Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


АНДРЕАНА ЕФТИМОВА

web

КНИГИ

1997

Аспекти на речевата комуникация. Съавтори: П. Илиева-Балтова, И. Пенкова. София: Тилиа, 1997, 201 с.

2002

Невербалната комуникация в телевизията: психолингвистична и семиотична перспектива. Монография. София: Сема - РШ, 2002, 138 с.

2004

Езикова и комуникативна компетентност. Съавтори: П. Илиева-Балтова, К. Молле. София: Сема - РШ, 2004, 163 с.

2008

Ефективната невербална комуникация. София: Сиела, 2008, 161 с.

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

2006

Учебник по български език за чужденци - начален курс. Съавтори: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева, А. Слуцка. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 343 с.

Тетрадка по български език за чужденци - начален курс. Съавтори: Е. Хаджиева, Н. Гарибова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 70 с.

2007

Примерни тестове за изпита по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. Съавтор: А. Панов. София: Диоген, 2007, 110 с.

Всички знания за теста по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. Съавтор: А. Панов. София: Диоген, 2007, 93 с.

Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С. Съавтори: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева. София: Д-р Иван Богоров, 2007, 80 с.

Български език като чужд. Специалност право и специалност международни отношения. Съавтор: Е. Хаджиева. София: Д-р Иван Богоров, 2007, 124 с.

Учебник по български език за чужденци - общ курс. Съавтори: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева, А. Слуцка. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2007, 343 с. (второ издание)

Тетрадка по български език за чужденци - общ курс. Съавтори: Е. Хаджиева, Н. Гарибова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2007, 70 с. (второ издание)

Примерни тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Съавтор: А. Панов. София: Диоген, 2007, 110 с.

Всички знания за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Съавтор: А. Панов. София: Диоген, 2007, 93 с.

2008

Български език като чужд - специалност журналистика. Съавтори Е. Хаджиева, Н. Гарибова. София: Д-р Иван Богоров, 2008, 177 с.

Български език като чужд за студенти филолози. Съавтори Е. Хаджиева, М. Каменова. София: Д-р Иван Богоров", 2008, 160 с.

Български език като чужд за студенти хуманитаристи. Съавтори Е. Хаджиева, М. Каменова. София: Д-р Иван Богоров, 2008, 172 с.

 

РЕЧНИЦИ

2003

Български асоциативен речник. Прав и обратен. Съавтори: П. Балтова, А. Липовска, К. Петрова, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003, 150 с.

2004

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. Съавтори: Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Караулов, Е. Ф. Тарасов (за руски език), И. И. Савицкая (белоруски език), П. Илиева-Балтова, А. Липовска, К. Петрова, Н. Деренжи (български език), Т. И. Крыга (украински език). Москва: Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет, Российская академия наук, Институт Языкознания, 2004, 791 с.

 

СТУДИИ И СТАТИИ

1993

Езикът на движенията. // Български журналист (София), 1993, бр. 9.

1996

Невербални компоненти в телевизионната речева комуникация. // Проблеми на социолингвистиката. Т. 5. София, 1996.

1997

Съотношението вербални/невербални компоненти в комуникацията лекар - пациент (в съавторство с П. Илиева-Балтова). // Съпоставително езикознание (София), 1997, бр. 4.

Correlation of verbal/nonverbal components by a patient - physician communication (co-author P. Ilieva-Baltova). // International Journal of Psycholinguistics (IJPL) (Osaka, Japan), 1997, vol. 13, No 3 (38).

1998

Паралингвистичен етикет в публицистични телевизионни предавания на български език в българска езикова среда. // Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново, 1998.

Българският речев етикет (вербален и невербален) от телевизионния екран. Ролята му в обучението по български език на студенти - чужденци. // Foreign Languages for Specific Purposes. Conference Proceeding (Varna, Bulgaria), 4-6 June, vol. II, 1998.

Невербални компоненти в речевия етикет при поздрав и сбогуване (в съавторство с К. Петрова). // Научни трудове на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", кн. 61, част 1, Филологии. Велико Търново, 1998.

Синтактични закономерности при употреба на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания на български език. // Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", том 36, кн. 1, Филологии, 1998.

1999

Социо-, психолингвистични и други фактори, влияещи върху подбора и възприемането на паралингвистичните средства в публицистични телевизионни предавания на български език в българска езикова среда. // Език. Литература. Идентичност. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1999.

Psycholinguistic approach to the nonverbal repertoire in similar TV programs on three TV stations: CNN, TV5, BNT (co-author P. Ilieva-Baltova). // 5th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics: Proceedings, Faculdade de letras da Universidade do Porto. Porto, Portugal, 1999.

