Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

АНЧО КАЛОЯНОВ

web 

КНИГИ
1979

Български митове. Предг. Л. Парпулова. София: Народна младеж, 1979, 243 с.
Книгата е пръв по рода си опит в нашата наука да се представи в системен и достъпен за читателя вид българската митология, реконструирана въз основа на множество свидетелства от различни сфери на хуманитарното етноложко познание, видени през оптиката на модерната фолклористична мисъл.

1995

Българското шаманство. София: ROD, 1995, 214 с.
Книгата е пръв опит за пълноценно и системно представяне на старобългарското шаманство като специфика на българския религиозен опит от периода на езичеството, който след покръстването задава някои основни параметри на българската етноспецифична картина за свят във всички сфери на културата (и най-вече във всички дялове на фолклора, където се оразличават множество митопоетични мотиви, фабули и клишета, производни от фолклорната народнохристиянска версия на шаманизма).

2000

Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. В. Търново: ВТУ, 2000, 240 с. // Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002.
Книгата обединява студии и статии, в които се анализират редица проблеми, свързани с българското езичество и етноспецифичната картина за свят у българите ­ терминология, институции и държавна традиция; божествения пантеон и митологични деятели; миторитуалната сфера; наследство в средновековната българска култура и фолклора (етнично християнство, основни митопоетични и митоепични сюжети, писмени паметници, култови средища, топонимия, археоастрономия).

2003

Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.). София, 2003.

СТАТИИ

1976

Една новозаписана народна песен за Христо Ботев. // Литературна мисъл, 1976, № 3, 67-69.

Нови данни за юнашката епическа традиция в Източна България. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура [Проблеми на българския фолклор, Т. 2]. София, 1976, 200-204.

1982

Фолклорно-митологични представи в някои паметници на средновековното ни приложно изкуство. // 1300 години българска държава [Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 5 и 6 ноември 1981 г. в чест на 1300-годишнината на Българската държава]. В. Търново: ВТУ, 1982, 141-148.

1983

Пробитият камък (Куклата) край Равна ­ култов обект и древна обсерватория. // Бълг. етнография, 1983, № 4, 56-65.

Фолклорно-митологични представи в духовната култура на Втората българска държава (Топонимите Царевград, Девинград, Света гора, Марнополе и Трапезица). // Славистични проучвания (Сборник в чест на IХ Междун. славистичен конгрес). София, 1983, 89-102.

1984

Скалните манастири край средновековния град Червен ­ книжовно средище през ХIII-ХIV в. // Търновска книжовна школа, Т. 3. [Григорий Цамблак: Живот и творчество]. София, 1984, 384-388.

1987

Митологични персонажи в "Историята" на Спиридон Габровски. // Смехът във фолклора [Проблеми на българския фолклор, Т. 7]. София, 1987, 126-131.

Етничното усвояване на пространството, отразено в българския фолклор (Черно море и бял Дунав). // Трудове на ВТУ, т. 22/1 (София), 1987, 57-89.

1988

Митологични персонажи в поемата "Долабан войвода". // Стефан Стамболов ­ революционер и книжовник (Материали от Националната сесия, проведена на 5 дек. 1984 г.). В. Търново: ВТУ, 1988, 112-121.

1989

Етничното усвояване на пространството, отразено в българския фолклор (Влашка земя и Богданска). // Етнографски проблеми на народната култура [Т. 1.]. София, 1989, 75-96.

Света гора в българския фолклор (С оглед на Малка Света гора в Сливенско). // Фолклорната традиция на Сливенския край (Регионални проучвания на българския фолклор, Т. 2). София: БАН, 1989, 50-58.

Фолклорно-митологични представи в летописния разказ на поп Петър от село Мирково. // Проблеми на литературната наука, история и критика: (В чест на проф. д-р Георги Димов). В. Търново: ВТУ, 1989, 94-97.

1991

Пирин планина в българския фолклор: (Към въпроса за етничното усвояване на пространството). // Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция [Проблеми на българския фолклор, Т. 8]. София: БАН, 1991, 168-175.

