Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА

web

I. ПУБЛИКАЦИИ С НАУЧЕН И СПРАВОЧЕН ХАРАКТЕР

КНИГИ

1. Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). В. Търново, 1996, II изд. 1997.

Ел. Налбантова е автор на следните статии в енциклопедията:

Ангелов, Х.; Арнаудов, М.; Баева, С.; Балканул (Balkanul). Орган политически, литературен, търговски; Бачо Киро (Киро Петров); Бончев, Н.; Бояджиев, П.; Бранител (Aperatoriulu). Вестник граждански, любословни и търговски; Бъдущност (Viitorulu). Вестник гражданский, любословний и търговский; Българска дневница; Българската възрожденска интелигенция (автор Н. Генчев). 1991; Българската възрожденска интелигенция. Енциклопедия. 1988; Българската култура през Възраждането. Библиография. Българска и чужда книжнина 1878-1983 (автор Кр. Гечева). 1986; Българската литературна критика през Възраждането (автор Г. Димов). 1965; Български народни песни. Собрани от братя Миладиновци Димитрия и Константина и издани от Константина. 1861; Велики, К.; Георги Стойков Раковски. Биография (автор В. Трайков). 1974; Георги Стойков Раковски. Документален летопис 1821-1867 (автор В. Трайков). 1990; Геров, Н.; Дамаскините в българската литература (автор Д. Петканова-Тотева). 1965; Димов, Г.; Дунавский лебед (Le sygne de Danub). Граждански, любословни и забавни вестник; “Изворът на Белоногата" (автор П. Р. Славейков). 1873; Йосиф Брадати; Книга за българските хаджии. Съст. Св. Гюрова, Н. Данова. 1985; Козлев, Н.; Константин Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото развитие на Балканите през ХIХ век (автор Н. Данова). 1994; Литературна и публицистична дейност на Г. С. Раковски в Румъния (автор Л. Баз-Фотиаде). 1980; Матей Преображенски; Миладинов, Дим.; Миладинов, К.; Мутев, Дим.; Мутева, Ел.; Над ботевия стих. Текстологически изследвания (автор Ил. Тодоров). 1988; Неофит Рилски и новобългарската култура. Първата половина на ХIХ век (автор Р. Радкова). 1975 (II изд. 1983); Неофит Рилски; Петко Славейков. Живот и творчество, 1827-1870 (автор С. Баева). 1968; Принос към биографията на отец Неофит Рилски (автор Стобийски епископ Арсений). 1984; Славейков, П. Р.; Софроний Врачански. Съчинения в два тома. 1989, т. I. 1992, т. II.; Спомоществователи на книги; Стани, стани, юнак балкански. Стихотворения, речи, писма, спомени за Добри Чинтулов (подбор и ред. Н. Табаков). 1973. (II изд. 1986); “Стоян и Рада" (автор Н. Геров). 1845; Съвременници на Паисий (автор Б. Ангелов). 1963. Т. I. 1964. Т. II; Творци на Българското възраждане. Т.I. Първи възрожденци. Т.II. Поети и герои (автор М. Арнаудов). 1969; Троянският манастир като културно средище през Възраждането; Тъпан; “Черен Арап и Хайдут Сидер" (автор Н. Козлев). 1868; Чинтулов, Д.

Енциклопедията си поставя за цел да представи цялостно и многоаспектно както българската възрожденска литература и съпътстващите я културни явления, така и състоянието на проучванията по тази проблематика.

2. История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). В. Търново, 1997.

Уникален справочник, представящ в синхронен разрез политическия, литературния, културния и ежедневния живот на българите между 1600 г. и 1879 г.

3. Прозата на Илия Блъсков. Монография. Шумен, 1999.

За пръв път прозата на Ил. Блъсков е обединена от една обща теза - за ролята и на “медиатор” между високата и популярната българска литература през II-та половина на ХIХ и началото на ХХ в. Книгата показва, че Ил. Блъсков създава домашен модел на разслояване между “високо”, популярно и тривиално четиво, като заедно с това неизменно проповядва нравствен максимализъм.

