Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
LiterNet > Издателство > Раздели > Хуманитарни и социални изследвания > Езикознание

ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Алла Зарева
"Обем на лексикалното познание на образования носител на български език" (съавтори: Мариана Лазарова, Йорданка Николова) : Bg .
Андреана Ефтимова
"Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение" : Bg .
Боряна Ружекова-Рогожерова
"On Communication Theory Implementation in Linguistics and its ELT Implications" : En .
Васил Райнов
"Съвременният български книжовен език и българската държава" (съавтори: Елка Мирчева, Петя Костадинова) : Bg .
Десислава Тодорова
"За някои особености на езика на рекламните текстове" : Bg .
Димитринка Никлева
"Прилики и разлики между устната и писмената форма на испанския език" : Bg .
Елка Мирчева
"Съвременният български книжовен език и българската държава" (съавтори: Васил Райнов, Петя Костадинова) : Bg .
Йорданка Николова
"Обем на лексикалното познание на образования носител на български език" (съавтори: Алла Зарева, Мариана Лазарова) : Bg .
Катя Исса
"Ние и българският книжовен език" (съавтори: Михаил Виденов, Красимир Стоянов) : Bg .
Красимир Стоянов
"Ние и българският книжовен език" (съавтори: Михаил Виденов, Катя Исса) : Bg .
Магдалена Абаджиева
"Поезията на Николай Милчев и езикът на поезията" : Bg .
Мариана Лазарова
"Обем на лексикалното познание на образования носител на български език" (съавтори: Алла Зарева, Йорданка Николова) : Bg .
Михаил Виденов
"Европейският съюз и предизвикателствата пред българските езиковеди" : Bg .
"Ние и българският книжовен език" (съавтори: Красимир Стоянов, Катя Исса) : Bg .
Никола Чолаков
"Дискурс и езиково обучение" : Bg .
Павлина Стефанова
"За европейската езикова политика" : Bg .
Петя Костадинова
"Съвременният български книжовен език и българската държава" (съавтори: Елка Мирчева, Васил Райнов) : Bg .
Росица Кючукова
"Литературната лингвистика - една нова възможност" : Bg .
Стефка Петрова
"По въпроса за езиковите равнища" : Bg .
Тодор Бояджиев
"Националният език в условията на чуждо влияние и глобализация" : Bg .
Тодор Шопов
"Анализът на междуезиковото разбиране в учебният метод "ЕуроКом" : Bg .

Металингвистика
Борислав Георгиев
"Езикът, на който говорим за битието на езика" : Bg .
Марияна Стефанова
"Метаезикът на въпросите и отговорите в обучението по български език" : Bg .
Петър М. Цонев
"Модел на езика като система" : Bg .

Фонология
Ина Вишоградска
"По стъпките на сричката из лингвистичното поле" : Bg .
Куон Джин Чой
"Фонологичността на признака мекост в съвременния български език" : Bg .
Мирена Пацева
"За акцентната област на българското словно ударение" : Bg .

Граматика
Андреана Ефтимова
"Адмиративно за адмиратива" : Bg .
Галя Нинова
"Теоретични аспекти на евиденциалността и адмиратива" : Bg .
Георги Герджиков
"Темпоралните ориентации, които изграждат значенията на българските глаголни времена" : Bg .
"Категорията време като хиперкатегория" : Bg .
Елена Николова
"За статуса на подчиненото изречение след определена именна група и глагола съм в главното изречение" : Bg .
Ивелина Савова
"Удвояването на определението в българския език" : Bg .
Красимира Алексова
"Конклузивът и неговите употреби в съвременния български език" : Bg .
Лилия Бурова
"Grimmelshausens Simplicicissimus-Roman im Spannungsfeld von Aggregation und Integration" : De .
Людмила Кирова
"За значението на преизказните форми в българския език според употребата им в различни дистрибутивни позиции" : Bg .
Никола Кръстев
"Същност и произход на името и глагола" : Bg .
Светла Коева
"За някои по-рядко срещани подчинени изречения (сказуемноопределителни изречения) : Bg .

