите на учебника поддържат интереса на учениците към учебното съдържание, тъй като е известно, че компютрите и интернет представляват основен приоритет за тях. Авторите на учебници и учителите трябва да се стремят да осъвременяват техническите средства за обучение, като прилагат актуалните за времето технологии. В това отношение рецензираният учебник прави крачка напред.

В заключение: смятам, че пред нас стои един съвременен, професионално написан и съобразен с изискванията учебник за 5. клас, който ще допринесе за по-достъпното възприемане на задължителните знания и за по-лесното формиране на умения в учебния процес.

 


Ангелова, Т., Й. Тишева, Кр. Алексова, В. Кръстева. Български език. 5. клас. София, АзБуки - Просвета, 2006.

 

 

© Гергана Дачева
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 3
© Електронно списание LiterNet, 15.10.2007, № 10 (95)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 3.