Рец.: Н. Димитров. // Критика, г. ІІ, № 1, 2001.

4. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). В. Търново, 2000.

Книгата е пръв опит да се опише българската светска култура на смъртта в нейните проявления през ХIХ и ХХ в. Изследван е процесът на митологизиране на духовните водачи на нацията - политически и творчески личности от Възраждането до втората половина на ХХ в.

Рец.: Ел. Тачева, А. Вачева. // Балканистичен форум, № 1-3, 2001. Също: LiterNet, 11.03.2002, № 3 (28) <https://liternet.bg/publish4/avacheva/avelkova.htm> (05.03.2007).

5. Енциклопедия на съвременния български език (колектив). В. Търново, 2000.

Ел. Налбантова е автор на следните статии в енциклопедията: Найден Геров; Неофит Рилски.

Справочник, систематизиращ съвременното познание за състоянието на науката за българския език, предлагащ и информация за неговите изследвачи.

6. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2002.

Книга, имаща претенция да разкаже своята версия за раждането на българската модерност. Като имат за обект хронологически относително последователни книжовни прояви, анализите в отделните части се стремят да опишат дихотомията слово-живот, илюстрираща сложното и не винаги успешно ставане на българския човек като модерен.

Рец. А. Велкова-Гайдаржиева. // Алманах за литература и изкуство Света гора, В. Търново, 2002.

7. Васил Априлов - време и съвременници. Одеса, 2004.

Втората - след тази на Светослав Миларов от 1888 г. - биографична книга за В. Априлов, излизаща в Одеса. Като систематизира новонатрупаните сведения за българския просветител, издирени в различни архивохранилища, трудът разказва в популярна форма за непосилната мисия, с която се нагърбва В. Априлов - да стане вдъхновител и организатор на нацията в името на нейното достойно бъдеще.

8. Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса, 2006.

В първата си част изследването е пръв опит за хронологическа систематизация на известни и новооткрити исторически факти. Във втората представя ролята и образа на Одеса в българската литература.

Рец. А. Велкова-Гайдаржиева. // Проглас (В. Търново), 2006, № 2. Също: LiterNet, 13.12.2006, № 12 (85) <https://liternet.bg/publish2/avelkova/e_nalbantova.htm> (05.03.2007).

9. История на катедралния храм "Рождество Пресветия Богородици", Велико Търново. София, 2009.

В книгата се реконструира историята на този забележителен не само по облика, но и по миналото си търновски храм. Поради липсата на църковна кондика, за написване на изследването са проучени стотици архивни единици и текстове от различен характер, което е отразено в 620 бележки под линия.

Рец. Р. Радев.// Проглас (В. Търново), кн. 2, 2009. Също в: Електронно списание LiterNet, 27.12.2009, № 12 (121) <https://liternet.bg/publish3/rradev/hram.htm> (22.04.2014).

10. Заради Възраждането. Велико Търново, 2012.

Изградено върху конкретни анализи на широк литературен материал, проучването проследява различните стратегии, които българските възрожденски писатели прилагат в името на възраждането на българската общност.

Рец. Ил. Павлова. // Проглас, кн. 1, 2012. Също в: Електронно списание LiterNet, 14.10.2012, № 10 (155) <https://liternet.bg/publish16/i_pavlova/elena-nalbantova.htm> (22.04.2014).

11. Атлас на българската литература 1740-1877 (в съавторство със С. Янев). Пловдив, 2012.

Том от поредица от шест справочни издания, осъществени под редакцията на проф. С. Янев. В книгата е представена физиономията на българската възрожденска книжнина и култура чрез множество техни срезове. Организацията на информацията е подчинена на хронологичния принцип, което позволява да се усети в максимална степен логиката и динамиката на онова, което се случва в посочения в заглавието хронологичен отрязък.