1992

Кой стои зад името Град в лазарската песен от Прилеп? // История и култура на Карнобатския край. Сборник научни материали, Т. 2. София: ЕИМ при БАН, 1992, 136-146.

Народни песни и предания за потурчвания, записани в село Аспарухово, Варненско. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII век [Междунар. науч. конф., В. Търново, 20-22 май 1987 г.]. В. Търново: ВТУ, 1992, 510-520.

1993

Българското езичество ­ капища, кумири и жреци. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново: ВТУ, 1993, 281-288.

Българското шаманство по данни от фолклора. // Славянска филология, Т. 21. София, 1993, 319-326.

1994

Девташларите и русалските гробища (Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското езичество). // Историко-археологически изследвания: В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, В. Търново: ВТУ, 1994, 187-194.

"Верско-митичното и религиозно-езическото" в две жътварски песни. // Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 2. София: БАН, 1994, 227 ­ 245.

Нестинарите (огнеиграчите) в Странджа ­ наследници на българските шамани. // Проглас (В. Търново: ВТУ), 1994, № 1, 36-49.

1995

Юнашката песен "Марково оране" и граничните окопи от Първото българско царство. // Палеобалканистика и старобългаристика: Първи есенни национални четения "Проф. Иван Гълъбов". В. Търново: ВТУ, 1995, 397-410.

1996

"Месец" и "месечина" в народната астрономия и в българския обреден фолклор. // Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. IV. Кюстендил '92. София, 1996, 147-152.

Един сюжет от българската политическа митология ­ Поп Андрей с топа срещу "жетваря" Христос. // Библия. Фолклор. Литература. В. Търново (ВТУ), 1996, 204-213.

Влах-власи във фолклора и в топонимията с оглед на стб. влъхъ-влъси / влъхвъ-влъсви и влъхва-влъхви в диалектите. // Дни на науката '96. В. Търново: Съюз на научните работници, 1996, 61-68.

Коледната песен "Слънце и юнак" ­ семантика и астрономическа основа. // Български фолклор, 1996, № 1-2, 4-20.

Семантиката на еротичната сцена от Преслав в контекста на фолклорните извори за българското шаманство. // Празници и зрелища в европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. София, 1996, 68-80.

1998

Колобрите ­ религиозните вождове на войската: Боян Магьосника. // Български месечник. Списание за словесност (София), 1997, кн. 1, 97-114; 1998, кн. 2-3, 179-201.

Плеядите в българската народна култура. // Етнографски проблеми на народната култура. Т. 5. София, 1998, 248-274 (съавт. с Дим. Колев и Вес. Колева от НАО-Рожен).

Покровителят и помощниците на българските шамани по фолклорни извори. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, 197-214.

Посвещението на шамана и митическите песни за любовта между мома (овчар) и змей (змеица). // Балканите: Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев. София, 1998, 186-194.

1999

Император Траян или бог Троян в името на град Троян? (С оглед на култовото средище от езическата епоха в подножието на Маторие гори). // Поселищни проучвания (София), 1999, № 1-2 [Старопланински проучвания. 1], 1999, 53-66.

Петко и петимата в "смешната песен" от Прилеп и в коледната песен от Казичене, Софийско: (Към въпроса  за пантеона в българското езичество). // Литературата (София), кн. 1 (9), 1999, 107-114.

Михаил Воин от Потука ­ българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. // Проглас (В. Търново: ВТУ), год. VII, 1999, №. 2, 3-18.

2000

И Благолаж е вкусил от "меда на поезията". // Филологически сборник: В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). В. Търново: ВТУ, 2000, 58-67.

2005

Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. // Българска етнология, год. ХХVІІІ, 2002, № 4, 25-41. Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.

2006

"Индексът на забранените книги" по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. Съавтор: Тодор Моллов. // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003. София, 2005, с. 196-206 (със съкращения). Също: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12 (85).

 

 

© Анчо Калоянов
=============================
© Електронно списание LiterNet, 12.02.2001, № 2 (15)