Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
:. Книгомрежа  Анотации на нови книги: RSS абонамент!
Каталози
:. По дати : Септември  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook!  Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Среавни цени с Книгосвят във Facebook!
:. Книги втора ръка  Книги за четене Варна
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ТОДОР МОЛЛОВ

web

КНИГИ

1997

Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). В. Търново: ВТУ, 1997, 256 с. Второ попр. и доп. издание: Варна: LiterNet, 14.08.2002 <https://liternet.bg/publish/tmollov/mei/index.html> (22.02.2004).

2007

"Сказание за железния кръст" и епохата на цар Симеон". Съавтори: Мария Спасова, Анчо Калоянов. В. Търново: ВТУ, 2007, 224 с.

2011

Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор. Съавтор М. Йованович. В. Търново: ВТУ, 2011, 288 с.

СТАТИИ

1983

Черти на народното християнство в "Българския апокрифен летопис". // Студентски изследвания (1982). В. Търново: ВТУ, 1983, 84-91.

1984

Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски. // Студентски изследвания (1983/1984). В. Търново: ВТУ, 1984, 129-140.

1988

Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Интердисциплинарни изследвания. Т. ХV [Резюмета на Първия национален симпозиум по археоастрономия, Толбухин, 1988 г.]. С., 1988, 81-83.

1989

Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд. // Българска етнография, г. ХIV, 1989, № 1, 39-47.

1992

Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. // История и култура на Карнобатския край (Сборник научни материали). Т. 2. С.: БАН, 1992, 124-135.

1993

"Български апокрифен летопис": хронотоп и структура на текста. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново: ВТУ, 1993, 289-294.

"Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Проглас (В. Търново: ВТУ), г. II, 1993, № 3, 112-118.

1994

Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература. В. Търново, 1994 [Приказки за животни (29-35); Новелистични приказки (87-94)].

Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература. В. Търново, 1994 [Няколко бележки за песента "Мурад и Мара" (130-135); За границите на смисъла в Шишмановата песен (143-149; Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането (149-155].

Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. // Лясковец в миналото. В. Търново, 1994, 187-220.

1995

Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста. // Проглас (В. Търново: ВТУ), г. IV, 1995, № 1, 32-43.

Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. Предговор и обща редакция проф. Ив. Радев. Осъвременяване на текста и бележки гл. ас. Т. Моллов. В. Търново: ВТУ, 1995.

Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: "Чудо на Свети Георги с българина". // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". В. Търново: ВТУ, 1995, 411-419.

1996

Българският "пророк Исаия": Фолклорно-митологичните основания за избора. // Български фолклор, г. ХХII, 1996, № 1-2, 21-36.

Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). // Архив за поселищни проучвания. Краеведски сборник. В. Търново: ВТУ, год. V, 1996, № 1-2, 31-48.

Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. // Библия. Фолклор. Литература. В. Търново: ВТУ, 1996, 7-15.

Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. // Известия на историческия музей - Кюстендил ’92. Т. IV. Ч. 1. С., 1996, 141-146 [Първи международен симпозиум в памет на Йордан Иванов, Кюстендил, 4-7 окт. 1992 г.].

Юрдан Трифонов и българския фолклор. // Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. [Библиотека "Български Северозапад" към "Известия на музеите в Северозападна България", № 9, Сер. "Научни изследвания", № 4]. Враца, 1996, 105-116.

1997

"Медно гумно", "медно капище" или "медни врата" в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI век. // Българистични проучвания, 2: Актуални проблеми на българистиката и славистиката. В. Търново: ВТУ, 1997, 321-331.

Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От "Овче поле" до Средец). // Проглас (В. Търново: ВТУ), VI, 1997, № 3-4, 77-93.

Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VI. В. Търново: ВТУ, 1997, 191-210.

Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при "разпознаване" на Жертвата в Историята). // Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему "Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности" (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, 143-152.

1998

Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време [Материали от Национална научна сесия "600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски", В. Търново, 6 окт. 1993 г.]. В. Търново: ВТУ, 1998, 307-316.

Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). // Балканите: Ние сред другите и те сред нас (Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев). С., 1998, 246-254.

Българският фолклорно-митологичен контекст при "разпознаването" на пророк Даниил за "патрон" от средецките пророци в края на Х век. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, 227-240.

Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. // Известия на Исторически музей - Русе. Т. 5, 1998, 57-69.