Рец. Р. Радев. Проглас, кн. 1, 2013. Също в: Електронно списание LiterNet, 25.06.2013, № 6 (163) <https://liternet.bg/publish3/rradev/atlas.htm> (22.04.2014).

12. Бележити българи. Българското Възраждане - пътят към свободата (колектив). Т. VІ. София, 2012.

Ел. Налбантова е автор на следните статии: Бачо Киро; Петко Рачов Славейков; Добри Чинтулов; Добри Войников; Найден Геров.

Богато илюстрирано, изданието включва биографии на деятели на Българското възраждане.

13. Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. В. Търново, 2014. Също: Кам’янець-Подiльський (Украйна): Друкарня "Рута", 2014.

Книгата е опит да се очертае историческия път и днешното състояние на книжнината изобщо и на поезията конкретно, създавана сред най-голямата наша историческа диаспора. Целта на изследването е приобщаване на бесарабско-таврийското творчество към териториите на българското словесно наследство.

Рец. Г. Драмбозов. // Словото днес. Седмично издание на съюза на българските писатели, бр. 17, 07.05.2015, с. 6.
Рец. Ел. Рацеева. // Проглас, 2015, кн. 1, с. 185-191. Също: LiterNet, 20.10.2014, № 10 (179) <http://liternet.bg/publish24/e-raceeva/nalbantova-besarabia.htm> (26.01.2018).

 

СТAТИИ B НAУЧНИ СБОРНИЦИ. СТУДИИ И СТAТИИ B НAУЧНAТA ПЕРИОДИКA

 1. Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. // Лит. мисъл, 1985, № 8.

 2. Делото на Ангел Пюскюлиев. // Ез. и лит., 1986, № 2.

 3. Към поетиката на една Славейкова творба. // Aлманах Янтра, 1987, № 8.

 4. Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). // Дарители, 1988, № 5.

 5. Сътрудничеството на Ст. Стамболов в "Остен" и "Целокупна България". // Стефан Стамболов - революционер и книжовник. В. Търново, 1988.

 6. Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков "Злочеста Кръстинка". // Проблеми на литературната наука, история и критика. Сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Георги Димов. В. Търново, 1989.

 7. Мястото на "Злочеста Кръстинка" в еволюцията на Илия Блъсков като белетрист. // Лит. мисъл, 1990, № 1.

 8. Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". // Родна реч, 1990, № 9.

 9. Особености на пространството в "Житие и страдания грешнаго Софрония". // Софроний Врачански и проблемите на възрожденската ни култура. В. Търново, 1990.

 10. За жанровата парадигма на възрожденската проза. // Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

 11. "Животописание" от Васил Друмев и диалогът в културата. // Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991.

 12. Доц. д-р Иван Радев. // Наследство, 1991, № 1.

 13. Системата на образите в повестта на Васил Друмев "Нещастна фамилия". // Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.

 14. Илия Христович - педагог и книжовник. // Петропавловският манастир - средище на духовен живот. 1992.

 15. Карнобатлии - спомоществователи на възрожденската книга. // История и култура на Карнобатския край. Т. II. София, 1992.

 16. Царевград в творчеството на Любомир Владикин. // Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1.

 17. Паисианската традиция в Троянския манастир. // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

 18. Двама възрожденски учители от Лясковец (Павел Т. Теодорович и Моско Добринов). // Лясковец в миналото. В. Търново, 1994.

 19. Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2.

 20. Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.

 21. "Съзвездие Блъсков" или към типологията на превода през Възраждането. // Проглас, 1995, № 1.

 22. "Ред книжки за прочит на секиго" от Илия Блъсков - характер и културоложка обусловеност. // Ез. и лит., 1995, № 4.

 23. Поетът Яворов в оценката на литературния историк Васил Пундев. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София, 1996.

 24. Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. // Проглас, 1996, № 2.

