Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

АНАЛИЗЪТ НА МЕЖДУЕЗИКОВОТО РАЗБИРАНЕ И УЧЕБНИЯТ МЕТОД "ЕУРОКОМ"

Тодор Шопов

web

Абстракт: Анализът на междуезиковото разбиране (АМР) се развива като нова насока на изследване и развитие в областта на комуникативното езиково образование през последните две десетилетия. Днес, за разлика от миналото, никой не поставя под въпрос явлението "междуезиково разбиране" (Intercomprehension). То е присъщо на човешкото общуване; затова ни е необходима само малка методическа помощ за промяна на традиционната нагласа и за овладяване на неограничена комуникативна компетентност.

Статията представя работата ми в областта на междуезиковото разбиране през последните 12 години. Проектът "ЕуроКом" (EuroCom) е един от най-успешните опити за приложение на теорията за АМР в практиката. Седемте "сита" позволяват на всеки, който е изучавал един език от романската група, да разбира всички останали сродни езици. "Пресяването" на значението, или "оптимизираната дедукция", е основен елемент на новата езикова методика. Разработват се и модули за герман-ската и славянската езикова група.

В Европа от края на 20. век до днес се разработват няколко проекта за изследване и развитие на АМР. Проектът "Интерком" (Intercom) цели да се разработва междуезиковото разбиране извън границите на езиковите семейства. Търсят се комуникативните стратегии, които осигуряват общуването на езици, които не са изучавани.

Ключови думи: анализ на междуезиковото разбиране, ЕуроКом, седемте сита, четвърто поколение учебни методи.

 

ЕуроКом: четвъртото поколение учебни методи

Настоящата статия цели да представи новата насока за изследване и развитие в областта на комуникативното езиково образование - анализа на междуезиковото разбиране (АМР). Тя възниква и прогресира бързо през последните две десетилетия. Няколко европейски проекта са по-светени на АМР. Софийският университет е активен участник в този процес от 1996 г. (Shopov 2007, Shopov 2007a). Днес, за разлика от миналото, никой не поставя под въпрос явлението "междуезиково разбиране" (Шопов и др. 2008, Doyé 2008, Shopov 2006, Shopov 2005, Doyé 2005). То е присъщо на човешкото общуване; затова ни е необходима само малка методическа помощ за промяна на традиционната нагласа и за овладяване на неограничена комуникативна компетентност. ЕуроКом развива комуникативния подход, като дава ново измерение на принципа за "частичната способност", развит в Общата европейска рамка.

Проектът "ЕуроКом" е един от най-успешните опити за прилагане на теорията за междуезиковото разбиране в практиката. Описаните седем "сита" позволяват на всеки, който е изучавал един език от романската група, да разбира всички останали сродни езици. "Пресяването" на значението, или "оптимизираната дедукция", е основен елемент на новата езикова методика.

Тук излагам резултати от най-новата ми работа в рамките на проекта "ЕуроКом" - разработка на метода за романската група езици за българи - ръководена от Франц-Йозеф Майснер, Хорст Клайн и Тилбърт Стегман от университетите на Гисен и Франкфурт (http://eurocomresearch.net), (http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-8322-7122-0).

Целта на новата стратегия "ЕуроКом" е да подпомага европейското многоезичие по реалистичен начин:

• С по-малко, а не с по-голямо учебно усилие;

• Без поставяне на високи изисквания по отношение на компетентността (чрез признаване на ценността на частичната компетентност за целите на общуването).

ЕуроКом трябва да се разбира като необходимо допълнение на езиковото обучение в училище. Повечето европейски училища подготвят - с различна степен на успех - учениците по един език (обикновено английски); някои предлагат и втори съвременен език (френски, немски, испански), но това не отговаря на езиковото разнообразие в Европа. Днес езиците на ЕС са 23, поради което комбинациите от три изучавани езика (по известната формула 1 + 2) надхвърлят 1000. Освен като допълнение към конвенционалното езиково обучение ЕуроКом може да се разглежда и като стъпка към реформиране на системата - езиковото усвояване може да стане по-лесно. Вече е възможно да се преподава изобщо език, а не конкретно например френски.

