Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПРЕДПОЧЕТЕНОТО ПОМАГАЛО
(Тестове по български език за 7. клас. Обяснение на отговорите. Анализ на постиженията. С., Регалия, 2000)

Августа Манолева

web

И при най-бегъл поглед върху сергиите с учебници прави впечатление многообразието от помагала, на които пише: „Тестове по български език за 7. клас“. Вероятно кандидатстващите са улеснени, остава раздвоението кое от изданията да предпочетат. Ако не се съобразяват с нечия препоръка, ще се наложи да поразлистят страниците - за лична преценка. Какво прави впечатление още от пръв поглед: 1. Освен имената на авторите няма никаква информация кои са те, с каква институция са обвързани, а това е критерий за тяхната компетентност. Иначе къде е гаранцията, че всеки желаещ не би измислил двайсетина въпроса? 2. Не се разбира тестовете апробирани ли са, ако да - върху колко и какви ученици и какви са резултатите. Предварителното изпробване на задачите е гаранция за тяхната надеждност по отношение и на тематичните области, и на степента на трудност. 3. Често разделът с верните отговори е даден схематично, представлява скупчени една до друга цифри и букви и вероятността от объркване и грешки е голяма. В почти всички случаи липсва обосновка за отговорите - необходим елемент, който не позволява уподобяването на теста с кръстословица. Може би затова вниманието ми се спря на издание с подзаглавието: „Обяснение на отговорите, анализ на постиженията“.

Авторите са представени като: ст.н.с. д-р Борислав Георгиев от Института за български език при БАН, доцент в Нов български университет; н.с. д-р Татяна Александрова, н.с. д-р Маргарита Димитрова и н.с. д-р Руска Станчева; Албена Руневска - учителка в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“. От предговора на книгата се разбира, че освен тестова част има и статистически анализ, изготвен от д-р Евгения Стоименова - н.с. в Института по математика и информатика при БАН. И още:

- тестовете и задачите са съставени според програмата от Наредба № 6 на МОН;

- обхващат определените от МОН тематични области, съобразени са с проведения изпит за профилирани гимназии;

- апробирани са с ученици от няколко столични училища (включени са над 1000 ученици, част от тях в рамките на Учебен център „Регалия“);

- освен ключ за правилните отговори има подбрани разяснения и за неправилните;

- типовете задачи се предхождат от кратък увод, в който авторите припомнят вече изученото в училище от съответната тематична област;

- има съдържателен анализ, базиран на данните от направеното изследване;

- задачите са пригодени както за упражнения, така и за проверка в различни етапи от обучението - тренировъчни и изпитни.

Цел на авторите при съставянето на сборника е чрез тестовите задачи да се установи владеенето на основни комуникативни компетенции, включително и свързаните със създаване на писмен текст. При създаването на задачите са взети предвид обичайни ученически грешки.

Кой е адресатът? На първо място, естествено, учениците - кандидати за специализираните училища. Сборникът има качествата на помагало при самоподготовката им. Описаните етапи на работа с теста, анализът на допусканите грешки и посочването на необходимите знания за верния отговор са достатъчен помощник.

Учителят също има какво да научи. „Част ІІІ (съдържателен и статистически анализ на Тест 1, Тест 2 и Тест 3“) е предназначена специално за онези, които ще конструират свои варианти или ще използват дадените тестове при срочни и годишни проверки. Авторите на книгата са заложили на научния експеримент, чийто коректив е апробацията. Тя дава най-вярната оценка за годността на тестовете като цяло, както и на отделните задачи. Всяка задача включва оценка на няколко параметъра, характеризиращи собствената й валидност и трудност. Трудността се определя от процента на учениците, които дават правилно решение. Данните сравняват резултатите на две подгрупи - силна, с най-високи постижения от даден тест, и слаба - с най-ниски. Наблюденията върху резултатите от апробацията налагат на авторите да направят изводи в различни посоки: във връзка с формирането на конкретни умения у ученика - констатират се типични грешки, обособяват се проблемите, на които трябва да се обърне по-голямо внимание в училище; във връзка с точността на поставената задача - доколко задачата е трудна или лека и в каква насока може да се преработи, за какъв вид изпитване може да се приложи и каква е ползата от прилагането й и т.н.

И тъй като тестовете са огледало на ученическото незнание, а пък то е лакмус за преподавателските умения, в края на експеримента авторите правят своите заключения. Ето някои от тях за пример. Уменията за четене с разбиране на текст се оценяват най-точно, ако текстът е научнопопулярен, а не есеистичен, и ако е по-кратък. Проверката за писане на подвижно ъ показва, че учителите трябва да обръщат внимание на по-сложните, а не само на стандартните случаи. Правилното членуване с пълен или с кратък член на имена от м.р. ед.ч. в изречение с усложнен синтаксис се оказва трудно дори за силната група ученици. Има правила, които въобще не се обясняват в учебниците (пример: с главна или с малка буква се пише думата запад).

За успеха на сборника с тестове е от значение и подходът при съставянето на задачите. Това много добре се вижда от корекциите, наложили се вследствие на апробацията, с цел прецизиране на въпросите като предпоставка за точен отговор. Например задачите в тематичната област „Правопис“ изискват проверката да става на равнище изречение, а не на отделна дума. При типа задачи „Синонимни и антонимни отношения между изрази; анализ на фразеологични съчетания“ апробацията показва, че този формат и това съдържание, макар и да са според указанията и образците на МОН, са неподходящи не само за конкурсен изпит, но и за текущи упражнения в училище. Те са уместни за обучаване и изпитване по български език като чужд, а не като роден език. Тоест сборникът „Тестове по български език за 7. клас“ на издателство „Регалия“ би могъл да се ползва и от онези специалисти, които съставят изпитните тестове за кандидатстващите.

В изданието се откриват и някои недотам прецизирани детайли както от съдържателно, така и от техническо естество. Не е ясно например защо почти всички задачи за упражнения от раздела „Пунктуация“ са свързани със знанието за употреба на запетая. Наистина запетаята е един от най-често използваните знаци, но това не е основание да се подценяват останалите (за тире и двоеточие поне се споменава индиректно, но за скоба и точка и запетая - никак). В съдържателния анализ на задача 5. от Тест 1 има досадна грешка: отговор Б е даден като неправилен, а в ключа с обяснения към тестовете - като правилен. Това вероятно е техническа неточност (наблюдават се и други технически грешки), но когато става въпрос за тест, те заблуждават.

Посочените неточности обаче не биха могли да накърнят стойността на труда. Книгата е полезна особено много със статистическия и съдържателния си анализ, което я отличава от другите подобни издания. Това я прави привлекателна и конкурентна на книжния учебникарски пазар.

 

© Августа Манолева, 2001
© сп. Български език и литература, 2001
© Издателство LiterNet, 28. 09. 2002

=============================
Публикация в сп. "Български език и литература", кн. 5-6, 2001.