Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИЛИНГВИЗЪМ И ДИГРАФИЯ В РЕЧТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕЙМЪРИ

Людмила Кирова
(с любезното съдействие на Klayman)

web

В съвременното българско общество съществува речева общност, определяща себе си като "геймъри" (играчи на компютърни игри), чийто език е специфичен. В основата си това е книжовен български език, изпъстрен с лексика и фразеология от младежкия жаргон и изобилстващ с професионална терминология (от английски произход) и професионален жаргон.

Интересува ни професиолектът на тази речева общност, формиран на основата на частичен билингвизъм и породените от това интерферентни явления между английската и българската езикови и графични системи. Изследването на социолингвистичните маркери, обусловени от "професията" * и свързани с проблема, разкрива механизма на интегриране на двете системи в социолекта на българския геймър. Проследен е процесът от директната употреба на оригиналната английска форма през постепенната неутрализация на явленията, затрудняващи комуникацията, до пълното интегриране в лексикона от професионализми. От друга страна е показано как статутът на билингва, позволява на геймъра да създава в собствения си социолект, разширено поле на употреба на стандарти от два езика и две графични системи. Анализът на променливите търси причините, които предизвикват особеностите и мотивираността им от социалните обстоятелства. Смятаме, че изследвайки проявите на билингвизъм и диграфия в речта на геймърите, ще дадем отговор на въпросите: Какви точно процеси протичат? Какъв е обхватът и степента, до които са стигнали в развитието си? Какви са факторите, движещи тези процеси? Какво можем да очакваме, отчитайки тенденциите?

Най-новите социално-функционални речеви колективи и общности, свързани с Информационното общество се нуждаят от проучване и то сега, защото в тях текат процеси, които се развиват с главоломна скорост. Необходимо е те да бъдат хванати в движение, за да се види какво в днешното езиково развитие набира сила и задава насоките на бъдещото езиково развитие, предопределено да се осъществява в условията на глобална информационна среда. Членовете на геймърската общност непрестанно се увеличават, влиянието на тази социална група върху обществото чрез най-близките, контактуващи с нея социални обединения се разширява. Тя е обвързана, адекватно за възрастта - по игрови начин, с водеща и свръхинтересна за децата професионална област в световен мащаб - компютри, информационни технологии и визуални ефекти. Останалите подрастващи се стремят да се приобщят към общността на компютърните потребители като неминуемо се включват и в езиковата норма на тази социална група. Всеки днешен тийнейджър ще пренесе езиковите си умения, натрупани в тази среда, в следващите етапи на развитие на своя идиолект. Нещо повече, до голяма степен точно тези умения чертаят рамката от правила, които ще следва. Ето защо е нужно да погледнем езика на една от младите и престижни социални групи, защото в него са посети много от семената, които ще покълнат в бъдещия ни език.

Билингвизма разглеждаме като съвместно съществуване на езици в съзнанието на едно лице с възможности за преминаване от едната система на другата, т.е. възможности за превключване на кодовете. (Фрийз, Пайк по Виденов 2000: 213) Обикновено ерезултат от общуване между разноезични индивиди. Днес досегът с английския език много често се осъществява преди face to face контакт с негов естествен носител. В случая, геймърът обикновено е изучавал езика в изкуствена среда и може никога да не се е срещал с човек, за когото този език да е основно средство за комуникация. Поради характера на професионалните си занимания, в рамките на групата той е принуден да използва специфична терминология от английския език и да познава този език в по-малка или по-голяма степен. Вследствие на това, проявява частичен билингвизъм - предимно смесва кодовете, а не ги превключва координирано. Смесването не е неволно и произволно, а се осъществява по комуникативните норми на речевата общност, в която се реализира речевия акт.

Диграфия представляваизползването на две или повече графични системи от членовете на определена езикова общност за различно графично предаване на формите на съществуване на даден език. Интересува ни кога, как и защо геймърите (и други сродни групи като компютърните специалисти, "чатърите" - разговарящи в Интернет, чрез писане в реално време, към които голяма част от геймърите също се числят) пишат на български език с латиница.

Геймъри (гейм маниаци) - деца и младежи, чието любимо занимание са компютърните игри. Диференциални признаци на геймъра са:

 • редовно играе компютърни игри, познава жанровете и техниките на игра, интересува се от новостите в тази област;
 • посещава клубовете за игри в мрежа и общува изключително с геймъри;
 • владее терминологията и професионалния жаргон, свързани с игрите и компютрите, ползва английски език;
 • като виртуално лице се представя с "никнейм" (ник), който е индивидуален псевдоним, изписван на латиница;
 • незадължителни, но обикновено налични признаци са притежанието на персонален компютър (РС) и следенето на геймърската преса.