Бариерите

Главните бариери пред разпространяването на многоезичната компетентност са психологически и мотивационни. Обикновено не става въпрос за способност или интелигентност, дори не и за икономия на време. Това е двойна бариера: първо, това е страхът на индивида, че ученето навярно ще представлява прекалено голямо усилие, и, второ, това е общественото мнение, че многоезичието е аномалия, а не норма.

ЕуроКом сваля бариерата на усилието и премахва менталната пре-града, съществуваща в предимно едноезични държави; на мнението, че многоезичието е знак на недоразвитост. Последното почти неосъзнато отношение изкривява истинската ситуация и трябва да бъде преодоляно чрез образование.

Европейският съюз заедно с регионалните и националните правителства трябва да повлияе на отношението към многоезичието в положителна насока; трябва да се направи промяна, особено в по-големите страни. Но програма за лингвистична "европеизация" може да се изпълни само ако се намали дискомфортът в подхода към различните езици. Това се опитва да направи ЕуроКом.

Началото

Погледнато като преминаване от познато към непознато, началото, първата съзнателна стъпка към нов език, е решителна точка, в която се фокусират тревогите и отрицанието. Стратегия, която позволява да се достигне тази точка без голямо първоначално усилие, е разумната основа за реален успех на програма за лингвистична европеизация. Това предлага ЕуроКом.

Първоначално ЕуроКом дава на учещите само лесни неща - това, което вече знаят, дори и да не осъзнават знанията си. Работата с ЕуроКом показва, че той е ефикасна основа за усвояване на език: образователното и психологическото намерение в нашия учебен метод е да се убедят учещите, че те вече знаят неочаквано много от новия език. Това им дава по-голямо самочувствие в началото. Учещите откриват колко много неща не трябва да научават наново. Те разбират, че не са се възползвали напълно от лингвистичния капитал, който вече притежават, и че могат да го инвестират в новия език.

ЕуроКом е рецептивен метод

Ние не изискваме продуктивно езиково усилие (умения за говорене и писане). В целия начален етап, който е сърцевината на ЕуроКом, ние се съсредоточаваме върху умението да се чете. Четенето за всички е най-лесният и следователно ефективният старт на развиването на устни и писмени компетентности. Освен това четенето е много ценно в свят, където информационните процеси се основават все повече на писмени документи. Вече е нормално да общуваме в писмена форма чрез компютрите.

Никой чужд език не е съвсем непозната територия

Конвенционалното езиково обучение оставя у учещите демотивиращото впечатление, че започват до учат от нула без никакво знание. Първоначално те изучават прекалено прости за интелектуалното им равнище неща. За разлика от това, ЕуроКом започва, като показва на учещите всички неща, които могат да се дедуцират от обикновен текст на новия език. ЕуроКом активира компетентности, които вече съществуват, но не се използват.

Откриването на познатото в непознатото се осъществява на две плоскости:

• Лингвистични връзки;

• Интернационални думи и изрази с общ лексикален произход, които се използват в много социални, професионални и технически области.

Първото положение има приоритет, защото дава възможност на учещите да разпознават структурни елементи на новия език, които вече знаят. Това са елементи извън областта на лексикалния материал: звукове, морфология, словообразуване и синтаксис.

Оптимизирана дедукция

Дава ни се възможност да откриваме познатото в непознатото чрез активиране на човешката способност да прехвърля предишен опит и известни значения и структури в нови контексти. ЕуроКом тренира учещия да използва системно тази способност в новия език. Една от целите е оптимизираната дедукция. Още веднъж от учещия не се изисква нищо, което не може да прави; той трябва само да използва нещата, които вече притежава и знае. Дедукцията и асоциацията на идеи са толкова ефикасни, колкото и възможни. ЕуроКом дава всичко необходимо, за да подпомогне дедукцията в максимална степен и с най-малко усилие.