Factores psicolinguisticos, que incidem sobre a escolha e a percepcao dos meios paralinguisticos em emissoes publicitarias televisivas em lingua bulgara no meio linguistico bulgaro. // 5th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics: Proceedings, Faculdade de letras da Universidade do Porto. Porto, Portugal, 1999.

Анализ на съотношението вербални/невербални компоненти при речевата комуникация лекар - пациент (при регистриране и проследяване на болеви синдром). // Проблеми на социолингвистиката. Т. 6: Езикът и съвременността. София, 1999.

2000

Езикът на телевизионната публицистика. // Краят на века - раздели, носталгии, надежди. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2000.

Syntactic Features in Use of Nonverbal (Paralinguistic) Components as an Aid in Perception of TV Social and Political Programmes. // GrammatismoV sta Balkania: Parousa katastash kai prooptikeV gia to mellon. P. Papoulia-Tzeleph, epimeleia, Ellhnikh Etaireia GlwssaV kai Grammatismou, Aq hna. Патрас, Гърция, 2000.

Синтактични закономерности при употребата на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания. // Език и литература (София), 2000, кн. 2.

2001

Паралингвистичен идиолект (наблюдения върху поведението на водещи в публицистични телевизионни предавания по БНТ). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 5. Велико Търново: Faber, 2001.

Полисемия или омонимия: невербални случаи в публицистичните телевизионни предавания. // Българският език през ХХ век. София: АИ "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, 2001.

Do we say something new in our e-mails? // Human and Computer: Verbal Communication and Interaction via Computer. Edited by Tatiana Slama-Cazacu. Editura Europolis: Constanta, 2001.

Академичното есе и чуждестранните студенти - бъдещи дипломати. // Languages for Specific Purposes. Варна: Стено, 2001.

Кандидатпрезидентското тяло говори. // Медия & Реклама (София), декември 2001. Също: Кандидатпрезидентското тяло говори. // Електронно списание LiterNet, 21.08.2005, № 8 (69) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/president.htm> (14.12.2007).

2002

Преводачът в телевизионното студио. // Проблеми на социолингвистиката. VII. София: Международно социолингвистическо дружество, Делфи, 2002.

Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания. // Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема - РШ, 2002.

Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis (co-author K. Petrova). // Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема - РШ, 2002.

2003

Polysemy or homonymy: Nonverbal cases in social and political TV programmes. // Gestures: meaning and use. Edited by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003.

Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis (co-author K. Petrova). // Gestures: meaning and use. Edited by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003.

"Конфитюр"... "Мармалад" (психолингвистичен анализ на вицове с невербални компоненти) (в съавторство с К. Петрова). // Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003.

Речеви стратегии в едно семейство с малко дете. // Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София: Сема - РШ, 2003.

Разказът на Мариус Куркински. // Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003.

Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания (Теоретични постановки). // Електронно списание LiterNet, 09.07.2003, № 7 (44) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/neverbalni.htm> (14.12.2007).

2004

Nonverbal components as a part of physician - patient communication (to register and monitor a disease syndrome). // Psycholinguistics, a Multidisciplinary Science of 2000: What Implications, What Applications? Proceedings of the VI-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL), Caen, France. Editors: Jean Drevillon, Jean Vivier, Agnes Salinas. Universite de Caen - Basse Normandie, 2004.

Комуникативни стратегии в обучението по чужд език (психолингвистична перспектива).Студия. // Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФСлФ, София: УИ "Св. Климент Охридски", т. 93-95, 2004, с. 67-109.

Вицове с невербални компоненти (в съавторство с К. Петрова). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. шеста. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004.

За есето - скучно, но питателно. // Varium est (приложение на "Литературен вестник" за университетска култура, бр. 8, 25.02.-02.03.2004), бр. 1, февруари 2004, год. I.

Визуалните ресурси като част от модели на обучението със засилена интерактивност. // IIIth International Conference "The Languages as Means for Education, Research and Professional Realisation, Varna University of Medicine, Department of Foreign Languages and Communication". Varna: Steno Publishing House, 2004, с. 75-78.

2005

Комуникативни стратегии в обучението по чужд език - теоретични проблеми в психолингвистична перспектива. // Електронно списание LiterNet, 19.04.2005, № 4 (65) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/komunikativni.htm> (14.12.2007).

Можем ли да опишем пространството с думи и жестове (анализ на фрагмент от постановката на Мариус Куркински "Дамата с кученцето"). // Електронно списание LiterNet, 03.09.2005, № 9 (70) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/marius.htm> (14.12.2007).