Семантика
Мария Китанова
"Свой за чуждите и чужд за своите" : Bg .
Сия Колковска
"Семантика и мотивираност на термините за процеси в съвременния български книжовен език" : Bg .
Стефана Димитрова
"Представяне на книгата на Мони Алмалех "Цветът в Петокнижието" : Bg .
Стефка Фетваджиева-Абазова
"Семантика и прагматика на идвам, отивам и ходя" : Bg .
Цвета Луизова-Хорева
"Използване на концептуални рамки, базирани на FrameNet и на речникови дефиниции за превод на специализирани английски термини, означаващи места за настаняване" : Bg .
"Английски термини в туризма, образувани от глагол и предлог: семантика и преводни еквиваленти" : Bg .

Словообразуване
Зоя Барболова
"Формиране на турско-български хибридни съществителни със суфикси на к-" : Bg .
Людмила Кирова
"За един модел на сложна номинация, проникнал с турски заемки, и неговото развитие в съвременния български език" : Bg .
Велин Д. Петров
"Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност" : Bg .

Лексикология
Антония Замбова
"Лексикални характеристики и експресивни цели на съвременния български популярен печат" : Bg .
Гергана Михайлова
"Нови лингвистични изследвания на проф. д-р Пенка Радева" (съавтори: Ивета Иванова, Йоана Папазова) : Bg .
Диана Благоева
"Неологизмите в съвременния български език" : Bg .
Зоя Барболова
"Лични имена с начален компонент ал- в българската антропонимна система" : Bg .
"Имена със значение вълк в българската антропонимна система" : Bg .
"Тюркските компоненти в имената на царете от династията Асеневци" : Bg .
Ивета Иванова
"Нови лингвистични изследвания на проф. д-р Пенка Радева" (съавтори: Гергана Михайлова, Йоана Папазова) : Bg .
Йоана Папазова
"Нови лингвистични изследвания на проф. д-р Пенка Радева" (съавтори: Гергана Михайлова, Ивета Иванова) : Bg .
Кирил Димчев
"Приносен труд в съвременното българско езикознание" : Bg .
Корнелия Чоролеева
"Blend Nouns Denoting People and Conceptual Integration Theory" : Bg .
"Концептуално сливане при английски телескопични думи за лица с фрагментарни елементи -NIK, -(E)RATI, -(A)RAZZI и -(A/O)HOLIC, интерпретирани като суфиксоиди" : Bg .
Красимир Стоянов
"Антропоними и художествено време в романа на Димитър Талев "Железният светилник" : Bg .
Красимира Чакърова
"Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)" (съавтор: Хюсеин Мевсим) : Bg .
Пенка Пехливанова
"Новата история на три чужди думи в българския език" : Bg .
Петя Осенова
"Българските неопределителни местоимения в когнитивно-прагматичен аспект" : Bg .
"Функциониране на неопределителните местоимения от реда еди-" : Bg .
Снежана Александрова
"Названия за цветове в българските говори" : Bg .
"Турски заемки за названия на облекло и принадлежности към него в българските говори (Тематично-съпоставителен обзор)" : Bg .
Стефка Фетваджиева-Абазова
"За деепричастието и регламентиращите употребата му правила" : Bg .
Хюсеин Мевсим
"Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)" (съавтор: Красимира Чакърова) : Bg .

Лексикография
Боби Бобев
"Уникален принос към българистиката" : Bg .
Борислав Георгиев
"Речевите актове като предмет на лексикографско описание" : Bg .
Емилия Пернишка
"Съвременната лексикография - избор на познания за богатството и системните връзки в лексиката" : Bg .
Зоя Барболова
"Нов терминологичен речник" : Bg .
Мая Падешка
"Професионализъм и функционалност в лексикографски труд" : Bg .
Снежина Карагьозова
"Нов речник на младежкия сленг" : Bg .

