Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЕДИН МОДЕРЕН УЧЕБНИК

Клавдия Сапунджиева

web

Обучението по литература в 5. клас освен общата си задача за формиране и развитие на културата на ученика има и особено силно специфично значение. Особеното е във факта, че именно в 5. клас се поставя началото на тригодишния прогимназиален цикъл на литературното образование и се полагат основите на необходимите компетенции в това отношение. В този смисъл е налице промяна не само в литературното обучение, но и в подходите и методическите форми на работа, чрез които то се осъществява. Освен това личността на петокласника се характеризира с възрастови особености, които дават възможност за качествено нови подходи на работа в сравнение с началния етап на училищното обучение. В литературнообразователно отношение учениците имат вече и натрупан известен опит, свързан с основните понятия. Тези особености обуславят значимостта и сложността на работата по съставянето и разработването на учебника по литература в 5. клас. Веднага трябва да отбележа, че авторите са се справили с тази нелека задача и представят един съвременен, модерен и адекватен в дидактическо отношение учебник. Те са постигнали завидно от професионална гледна точка осъществяване на целите на литературното обучение и търсеното необходимо съотношение между културния обхват и моделирането на учебния материал за 5. клас.

Учебникът е съобразен с учебния план (относно броя на учебните часове) и съответната учебна програма (относно съдържанието на обучението). Структурата включва четири обособени раздела, които са в съответствие с логиката и движението на адекватния учебно-възпитателен процес: Светът и човекът; Фолклорен празничен календар; Човекът и общността; Да можем да говорим и пишем. Обособени са шест рубрики, които стимулират пълноценното възприемане на художествения текст и творчеството на учениците: Да знаем, Да помним, Да проверим постигнатите знания и умения, Енциклопедия, Да можем добре да говорим и да пишем и Въпроси и задачи.

Учебникът е основан на традиционния за прогимназиалния курс на българското училище христоматиен принцип, който гарантира по-голямата близост при общуването с текста. Същевременно с това образователната му функция е обогатена чрез въвеждането на споменатите рубрики, като е избягнато натоварването със статии, които са присъщи за учебниците за горния курс. Художественият текст и рубриките към него организират една завършена урочна единица. Въпросите и задачите към всеки художествен текст дават възможност за разгръщане на учебната дейност. Те са подредени в логическа последователност и водят както до извеждането на замисъла на текста и неговата художествена реализация, така и до изясняването на определени литературни термини, понятия и явления. Изведените рубрики разнообразяват и обогатяват урочната дейност и улесняват преодоляването на трудностите, свързани с характерното за преподаването противоречие, което произтича от необходимостта да се съчетават двата дидактически принципа – за научност и за достъпност. При литературното обучение тази трудност е особено голяма, защото при малък житейски опит и ограничен обем научни познания учениците трябва да усвоят материал, изискващ тъкмо обратното: богат житейски опит и знания и понятия от категориално естество (например художествена условност). Въведените рубрики дават възможност за учебна дейност, съобразена с етапите на процеса на обучение и основните му принципи. В рубриката Да знаем повече се поднася нова информация, която обогатява житейския опит на петокласниците. Тя се разширява и чрез знанията, които носи рубриката Енциклопедия. Необходимите понятия са изяснени чрез лаконично изказани, но лесни за разбиране определения. Знанията се затвърдяват чрез рубриката Да помним, а уменията се развиват чрез рубриките: Да проверим постигнатите знания и умения, Да можем добре да говорим и да пишем и Въпроси и задачи. По този начин се постига логическа последователност и спираловидност при овладяването на учебното съдържание. В този смисъл учебникът може да служи като самоучител на всеки ученик и като ръководство в работата на всеки учител и родител.

В учебника е използван обяснително-илюстративният метод, когато се изясняват сложни за възрастта понятия, явления или термини. Пример за това е разкриването на същността на художествената литература посред-ством съпоставка между художествен и научен текст (откъс от разказа "Неверница Арда" и научния текст "Река Марица"); същността на художествената условност и на приказката - чрез откъс от разказа "Косачи" на Елин Пелин и др. Спазени са основните дидактически принципи, като особено се акцентира върху принципите за последователност, достъпност, поетапност (от простото към сложното), системност и спираловидност. Текстовете, въпросите, задачите, отговорите към тях, информацията от рубриките, дейностите за формиране на умения и т.н. са организирани в добре конструирана система, приложена в строга последователност в целия учебник. Учениците са включени в творческо-евристични задачи, които стимулират тяхната познавателна активност и самостоятелност. Така непознатото и метафорично наситено учебно съдържание (на митове, легенди, религиозни празници и обредни системи) става достъпно, желано и занимателно.

Рецензираният учебник по литература за 5. клас е своеобразен авторски прочит и интерпретация на задължителните нормативни изисквания. Той е съобразен със съвременното развитие на науката и с възрастовите и познавателните възможности на учениците. Спазени са основните дидактически принципи и методически изисквания и е налице действена междупредметна връзка с изучаваните сродни учебни предмети. Учебникът е комуникативно ориентиран и дава възможност за формиране на различните аспекти на езиково-литературната компетентност и за стимулиране на мотивацията за изучаване на литература. Литературното обучение се осъществява на основата на постигнатото и овладяното до 4. клас, но и в контекста на една по-широка перспектива, свързана с по-високото и специализирано равнище на учебния материал в гимназиалния курс. Той напълно отговаря на посочената в Учебната програма по литература за прогимназиалния етап от основната образователна степен основна цел на обучението, която е насочена към подготовката на личности, възприемащи художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност да общуват с нея.

Учебникът е със съвременен дизайн, привлекателна визия и модерно оформление. Многобройните илюстрации са разбираеми и в синхрон с текстовия материал. Успешното интегриране на четивен и илюстративен материал поставя учениците в разнообразни ситуации, предоставя им възможност да мислят, да влизат в различни роли и да общуват.

 


М. Герджикова, О. Попова, Ст. Георгиева. Учебник за 5. клас на СОУ. София, Булвест 2000, 2006.

 

 

© Клавдия Сапунджиева
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 3
© Електронно списание LiterNet, 25.10.2007, № 10 (95)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 3.