Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

КНИГА, НУЖНА НА ВСЕКИ ФИЛОЛОГ

Кирил Димчев

web

Ангел Петров. Дискурсният анализ в обучението по български език 5.-8. клас. С., Булвест 2000, 2000, 176 с.

На книжния пазар се появи книга, очаквана от учителите по български език и литература, тъй като отговаря на техни осъзнати потребности. Все по-голям брой учители съзнават, че за да бъде езиковото обучение функционално, е нужно езикът да се изучава така, както се използва в речевата практика - като средство за решаване на комуникативни задачи при общуването между различни комуниканти, в различни комуникативни ситуации. А това определя нуждата езиковите занятия да съдействат за овладяване на дискурсни техники, нови за подрастващите, нужни за тяхната все по-обогатяваща се социална дейност.

В учебната програма по български език от 1992 г. се декларира, че дискурсът е основен обект на изучаване в средното училище. Но в практиката на много учители работата над дискурса се ограничава до запознаване на учениците с лингвистичната същност на текста. В тези случаи една лингвистична теория се заменя с друга; по-точно казано, лингвистичната теория за текста се прибавя към сведенията за езиковата системност. Резултатите са известни.

Изследването на А. Петров си поставя амбициозни цели. То съдържа системно изложение по проблемите на дискурса и дискурсния анализ като средство за развиване на дискурсната компетентност на личността.

Смисълът на направеното от автора може да се оцени само като се има предвид, че все още по въпросите на дискурса и на дискурсната компетентност българският учител знае сравнително малко. Изследователят отчита противоречието между потребности и реалности и със средствата на наистина образцов научен стил предлага професионално осъществено проучване, ориентирано към широк кръг от читатели. Адресат е преди всичко учителят (по български език и литература, по чужди езици), но адресат е и всеки, който в проблемите на дискурсния анализ и дискурсната компетентност търси храна за креативното си мислене. Ще подчертая специално културоложките аспекти на изложението. Съвременно звучене придава функционалното прилагане на иновации в науките за обществото и човека, иновации, които с помощта на дискурсния анализ служат за въвеждане на младата личност в света на културните традиции и в проблемите на съвременната действителност.

Книгата на А. Петров ще бъде полезна преди всичко като източник на информация за: явления и процеси, определящи основни насоки в развитието на съвременните науки за езика и за образованието (прагматизъм, функционализъм, комуникативна ориентация); идеи за организация и осъществяване на учебни занятия, чиято цел е развиване на дискурсната компетентност на учениците.

Авторът обосновава убедително схващанията си за същността и функциите на дискурса. За теорията и практиката на обучението е перспективно разглеждането на дискурса като феномен с двояка природа: "С него се назовават различни речеви употреби, които са резултат от функционирането на езиковите средства. В този смисъл дискурсът се схваща като продукт, чиято материална проява е текстът" (с. 14). От друга страна, "С термина дискурс се означава понятието за речево поведение, което се изследва в контекст. Анализира се кой и защо създава езиковото съобщение, за кого е предназначено, какво се очаква като реакция от страна на адресата, т.е. как всички тези знания, отношения и очаквания се отразяват върху езиковото оформяне на крайния резултат от процеса на общуването. Използван с това значение, дискурсът се схваща като процес" (с. 14). Стойност за постигане целите на обучението има разглеждането на дискурса като комуникативно явление със социална природа.

В книгата понятията за дискурс, дискурсен анализ и дискурсна компетентност се обосновават, търсят се пътища за тяхното онерационализиране с оглед на спецификата на обучението по български език.

Проучването на дискурсния анализ като явление се осъществява от функционални позиции: концептът се изследва от гледна точка на предназначението му за осъществяване на езиковите занятия. Авторът установява, че измежду различните възможни функции на дискурсния анализ в обучението по български език най-съществени са две - на учебен похват и на средство за определяне на резултатността на урока по български език.

Особено важно е да се подчертае, че А. Петров е съумял да моделира система от процедури за дискурсен анализ, чиято цел е развиване на дискурсната компетентност на учениците от различни класове на средния курс. Предлагат се проверени в практиката методически решения (с подробен коментар към всяко от тях) за подобряване на комуникативната компетентност на подрастващите.

Разработените в книгата начини за изследване резултатността на урока по български език чрез процедурите на дискурсния анализ ще подпомогне учителя сам да оценява постиженията и слабостите в конкретната си работа.

В труда на А. Петров се проявява неговият професионализъм и способността му за креативно мислене. Богатата със съвременни идеи книга ще бъде еднакво полезна както за специалистите в областта на теорията и практиката на езиковото обучение, така и за всички филолози, на които са близки идеите на антропологично ориентираната лингвистика.

 

 

© Кирил Димчев, 2000
© сп. Български език и литература, 2000
© Издателство LiterNet, 09. 09. 2001
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 2000, бр. 6.