 25. Съдбата на село Плаково през робството. // Архив за поселищни проучвания, 1997, № 3-4.

 26. Илия-Блъсковият модел на света и повестта "Изгубена Станка". // Проглас, 1998, № 1.

 27. Некрологът като феномен на културата - с оглед времето на българското възраждане. //Лит. мисъл, 1997-1998, № 2.

 28. Отношението към радостта и смеха във възрожденската култура. // Aлманах за литература и изкуство Света гора, 1999.

 29. Градската любовна песен през Bъзраждането като феномен на културата. // Шлагерният дискурс в литературата. B. Търново, 1999.

 30. Bестник "Развигор" и модернизмът. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. B. Търново, 1999.

 31. Aлександър Балабанов за Пейо Яворов. // Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. B. Търново, 1999.

 32. Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане. // Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново, 2000.

 33. Ръководствата по благонравие и проблемът за социалната йерархия. // Следите на свещената книга в българската литература. B. Търново, 2001.

 34. Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. // Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001.

 35. За възрожденския театър и за неговия гардероб. // Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

 36. За професор Иван Радев. // Памет и дълг при глаголемите на българската литература (Юбилеен сб. за 60 годишнината на проф. Ив. Радев). В. Търново, 2003.

 37. Два етюда върху поезията на бесарабските българи. // Одеская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003.

 38. Езиковите стратегии на българския ХІХ в. // Слов’янсaкиx збірник. Вып.10. 2003.

 39. “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения. // Критика, 2003, № 4.

 40. Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004.

 41. Одеса и образът на града в българската литература на ХІХ век. // Одесская болгаристика. Вып. 2, 2004. Също: LiterNet, 15.10.2004, № 10 (59) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/odesa.htm> (05.03.2007).

 42. Интерпретация и/или контрол. Съавтор: Г. Налбантов. // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004. <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/interpretacia.htm> (05.03.2007).

 43. Три етюда върху бесарабската българска поезия. // Електронно списание LiterNet, 11.11.2004, № 11 (60), <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/tri.htm> (05.03.2007).

 44. Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. // Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново, 2004. Също: Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра. // Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), спецвипуск 15, 2003. Също: Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. // Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/rakovski.htm> (05.03.2007).

 45. Вариации на тему смерти в двух стихотворениях Христо Ботева. // Мова і культура. Вип. 7. Т. VІІ. Частина перша. Художня література в контексті культури. Київ, 2004.

 46. Текст и интертекст (о диалоге одного памфлета с Евангелием). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 6. Мова, текст, культура. Одеса, 2004.

 47. Поезията на българите от Украйна и Молдова. Трудните пътища на идентичността. // Българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, 2006. Също: Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Съст. Елена Налбантова. Варна: LiterNet, 10.05.2005 <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/poeziiata.htm> (05.03.2007).

 48. Заветът на Илия Блъсков към внучките му като документ на социалната прагматика. // Проглас, кн. 2, 2006. Също: Електронно списание LiterNet, 09.01.2005, № 1 (62) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/iblyskov.htm> (05.03.2007).

 49. Един приятелски жест (Нови данни за спомена за Христо Ботев сред българите от Задунаевка). // Електронно списание LiterNet, 13.02.2005, № 2 (63) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/botev.htm> (05.03.2007).

 50. Христо Ботев. Смешен плач. // Христо Ботев. Разночетения. В. Търново, 2005.

 51. Реалистическое повествование как пародия на героический епос (наблюдения над повестью Любена Каравелова "Мамин ребеночек"). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.7. Людина на межі смішного і серйозного. Одеса, 2005.

 52. Съчинението "Камък на вярата" от Стефан Яворски и една негова късна адаптация в България. // Слов'янсaкиx збірник. Вип.11. 2005.

 53. Одеса - градът на носталгията или визията за България в "Денница" на Васил Априлов. // Електронно списание LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/odesa_2.htm> (05.03.2007).