Фразеология
Даниела Константинова
"Иронията във фразеологията. Начини за създаване на ироничен ефект във фразеологията" : Bg .
Деян Белчев
"Фразеологизмите в епистоларното наследство на Васил Левски" : Bg .
Елка Добрева
"Устремявам се надолу" в медийния дискурс" : Bg .
Недда Бояджиева
"Източници на компаратума в устойчивите сравнения в италианския език, характеризиращи човека: оценъчни характеристики и емоционални нюанси" : Bg .
"Някои черти от характера на човека, обрисуван в устойчивите сравнения в италианския език" : Bg .

Диалектология
Христо Първев
"Ценен диалектоложки труд" : Bg .
Ценка Иванова
"Говорът и книжовноезиковата практика на българите-католици от сръбски Банат" [съавтор: Ничка Бечева] : Bg .

Стилистика
Андреана Ефтимова
"Стилистика на днешния ден" : Bg .
Антония Замбова
"Стилистични проблеми на младите хора при употреба на абстрактната научна реч" : Bg .
Димитър Попов
"Стилистика на произносителните практики в българската реч" : Bg .
Евдокия Пенкова
"Ролята на езика за жизнената сила и свежест на революционните песни на Добри Чинтулов" : Bg .
Красимира Чакърова
"Българският Нарцис в огледалото на своя език (Наблюдения върху естетическата норма в съвременната речева практика на българина)" : Bg .
Лиляна Славянова
"Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване" : Bg .
Людмила Стоянова
"Оказионалната лексика в поетическия речник на Лилиев" : Bg .
Михаил Виденов
"Важен труд върху юридическия стил" : Bg .
Рашка Йосифова
"Езиковостилистичен анализ на Вапцаровото стихотворение "Пролет" ("Пролет моя, моя бяла пролет")" : Bg .

Еколингвистика
Велка Попова
"(Еко)лингвистика и медиен език" (съавтор Магдалена Димитрова) : Bg .
Магдалена Димитрова
"(Еко)лингвистика и медиен език" (съавтор Велка Попова) : Bg .

Етнолингвистика
Веселин Игнатов
"Личните имена и прозвища в "Старопланински легенди" : Bg .
Елка Добрева

"Фрагменти от масовото българско познание за турската култура" : Bg .
Зоя Барболова
"Другите народи през погледа на българите според устойчивите словосъчетания в българския език" : Bg .

Психолингвистика
Андреана Ефтимова
"Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания (Теоретични постановки)" : Bg .
"Можем ли да опишем пространството с думи и жестове" : Bg .
Велка Попова
"Детските словесни асоциации" : Bg .
"Методи за изследване на детската реч" : Bg .

Социолингвистика
Андреана Ефтимова
"Социалните роли лекар-пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ)" : Bg .
"Народният" език в "народната" аптека" : Bg .
Елена Николова
"Стилистика и социолингвистика" : Bg .
"Социолингвистичен анализ на смолянската ученическа реч" : Bg .
Елка Добрева
"Щрихи от медийния образ на хората с физически увреждания" : Bg .
Кирил Димчев
"Теоретични и практико-приложни проблеми на българската езикова политика" : Bg .
Красимира Алексова
"Съвременният българин за своя език" : Bg .
"Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери" : Bg .
"Съвременни тенденции в езика на българското семейство" : Bg .
"Езиковият опит като част от социалния опит. Подходи и методи на неговото проучване и измерване" : Bg .
Людмила Кирова
"Оварваряването на езика - фактори и перспективи" : Bg .
"Езикът на поколенията" : Bg .
Мариян Петров
"Някои видове езикови грешки (лапсус лингве), допускани от "същинските медийни личности" в предаванията на 11 кабелни телевизии" : Bg .
Мари Врина-Николов
"La langue bulgare du post-communisme: des chaînes de l’idéologie aux pièges tentations de l’économiee l’économie" : Fr .
Михаил Виденов
"Нова книга по теренна социолингвистика" : Bg .
"Важен научен труд, посветен на родопски говор" : Bg .
Снежина Карагьозова
"Субективност, оценка и идиолект" : Bg .
Стефка Фетваджиева-Абазова
"Езикови нагласи към вулгаризмите в българския език" : Bg .
Фидана Даскалова
"Актуален проблем на съвременната българска социолингвистика" : Bg .

