Поет
Дърво край пътя - Ива Брусева
На баща ми - Мая Несторова
Неразбрани - Мая Несторова
Нощта пие сълзите ми ... - Росица Михова
След залеза ... - Катерина Ангушева
И пак съм тъжна ... - Катерина Ангушева
Самозалъгване - Катерина Ангушева
Сълзите ми ... - Персиана Пастухова
Реминисценции - Персиана Пастухова
На луната - Персиана Пастухова
  Малка виртуална стихосбирка на Петя Цонева