 54. Търновското училище за елински науки. // Алманах за литература и изкуство Света гора, бр. 7, 2006.

 55. Идеологът Раковски и неговият експеримент "Хиндистан". // Литературна мисъл, кн. 2, 2006. Също: Интердисциплинарна научна конференция "Оксидентализмът или (тенденциозните) "източни" представи за "Запада", СУ "Св. Климент Охридски", 4-5.05.2005 <http://c18.slovar.org.uk/occidentalism/nalbantova.htm> (05.03.2007).

 56. Представления о Европе в литературе болгарского Возрождения. // Мова і культура. Вип. 8. Т. VI. Ч. 2. Художня література в контексті культури. Київ, 2006.

 57. Поминальное слово в театре дискурсов (на материале болгарской литературы ХІХ века). // Записки з загальноi лiнгвiстики. Випуск 7. Одеса, 2006.

 58. Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото, и неговата защита на православието. // Електронно списание LiterNet, 22.12.2007, № 12 (97) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/nuzhen.htm> (22.12.2007).

 59. И аз - над бездната. Блага Димитрова. // Литература на отминалото столетие. 1. В. Търново, 2007.

 60. Поезията на бесарабските и таврийски българи като част от българската литература. // Българският език и литература на кръстопътя на културите. Т. 2. Szeged, 2008.

 61. Моят живот е родната българска литература. Интервю с акад. Ив. Радев. // Проглас (В. Търново), кн. 2, 2008.

 62. Бележки по полетата на един "Апостол". // Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново, 2008. Също: Електронно списание LiterNet, 27.06.2008, № 6 (103). <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/belezhki.htm> (28.11.2009).

 63. Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия. // Одеска българистика, кн. 5, 2008.

 64. "Защита на православието" от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане. // Проглас (В. Търново), кн. 1, 2009.

 65. Образът на одеския български търговец (според "Денница на новобългарското образование" от Васил Априлов). // Електронно списание LiterNet, 21.02.2009, № 2 (111) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/obrazyt.htm> (28.11.2009). Също: Българите в Северното Причерноморие. Т. Х. Одеса, 2009.

 66. Два етюда върху "Денница на новобългарското образование" от Васил Априлов. // И ние в литературата. В. Търново, 2010.

 67. "Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина" в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. // Балканистичен форум, кн. 2, 2011. Също в: Слов’янский збірник. Вип. 16. Чернiвцi, 2012. Също в: Електронно списание Liternet, 19.01.2012, № 1 (146) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/venelin.htm> (22.04.2014).

 68. Петър Ганчев - съдба на пътя на две империи. // Одеська болгаристика: [збірник наукових статей]. (Одеса ), вип. 7-8, 2012. Също в: Електронно списание LiterNet, 13.12.2011, № 12 (145) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/petyr-ganchev.htm> (22.04.2014).

 69. Между типологията и интертекстуалността. // Балканистичен форум, кн. 2, 2012. Също в: Сайт за литература e-lit, 03.03.2012 <http://e-lit.info/lit-teory/393-mezhdu-tipologiyata-i-intertekstualnostta> (22.04.2014).

 70. Кратка история на бесарабската българска литература. // Проглас, кн. 1, 2012.

 71. Драматичното в темата за родината (наблюдения върху българската поезия от Бесарабия и Таврия). // Време и пространство в културата на българи и сърби. Варна, 2013.

 72. "...някога биле деца на земята си...". // Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", бр. Л (12), 2012-2013.

 73. "Моя южна равнина" или за началото. // Бесарабските българи: история, култура, език. Кишинев, 2014.

 74. Паисий Хилендарски "История славянобългарска" и началото на българското Възраждане. // Одеска българистика, науковий щорiчник, № 11-12 (2013-2014), (Одеса), с. 31-38.

 75. Особености на пространството в "Житие и страдания грешнаго Софрония". // LiterNet, 14.04.2015, № 4 (185) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/sofronij.htm> (26.01.2018).