На основата на общите си интереси и форми на социално взаимодействие, сходствата във възрастта, образованието и речевия репертоар, геймърите се обособяват в социолингвистична общност. Макар да съзнаваме, че вътре в нея съществуват отделни речеви колективи, разглеждаме геймърите като социолингвистична общност, защото това е основна единица за социолингвистичен анализ на езиковата ситуация. Аргументите за това са:

 • геймърът често осъществява контактите си в рамките на геймърската общност "въобще", т.е. с непознати лица, притежаващи същите социални и речеви характеристики;
 • геймърите четат едни и същи специализирани списания и вестници, а голяма част от комуникацията помежду им се реализира чрез Интернет , което унифицира езика на отделните функционални обединения;
 • по-малките обединения са с променливи граници и не езикът им ги отграничава едно от друго, а по-близките и постоянни взаимоотношения на членовете им.

Проучване

Изследването ни е съсредоточено върху рубриките за писма на читатели в ежемесечниците PCMania, Master Games и Gamers Workshop, (съществуващи малко повече от 2 години) - броевете за 1999 и 2000 г., до м. август, както и отделни броеве от 1998 г., (общо 192 писма, някои рубрики, реклами и др. материали.)

Според данни от анкетата на ежемесечното списание PC Mania - 15 000 души е пряката аудитория на геймърските издания у нас. Аудиторията на самото списание PC Mania е 12 000, но тя се припокрива с част от тази на другите издания. Близо 90 % от геймърите притежават РС; около половината от всички имат постоянен достъп до Интернет (ето защо много от геймърите са и чатъри, и сърфират в мрежата); под 10 % са момичетата. (PC Mania, 2000/1)

Болшинството читатели следят повече от едно издание. Основната възрастова група на аудиторията е между 11 и 18 години. С всяка година долната граница прогресивно намалява, заради разширяващия се досег на децата с компютрите. Горната граница е доста размита. Срещнахме писма от войници, студенти, работник, 31-годишен лекар, които се самоидентифицират като геймъри, което показва, че те не само играят игри, но се чувстват членове на общността. Следователно, ако притежават отличителните признаци, изброени по-горе, те са гейм маниаци независимо от възрастта.

Анализът на фактите от проучването е дотолкова социолингвистичен, доколкото разглежда професиолект и търси корелацията между обществената структура и организацията на нейната реч; доколкото отговаря на въпроса какво принуждава един човек да бъде билингва, да превключва и смесва кодове. От друга страна, анализът е лингвистичен дотолкова, доколкото изследва формите и степените на взаимопроникване на езиците по пътя на нагаждане на чуждите елементи към системата на основния език за комуникация.

Билингвизъм в речта на геймърите

Езиковият репертоар на геймъра черпи средствата си от различни кодове - БКЕ, стандартен английски, български и английски младежки жаргони, професиолект на различни групи, свързани с компютърни и информационни технологии, мезолекта на съответната територия. Говорещият или пишещият съобразява употребата им със социалната функция, сферата на употреба и комуникативната ситуация. В писмения езиков материал се откриват ярко изразени колективни езикови атитюди към английския език, демонстрирани в употреба на елементи, конструкции и модели. Това се явява един от основните типологични признаци за определянето на колектива като такъв. Наблюдава се вътрешногрупов, частичен билингвизъм, т.е. реализира се чрез граматични и лексикални интерференции на английския в българския език. Те не са резултат от грешки, поради по-слабо владеене на спомагателния език, а умишлено вклиняване на елементи от него (пенетрации). Свежда се до фиксирани словосъчетания, много често във функция на формули: Всякакви други суперлативи относно списанието ви са напълно излишни because you are №1., Keep on trying!!! Благодаря ви, че ви има., Спокойно:0) Don’t worry, be happy! Изключително често като стандарт в обръщенията и завършването на писмата: Hello PCMania!, Hi you Masters!, Hiper Hi от мен Zezin 3D!, Hail to theе, Oh Mighty PC Maniacs!, Аре Bye!, Bye, bye, Asta La Vista For now! P.S.Тъй че, please help me to finish it, o.k.?, Nicki anarchista known also as fallen anarch known also as sanitar:), Yes!!! Рядко откриваме цели подчинени изречения на английски, в повечето случаи можем да говорим за смесване на кодове, а не за координирано превключване: Задачата е да се доберете до Umoier и да узнаете, WTF (what the fuck) става там., Предишните драйвери ме докараха до положението да играя Bugs Bunny: Lost in time на software render би трябвало да ви говори достатъчно., С минимум детайли Q3 върви като по вода, докато Unreal...на full u low, се тая. Излизането от формализираната и ограничена употреба зависи пряко от комуникативната компетентност по отношение на втория език. В следващите примери говорещият дори си позволява каламбури: Тук съм аз ATJ. Само да мръднеш и Windows will shit down., Новата игра EA Sports! Turn (off) the game!

Изобилстват примерите с наличие на отделни думи и изрази: Пише ви един 13-годишен отчаян ORC., Видях твоя nick в една от картинките към статията, поместихме и подробен solution за този класически куест., Можете да намерите програми за download, игри, pathes, вицове...; wallpaper, online игри, манга-RTS.