ЕуроКом ви помага да си помогнете сами

За разлика от конвенционалното начално обучение, което оценява лингвистичното усилие като правилно или неправилно и където всичко, което не е съвсем вярно, се осъжда като ненужен опит, нуждаещ се от корекция, ЕуроКом цени всяко действие, което е и най-малка стъпка към разбирането. Това е крайно важно за мотивацията на учещите.

ЕуроКом приема принципа, че всичко, което допринася за разбиране на общото значение на текста и за ефективна комуникация дори на най-ниско равнище, е ценно постижение, окуражаващо учещия за позитивно подобряване и по-нататъшно упражняване. Грешките не са просто неправилна употреба; повечето грешки и погрешни дедукции са резултат от насочване на вниманието в неправилна посока. Когато това усилие се окуражи, учещите остават мотивирани; те нямат страх от грешките и са уверени в бъдещия успех.

"Вече знам много"

Всеки нов език в рамките на езиковото семейство съдържа познат материал. ЕуроКом организира този материал в седем полета, наречени "седемте сита". Проектът за българи се занимава с романските езици (ЕуроКомРом), но същият модел ще се приложи за германските (ЕуроКомГерм) и славянските (ЕуроКомСлав) езици. ЕуроКомРом, който е вече разработен, се основава на знанията и уменията по един от роман-ските езици, които българските ученици овладяват в училище. В България това най-вероятно е френски език (или испански).

Като героите от времето на треската за злато учещите разкриват ценния метал в новия език чрез пресяването му през седем сита. Това е злато, което вече им принадлежи, защото те го познават от собствения си език. След седемкратно пресяване в търсене на познат материал става ясно, че една журналистическа статия (например за международното положение) може да бъде разбрана по отношение на главната информация и че четящият може да продължи и да открие значението на елементите в целия текст.

Разделянето на седемте сита цели да улесни работата с материала. Учещият може ясно да види кои отделни области допринасят най-много за разбирането. Последователността се движи от областите, където разпознаването е относително ясно, към елементи, които изискват повече внимание или проучване. След първоначалната обучаваща фаза практическата работа по дедукцията обединява седемте сита в общ процес, зависещ от изискванията на дадения момент.

Седемте сита

Тази метафора означава, че в реалното общуване може да се използва инструментът "ЕуроКом", с помощта на който се отсява "зърното" на значението. Седемте сита са процесите на междуезиковото разбиране.

С първото сито ние добиваме думи от международната лексика (МЛ) в текста. Речникът на повечето съвременни езици в Европа произхожда до голяма степен от латинския. При изучаването на романски езици учещите са подпомогнати от този факт. Обикновено възрастните притежават около 5000 от тези лесно разпознаваеми думи. Прибавени към интернационалните лични и институционални имена и географски понятия, тези думи правят лесна за разбиране една статия от вестник, например върху международната политика.

Второто сито извлича думите, принадлежащи на речника, който е общ за всички романски езици - панроманската лексика (ПЛ). Това сито показва как владеенето на един романски език може да отвори вратите към останалите. Учещите, които вече са "инвестирали" в един романски език, могат просто да "осребряват" постиженията си в другите езици от това езиково семейство. Съществуват около 500 думи от латинското минало, които са типични за елементарния речник на повечето романски езици.

С третото сито използваме лексикалните връзки между езиците чрез разпознаване на звуковите съответствия (ЗС). Много думи, особено тези, които се използват често, на пръв поглед не изглеждат свързани, защото са се променили фонетично през последните 1500 години. С третото сито ЕуроКом дава важни формули за звуковите съответствия, които позволяват да се разпознават думите и съответно значенията им. Откритията, които всички учещи правят, когато изучават свързани езици, и които често те не знаят как да използват на практика, са показани ясно и систематично. Така без много усилия, като се прилага предложеният модел (ако фр. nuit съответства на исп. noche и ит. notte, тогава исп. leche и ит. latte съответстват на фр. lait), много исторически промени могат да се разбират и съответните думи да се разпознават в новото си "облекло".

