Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ЕЛКА ДОБРЕВА

web

КНИГИ

    1982
Към въпроса за комуникативната функция на глаголните граматически категории. Автореферат на дисертация. Шумен, 1982.

    1988
Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука. София: 1988, 228 с. (в съавт. с Добрин Добрев).

    1990
Проблеми на изграждането на текста. София: 1990, 120 с. (в съавт. с Ивелина Савова).

    1992
Справочник на семиотичните термини. Шумен: 1992, 156 с. (в съавт. с Добрин Добрев).

    1994
Проблеми на изграждането на текста., Шумен: 1994, 202 с. - второ изд. (в съавт. с Ивелина Савова).

    1997
Български език. Ополе: 1997 (в съавт. с колектив под ред. на С. Димитрова).

    2000
Текстолингвистика. Уводен курс. Шумен: 2000, 257 с. (в съавт. с Ивелина Савова).

    2001
Тестове по български език и литература. Помагало за кандидатстуденти. Шумен, 2001 (в съавт. с Ивелина Савова, Добрин Добрев и Младен Енчев).

    2002
Писмените ученически текстове. София: 2002, 243 стр. (в съавт. с М. Георгиева).

СТАТИИ

    1980
Теоретични проблеми на моделирането на системата от граматически категории на глагола. // Съпоставително езикознание, 1980, кн. 6, с. 58 - 66.

    1982
За понятието граматическа категория и категориите на българския глагол // Български език, 1982, кн. 2 , с. 94-103.

Бележки за абстрактната глаголна семантика, глагола като част на речта и комплекса от глаголни граматически категории. // В: Сборник доклади. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ - Шумен. Шумен, 1982, с. 73-84.

    1984
За връзката между понятието функция и системно-структурната организация на езика. // Годишник на ВПИ - Шумен, т. VIIIА, 1984, с. 19-33.

Опит за тълкуване на понятието "функция на езиковия знак" // сп. Език и литература, 1984, кн. 6, с. 50-57.

Моделиране на речева ситуация в текст // В: Лингвистика. Поетика. Литературна история. София: 1984, с. 96-108.

    1985
Semantisch-strukturelle Besonderheiten poetischer Texte. // In: Stilistik und Poetologie. Halle/Saale, 1985, S. 108-117 (в съавт. с Добрин Добрев).

    1986
Защо обучението по роден език започва с понятието "текст"? // Български език и литература, 1986, с. 34-41.

Думите заместители в съвременниия български език // Български език, 1986, кн. 5, с. 410-417 (в съавт. с Добрина Даскалова).

Кратки епически форми, създавани в устното общуване // В: Симеон Русакиев. Сборник от научни доклади и съобщения. Нови пазар, 1986 (в съавт. с Ивелина Савова).

    1987
Относно ролите осведомител и осведомяван в устното общуване (Опит за социолингвистичен анализ) // Социологически проблеми, 1987, кн. 1, с. 86-95 (в съавт. с Ивелина Савова).

Извънтекстова семантизация на местоименните наречия за място // сп. Език и литература, 1987, кн. 2, с. 86-94 (в съавт. с Ивелина Савова).

Местоименни наречия за място с вътрешнотекстова семантизация // сп. Български език 1987, кн. 4, с. 289-296 (в съавт. с Ивелина Савова).

Местоименни наречия за място без конкретна семантизация // сп. Български език, 1987, кн. 5, с. 375-381 ( в съавт. с Ивелина Савова).

Обобщително-указателен тип подемане на информация в български художествен и разговорен текст // Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади (3). Съвременен български език. София: 1987, с. 118-129 ( в съавт. с Ивелина Савова).

    1988
Система на свързаните с текста понятия в учебното съдържание по български език (IV - VII клас) // сп. Български език и литература, 1988, кн. 3, с. 2-13 ( в съавт. с Ивелина Савова).

Един сложен тип текстова връзка: обобщително-указателно подемане на определена информация // Годишник на ВПИ - Шумен, т. ХIIА, 1988, с. 25-46 ( в съавт. с Ивелина Савова).

Представяне на лице в устната реч // сп. Език и литература, 1988, кн. 5, с. 93-99.

Ueber den Textwert der Grammeme fuer Person und Tempus // In: Archiv fuer Bulgarische Philologie, Bd. I. Sofia: 1988, S. 48-58.

    1990
Антонимични отношения в местоименната система на съвременния български език // сп. Български език, 1990, кн. 2, с. 113-121 (в съавт. с Добрина Даскалова).

   1992
Теория на комуникацията, семиотика и проблеми на съвременната филология // В: Литература и култура. София: 1992, с. 183-191 (в съавт. с Добрин Добрев).

Композиционни особености на кратките епически повествования в съвременната устна словесност // сп. Език и литература, 1992, кн. 2, с. 84-95.

    1993
Разсъждения върху комуникативната структура на разказа "По жицата" от Йордан Йовков // В: Д. Добрев и др. Интерпретации на художествени текстове от българската литература, II. Шумен, 1993, с. 80-99.

    1994
Съавторството в езиковата комуникация // сп. Език и литература, 1994, кн. 5, с. 74-83.

   1995
Едноизреченският текст - неинтересен и маловажен изследователски обект? // Съпоставително езикознание, 1995, кн. 2, с. 69-79.

За комуникативното битие на кратките епически повествования в съвременната устна словесност // Български фолклор, 1995, с. 86-96.

   1996
За названията на ветрените мелници в разказа "Ветрената мелница" // В: Епископ-Константинови четения, т. III. Шумен, 1996, с. 186-191.

Речево общуване и тематична компетентност // Любословие, т. 1, 1996, с. 11-25 ( в съавт. с Ивелина Савова).

За "съавторството" в устната реч // В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 3. Велико Търново, 1996, с. 96-104.

Към типологията на семиотично хетерогенните текстове с езиков компонент // сп. Език и литература, 1996, кн. 1, с. 96-104.

   1997
Определеност при второ споменаване, освен ако... // Съпоставително езикознание, 1997, с. 66-77.

   1998
Remarks on the communicativity and intentionality of language texts // In: Europe: Real and Imagined.Veliko Tarnovo: 1998 , р. 337-343.

Плюсове и минуси на малкия текст // В: Юбилейна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Пресрлавски". Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998: с. 95-101.

   2000
Бележки за тематичността на езиковия текст // В: Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. София: 2000, с. 91-101.

Пледоария за едноизреченския текст // Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", т. ХVА - ФХН, 2000, с. 142-151.

   2001
За българския език и някои световни тенденции. // В: Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 93-102.

За някои основни характеристики на жанровата форма резюме // Български език и литература, 2001, кн. 5-6, с. 43-51, както и в сп. LiterNet, 10. 10. 2002.

Езикът ни ще се съпротивлява мъжки // Съпоставително езикознание 2001, кн. 3, с.15-28.

Накратко за жанра резюме. // В: Обучението по български език в началото на ХХІ век., Смолян, 2001, с. 12-14.

   2002
"Устремявам се надолу" в медийния дискурс // сп. LiterNet, 22. 11. 2002.

Щрихи от медийния образ на хората с физически увреждания // сп. LiterNet, 22. 11. 2002.

Фрагменти от масовото българско познание за турската култура // сп. LiterNet, 22. 11. 2002.

 

 

  © Елка Добрева, 2002
© Издателство LiterNet, 20. 10. 2002
=============================
Първо издание, електронно.