Тълкуваме горните образци като английски думи, защото звучат или са изписани в оригинал и не противоречат на правилата на английската граматика. В много от случаите те са в такава позиция, че не се конфронтират и с българските граматични правила и най-вече с нормата на геймърската реч, т.е. не е ясно дали са английски думи или термини от английски произход в разглеждания професиолект. За да отговорим на този въпрос, трябва да изследваме способите за приемане на английските думи в речта на геймърите.

Езикови способи за производство на геймърска лексика

 1. Заемане от английски

Компютризацията и информационните технологии непрестанно въвеждат нови термини, които нахлуват бързо, в голям мащаб и от общ лингвистичен източник, като идват със своята система. Традиционните ограничители в приемащия ги език трудно конкурират техните актуални предимства, които имат социален характер: възможност за интернационална комуникация, престижност; или психологичен и лингвистичен характер: краткост, способстваща езиковата икономия: бъг, бот, хъб, патч, чийт; една и съща форма за съществителното и прилагателното от него: влизам в web, web страница; еднообразни окончания за съществителни: компютър, сървър, трейнър, драйвер. Стари близки по звучене и функция словообразувателни наставки: -ар, -ор, -ист и др. отстъпват и въпреки колебанието при наставката -ър/-ер, (срв. копипейстър, но саунд бластер), тя е водеща по продуктивност.

Геймърите използват оригинала по два основни начина (или в два етапа - 1.1. и 1.3.) - употреба на английския оригинал (изписан с латиница) и пълна българизация на думата, засягаща словоизменението, синтактичното съчетаване и изписването в кирилски вид. Съществуват и междинни варианти на употреба - 1.2.1 и 1.2.2 (фиг.1).

Фиг. 1: Модел на разширеното поле на геймърския професиолект и етапи на приобщаване на английската дума към българската лексикална система

1.1. Директна употреба на английски думи и изрази (изписване с латиница)

Винаги с латиница:

 • програмите (софтуера): Windows ME (Millennium Edition), MSN Messenger Service, "Кодове за Warcraft II можеш да намериш в Dirty Little Helper.
 • фирмите: Lucas Arts, nVidia Corp, Silicon Graphics, Interplay, Snowball Interactive
 • моделите хардуерни модули: драйвери за Riva TNT, Ultra, GeForce
 • платформи, режими, жанрове: RTS (RealTime Strategy), RPG (RolePlaying Game), 3DS (3D Strategy), Xbox, Quest
 • игрите: Tomb Raider, Първият ми въпрос е свързан с Неroes-а (Heroes of Might&Magic),The Seventh Guest, Tzar, Starcraft, Civilization, KISS, Worms
 • герои на игрите: Diablo, Lara Kroft, Max Damage, Mario, Spazz
 • типове герои, раси: lobster, orc, protos, zerg, Jedi Knight
 • характеристики на героите: strength, agility, vitality, spirit
 • команди в играта: cast, attack, swarm, guard, defend, ground, retreat
 • реквизит - оръжия, инструменти: thermal thazer, rocket launcher
 • портали и браузъри: Altavista, HotBot, Lycos, Netscape, IExplorer
 • никовете: Абе човек, как може да се кръстиш Iceman?, Freman, Neo, Elexis, Ваш вечен фен Kosyo, от Gemeto, George Stoichev, bat Kolyo, Ако на адаша Sasho толкова му харесва да разбива ходещи късове месо...
 • бутони и менюта : RESET, Options, Registry
 • названията на гейм клубове: WIZARD, LEGION, DIABLO, FIRENET, но също: Мрежата, Синия слон, Виртуален свят
 • компютърните издания: PC World, Computer, Gamers Workshop
 • рубрики в списанията: Fan’s Page, Tips&Tricks, Fans Paper, Design, Review
 • много от формулите за поздрав и завършек на писмата: Hi, Bye, continue, ...кnown as...
 • Internet термини: E-mail, Yahoo, mIRC, ICQ, I-net
 • съкращения: PC, PS, Q3, SC, PCM, GM, MG, RPG експертите, Intro, WIN-a, !!!ZDR!!! (здравейте), DLH (Dirty Little Helper), BFG,...в очакване на Duke (Nukem), Най обичам Age-а (of Empires)., Задачата е да се доберете до Umoier и да узнаете, WTF става там (What the fuck).

Прибягва се и до уточняване на българския изказ с оригиналния вариант: При непълни (warez) версии на играта...В нова непозната игра с превод на английската дума в скоби се обясняват функциите. Text-to-speak engine, (т.е. конвертор на текст в реч), Unlock (Отключване на всичко), Energy Blast (Мощна електрическа атака),Dark Vision (Светлина в тъмнината), Magic Hand (Телекинеза на малко разстояние).

