Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

СОФИЯ АНГЕЛОВА-ДАМЯНОВА

web

КНИГИ

2003

Пространството и неговият език. (Пространството на воденицата в българската проза - структура, семантика, функции). Бургас: Libra Scorp, 2003, 208 с. Също: Варна: LiterNet, 26.10.2003 <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/prostranstvoto/index.html> (09.11.2005).

2004

Женският глас на историята. (Българският исторически роман и жените авторки). Бургас: Libra Scorp, 2004, 176 с.

2011

Българска литература. Критически етюди. Бургас: Libra Scorp, 2011, 175 с.

СТАТИИ

1999

Композиционни принципи на романа "Време разделно" от Антон Дончев. // Везни, ІХ, 1999, № 2, с. 40-42.

Фолклорът като "чужд" текст в романа "Време разделно" от Антон Дончев. // Везни, ІХ, 1999, № 2, с. 43-44.

Два женски образа - сходства и различия. // Научни трудове, т. 37, серия 7: Български език и литература, Русе, 1999, с. 131-136.

Цикъл, циклизация и цикличност в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков. // Научни трудове, т. 37, серия 7: Български език и литература, Русе, 1999 г., с. 137-142.

2000

Пространство и персонаж в разказа "Кошута" от Йордан Йовков. // Везни, Х, 2000, № 8-9, с. 107-111.

2001

Пространство и интерпретация. // Коментар, интерпретация, възможности за четене. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2001, с. 463-467.

Художественото пространство в светлината на диалога между фолклора и литературата. // Университетът през третото хилядолетие. Бургас, 2001, с. 234-240.

2002

Хронотоп и смисъл: езикът на пространството и времето в романа "Време разделно" от Антон Дончев. // Български език и литература, 2002, № 2-3, с. 97-102. Също: LiterNet, 19.03.2003, № 3 (40) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/hronotop.htm> (09.11.2005).

Езикът на "малкия човек"/езикът на институциите (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2002". Т. 4. Стара Загора, 2002, с. 37-40.

"Гласовете" на чуждия текст. // Балканска научна конференция. Кърджали: ПУ - Филиал "Любен Каравелов", 2002, с. 141-145.

2003

Историята и "историите" (Романът "Аз, Анна Комнина" от Вера Мутафчиева между писменото слово и "устността"). // Литературен вестник, 13, № 10, 12.-18.3.2003.

Случаят "Пенчо Чатмаков" (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003.

Жените и войната.(Наблюдения върху "женската" историческа проза в българската литература). // Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2003", Стара Загора, 2003, с. 211-216.

За "шинела" на Вазов. ("Родосто, Родосто..." от Севда Севан в традициите на българския роман). // Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2003", Стара Загора, 2003, с. 217-221.

Бащи, дъщери и исторически наратив.("Дъщерята на Калояна" от Фани Попова-Мутафовав в контекста на "женското" писане за историята). // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Т. ХХХІІ, кн. 2, 2003, с. 114-119.

Писането на историческа проза като дълг.(Наблюдения върху "женската" историческа проза в българската литература). // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Т. ХХХІІ, кн. 2, 2003, с. 120-124.

Жените и властта в българския "женски" исторически роман. // Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". Т. 40. Серия 10.2. Българска литература и изкуство. Русе, 2003, с. 102-106.

Идеологически употреби и литературноисторически асиметрии. // Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност. Сборник доклади. Т. 1. Бургас, 2003, с. 68-72.

Историята като пророчество. (Женските образи в романа "Бенковски" от Яна Язова). // Хуманитарното знание ? традиционни опори и актуалност. Сборник доклади. Т. 1. Бургас, 2003, с. 79-83.

Християнска символика и пространствени съответствия в "Постолови воденици" от Йордан Йовков. // Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 2003, с. 325-333.

За какво разказва романът "Под игото". // Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство. София, 2003. с. 21-25.

2004

Езикът на разделението или разделението на езиците (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Български език и литература, 2004, № 1, с. 13-22. Също: LiterNet, 09.04.2004, № 1 (53) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/ezikyt.htm> (09.11.2005).

Невъзможният роман (Трилогията "Родосто, Родосто...", "Някъде на Балканите", "Дер Зор" от Севда Севан). // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката". Сборник доклади. Т. І. Бургас, 2004, с. 305-310.

Жените в историческите романи на Вера Мутафчиева. // Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004". Т. ІV. Стара Загора, 2004, с. 430-435.

Историческият роман и женското писане. // Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". Т. 41. Серия 6.2. Русе, 2004, с. 85-89.

Psychoanalysis and Child Literature University Course for MA Students. // Searching Excellence in Education. Edirne, 2004, p. 521-524.

2005

"Хари Потър", цензурата и обучението по литература (съавтор: Катя Николова). // Адаптацията като стратегия на детската литература. / Adaptation as a Strategy of Children's Literature. Съст. и ред. Маргарита Славова. Пловдив, ПУ "Паисий Хилендарски, 2005, с. 206-214. Също: Варна: LiterNet, 2005 <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/harry.htm> (09.11.2005).

Пространството на жените ("Аз, Анна Комнина" от Вера Мутафчиева). // Как с думи се правят светове. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 133-139.

Сънищата на разума: лудост и нормалност в романа "Под игото" от Иван Вазов. // Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". Т. 44. Серия 6.2. Русе, 2005, с. 88-92.

Извор на опит и идеи. // Автограф, бр. 7, септември 2005, с. 8.

Бариерата на здравия разум и бариерите на идеологията (лудост и нормалност в повестта "Бариерата" от Павел Вежинов). // Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас, 2005, с. 144-151.

2006

Композиция и смисъл в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков. // Класика и авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. дфн Иван Сарандев. София: Издателски център "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 103-108.

За изгубените неща и намерените думи. // Литературен вестник, бр. 7, 22-28.02.2006, с. 4.

Изпитанията на нормалността в романите на Димитър Димов. // Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". Т. 45. Серия 5.2. Русе, 2006, с. 97-101.

Историята и (иконо)пишещият. // Литературен вестник, бр. 35, 01-07.11.2006, с. 6-14.

2010

Измеренията на поетическия сън. // Електронно списание LiterNet, 09.10.2010, № 10 (131) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/izmereniiata.htm> (11.09.2011).

2011

Цикълът "Царици на нощта" от П. К. Яворов и българският модернизъм. // Електронно списание LiterNet, 11.09.2011, № 9 (142) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/javorov.htm> (11.09.2011).

2018

Царицата чужденка в българската историческа проза: Търновските царици и "Търновската царица". // Електронно списание LiterNet, 24.03.2018, № 3 (220) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/caricata-chuzhdenka.htm> (24.03.2018).

Пространства на несвободата / пространства на свободата в поезията на Елисавета Багряна. // Електронно списание LiterNet, 09.11.2018, № 11 (228) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/bagriana.htm> (09.11.2018).

2019

Между романа и телевизионния сериал (Наблюдения върху руския женски ироничен детективски роман и телевизионните му версии. И други предварителни наблюдения). // Електронно списание LiterNet, 08.11.2019, № 11 (240) <https://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/roman-tv.htm> (08.11.2019).

 

 

ПОД ПЕЧАТ

Българският исторически роман и жените авторки. // Доклад на Деветата годишна конференция на ФСФ, СУ, "Политики на различието, езици на близостта", 01-02 юни 2004.

Кошутата и хищникът или приключенията на един сюжет. // Доклад на национална научна конференция "125 години от рождението на Йордан Йовков", състояла се на 23-24 септември 2005 в Добрич-Албена.

 

 

  © София Ангелова-Дамянова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 26.10.2003, № 10 (47)