 76. Онзи неотменен във времето миг (портрет на поета Нико Стоянов). // Словото днес, бр. 18, 14.05.2015, с. 9.

 77. Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки. // Relatiile Moldo-Bulgare: Istorie si Cultura / Молдовско-български връзки: История и култура. Съст.: Николай Червенков, Иван Думиника. Кишинев: S.S.B, 2016, с. 437-447. Също: Електронно списание LiterNet, 10.12.2015, № 12 (193) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/besarabska-proza.htm> (26.01.2018).

 78. Пет горчиви череши. // Одеска българистика. Одеса: ОНУ "И. Мечников", № 13-14, 2015-2016, с. 96-100. Също: Електронно списание LiterNet, 31.07.2016, № 7 (200) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/pet-gorchivi-chereshi.htm> (26.01.2018).

 79. Одеса i тематика вiдчуждення в болгарськiй лiтературi 40-70-х рокiв ХІХ ст. // Одеса у слов’янских литературах. Студiї. Bialystok-Odessa, 2016, p. 99-116.

 80. Образът на майката в съвременната бесарабска българска поезия. // Култура. Идентичности. Съмнения. Сб. в чест на проф. дфн Николай Аретов. Съст.: Анна Алексиева, Надя Данова, Николай Чернокожев. София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2016, с. 215-226.

 81. Български творци от Бесарабия. Представяне. Анкети (с Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев). // Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVІ), с. 109-128.

 

СЪСТАВИТЕЛСТВО

 1. Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. В. Търново, 1997.

 2. Литературен лист "Развигор". Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново, 1998.

 3. Блага Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 4. Павел Вежинов. Нощем с белите коне. В. Търново: Слово, 2000.

 5. Млади филолози. 2001.

 6. Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одеса, 2006. Също: Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Варна: LiterNet, 10.05.2005 <https://liternet.bg/ebook/besarabski/index.html> (05.03.2007).

  Рец. М. Григорова. Съкровеният свят на родовото предание. // Електронно списание LiterNet, 11.03.2008, № 3 (100) <https://liternet.bg/publish22/m_grigorova/sykroveniat.htm> (16.12.2010).

 7. И ние в литературата. В. Търново, 2010.

  Рец.: М. Владева. И те в литературата (Удоволствен прочит на една юбилейна книга). // Електронно списание LiterNet, 16.05.2010, № 5 (126) <https://liternet.bg/publish25/m-vladeva/i_te_v_literaturata.htm> (16.12.2010).

 8. Татяна Танасова-Тодорова. Нови стихотворения. // Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", бр. К, 2010-2011, рубрика Диаспора.

 

ПРЕДГОВОРИ И ПОСЛЕСЛОВИ

 1. Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. // К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. В. Търново, 1997.

 2. Предговор. // Литературен лист "Развигор". Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново, 1998.

 3. Предговор. // Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Ямбол, 1999. Също: Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Варна: LiterNet, 1999 <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/svasilev.htm> (05.03.2007).

 4. И аз - над бездната. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 5. Хроника на сътвореното. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 6. Благодаря за този дар. Интервю. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 7. Не може без чудеса, както не може и без надежда. // П. Вежинов. Нощем с белите коне. В. Търново: Слово, 2000.

 8. Споделени думи. // Млади филолози. В. Търново, 2001.

 9. Кому е нужна тази книга. // Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006.

 10. Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец. // Кострова-Терзивец, А. Любовта е свята. Лирика. Одеса, 2007.

 11. Мъдрецът Георги Барбаров. // Г. Барбаров. Нови барбаризми. Кишинев, 2007.

 12. Встъпителни думи. // Художници-българи от Украйна. Одесса, 2008.

 13. За автора и новата му книга. // Марков, Ив. Търновският майстор и неа: "Астропринт", 2017, с. 10-12.