Срещат се думи с оригинална графика, които са употребени при явно спазване на правилата на английската граматика: Ще има или не cheats за някоя игра? За всички по-популярни заглавия, каквото без съмнение е Might& Magic VII, рано или късно се появяват я cheats, я trainers, я walkthrough. Повечето patches си имат инсталационна програма. Имаше най-различни Nude Raider patches...Но същевременно открихме същите заемки с чисто български определителен член илимножествено число и написани на кирилица. Има пачове от и на определена версия., Ще видим ли нови чийтове? Смятаме, че в първоначалния етап на усвояване на заемката, се извършва смесване на кодовете. Този период обикновено преминава към един втори етап на пълно подчиняване на думата на българските граматични правила и приемане в българския лексикон на геймъра. Пътят между тези два етапа е осеян с примери, илюстриращи как се търсят начини да се подобри комуникацията на български език при използването на чужди думи.

1.2.1. В болшинството от случаите двете разноезични части са свързани с дефис: Hack-ове, PC-то, MP3-тата, desktop-a, update-u, lobsterman-u, overclock-ването, save-ам, zoom-иране, Zerg-че, Starcraft-o-убиец, software-чета, JPEG-чета (джипегчета), Walk-man-u, Браво, Maniac-о!, стъпков dangeon, 3D action-и, Основната цел е не да премазваш пешеходци, а да wastedem-неш (да потрошиш) противника си., Сложете малко повече и по-сериозни I-net програмки, HTML editor-и и Java Script-ове.

Превключването на кода е процес, който се изразява с междинност. (Виденов, 2000:219) Установяваме, че тези особености са масови и системни. Заемките се българизират, независимо, че частта, носителка на лексикално или лексикално-граматично значение е изписана в оригиналния й вид. Говорещият няма съзнание за нейната чуждост и в устна реч тя е вече българска дума от геймърския речник. На морфологично ниво работят структурни интерферентни явления, които нивелират особеностите, контрастни за българската езикова система. В сектора на своя социолект нашите геймъри говорят на български език. Остава въпросът защо, когато пишат, често пишат основата на думата в нейния английски вид. **

Отговорът се съдържа в начина, по който геймърът е научил думата - в писмения й вид - от някое меню на игра, от текст или чат в Интернет, или от страниците на специализираните издания. Геймърът е истинско дете на Информационното общество и Визуалната култура. Потокът от информация за него е компютърноопосредстван, многоканален, нелинеен, непрекъснато променящ се. Той е мултимедиен и хипертекстов, т.е. непрекъснато обвързващ визията, звука и интерпретацията на смисъла с други подобни текстове, затова се възприема с повече сетива. Този тип възприятие стимулира образното мислене, подчинено по-скоро на асоциацията, отколкото на логиката. Затова геймърът вижда думата, освен че я мисли и произнася. Тя е и образ, който при визуално представяне надделява.

1.2.2. Сливане на английската основа с българската флексия е следваща фаза в интегрирането на морфеми от два езика и две графични системи в рамките на една лексема: ...при инсталирането на bonus packa, hostpotът му, Здравейте PC Maniaци! Децата все по-често пишат българската членна морфема слято с чуждата дума, изписана на латиница!

Комплексът от правилата, по които функционират социолингвистичните маркери на геймърската речева общност, ни представят модела на неговия език, чиято норма напълно допуска такава хибридизация на графики и езици в една и съща дума. В горепосочените примери маркерите сигнализират промяна на правилата и превключват не към друг език, а към друга форма на съществуване на българския език - социолекта на геймърите.

1.2.3. Други промени вследствие интерференцията между двата езика

1.2.3.1. Побългаряване на английското произнасяне

RPG (ер пе ге), JPEG (джъ пъ гъ)

1.2.3.2. Побългаряване на английския правопис

Не съм отговарял на никого от Сливен във FansPag-a. (вместо "page" - е не се произнася и е изпуснато. Възможно е да е грешка)

1.2.3.3. Използване на английски стандарт при писане на български - главни букви вътре в думата, всички думи от групата на съществителното започват с главна буква. Това не е трансферентно явление, резултат на грешка, а разширяване на сферата на действие на правилата от един код в друг със стилистична функция: Привет от моите Мгънки(мозъчни гънки) на твоите., Чао от мен: МаГи, Великия Маг Tenses

Грешки: Разбира се, съществуват и грешки, които ни говорят за степента на владеене на втория език: ICE WARIOR (изпуснато R), Ако знаете pleace напишете за нея.

