Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ВЕРА БОНЕВА

web

КНИГИ

1992

Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Към историята на българските политически нрави 1869-1885 година. Съавтор: Петко Ст. Петков. В. Търново: Аста, 1992, 208 стр.

1993

Българите пред Европа през 1869 година. В съавторство с Петко Ст. Петков. В. Търново: Аста, 1993, 96 стр.

1997

Исторически етюди по Българско възраждане. В. Търново, 1997, 88 стр.

1998

Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите за освобождение през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. Уводна статия и бележки В. Бонева и Н. Проданов. Шумен, 1998, 100 стр.

Американската мечта в българското възрожденско общество. Рецензент Велко Тонев. В. Търново: Исторически музей - В. Търново, 1998, 198 стр.

1999

Пътеводител в проблематиката и литературата по история на Българското възраждане. Редактор Петко Ст. Петков. Шумен: Хелион, 1999, 48 стр.

2000

Гаврил Кръстевич. Биография. Рецензенти Румяна Радкова, Велко Тонев, Тончо Жечев. Шумен: Хелион, 2000, 198 стр.

2002

Христоматия по история на Българското възраждане. Църковно-национално движение. Рецензенти: Пламен Митев и Иван Русев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2002, 240 стр.

Българското възраждане в Шумен и Шуменско. Църковно-национални борби и постижения. Рецензенти: Велко Тонев, Михаил Грънчаров. В. Търново: Фабер, 2002, 324 стр. Второ издание: Варна: LiterNet, 2007 <https://liternet.bg/publish8/vboneva/bylgarskoto_vyzrazhdane/index.html> (27.09.2007).

2004

Тестове по история на България. Съавтор: Росица Ангелова. Редактор Т. Тодоров. В. Търново: Фабер, 2004, 100 стр. Второ издание - 2008.

2005

Възраждане: България и българите в преход към Новото време. Рецензенти: Пл. Митев, К. Косев. Научен редактор: П. Ст. Петков. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2005, 504 стр.

 

СТАТИИ

1991

Животът и делото на д-р Иван Селимински в българската историческа книжнина. // Исторически преглед, 1991, кн. 12, с. 70-85.

1992

Гаврил Кръстевич за правните, политическите и каноническите аспекти на българския църковен въпрос (1856-1872 г.). // Духовна култура, 1992, кн. 9, с. 18-24.

1993

Юристът Гаврил Кръстевич - щрихи от портрета на един забравен възрожденец. // Правна мисъл, 1993, кн. 4, с. 106-108.

Историкът Гаврил Кръстевич. // Исторически преглед, 1993, кн. 4/5, с. 182-209.

1994

Гаврил Кръстевич - един френски възпитаник в Ориента. // La langue et la litterature francaise dans la civilisation mondiale. V. Tirnovo, 1994, pр. 451-459.

1995

Гаврил Кръстевич и Българското книжовно дружество. // Списание на Българската академия на науките, 1995, кн. 2, с. 67-73.

Гаврил Кръстевич и Българският 6-ти септември. (Размисли за това как Съединението разпъна един турски паша на кръста на неговото българство). // Съединението на България от 1885 година и националнообединителната програма на българите. Пловдив: Исторически музей, 1995, с. 116-122.

Историческият образ на Раковски в творчеството на Михаил Арнаудов. // Демократически преглед, 1995, кн. 2, с. 259-271.

Американската мечта в българското възрожденско общество. (Литературно-исторически измерения). // Литературна мисъл, 1995/1996, кн. 4-5, с. 65-75.

Първата историческа монография за Балканските войни. Съавтор: Петко Ст. Петков. // Балканските войни 1912-1913. В. Търново, 1995, 137-147.

1996

Иван Касабов като теоретик на възрожденския политически национализъм. // История, 1996, кн. 1, с. 34-41.

Другият образ на българския политически консерватизъм (1869-1879 г.) // Другият в историята. [Сборник от научна конференция на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"]. Кюстендил, 1996, с. 53-69.

Към въпроса за политическите течения в българското църковно-национално движение през епохата на Възраждането. // Участие, 1996, кн. 2, с. 15-18. Също: Литературен форум, бр. 24 (282), 26 юни - 2 юли 1996 г. [със заглавие "Българските комплекси"].

Властта на словото във вихъра на въстанието. (Революционните прокламации на българската 1876 година). // Въстанието в Ново село 1876. Сборник с материали от научна сесия в гр. Априлци - май 1986 г. Троян, 1997, с. 208-218. Също: Летописи, 1996, кн. 9-10, с. 187-196.

Прошението на цариградските българи за църковно-народен суверенитет от 1856 година и еволюцията на възрожденския политически национализъм. // Духовна култура, 1996, кн. 5, с. 19-25.