Четвъртото сито засяга правописа и произношението (ПП). Романските езици използват почти едни и същи букви за съответните звукове, но някои правописни правила са различни и могат да затруднят разпознаването на връзките между думите и значенията. ЕуроКом показва тези различия, описва логиката на правописните правила и премахва препъващите камъни. Някои от закономерностите в произношението се използват за посочване на връзките между думите, тъй като думи, които се изписват различно, могат да имат близко звучене.

Петото сито обхваща панроманските синтактични структури (ПС), като използва факта, че съществуват девет основни типа изречения, които са структурно идентични във всички романски езици. Ако осъзнаваме това, разбираме как синтактичните знания за един романски език помагат за научаването на други езици: позициите на членовете, съществителните, прилагателните, глаголите, съюзите и др. Словоредът на някои подчинени изречения (относителни, условни) може също да бъде лесно разбран. На този фон на голямо синтактично подобие специфичните черти на отделните езици лесно могат да бъдат изолирани и обяснени.

Шестото сито съдържа морфосинтактични елементи (МЕ) и дава основните формули за разпознаване на начините, по които граматичните елементи са се развили в различните романски езици ("Как познаваме първо лице множествено число на романските глаголи?"). Това прави граматичната структура на текста прозрачна за читателя. Морфологичните и синтактичните единици са сред най-обичайните елементи на всеки текст, поради което разпознаването им е особено полезно.

Накрая седмото сито включва представки и наставки - "евроставки" (Е). То ни позволява да откриваме значението на сложните думи, като отделяме суфиксите от корените на думите. Трябва само да помним относително малък брой гръцки и латински префикси и суфикси, за да можем да дешифрираме много думи.

В резултат на седемте пресявания учещият е открил колко много знания вече има или владее чрез продуктивните формули. И това не се отнася само до един език, а за цели осем. ЕуроКом има стратегическо значение: вече не е необходимо да се движим от един език към друг, а да използваме принципите и да отворим вратите към всички свързани езици. Ограничаването на лингвистичните амбиции е загуба на предимствата, които предлага системата.

Индивидуалните езици

Във втората фаза на ЕуроКом учещият се съсредоточава върху областите на личен интерес в езиковото семейство. Тук ЕуроКом предлага "минипортрети" на шест романски езика, които се ползват от около три четвърти милиард хора. Минипортретите систематизират и разширяват лингвистичните знания, придобити с помощта на седемте сита.

Всеки минипортрет започва с подробности за географското разпространение и броя на хората, говорещи дадения език; дава кратко описание на историческото развитие; представя най-важните диалекти и разновидности. Важна част на минипортрета е ясното описание на индивидуалните характеристики на езика, специално при произношението, правописа и структурата на думите. Така се обобщават дифузните знания на учещия, получени при четенето. Всеки език придобива различен облик, защото, след като е изучавал приликите чрез седемте сита, учещият се концентрира върху индивидуалните особености на различните езици.

Дава се "миниречник", разделен на типове думи (включително и миниграматика). Той съдържа около 400 най-обичайни лексикални единици, дадени в систематичен ред: числа, членове, предлози, най-важните съществителни, прилагателни, съюзи, местоимения, наречия за място, време и количество, двайсет обичайни глагола и техните правилни и неправилни форми. Подреденият списък съдържа думи, които могат да се дедуцират чрез седемте сита, и думи, които са важни, но съществуват само в съответния език. В приложение се дава азбучен списък на най-често употребяваните структурни думи, които съставляват до 50-60% от всеки нормален текст. Думите, които не могат да се извлекат чрез седемте сита, се намират в този списък и се запаметяват отделно. За щастие тези "профилиращи думи" са много малко на брой: средно около дванайсет за всеки език.

Минипортретите са нарочно много кратки: минимално учебно съдържание като входяща информация, даващо максимален резултат по отношение на умението за дедуктивно четене.