1.3. Напълно българизирани термини

Пълнато си приемане в социолекта на геймърите термините демонстрират в транскрибиран с кирилица вид, което става, когато напълно са се подчинили на българската морфологична система и са получили достатъчна популярност: интерфейс, автомейлър, бот, 3D екшъни, геймплей, линкове, акаунт, никнейм, детмачове, интерсептори, бъгове, конзолна версия, конзолен екшън, куейкаджиите, PC-та, хакерси способности, сайта, сайтове, сайтчетата, патч (т-то не се произнася в нетипичното за българския език фонетично съчетание"тч"), геймърска логика, за геймплея, да отиде да се погейми, междуградски мрежи за геймене, ще затъпея от геймене. Само в писмена форма можем да отделим тази категория от 1.2.1. и 1.2.2., където заемките се изписват в оригиналния си вид, но когато се налага изменение на граматичното значение, това се осъществява по правилата на българския език и се отбелязва с българска флексия, свързана с дефис или слято.

При глаголите словообразуването и словоизменението е безпроблемно. Активизират се наставките -вам/-на при образуване на видови двойки: джойнтвам (включвам се към играта), хоствам (правя основната игра, към която се свързват останалите), се рисърчва (изследва се - идва от името на едноименна опция в едно от менютата), ще пейстна, сендвам, хакването,Те хостват сървъра Kali, трябва да кликнеш два пъти на UTBonusPack.umod. Образуват се глаголи дори от имената на игри: Аре да Age-неме (Age of Empires)., Ще Half-име ли (Half-Life)?

1.3.1. Проблеми при включването на заемките в българската морфологична система: ...от следващите броеве по-пълно demo,...появяват се интересни дема, ... демотата на SWAT 3, ...тези демо версии,ъпгрейднах си/ ъпгейтнати( с "т"), драйвър/драйвер

Колебания между кирилица и латиница в изписването: Inet,И’нет, Инет, Интернет, cheat/ чийт, сайта/ site-а, path/патч, upgrade-вам/ да си ъпгрейднеш, Юзър name-ът ми е TNTBOY и съм от Бургас./ Юзър неймът ми е Black Angel (иначе съм просто Ангел и живея в град Сливен).

Чуждоезикови съществителни в ролята на несъгласувани предпоставени определения към други съществителни

Нарастващият билингвизъм сред прослойките, водещи в общественото развитие, прокарва нов, английски модел - комплекс от две съществителни, първото от които в ролята на определение на второто, напр. гейм клуб, там където българската граматика и правопис изискват или комплекс от относително прилагателно и съществително, определяно от него, или сложно съществително с подчинителна връзка между съставките - геймклуб. В социолекта на геймърите то не се среща,(открихме един случай - видеопаметта,) но то преобладава в практиката на българската речева общност, когато комплексът се пише изцяло на кирилица. (вестници: фитнесзала, стриптийзбар, латинодискотека, но и екшън-визия, техно музика, рап състав). Взависимост от това колко силна чувстват връзката между частите, геймърите ги пишат ту отделно, ту с дефис:

Разделното писане е подкрепяно от английския оригинал, особено когато двете части или само първата, са написани с латиница, т.е. тя е водещата:

Firewall програми, Warcraft игра, on-line енциклопедии, web сайта, фул контакт, видео карта, кеш паметта, рали заглавия, мултиплеър поддръжка, демо версията, адвенчър стратегиите, 3D екшъни, RPG експертите.

Полуслятото писане отразявапротиворечивото отношение на пишещия към комплекса - той усеща едновременно и връзката между частите (българската норма изисква в този случай сложна дума) и тяхната отделност (според нормата на английския език). Като резултат се прави компромис между двете норми, като се слага съединителна чертица между частите. Този модел се предпочита, когато българският език все пак има превес като норма в съзнанието: Unreal-ботовете, Unified-драйверите, mail- и web-сървъри, Email-адреса ни, 3D-терен, 3D-енциклопедия, Game-лига, action-игрите, Splitscreen-режим, WEB-страница, скрипт-език, мастер-диск-а, интернет-достъп, хард-драйва.

Изводът ни е, че новият английски модел на разделно писане ще разширява своето влияние. Проводниците му са множество професионални групи с колективен билингвизъм (компютърни специалисти, икономисти, музиканти, спортисти, рекламни специалисти и др.), които вече са го допуснали в нормата на своя социолект и го налагат с престижа си и тиражиране в медиите. За да се избягват противоречията със сега съществуващата норма и неудобството да пишем дълги и сложни композити, в много случаи ще се предпочита първата част да е на английски, както вече става: on line връзка, face to face контакт. Когато определяемите са повече, напълно отпада възможността за слято писане, а полуслятото е епизодично: Нов Windows вирус - Win32.Kriz.3740. Атакува изключително executable и screen saver файлове.,...на страниците на това CYBER WORLD списание., Версията в диска е trial - т.е. спира да работи след определено време., Кликнете върху system-tray иконката. (забележете - не иконката "system-tray"),...всяка Sound Blaster съвместима карта., Имаше най-различни Nude Raider patches., Microsoft Agent Web Ring сайтове, arcade-състезателна игра, Смятам, че нашето списание е: ULTRA-MEGA-SUPER-бомбастично-невероятно-превъзходно-удивително-страхотно-ужасно готино.

