Назад към поетите ...
Дърво край пътя

Край пътя пуст и мрачен
едно дърво се е привело.
Брулено от дъжд и сняг
на топло слънце е стояло.
И чака да се върне пак
при него пътникът, който го пося.
Години, хора, нощи, дни минават,
но той не се завръща.
В нощ на студ и ден на жега
все към пътя гледа.
И минават хора и години,
и бури, и мъгли,
и тъмни дни, и светли нощи,
а то стои край пътя
и го чака още.

Ива Брусева - 18 год., НАГ

"Евкалиптово дърво" - Витлеем Господинов - 8 год.
Школа по изкуствата "Ем. Манолов", Габрово
Преподавател: Божидар Ковачев

Назад към поетите ...