Въоръжен с това, учещият има солидна основа за развиване на рецептивна компетентност. Той я увеличава чрез интензивно и все по-разнообразно четене на избраните езици и преминава към продуктивните умения за говорене и писане. Трябва да подчертаем обаче, че развиването на рецептивна компетенция на няколко езика е самò по себе си ценна цел на европейската осъзнатост.

Езиково усвояване и мотивация: петте страха

Използването на връзките и приликите между езиците по систематичен и логичен начин е прост метод за постигане на многоезичие, който никога досега не е прилаган. Но както посочваме по-горе, личната мотивация е решаващ фактор. Друг фактор е нагласата (attitude). Готовността за многоезичие зависи от предишния успех или неуспех в изучаването на съвременни езици и от опита в работата с различните езици. Така че трябва да се разбират страховете и предубежденията, свързани с многоезичието, преди да се започне с ЕуроКом. Трябва да се премахнат субективните бариери пред успеха на работата (Shopov 2007).

В страни, където многоезичието не се ползва от ранно детство, съществуват пет особени страха, или мотивационни проблема, които пречат на научаването на други езици. Те трябва да се осъзнаят и да се преодолеят, защото не са основателни. Те са само оправдания.

1. "Много съм стар: езици се учат на млади години." Тази идея подценява учебния капацитет на възрастния. Предимствата на детето в процеса на изучаване на езици (много време и енергия, радост от играта и идентификация с езика) се балансират с особеностите на възрастните: техния по-голям фонд от лингвистичен опит и общи знания. Възрастните напредват по-бързо от децата, особено в случаите на интензивно езиково изучаване. За възрастния правилното чуване и произнасяне е въпрос на нагласа и подготовка (и самочувствие) за справяне с различна езикова среда.

2. "Не ме бива с езиците." Не съществува неспособност да се научи език, освен в случаи на мозъчни увреждания. Всеки човек е научил родния си език, следователно може да научи и други езици. Често забравяме, че усвояването на родния език е сложен и продължителен процес; той отнема много години; в сравнение с него научаването на втори език отнема много по-малко време. Обикновено оправданието "Не съм добър в това" идва от недостатъчна мотивираност или от липса на увереност за адаптация в нова ситуация.

3. "Ще се объркам, ако науча друг подобен език. Страхувам се да не ги смеся." Това е резултат от идеята, че умът има ограничено "про-странство": сякаш в него няма достатъчно място за няколко езика. Но с езиците е същото, както с другите човешки способности: колкото повече езици знаеш, толкова по-лесно е да научиш други.

Що се отнася до смесването на езиците, трябва да сте оптимисти: нали е добре да можете да разбирате думите поради подобието им с други езици без усилия. Само си помислете колко трудно е да се изучават езици като арабски или японски, защото липсват общи точки на лексикален контакт. Не се тревожете за точните форми на думите. Контактът с новия език автоматично ще ви даде усет за неговите думи, структури и звукове. Накратко, способността да използвате думи от даден език в началния етап на изучаването му помага много.

4. "Ако науча нов език, повече няма да мога да говоря другите си езици." Когато учите нов език, вие се съсредоточавате върху него, особено ако сте в страната, където той се говори. Нормално е да не си служите с друг език през това време. Ако знаете този факт, при нужда можете да се отпуснете и след няколко минути накъсаният разговор ще стане по-свободен и вие ще се почувствате отново у дома си, разговаряйки на езика, който сте научили по-рано. Това се отнася и за езици, които не сте използвали известно време. Мозъкът ги поставя в нещо като "склад" и трябва само да се използва необходимият стимул.

Важно е вашата собствена тревожност да не ви спре. Вярвайте в способността си да се върнете към "старите" си езици. Вие трябва да сте сигурни, че в контекста на разговора или четенето всичките ви стари умения ще се върнат (Shopov 2007).

5. "Не съм уверен, когато не говоря правилно." Това е петият страх, който пречи на езиковото научаване: илюзията за перфектност. Представата, че език трябва да се ползва само когато се говори и пише абсолютно правилно, спира свободната, експериментиращата употреба. Повечето от нас имат опита от училище, където червеното мастило и желанието да получим добра бележка окуражават самоцензурата. Трябва да се освободим от това, за да приемем другите езици свободно и уверено. Ако целим комуникативна компетентност в конкретни речеви ситуации, всяко изказване (независимо колко е "неправилно") е ефективно, ако събеседникът ви разбира.