Извод: В езика на геймърите все повече съвместно се използват единици и правила от два езика и две графични системи на всички нива, дори в рамките на една лексема.

Разпространение на професионализмите. Фактори

Речевият колектив на геймърите се пресича с други сродни колективи, използващи компютърноопосредствана комуникация, затова част от техния професионален репертоар е общ. От друга страна всички тези групи, обвързани в мрежата на социални отношения като цяло, като отделни групи или като отделни техни членове, непрекъснато осъществяват връзки с други речеви общности или индивиди. В обществената среда проникват и се детерминологизират отделни професионализми, свързани с увеличаване на лицата, които се занимават или запознават с дейността, в която те се използват. (срв. Лабов1972:178-80) От компютърната терминология, обща за групите с компютърноопосредствана дейност и комуникация, редица термини вече преминаха в ежедневната реч. Засега обаче езикът на геймърите почти не се детерминологизира, поради простия факт, че не всеки играе компютърни игри и не му е нужен езикът, свързан с тях. Ето защо, повечето от социолингвистичните особености на тяхната терминология са константни маркери (индикатори), които изтъкват специфичността на социолекта им. Не може да се каже същото за професионалния жаргон, който по-бързо се инфилтрира в първичните групи на контакт на геймъра - семейство, съученици, приятели и има вече не само социално дефинираща, колкото стилистична функция. Една майка вероятно няма да запомни какво е лобстърмен или дисплейсър, защото тя няма съответните понятия в съзнанието си, но тя бързо ще научи, че детето й отскача до клуба, за да мрежне, да жица, да джитка или да гейми. Тук безспорно роля играят и лингвистични фактори - 1) прозрачността на значението на думата и 2) нейната експресивност, които многократно повишават шанса за разпространението на една дума със специализирано значение. Предимството на напълно прозрачната дума изпъква при другите способи, използвани от геймърите за създаване на професионална лексика:

2. Разширяване на значението или ново значение на съществуваща дума: мисии, раси, технологии, кампании, терени, единици, стратегия (константни и неконтрастни маркери).

3. Преводни названия: търсачка, мишка, екранна маска (константни и неконтрастни маркери). Когато обаче вместо мишка се каже мишок и подложката (или mousepad) се нарече килимче, явно се търси експресивен ефект. Ще скапеш мишока.,...и килимче за мишката. Или името на играта ALIAN (написано на английски и следователно константен и неконтрастен маркер според нормата на геймърския социолект), бъде преведено и се превърне в Пришълеца (вариантен маркер). Тъй като съм голям маниак на "Пришълеца"...

Създаване на жаргонни професионализми

"Професията" е причина за взаимстването от общия жаргон на компютърните потребители. Основно значение за употребата на общия младежки жаргон и производството на групов геймърски жаргон играе друг социолингвистичен генератив - възрастта. Младият човек обича експресивното преназоваване. Българският език засилва прозрачността на играта със значението (на основата на метафора, метонимия, хипербола, ирония, евфемизация): изпържване, надуване (overclocking-ът може да се опише като "пускане на машината извън предвидените от прозводителя параметри"), маринеца (морски пехотинец - от marine), ...горелка за пържене на пешеходците до хрупкава коричка (експресивно название на "огнепръскачка" - превод, flamethrower - термин), Doom е най-готината пуцалка. (терминът е shooter),... и от тоя фонт целия екран е в маймуни. (неразбираеми знаци по екрана, поради несъвместим шрифт), Начи ся, Pouch си има модем...за да жицаме AzzY трябва да имам., Те са нещо повече от постно инфо за играта., Едва ли ще ни остане време за джиткане на новите игри., Смятай к’ва играчка е да се приближа до един лобстърмен и да го жилна.

Омонимията и паронимията между английски и български думи става основа за интерференции на семантично ниво. Когато те се осъзнават от говорещия и слушащия, значението на български разширява основния смисъл на английската дума и я конотира. Като резултат, при подобна употреба, от чисто номинативна и стилистично неутрална, тя се възприема като експресивна: Кат’ вляза в нета..., ... ше си дръпна нови крака. (вместо кракове - терминът крак означава "нелегална програма, разбиваща защитата на демонстрационна версия на легален програмен продукт с цел безплатното му използване"), ...а ако не сте доволни от нас, винаги можете да ни хакнете сайта. (съвпадение на терминасъс значението на българския глагол хаквам - "удрям".), джойнтвам (идва от "join" и означава "включвам се към играта", но се произнася с "т" като "joint " - дрога (познато и в българския младежки сленг), което внася допълнително значение, че "се дрогирам" чрез играенето в мрежа.)

Билингвизмът на геймърите им дава възможност да използват тези стилистични ефекти. В подобни случаи професионализмите в тяхната реч би трябвало да се тълкуват като вариантни маркери.

