Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
ПОЛЕЗНИ ПОМАГАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [1]

Ангел Петров

web

        Като интересни и полезни за учениците от шести и седми клас могат да се оценят новите помагала по български език на Издателска къща "Хермес". Авторският колектив - проф. Петър Пашов, признат специалист по съвременен български език и преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски", и  Мария Пашова, учителка с дългогодишна практика - насочва вниманието на подрастващите към начините за практическо използване на граматичните знания в речевото общуване. Чрез работата със сборниците се осъществява приемственост в учебната дейност, тъй като те са поредните книги от започналата да излиза преди няколко години серия помагала по практическа граматика за средното училище [2].
        Сборниците могат да се използват от всички шестокласници и седмокласници, защото представят проблеми от учебната програма, които са общи за съществуващите алтернативни учебници по български език.
        Сведенията и инструкциите за дейност в помагалата са съобразени с възрастовите и психофизиологичните особености на ученицитe. Лаконично е поднесена информация за езикови факти и закономерности, като акцент се поставя върху онези от тях, чрез които се съдейства за подобряване на езиковата подготовка на подрастващите. Полезни са задачите за обобщение и систематизиране на знания по граматика. Практическа стойност имат както представените чрез схеми и таблици взаимоотношения между езикови единици /например при Класификация на думите като части на речта - на с.35 от Помагалото за 6. клас; при Начини за образуване на относителни, неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения - на с. 37 от Помагалото за 7. клас/, така и кратките указания, които помагат на учениците успешно да правят учебен лингвистичен анализ - пунктуационен, правописен и т.н. /например Не забравяйте: 1. Пред еднократно употребени съюзи и и или не се пише запетая. 2. При двойните съюзи запетая се пише пред втората част/. За да бъдат бързо и лесно запомнени важни правила, свързани с прилагането на книжовни норми, авторите предлагат  точни и ясни езикови примери / например при Правопис и правоговор на членувани съществителни имена от мъжки род - на с.37 от Помагалото за 6. клас; при Пунктуация на вметнати думи, изрази и изречения - на с.80 от Помагалото за 7. клас/. Показателен е стремежът в двете книги да се разясняват проблеми, значими за подобряване на лингвистичната култура на учениците, като абстрактната граматична проблематика се осмисля с помощта на интересни и занимателни упражнения.
        Прави впечатление, че в сборниците преобладават задачи, чрез които се усъвършенстват уменията на учениците за лингвистичен анализ. Авторите са убедени, че упражненията за разпознаване и анализ на езикови единици са предпоставка да се усвояват знания за системата от лингвистични понятия, които са инструмент за овладяване на престижни модели на речево поведение. Целта е чрез похвати  за осмисляне на лингвистични закономерности да се съдейства за изграждане на езикова компетентност у учениците  /например Образувайте сегашно деятелно причастие от глаголите търкалям, бдя, нося. Напишете формите им в трите рода и в множествено число. Внимавайте с я-то и е-то - на с. 63 от Помагалото за 6. клас; Подчертайте по установения начин всички части на изреченията, след което по дадения образец схема определете групата на подлога и групата на сказуемото - на с. 70 от Помагалото за 7. клас и пр./.
        Важно значение за подобряване на комуникативно-речевата компетентност на учениците имат задачите, чрез които се съдейства за усъвършенстване на уменията на обучаваните за пълноценно участие в речевото общуване. В рецензираните книги такива са преди всичко упражненията: за редактиране на допуснати езикови слабости / например Редактирайте пунктуационно текста - на с. 98 от Помагалото за 7. клас/; за преобразуване на изрази с цел да се постигне определен стилистичен ефект  /например Заменете с еднородни части подчертаните думи, за да се получи конкретност на информацията - на с. 12 от Помагалото за 6. клас/; за създаване на текст /например Напишете кратък текст с избрано от вас заглавие /напр. От балкона, Моето работно място, Нашата улица/ - на с. 13 от Помагалото за 6. клас/.
        Книгите могат да се използват успешно в училище и в извънкласна обстановка - при писане на домашна работа, при подготовка за урок, за контролна или класна работа. Обобщителните упражнения, както и тестовите задачи след всеки тематичен блок, осигуряват възможности да бъдат проверявани постиженията и слабостите на учениците. Чрез приложените отговори на тестовите задачи сборниците служат за обучение и самообучение, за контрол и самоконтрол.
        Новите учебни помагала от П. Пашов и М. Пашова са пълноценно педагогическо средство, чието използване може резултатно "да съпътства" работата с учебниците по български език както при преподаване на нов учебен материал, така и при затвърдяване и практическо прилагане на знанията и уменията по граматика. Най-голяма ще е ползата от заниманията със сборниците в часовете за преговор, разширение и обобщение на материала, както и при проверка и оценка на равнището на езикова подготовка, придобивана от подрастващите.
        Учениците, които след седми клас ще полагат писмен изпит по български език и литература при кандидатстване в специализирани училища, ще открият в Помагалото за 7. клас ценни съвети как да подобряват своите съчинения. Усъвършенстваните с помощта на задачи от сборника умения да се създават пълноценни в комуникативно отношенние текстове са предпоставка да се демонстрира високо равнище на езикова култура не само по време на състезателен изпит, но и при всяко участие в процеса на речевото общуване
        Трудно е в една рецензия да бъдат изброени всички положителни качества на двете книги, чието предназначение е да подпомагат работата на ученици и учители в часовете по български език. Но написаното е достатъчно, за да се подчертае основното преимущество на сборниците. То се състои в прецизно представената теоретична информация и в професионално конструираните упражнения, чиетото използване на езиковите занятия ще съдейства овладяването на граматични знания  и умения да се осъществява на практическа основа.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

1. Пашов, П., М. Пашова. Практическа граматика на българския език. Учебно помагало за 6. клас. Издателска къща "Хермес", 1998 г., 87с.;  П. Пашов, М. Пашова. Практическа граматика на българския език. Учебно помагало за 7. клас. Издателска къща "Хермес", 1998 г., 111 с.

2. Вж. книгите на Издателство "Хермес" от поредицата "Азбука на граматиката" за началните класове и сборника "Практическа граматика на българския език. Учебно помагало за 5. клас" с автори П. Пашов, С. Здравкова и Е. Манчева.

 

 

 

© Ангел Петров, 1999
© сп. Български език и литература, 1999
© Издателство LiterNet, 29. 05. 2000
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 1999, бр. 4.