 

ИНТЕРВЮТА

 1. "Дано да успея да напиша това, което ми е дадено" [Интервю с акад. Иван Радев]. // Национална памет и личен дълг. Академик Иван Радев на 70 години. София: АИ "Проф. М. Дринов", 2014, с. 23-28.

 

РЕЦЕНЗИИ

 1. Принос към изследванията на две възрожденски селища (за: Караджова, Д. Сливен и Елена през Възраждането. София, 2014.). // Проглас, кн. 1, 2015, с. 173-179. Също в: Електронно списание LiterNet, 04.07.2015, № 7 (188) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/darinka-karadzhova.htm> (26.01.2018).

 2. Алтернативно pro domo sua. (за: Детрез, Р. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.). София: Кралица Маб, 2015.). // Проглас, кн. 2, 2015, с. 438-440. Също в: Електронно списание LiterNet, 16.10.2015, № 10 (191) <https://liternet.bg/publish2/enalbantova/detrez-pravoslavie.htm> (26.01.2018).

 3. Едно закъсняло завръщане (за: Младенова, Марина. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С издание на творбите на Елена Мутева, подготвено от М. Михайлова. София: Артграф, 2012.). // Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. Съст.: Катя Станева, Паулина Стойчева, Мария Пилева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017.

 

II. ПУБЛИКAЦИИ С ПРAКТИКО-ПРИЛОЖЕН ХAРAКТЕР B ИЗДAНИЯ ЗA УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩA

КНИГИ

1. Литературни анализи в помощ на учениците от IХ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 1992, VII изд. 1999.

Ел. Налбантова е автор на следните анализи: П. Хилендарски. "История славянобългарская"; Д. Чинтулов. "Къде си, вярна ти любов народна"; Д. Чинтулов. "Стара майка се прощава със сина си"; П. Р. Славейков. "Не пей ми се" и "Жестокостта ми се сломи"; П. Р. Славейков. "Изворът на Белоногата"; В. Друмев. "Иванко, убиецът на Асеня I"; Хр. Ботев. "Майце си"; Хр. Ботев. "Политическа зима".

2. Биографии на българските писатели (колектив). В. Търново: Слово, 1994. II изд. 1995.

Ел. Налбантова е автор на следните биографии: Добри Чинтулов; Петко Славейков; Райко Жинзифов; Григор Пърличев; Добри Войников; Илия Блъсков.

 

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА

 1. Ръководство за писане на курсова работа. В. Търново, 2008.

 2. Как се пише курсова работа и рецензия (в съавторство с Ил. Павлова). В. Търново: Фабер, 2010 <http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1302> (16.12.2010).

 

ПРЕДГОВОРИ, СТAТИИ, AНAЛИЗИ

 1. Предговор. // Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 1992. II изд. 1996.

 2. Предговор. // Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. В. Търново, 1993. II изд. 1996.

 3. Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". // За вас, кандидат-студенти. Избрани статии от списание Родна реч. София, 1994.

 4. "Скитник ходя злочестен ази". // Христо Ботев. Поезия и проза. В. Търново, 1995. II изд. 1999.

 5. "Скитник ходя злочестен ази". // Българска литература. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов. В. Търново, 1997. II изд. 1998.

 6. "Маминото детенце" - между патриархалния и "новия" морал. // Любен Каравелов. Маминото детенце. В. Търново, 1999.

 7. "Немили-недраги" или автентичният образ на една илюзия. // Иван Bазов. Немили-недраги. В. Търново, 1999.

 8. Начало на новобългарския театър. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 9. “Криворазбраната цивилизация” - притча за човешката глупост. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 10. “Иванко” или драмата на личността. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 

СЪСТАВИТЕЛСТВО

 1. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 1992. II изд. 1996.

 2. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. В. Търново, 1993. II изд. 1996.

 3. Алманах за V клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 4. Алманах за VII клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 5. Алманах за IХ клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 6. Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 

 

© Елена Налбантова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 14.03.2005, № 3 (64)