Употреба на български младежки жаргон: K’во, суперската фланелка, голям гот, направо издухва конкуренцията., Екипът на MG е върхът., Мега яко стана., Толкова за ся’! Ай’ чао GM и успех!, Гепи, Nick!, Айде, чао до скив!, Списанието много ме кефи и комиксът е много готин., Т’ва, че ще правите клуб в Зарата, направо е супер, с други думи, направо "крейзнах" от кеф., Нуждаем се от CHEAT! Маниашки CHEA!, Един маниак на DOOM цял живот разпуцвал играта и накрая (на преклонна възраст) пукнал., Много му се густя.

Употреба на младежки жаргон от американския английски: Howdy, Master Games!, The Windows will shit down!

Езикови игри:Издателите на списанията за компютърни игри и читателите, които им пишат, като разчитат на билингвистичната компетентност на аудиторията, творят за забавление както на български, така и на английски, и съчетавайки езиците: Статиите на Freeman са "ТЪ’ПЕСТ.", Phun wit da GSM (заглавие на статия за забавните игри, въведени в някои от GSM апаратите)В този пример има две езикови игри: 1) phone + fun = phun, 2) целият израз е написан като транскрипция с латински букви, т.е. думите са дадени не по правописните правила на английския език, а по произносителните.

Пародирано произнасяне на английските думи чрез транслитерация: шареваре (shareware), канкел (cancel), лангуге (language), "Sendni mi fileto.", "Дай си емайла..." (тук се търси смехотворен ефект от английска дума, произнесена чрез транслитерация, така че да звучи като българския й омоним - файл (file)/ филе; имейл (email)/ емайл.

Диграфия

До тук много пъти се сблъсквахме с латинските букви, използвани в български текст. Но това се дължеше на увеличената еластичност на нормата на геймърската реч, сравнена с тази на общонационалните стандарти за говорене и писане. Ставаше въпрос за внасяне на думи в техния звуков или писмен вид от друг език. Разширяването полето на социолекта към нормата и на другия език все още не е истинска диграфия. За такава в чист вид можем да говорим при писане на български текст с латински букви.

Мястото, където това явление живее, са чатовете, места в Мрежата за on line разговори чрез писане. Извикано е на живот поради:

 • чисто технически трудности, отнасящи се до софтуера и българска съобразителност за отстраняване на проблема. Като общуват на своя език, но с позната им азбука, чатърите (много от тях са и геймъри) се презастраховат, тъй като това, че вие можете да пишете на кирилица на вашия компютър, съвсем не значи, че получателят ще получи съобщението в разбираем вид;
 • базира се на билингвистична компетентност, но се избягва писането на чужд език, който не всеки познава толкова добре, че да конструира правилен, свързан текст или това би му отнело време;
 • някои стари чатъри, дори когато са сигурни, че не би възникнал проблем с четивността, го правят по навик и по традиция, а други - за да се самоидентифицират и представят за "стари" или въобще за чатъри;
 • софтуерната кирилизация и инсталирането на български шрифтове, струва пари.

Трябва да отбележим, че няма твърдо регламентирани правила за съответствие между българските звукове и латинските букви. Начините за писане се установяват въз основа на индивидуалното удобство и гаранциите за разбираемост, които често се осигуряват от контекста.

Вариране в употребата на латинските букви, използвани за отбелязване на български звукове

Ъ = y, u, a Я = ia, ya, ja, q В = w, v Ж = j , v Й = j, y, i

...syvsem ne movah da powiarwam., ...jelanie da se sdobiq s wsichki broewe, te sas Cdta li sa ili ne?, Shte sym vi blagodaren ako mi otgoworite.

Ъ = y, u, a - дължи се на алофонното вариране на българския звук "ъ"взависимост от околния фонетичен контекст. То го доближава до един или друг звук, който има съответното изписване на латиница. Ако колебанията Я = ia, ya, ja и Ъ = y, u, a биха могли да намерят лингвистично обяснение, за да разгадаем защо е възможно Я = q и Ж = v трябва да познаваме навиците на използващите мрежата и компютъра. Всички хора, които са започнали да работят на компютър и никога не са писали на машина, а това са младите поколения, не използват БДС стандарта на клавиатурата за писане на български език, а стандарта "фонетична кирилица". За билингвите, а болшинството от тези хора са именно такива или се принуждават да станат, този стандарт е много по-удобен, защото с изключение на няколко звука, мястото на съответстващите им букви и на кирилица и на латиница е едно и също. Я и Q са на един клавиш, Ж и V - също. Така пишат заклетите чатъри.

Последният хит е употребата на цифри, за отбелязване на някои звукове. Вместо да изписва комбинацията от латинските sh за "ш" и ch за "ч"(помислете колко много пъти трябва да го напишете в края на всеки глагол в "ти" форма), изобретателният чатър натиска един клавиш - на шестицата или на четворката. Тази икономия е важна, когато пишеш в чат - on line и с няколко души едновременно - нужен е светкавичен отговор. Във форумите, където се разговаря off line , чрез e-mail, но публично и които по-често се използват от геймърите, за да си обясняват дълго подробности за някоя игра, цифровото писане е по-слабо застъпено. Ползват го тези, които държат да подчертаят принадлежност и към чатърската група.