Текстолингвистика
Диана Милиева
"За мултимедийната презентация на научния текст в условия на многоезичност" [съавтори: Елена Кискинова, Ивайло Дагнев] : Bg .
"Езикови средства за целите на печатната реклама на козметични продукти" : Bg .
Елена Кискинова
"За мултимедийната презентация на научния текст в условия на многоезичност" [съавтори: Диана Милиева, Ивайло Дагнев] : Bg .
Елка Добрева
"За някои основни характеристики на жанровата форма резюме" : Bg .
Ивайло Дагнев
"За мултимедийната презентация на научния текст в условия на многоезичност" [съавтори: Диана Милиева, Елена Кискинова] : Bg .
Ивелина Савова
"Текстът есе - познат и непознат" : Bg .
"Капаните" на съчинението описание" : Bg .
"Категорията текстово време" : Bg .
"Познание на времето: към феномена текстово време" : Bg , En .
Марияна Стефанова
"Български метаинформационни структури за евфемистично предаване на информация" : Bg .
Татяна Ангелова
"Функции на микротекста и на абзаца" : Bg .

Лингвистична антропология
Борислав Георгиев
"Значение и употреба на глаголи и имена за описание на общуването" : Bg .

Лингвокултурология
Гинка Димитрова
"Тезаурусно моделиране на лингвокултурологичната терминология" : Bg .
Зоя Барболова
"Славянските божества Лел и Леля през призмата на българския език и фолклор" : Bg .
"Ехото на Лада в славянските езици и култури" : Bg .
"Митологично-семантичната структура и произходът на прилагателните сур и сурва в българския език" : Bg .
Мария Костова
"Термини от тибетския будизъм в българското езиково и културно пространство днес" : Bg .

Съпоставително езикознание
Жана Кръстева
"Les marques de registre: a quoi ca sert dans les dictionnaires bilingues? (Le cas de la lexicographie bilingue bulgare/francais)" : Fr .
Корнелия Чоролеева
"Как се образуват зооними в английски и български език: мотивиращи признаци, отразени в езиковата форма на термините" (съавтор Милена Темелкова) : Bg .
Лилия Илиева
"Лингвистичната типология - проблем за българската наука" : Bg .
Лиляна Славянова
"Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език" : Bg .
Мария Китова
"Граматични и лексикално-синтактични средства за изразяване на темпорална следходност (Сравнително-съпоставителен анализ върху материали от съвременния български, испански и португалски книжовен език)" : Bg .
Милена Темелкова
"Как се образуват зооними в английски и български език: мотивиращи признаци, отразени в езиковата форма на термините (съавтор Корнелия Чоролеева) : Bg .
Мони Алмалех
"Семантика и синтаксис на словосъчетания от две съществителни в иврит и български" : Bg .
Силвия Ботева
"Предлози, обозначаващи хоризонтално ориентирани релации във френския и българския език" : Bg .
"Le mediatif et l’approche contrastive" : Fr .

Компютърна лингвистика
Сия Колковска

"Модели на концептуално-семантичните отношения между термините в специален (химически) текст с оглед на автоматичното им разпознаване" : Bg .

Приложна лингвистика
Боряна Ружекова-Рогожерова
"Durative Value of English Preterit" : En .
"Again on the Nature of the English Perfect - Is it Tense or Aspect?" : En .
"English Deverbal Adjectives and how to Teach them. Establishing Contrast with French Categories" : En .
"Multimedia use and elt language awareness enhancement in university context" : En .
Ивайло Дагнев
"Сблъсък на метафорите: Теорията за концептуалната метафора и теорията за сливането в анализа на анатомичните метафори в български и английски" (съавтор Мария Сайкова) : Bg .
Мария Сайкова
"Сблъсък на метафорите: Теорията за концептуалната метафора и теорията за сливането в анализа на анатомичните метафори в български и английски" (съавтор Ивайло Дагнев) : Bg .