1999

"Сватбата" на апокалиптичния Змей в българското "Видение на Исаия пророк за последните времена". // В сб.: Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, В. Търново, 26-28 септ. 1994 г.). В. Търново: ВТУ, 1999, 113-130.

Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., В. Търново, ВТУ). В. Търново: ВТУ, 2003, 505-518.

2000

Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски. // Светци и фолклор [Годишник на Асоциация "Онгъл". Т. 1. Год. I, 1998]. С.: ROD, 2000, 75-78.

Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. // LiterNet, 10.05.2000, № 5 (6) <https://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm> (06.06.2004).

Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. В. Търново, изд. Абагар, 2000 [Мара Пепеляшка (с. 16-20); Вълкът и овчарят (с. 21-24); Нероден Петко (с. 25-29); Св. Георги убива сура ламя (с. 30-34); Тодорини кукли (с. 35-38); Народни гатанки (с. 39-42)].

Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. В. Търново, изд. Абагар, 2000 [Шетба шета Марко Прилепчанин (с. 3-7); Троица братя града градяха (с. 8-11); Замъчи се Божа майка (с. 12-15)].

2001

Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към Св. Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). // Следите на Свещената книга в българската литература, В. Търново: Фабер, 2001, 25-35.

Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация "Онгъл". Т. 2). С.: ROD, 2001, 106-112.

Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХI век. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация "Онгъл". Т. 2). С.: ROD, 2001, 206-209.

Демир капия (Железни врата) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл // Култ и обредност (Годишник на Асоциация "Онгъл". Т. 2). С.: ROD, 2001, 241-247.

2003

Фолклорна или бохемска версия на тема "Герман" и "Пеперуда"? // Езици на общуването (Фолклор и религия) (Годишник на Асоциация "Онгъл", Т. 3. Год. ІІІ, 2003). С.: ROD, 2003, 18-24.

Чавдар (войвода) между фолклора и историята (до и след Петко Р. Славейков). // Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново, 2003, 70-81.

2004

Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология: (1. "Рим-папа" в коледния обред от Прилепско). // LiterNet, 28.02.2004, № 2 (51) <https://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm> (06.06.2004).

Календарните основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. // LiterNet, № 6 (55), 06.06.2004 <https://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm> (06.06.2004).

2005

Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Анчо Калоянов. // Българска етнология, год. ХХVІІІ, 2002, № 4, 25-41. Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.

2006

"Индексът на забранените книги" по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. Съавтор: Тодор Моллов. // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003. София, 2005, с. 196-206 (със съкращения). Също: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12 (85).

2018

Народните легенди за свети Димитър Басарбовски. // Електронно списание LiterNet, 02.06.2018, № 6 (223) <https://liternet.bg/publish/tmollov/narodnite-legendi.htm> (02.06.2018).

Двете версии на песента за смъртта на Момчил юнак (Структура и водещи идеи). // Електронно списание LiterNet, 08.10.2018, № 10 (227) <https://liternet.bg/publish/tmollov/dve-versii-momchil.htm> (08.10.2018).

 

 

ПОД ПЕЧАТ:

"Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията).

Изразът "Писа на звезда" - въможност за датирането на "Тълкувание Даниилово" (Халеевата комета от 989 г. и смъртта на Комитопула Арон).

Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век (С оглед на старобългарските историко-апокалиптични текстове).

Семантиката на някои топоси във "Видение Исаиево" от ХI в. в контекста на българския мито-ритуален комплекс.

Топосът "Овча купел" в Средецката служба на Св. Иван Рилски в контекста на старобългарските историко-апокалиптични сказания от ХI век (Хроно-стратиграфски наблюдения).

Слънчевият ритъм на българския Космос според календара в Книга на Енох (Поп Иеремия Български в борба за етничноусвоеното Време в края на Х в.).

Св. Наум Охридски и Саръ Салтък - още веднъж за "двойните светци".

Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор.

Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие.

Българската космология и дунавските устия. I. Харманът на Саръ Салтък и "медното гумно" на Онгъла.

Българската космология и дунавските устия. II. Исакча и Измаил.

Сотирологичната стратегия на Поп Пейо след апокалиптичната 1492 г.

Два "програмни" текста в пролетния момински миторитуален комплекс.

Към топологията на българската менталност: Робството.

Стб. БАЛВАНЪ и топонимите от типа БАЛВАН в българското етнично землище (съвм. с Калоянов, А.)

 

 

© Тодор Моллов
=============================
© Електронно списание LiterNet, 18.12.2000, № 12 (13)