За нас интерес представлява появата на диграфия в ролята на стилистичен (на ниво текст) и социолингвистичен (на функционално ниво) маркер. Проф. Ото Кронщайнер, след награждаването му с орден "Стара планина" I степен за заслуги към българската култура, направи предложение за въвеждане на паралелен правопис на латиница. В-к "Сега" (2 септ., 2000 г.) го публикува с латински букви. В контекста на вестник, който е за най-широка аудитория, този похват, присъщ само на една тясно специализирана общност, веднага става контрастен и сигнализира ирония. Зачестяват случаите, в които журналисти, издатели, рекламни специалисти използват писането на български език с латиница като стереотип (в смисъла на Лабов) за различни цели - да постигнат престиж, рекламен ефект, приближаване към аудиторията и т.н.:

to: Vsichkifan-ove na MG:0))))

subject: Ochakvame po-goliama aktivnost ot vas :0(

RE: Вашето списание става все по-Ваше и по-Ваше:0)

Видяхме, че по отношение на българския език, диграфията има ограничено поле на употреба. С прилагането в Интернет на т. нар. Voice Chat (разговор чрез говор) и Video разговор, които вече съществуват, но все още не са широко достъпни у нас, тя ще отмира. Латинските букви не биха направили българския език по-разбираем за европееца, който така или иначе не го знае.

Фактите говорят, че в световен мащаб е избран пътят на билингвизма. На практика английският език вече е международен език за комуникация. Той ще навлиза все повече в полето на другите езици, но е по-добре хората да го изучават и овладяват, за да превключват безпроблемно езиците, а не да ги смесват.

Актуални социални фактори

До скоро в лингвистичен план за българското общество най-актуален беше процесът на демократизация на общонационалния език. То преживя момент на кулминация восвобождаването на живия разговорен език и извеждането му в публичното пространство. В момента, отдавна активният процес на интернационализация, заема все повече сфери и навлиза все по-дълбоко в езика. Изразява се не само в заемане на думи, а и на модели. Пример за това е нормата на геймърския социолект, която допуска употребата на елементи от два езика и писането с две графични системи.

На днешния етап от развитие на обществото нормите в системите на социолектите се дефинират в огромна степен от социалните фактори, свързани с формирането на Информационното общество, Визуалната култура и инвазията на английския език като универсален медиатор. Следствие от действието им в обществото е, че се създаде ново социално пространство, включващо безброй много възможности за интеракции и общуване. Сдобихме се не само с новата медия Интернет, но с нов тип комуникация, с нов виртуален свят, с нов колективен разум, с нов начин на мислене. Издигнато е в култ късчето информация, доставено точно сега и точно тук (по думите на Алвин Тофлър "having the right bit or byte of information at the right place at the right time"). Това е основата на съвременното развитие, която не само определя водещите технологии, но задава посоките във всички социално обусловени области. Фокусът на внимание за западните социолози в момента е изследването на компютърноопосредстваната комуникация - computer-mediated communication (CMC) и проблема за Виртуалните личности, произтичащи от нея.Тези проблеми ще стават все по-обхватни и съществени и за българското общество и неговия език, затова проучването на социолектите, носещи вече следите от тяхното формиращо въздействие, е насъщна грижа и на социолозите и на езиковедите.

 

 

БЕЛЕЖКИ

* "професионален" визира по-скоро сферата на активна комуникация в определена област на интерес, напр., спорт, музика, компютри, сферата на определена социално-функционална територия, която в ерата на теле- и интернет комуникациите, не съвпада задължително с географската територия. [обратно]

** Това важи изключително за писането на ръка. При бързо писане от клавиатура съществуват известни технически трудности, свързани с непрекъснатата смяна от US клавиатура на BG клавиатура, (която за геймъра винаги е не BDS, а Ph кирилица), които могат да подкрепят избора му да пише изцяло на латиница. Но основните фактори, които решават този избор са: с кого разговаря, пишейки (т.е. до колко този човек може да го разбере), по какъв канал (чат, форум, ICQ, Е-mail) и как (on- или off line). [обратно]

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Виденов 2000: Виденов, М. Увод в социолингвистиката. София, 2000.

Лабов 1972: Labov, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia, 1972.

Тофлър 1993: Schwartz, P. Shock Wave (Anti) Warrior. // <http://www.wirednews.com/wired/archive/1.05/Toffler.html> (13.13.2005).

 

 

© Людмила Кирова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 11.08.2001, № 8 (21)

Текстът е четен на VII Международна конференция по социолингвистика, София, 22.-24.09.2000.