Историческа граматика
Антоанета Джельова
"За огледалата и отраженията в езика" : Bg .
Галя Нинова
"За генезиса на албанския адмиратив" : Bg .

История на езика
Диана Иванова
"Неофитовият превод на Новия завет в контекста на книжовноезиковите процеси през Възраждането" : Bg .
Елена Каневска-Николова
"Наблюдения върху собствените имена в две преправки на Паисиевата История (Рилската и Поп-Йоановата)" : Bg .
Елена Русева-Стойкова
"Българският език - съвременният език на потомците на Аспаруховите българи" : Bg .
Иво Братанов
"Волтерианци и елинисти в историята на новобългарския книжовен език" : Bg .
Камелия Колева-Иванова
"Оценката на Александър Теодоров-Балан за приноса на Ю. Венелин към изграждането на новобългарския книжовен език" : Bg .
Кина Вачкова
"Иконна книга за българския език" : Bg .
Мария Деянова
"Съвпадения между характерните диалектизми в Зографската чернова на "История славянобългарска" и говорни характеристики на с. Доспей, Самоковско (По повод 100 години от откриването на Зографската чернова)" : Bg .
"Исторически и езикови факти, оборващи тезата за с. Кралев дол като родно място на Паисий Хилендарски" : Bg .
"Новобългарското словообразуване в "История славеноболгарская" : Bg .
Марияна Стефанова
"Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников и историята на българския етикет" : Bg .
"Етикетният език в речта на героите от повестта "Злочеста Кръстинка" на Илия Р. Блъсков" : Bg .
Надка Николова
"Българският език - известен и неизвестен (Осведомеността на европейците за българския език през ХV - първите три десетилетия на ХІХ в.)" : Bg .
Недка Капралова
"Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през Възраждането" : Bg .
Ния Радева
"За монографията "Пуризмът в епохата на Българското възраждане" : Bg .
Татяна Илиева
"За чина като място за сядане в клас и позиция в обществената йерархия, или из историята на една дума в български език" : Bg .

Правопис и правоговор
Галя Христозова
"Ятов преглас (променливо Я)" : Bg .
Мариян Петров
"Предлозите с (със) и в (във) в устната реч" [съавтор: Стефка Петрова] : Bg .
Силвия Ботева
"Равенство на половете и език. За т.нар. инклузивен правопис във френския език" : Bg .
Стефка Петрова
"Предлозите с (със) и в (във) в устната реч" [съавтор: Мариян Петров] : Bg .
Стоян Буров
"Две норми на българската устна книжовна реч" : Bg .

Езикова култура
Андреана Ефтимова
"Говорещите хора рискуват" : Bg .
Ваня Колева
"За мъжете, техните предмети и граматиката" : Bg .
Виолета Бончева
"В "устътъ" или в "главътъ" : Bg .
Владимир Жобов
"За транскрипцията на български собствени имена с латиница" : Bg .
Владко Мурдаров
"За правописа на новите сложни думи и съставни наименования" : Bg .
Елена Георгиева
"Правописни и семантични проблеми при някои съчетания" : Bg .
"Системна и несистемна практика при използване на запетаята като препинателен знак (Предложения и корекции)" : Bg .
"Старинни следи, езикова традиция, културна езикова традиция или културноезиков консерватизъм (Част І)" : Bg .
"Старинни следи, езикова традиция, културна езикова традиция или културноезиков консерватизъм (ІІ част)" : Bg .
Емилия Пернишка
"Рушителни и градивни влияния върху езика" : Bg .
Лиляна Ставрева
"Внемлите ви, читатели и слушатели, роде болгарский!" : Bg .
Маргарита Димитрова
"Осъзнати проблеми при книжовноезиковите норми" : Bg .
Михаил Виденов
"По въпроса за "масовата грешка" в езика на съвременната българска интелигенция" : Bg .
"За езиковата култура - четивно и с много знания" : Bg .
Пенка Пехливанова
"Вътрешният мотив на думите в полза на правописа" : Bg .
Тодорка Георгиева
"Към правилата - с разбиране, съзнателно, мотивирано" : Bg .