Увереността да говорим правилно и стратегиите за самопоправяне са добър начин за преминаване от скромно равнище на владеене към нарастваща компетентност. Ако знаем, че развиваме уменията си на родния език през целия си живот, можем да си позволим да експериментираме с чуждите езици първоначално с много и по-късно с по-малко грешки. Подобряването е винаги възможно и необходимо. Началото не трябва да отблъсква никого.

Петте страха са главната субективна бариера за езиковото научаване, но те могат да се преодолеят чрез запознаването на учещите с тях.

Принципите на ЕуроКом

Нови езици, които всъщност вече знаем

ЕуроКом показва, че ученето на езици е лесно, когато има връзка между изучаваните езици. Методът доказва, че човек, който говори един европейски език, вече знае много за останалите. Не се започва от нула; учещият има неочаквано голямо количество лингвистично знание, свързано с новия език. Учещите откриват, че езиците на съседите не са "чужди" езици, а са в голяма степен "собствени". Това усилва увереността и дава мотивация. ЕуроКом помага на учещите да разгадават значението на непознати текстове, като използват разсъждаване по аналогия и логика на контекста.

ЕуроКом поставя реалистични и постижими цели. Вместо стремеж към илюзорно съвършенство ЕуроКом цели да увеличи частичната компетентност по много езици, тъй като истинското европейско езиково разнообразие започва с излизането от рамките на стандартните масово преподавани съвременни езици - английски, френски и немски. Така ЕуроКом допълва традиционното езиково обучение в неговата най-слаба част (особено в европейска перспектива) - липсата на диверсификация.

ЕуроКом цели да се противопостави на старата учебна цел: "компетентност, близка до тази на носителите на езика".

Частичната многоезикова компетентност се признава и подкрепя.

ЕуроКом позволява на европейците да ценят родните си езици и им помага да избегнат употребата на трети език или лингва франка като единствен начин за общуване.

Накрая, ЕуроКом показва, че европейските култури си принадлежат и имат повече общи неща, отколкото различия, които ги разделят.

Лесно е да се започне

В началната фаза ЕуроКом дава на учещия всички лесни неща в новия език, като предотвратява тревожността и обезкуражаването.

Концентрираме се върху усвояване на рецептивна компетентност (за четене), което ни осигурява бърз напредък. Учещите откриват колко бързо може да се научат да разбират новия език, като използват положителни елементи - забавление и любознателност, "детективски" умения за раз-криване на "улики". Това събужда мотивацията и я поддържа свежа.

Вместо продължителен изморяващ процес на изучаване на нов език имаме лингвистично умножение. Избягва се училищната дилема - изборът на един или два езика изключва всички други.

По отношение на педагогическата психология ЕуроКом е опит да се преоценят "грешките" - те са частичен успех при дедукция, който трябва да се повишава. По този начин позитивната страна на отгатването се поставя на преден план. Целта е учене без страх от санкции.

ЕуроКом помага да си помогнете сами: вие разсъждавате за това, как учите езици, и това ви дава чувство за сигурност и познатост, когато се заемете с нов език.

Практически резултати от самото начало

Частичната рецептивна компетентност, която учещите усвояват (самостоятелно или с учител) чрез четене, дава реални комуникативни бонуси. Можем да четем информация от и за друга страна на оригиналния език. ЕуроКом създава културна осъзнатост, тъй като от самото начало рецептивната компетентност дава на ползвателя голяма културна информация - четат се автентични текстове от съответната страна. ЕуроКом създава многоезични читатели, които не зависят от преводната литература.

