Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Май  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ОЦЕНКАТА НА ЗРЕЛОСТНИЯ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Борислав Георгиев

web

Проверката на езиковата компетентност е един от най-важните компоненти в зрелостния изпит по български език и литература. Неслучайно комисията, която предложи на Министерството на образованието и науката Учебно-изпитната програма за зрелостен изпит по български език и литература, предложи също така 50% от оценката на зрелостния изпит да се образува въз основа на постиженията, свързани с езиковата компетентност на кандидат-зрелостниците.

Какво е новото в раздела „Езикова компетентност“ на учебно-изпитната програма? Новото е, че на всяка една книжовноезикова норма (правописна, пунктуационна, граматична и лексикална) й е отделено специално място, като проверителите ще бъдат задължени да проверяват прилагането на всяка една от тези норми в писмените работи на кандидат-зрелостниците. Това се налага поради факта на все по-голямата неосведоменост и неграмотност на зрелостниците по отношение на днешните норми на съвременния български книжовен език.

Основният проблем е как ще бъдат изработени критериите за оценяване на писмените работи. Тук предлагам за обсъждане един вариант на критерии за оценяване по отношение на правописната и на пунктуационната норма:

 

ПРАВОПИСНИ НОРМИ

Правописно правило
2 3 4 5 6
1. Прилагане на морфологичния правописен принцип при писане на представки, корени и наставки в думите - - + + +
2. Прилагане на фонетичния правописен принцип - - - + +
3. Променливо "я" - - + + + +
4. Пълен/кратък член - - - + +
5. Твърд/мек вариант на членната форма за м. р. ед. ч. - - - + +
6.Удвояване на "т" при употребата на членната форма за ж. р. - - + + + +
7. Правилна употреба на -ащ (-ящ) и -ещ - - + + + +
8. Правилна употреба на двойно "н" - - + + + +
9. Правилна употреба на "й" в нарицателни и собствени имена - + + + +
10. Нормативен правопис на -ален в думи от чужд произход - - + + + +
11. Правопис на ръ-/-ър и на -лъ/-ъл - - + + +
12. Правопис на глаголни окончания - + + + +
13. Употреба на неударено "ъ" и неударено "а" - + + + +
14. Удвояване на предлозите "в" и "с" - + + + +
15. Правилна употреба на буквата "ь" - + + + +
16. Синтактична употреба на главни букви - + + + +
17. Морфологична употреба на главни букви - - + + + +
18. Стилистична употреба на главни букви - - - - +
19. Обозначаване на метафорични процеси чрез редуване на главни и редовни букви - - - - +

20. Слято и полуслято изписване на сложни думи:

а) думи от домашен произход, принадлежащи към базисната лексика (в т. ч. и служебни)

б) думи от домашен произход от неактивния речников фонд

в) международни думи от активния речников фонд

г) международни термини

 

-

-

-

-

 

- +

-

-

-

 

+

-

- +

-

 

+

- +

+

-

 

+

+

+

+

21. Пренасяне на части от думи - - + + + +

22. Познаване на нормативния графичен облик на думите, принадлежащи към:

а) базисната лексика

б) домашни термини

в) международни термини

 

-

-

-

 

+

-

-

 

+

-

-

 

+

+

-

 

+

+

+

 

Забележка: Знаците „- +“ означават „непоследователно овладяна норма“.

От таблицата става ясно, че ако един кандидат-зрелостник пише например „расъждавам“, той не би могъл да получи оценка по правопис, по-голяма от „Среден (3)“. Всеки един би могъл да направи справка какви правописни умения са абсолютно необходими, за да има един кандидат-зрелостник оценка „Добър (4)“ например.

 

ПУНКТУАЦИОННИ НОРМИ

Пунктуационно правило
2 3 4 5 6
1. Поставя препинателен знак в края на изречението - + + + +
2. Използва подходящ препинателен знак за край на изречение в зависимост от комуникативното си намерение - - + + +
3. Използва разделителна запетая - - + + +
4. Използва точката и запетаята при разделяне на по-големи синтактични цялости - - - + +
5. Използва само отваряща или само затваряща запетая при въвеждане на подчинени изречения - - + + +
6. Използва отваряща запетая преди, а не след съюз, който е неударен и е в съчетание с друг ударен съюз или ударена въвеждаща дума - - - + +
7. Поставя отварящ препинателен знак пред сложен съюз, употребен като съюзен израз, въвеждащ подчинено изречение - - - + +
8. Не поставя отварящ препинателен знак пред подчинено изречение, започващо с уточняващо наречие - - - + +
9. Не поставя отварящ препинателен знак пред устойчиви съчетания, съдържащи местоимение съюз от типа колкото щеш - - - - +
10. Правилно оформя в пунктуационно отношение подчинено допълнително изречение, изразяващо косвен въпрос - - - + +
11. Редува уместно ограждащите препинателни знаци (запетаи, тирета и скоби) в зависимост от комуникативното намерение - - - + +
12. Използва ограждащи препинателни знаци при пунктуационното оформяне на вметнати думи и изрази - - - + +
13. Не пише запетая пред строго определени въвеждащи думи и изрази - - - + +
14. Използва ограждащи препинателни знаци при пунктуационното оформяне на обособени части - - - - + +
15. Правилно борави с кавичките - - + + +
16. Използва т. нар. "метаезикови кавички" или горни запетаи - - - - +
17. Правилно употребява двоеточието и разделителното тире - - + + +
18. Редува употребата на двоеточието и разделителното тире в зависимост от комуникативното си намерение - - - + +
19. Правилно пише числителни редни с римски цифри - - + + +
20. Правилно пише числителни редни с арабски цифри - - - + +
21. Правилно използва съчетания от препинателни знаци - - - - +
22. Правилно използва знаци за посочване на пряка, непряка и полупряка реч - - - - +
23. Правилно използва ударение при предвидена опасност от омонимия и при сравнителното степенуване на съществителни и глаголи - - - - +
24. Правилно използва надреден знак с вид на ударение - - + + +
25. Правилно използва апострофа - - - - +
26. Правилно използва наклонена черта при цитиране на стихове - - - - +

 

Забележка: Знаците „- +“ означават „непоследователно овладяна норма“.

Положителното при изработването по този начин на критериите за оценяване е, че всеки проверител ще може точно да оценява всеки един компонент на езиковата компетентност.

Останалите езикови компетентности са свързани с текстоизграждането. Те гласят следното:

  • Подчинява изграждането на текста на поставената задача и на зададения жанр;
  • Изгражда текста с ясно обособени, смислово обвързани, графично оформени композиционни части;
  • Постига цялостност и завършеност на писмения текст.

Тези компетентности не се нуждаят от особен коментар, тъй като под една или друга форма съществуват и сега. Проблем при тях ще бъде да се изработи скала за оценяване, която да бъде съпоставима със скалите за оценяване по правопис и пунктуация.

 

 

© Борислав Георгиев
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2002, № 2-3
© Електронно списание LiterNet, 08.02.2003, № 2 (39)

Други публикации:
Български език и литература, 2002, № 2-3.