Език и нови технологии
Диана Благоева

"Синонимия в компьютерном жаргоне болгарского и русского языков" : Ru .
Елена Крейчова
"Кирилицата в интернет - настояще и бъдеще" (съавтор: Надежда Михайлова) : Bg .
Людмила Кирова
"Перспективи за постигане на универсална езикова комуникация" : Bg .
"Особености на чат-разговора" : Bg .
"Обучение според принципите на постмодерното мислене" : Bg .
"Диграфията в писмената практика на българските потребители на Интернет" : Bg .
"Билингвизъм и диграфия в речта на българските геймъри" : Bg .
"Еволюцията на българската компютърна терминология и компютърен жаргон" : Bg .
"Писмено отразяване на подчинителна връзка между съществителни в езика на хора, работещи с компютри" : Bg .
"Сленг = жаргон?" : Bg .
"Пространствен динамичен модел на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи" : Bg .
"Изисквания за компетентност в съвременната езикова комуникация" : Bg .
"Един сравнителен поглед върху компютърната лексика в славянските езици (Върху материал от български, руски, сръбски и хърватски)" : Bg .
"Компютърната лексика - актуални процеси и тенденции" : Bg .
"Чатът - реалност, сътворяваща се от текст" : Bg .
"Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални и социални сленгове (Върху материал от компютърния сленг)" : Bg .
"Компютърна лексика, получена чрез метафоричен пренос на значението на общоупотребими думи" : Bg .
"Български словосъчетания със зает компонент в атрибутивна функция" : Bg .
"Лексикализация на словообразователния формант при заети сложни названия в българския език" : Bg .
"Електронният форум като жанр на компютърно опосредстваната комуникация" : Bg .
"Адаптация на новозаети сложни названия в българския и в руския език (Върху материал от специалния език на компютърните технологии)" : Bg .
"За прагматичните аспекти на съвременната комуникация" : Bg .
"Дискурсни практики в социалните мрежи" : Bg .
Надежда Михайлова
"Интернет - минимизация на езика" : Bg .
"Кирилицата в интернет - настояще и бъдеще" (съавтор: Елена Крейчова) : Bg .
Розалина Бъневска
"Някои социални, психологически, езикови и дидактически особености на SMS" : Bg .
Станислава Колева
"Превод на нови думи от английски език" : Bg .

История на езикознанието
Виктория Станева
"Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров" (съавтор Десислава Владимирова) : Bg .
Владислав Маринов
"50 години Великотърновска лингвистична българистика" (съавтори: Пенка Радева, Върбан Вътов, Стоян Буров) : Bg .
Върбан Вътов
"50 години Великотърновска лингвистична българистика" (съавтори: Пенка Радева, Стоян Буров, Владислав Маринов) : Bg .
Десислава Владимирова
"Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров" (съавтор Виктория Станева) : Bg .
Мартин З. Лалев
"Трудове от и за Георги Герджиков (1940-2002)" : Bg (съавтор Николай П. Петров).
Николай П. Петров
"Трудове от и за Георги Герджиков (1940-2002)" : Bg (съавтор Мартин З. Лалев).
Пенка Радева
"50 години Великотърновска лингвистична българистика" (съавтори: Върбан Вътов, Стоян Буров, Владислав Маринов) : Bg .
Стоян Буров
"50 години Великотърновска лингвистична българистика" (съавтори: Пенка Радева, Върбан Вътов, Владислав Маринов) : Bg .
"Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура" : Bg .

 

 


Очакваме вашите текстове. Но преди да ги изпратите, запознайте се с условията за публикуване в издателство & списание LiterNet.