Подреждане на проблемите при обучението по есе в НБУ. // Електронно списание LiterNet, 02.08.2005, № 8 (69) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/ese.htm> (14.12.2007).

Кандидатпрезидентското тяло говори (социолингвистичен поглед към дебатите в "Шоуто на Слави"). // Проблеми на социолингвистиката. Т. 8. Съвременни форми на съществуване на българския език. София: Международно социолингвистическо дружество, 2005.

Обучаващата стратегия за "усвояване" на чужди езици и чужди светове. // Как с думи се правят светове. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005.

Стратегическата компетентност в чуждоезиковото обучение. // Език и стратегии в обучението. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Международно социолингвистическо дружество, 2005.

Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев). София: Булвест 2000, 2005.

Комуникацията лекар-пациент в общество с протичаща здравна реформа. // Публикацията е в електронен вид на английски и на български език в CD 5055H1212 12326 13 HK, МИЗЗО 2005©.

Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

2006

Фотографията и стереотипният публичен/частен образ на Балканите в обучението по чужд език. // Балканистичен форум (Благоевград: ЮЗУ "Неофит Рилски"), г. ХV, 2006, бр. 1-2-3.

Неспонтанната реч на спортните коментатори. // Политики на различието, езици на близостта, под редакцията на проф. В. Стефанов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006.

Понятието за демокрация в езиковото съзнание на българина (образователни перспективи). // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2006.

Аргументът в академичното есе: да се договорим. // Език и литература (София), г. LIX, 2006, бр. 1-2.

2007

Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение // Електронно списание LiterNet, 26.01.2007, № 1 (86) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/kompetentnost.htm> (14.12.2007).

Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). // Електронно списание LiterNet, 13.08.2007, № 8 (93) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/socialnite.htm> (14.12.2007).

Езикът на спортните коментари: език на войната или език на поезията. // Комуникация, спорт и култура. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2007.

Психолингвистический анализ лексической интерференции между болгарским и русским языками (в съавт. с Е. Хаджиева). // Язык, сознание, личность. Коммуникация на русском языке в межкультурной среде. Т. 4. София: Heron Press Ltd., 2007.

Знаеш ли българските езици? // Стандарт: За хората (София), 19 май 2007 г.

Анатомия на аргументативните грешки. // Български език и литература (София), 2007, бр. 2. Също: Електронно списание LiterNet, 15.06.2007, № 6 (91) <https://liternet.bg/publish9/aeftimova/anatomiia.htm> (14.12.2007).

Видове информация за говорещия в дискурса. // Езиков свят. Т. 4. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007, с. 13-24.

 

Под печат:

"Matrix Comparison": латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност. // Матрицата - властта на подобието, ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (под печат).

Психолингвистиката - (не)осъщественият проект. // Филологическият проект на ХХI век. София: УИ "Св. Климент Охридски" (под печат).

"Нова морфология" на българския език за чужденци. // (под печат в Гранада, Испания и в Годишника на ЮЗУ).

Невербални маркери на междукултурните различия. // Десетата юбилейна международна научна конференция на тема: "Културно разнообразие и комуникация между културите", София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски" (под печат).

Случаи на лексикална интерференция между български и руски език в психолингвистичен аспект (в съавт. с Е. Хаджиева). // Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Молдова. Комратски държавен университет, Факултет за национална култура, Катедра по българска филология, Молдова (под печат).

Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева). // Диалогът между културите. София: УИ "Св. Климент Охридски" (под печат).

Наречията като маркери на говорещия. // Отговорността пред езика. Катедра по български език, Факултета за хуманитарни науки, ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен (под печат).

Оценяване на есе в електронна среда (WriteToLearn). // Научна конференция "Електронно обучение в славистиката", ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски", София, 22-23 ноември 2007 г.

Релацията наречие - вид на глагола в обучението по български език като чужд. // Пета международна конференция "Езикът - феномен без граници", Департамент по езиково обучение и коммуникация, Медицински университет - Варна, Варна, 12-14 юни 2008 г. (под печат). Също: Сборник в памет на доц. Георги Герджиков. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2008 (под печат).

Синтактичното наречие в обучението по български език като чужд. // Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (под печат).

Някои наблюдения върху участието на текста в теста. // Конференция "Тестиране и оценяване - смисъл и практики". Асоциация по четене, 5-6 април 2008, София (под печат).

 

РЕЦЕНЗИИ

2003

Речевите практики в училище (съавтор Й. Ефтимов) (Михаил Виденов. Български език 12. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. София: Везни - 4, 2002.). // Литературен вестник, г. 13, бр. 15, 16-22.04.2003.