Нещо повече, умението да се чете и разбира е най-простата основа, върху която възрастният може да развие умение да слуша и ползва друга медия - радио и телевизия. Можем да разбираме хора от Европа в пряк разговор, като използваме собствения си език (ако събеседникът ни има рецептивна компетентност на нашия език). Такъв разговор започва само след няколко първоначални минути и замества разговор, който би се водил на непълноценен английски (пиджин). Естествено, ние трябва да използваме и лингва франка, когато разговорната компетентност на събеседниците не съвпада. Но формата на разговор, при която всеки събеседник използва своя собствен език, трябва да стане европейска програма с мото "Мога да слушам".

В младежките си дни ние не знаем къде ще ни отведат животът или работата ни. Ако сме обогатили рецептивната си компетентност в една или повече езикови групи, ние ще можем да развием продуктивната си компетентност за кратко време в зависимост от страната, в която изпълняваме професионалните си задължения.

Европейска езикова компетентност

В езиково отношение Европа ще стане наистина европейски ориентирана, а не английски (или донякъде френски или немски), когато голям брой европейци знаят няколко европейски езика. Осъзнаването на едновременното подобие и различие между езиците на Европа е модел на близост с "другостта". По този начин по-лесно ще съхраним идентичността си, ще бъдем открити и ще разбираме хората от другите нации, култури и езици.

Лесното усвояване на рецептивна компетентност в рамките на едно езиково семейство (романските езици) ще мотивира ползвателите да опитат метода с други езикови семейства (германски, славянски). ЕуроКом ще бъде адаптиран за всякакви комбинации: ЕуроКомРом - за лица, говорещи български или гръцки, ЕуроКомРом -за лица, говорещи романски езици, ЕуроКомГерм - за лица, говорещи немски или романски езици, и т.н. Възможно е да се изгради мрежа за ЕуроКом за трите главни езикови семей-ства в Европа за достъп до езиците на мнозинството от 700-те милиона европейци. ЕуроКом превръща учещите в европейци.

Заключение

И така, новият етап в развитието на комуникативното езиково обучение включва АМР. Добра практика в тази област е проектът "ЕуроКом". Съществуват и други методически продукти за междуезиково разбиране. Ще посоча два от най-популярните - учебния материал от завършения проект "EU&I", представен и в сп. "Чуждоезиково обучение" (Шопов 2008), и онлайн материалите от проекта "Intercom", който споменах в началото. И двата методически източника са достъпни в интернет. През настоящата година започва работа и Redinter - европейска тематична мрежа в областта на АМР.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Шопов и др. 2007: Шопов, Т. и др. Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. София.

Шопов и др. 2007a: Шопов, Т. и др. Интерактивен учебен материал: EU&I. Paris: Infoborn.

Шопов 2008: Шопов, Т. Анализът на междуезиковото разбиране. // Чуждоезиково обучение, 1.

Шопов, Клайн, Стегман 2008: Шопов, Т., Х. Клайн, Т. Стегман. ЕуроКом: седемте сита. Как веднага да четем всички романски езици. Aachen: Shaker Verlag.

Doyé 2005a: Doyé, P. L’intercomprehension. Strasbourg: Conceil de l’Europe (publishing@coe.int).

Doyé 2008: Doyé, P. Towards a methodology of Intercomprehension. // Interkulturelles und mehrsprachiges Lehren und Lernen. Gunter Narr Verlag Tubingen.

Shopov 2005: Shopov, T. Multilingualism, Plurilingualism and Language Education. // Building Bridges: EU & I, Gráfica Univerdidade Católica Portuguesa.

Shopov 2006: Shopov, T. Intercomprehension Analysis. A textbook. Sofia.

Shopov 2007: Shopov, T. Attitude in Intercomprehension. // 22. Kongress für Fremdsprachendidaktik. DGFF-Kongress 2007, Herausgeber: Marcus Bär.

Shopov 2007a: Shopov, T. Syllabus design for multilingual competence. // Diálogos em Intercompreencão. Lisboa, Univerdidade Católica Editores.

 

 

© Тодор Шопов
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2009, № 4
© Електронно списание LiterNet, 05.11.2009, № 11 (120)

Други публикации:
Български език и литература, 2009, № 4.