Let’s talk about text: 12. клас и езикът, на който говорим и пишем (съавтор Й. Ефтимов) (Борислав Георгиев, Владимир Игнатов. Български език за 12. клас - задължителна и профилирана подготовка. София: Регалия 6, 2002; Татяна Ангелова, Петя Костадинова, Анета Кичукова. Български език за 12. клас - задължителна подготовка. София: Просвета, 2002; Михаил Виденов. Български език 12. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. София: Везни - 4, 2002.). // Литературен вестник, г. 13, бр. 15, 16-22.04.2003.

Повече социо, отколкото лингвистика? (Петър Воденичаров. Социолингвистика. София: Сема - РШ, 2003.]. // Литературен вестник, г. 13, бр. 36, 12-18.11.2003.

2004

Адмиративно за адмиратива (Красимира Алексова. Адмиративът в съвременния български език. София: Сема - РШ, 2003.). // Литературен вестник, г. 14, бр. 2, 14-20.01.2004. Също: Български език и литература, г. XLIV, 2004, бр. 2. Също: Електронно списание LiterNet, 29.06.2004, № 6 (55) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/admirativno.htm> (14.12.2007).

ПР и българското висше образование - начало на сериозната игра (Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката, съставители и научни редактори: Тодор Петев и Минка Златева. ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2003.). // Литературен вестник, г. 14, бр. 4, 28.01-03.02.2004.

Защо да уча български език, след като си го знам?! (Татяна Ангелова. Методика на обучението по български език: Съвременни проблеми. София: Сема - РШ, 2004). // Литературен вестник, г. 14, бр. 11, 17-23.03.2004. Също: Електронно списание LiterNet, 22.06.2004, № 6 (55) <http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/zashto.htm> (14.12.2007).

Отново за учебниците по български език в горния курс на средното училище (Кирил Димчев и кол. Български език, 9., 10., 11. и 12. клас, София: Булвест 2000, 2002). // Литературен вестник, г. 14, бр.17, 28.04-04.05.2004.

2006

Десет години ПР в българския университет (Юбилейна книга. Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). Съст. Т. Петев, М. Златева, С. Алексиева. София: ПР Туризъм консулт, 2005; Джон Атанасов и новата цивилизация. Съст. М. Златева, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005). // Литературен вестник, г. 16, бр. 7, 22.02.-28.02.2006.

2007

Урокът по български за утре (К. Димчев, А. Петров, И. Комарска, М. Падешка. Учебник по български език за 6. клас. София: Булвест 2000, 2007). // Литературен вестник, г. 17, бр. 33, 17-23.10.2007.

2008

Един "многотомен" учебник по ПР. (Връзки с обществеността и изграждане на доверие. Ред. Тодор Петев. София, 1996; Публична комуникация и европейска интеграция. Ред. Минка Златева, Тодор Петев. Пловдив: Зеница, 1999, 255 с.; Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. Ред. Тодор Петев, Минка Златева. София: Никс Принт, 2000, 310 с.; Пъблик рилейшънс и новите медии. Ред. Минка Златева, Тодор Петев. София: ФЖМК, СУ, 2002, 279 с.; Комуникация в кризисни ситуации (докторантски сборник). Ред. Тодор Петев, Минка Златева. София: ФЖМК, СУ, 2002, 183 с.; Media and Public Relations: Issues of Education and Practice. Editors Todor Petev, Minka Zlateva. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2002, p. 208.; Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката. Ред. Тодор Петев, Минка Златева. София: ФЖМК, СУ, 2003, 195 с.; Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Ред. Минка Златева, Тодор Петев, Орлин Спасов. София: ФЖМК, СУ, 2004, 443 с.; Джон Атанасов и новата цивилизация. Ред. Минка Златева. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2005, 177 с.; Юбилейна книга "Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). Ред. Тодор Петев, Минка Златева, Соня Алексиева. София: ПР Туризъм консулт, 2005, 142 с.; Публична комуникация, глобализация и демокрация. Ред. Минка Златева, Тодор Петев. София: ФЖМК, СУ, 2006, 455 с.; Комуникация, спорт, култура. Ред. Минка Златева, Дияна Петкова. София: ФЖМК, СУ, 2007, 360 с.) // Годишник на ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2008.

Забележка: В списъка до 2001 година повечето публикации са под името Андреана Предоева, а от 2000 година вече се среща името Андреана Ефтимова.

 

 

© Андреана Ефтимова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 15.12.2007, № 12 (97)