1997

Пандели Кисимов в Бесарабия (1862-1865). // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VІ. В. Търново, 1997, с. 253-264.

Мемоарът на Александър Екзарх до Великите сили от 23 януари 1843 година. // Исторически преглед, 1997, кн. 2, с. 58-69.

Американските образователни стандарти и развитието на българското девическо образование през Възраждането. // Педагогика, 1997, кн. 4, с. 90-96.

Княз Стефан Богориди - един българин от другата страна на Високата порта. // История, 1997, кн. 3/4, с. 72-78.

Североамериканската държавност в пространството на възрожденските политически общувания. // Любословие. Кн. 2. Шумен, 1997, с. 83-96.

Българската 1844 година. // Родина, 1997, кн. 1/2, с. 137-147.

Васил Хаджистоянов-Берон като историк на политическите движения в Търновско през епохата на Възраждането. // Родина, 1997, кн. ІІІ-ІV, с. 139-144.

1998

Балканът в политическото съзнание на българите от епохата на Възраждането. // България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна, 1998, с. 125-134.

Пандели Кисимов за себе си през 1898 година. // Архивен преглед, 1998, кн. 1-2, с. 65-71.

Учителят Димитър Витанов. (Щрихи от портрета на един забравен възрожденец). // Педагогика, 1998, кн. 8-9, с. 102-117.

Пандели Кисимов и българската 1878 година. // История, 1998, кн. 1, с. 38-43.

Заглавията на възрожденските периодични издания говорят. // Демократически преглед. Кн. 37. С., 1998, с. 365-381.

Историческият образ на Васил Левски в творчеството на Михаил Арнаудов. // Известия на Исторически музей Ловеч. Т. 3. Ловеч, 1998, с. 185-191.

1999

Европейско/балканско/българско. Още за политическата философия на Иван Селимински. // Общото и специфичното в балканските народи до края на ХІХ век. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София, 1999, с. 307-311.

Политикът в расо. Архимандрит Максим Райкович и еволюцията на българския възрожденски политически национализъм. // Максим Райкович - традиции и съвременност. Дряново, 1999, с. 67-82.

Петко Славейков и Пандели Кисимов - по следите на едно възрожденско приятелство. // История, 1999, кн. 2-3, с. 67-80.

Църковно-националното движение през епохата на Възраждането в българската мемоаристика. // Светогорска обител Зограф. ІІІ.В памет на акад. Димитър Ангелов. София, 1999, с. 246-256.

Българският ХІХ век - една неосъществена среща на институциите. // Култура, бр. 21, 28 май 1999.

Още един общински устав от епохата на Възраждането - Тулча, 8 септември 1860 година. // Архивен преглед, 1999, бр. 1-2, с. 31-36.

2000

Политическите програми на българската 1867 година. //Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869. Съставителство и редакция Михаил Грънчаров. София, 2000, с. 109-117.

Четвърто "Писмо върху евреите до народът" - Шумен, 30 август 1864. // Участие, 2000, кн. 3-4, с. 48-50. Статията е отпечатана и във в. Култура, бр. 33 от 25 август 2000, с. 5.

Един български глас от Болград. Програми за политически суверенитет на нацията върху страниците на вестник "Български глас". // Исторически преглед, 2000, кн. 3-4, с. 174-187.

Имената на Българското възраждане. // Историческо бъдеще, 2000, кн. 1-2, с. 158-171.

"Защото те са за мен най-голямото съкровище". Документи по пенсионирането на възрожденския учител Никола Иванов Бацаров (1881-1882). // Архивен преглед, 2000, кн. 3-4, с. 62-75.

Възрожденски първосказания // Литературна мисъл, 2000, кн. 2, с. 5-11.

2001

Пловдивският 20 декември 1859 година. Към предисторията на Българския Великден. // Минало, 2001, кн. 2, с. 44-48.

Църковно-национално движение през Възраждането в българската историческа книжнина. (С оглед творчеството на Кирил Патриарх Български). // Сборник в чест на Кирил Патриарх Български. По случай 100 години от рожедението и 30 години от неговата смърт. Пловдив, 2001, с. 84-91.

Една среща, превърнала се в сблъсък. (Към историята на протестантската пропаганда в Шумен 1858-1864). // Духовна култура, 2001, кн. 7, 18-27.

Христо Коларов, Спиридон Палаузов и Българското възраждане. // България, Българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференци в памет на доц. д-р Христо Коларов. Велико Търново, 2001, 508-518.

Спиридон Палаузов разказва за Унгария/Szpiridon Palauzov irásai Magyarországroól. // HAEMUS/ХЕМУС (Budapest), 2001, 4, 59-63.

Българското църковно-национално движение през епохата на Възраждането - периодизация. // История, 2001, кн. 4, 15-22.

2002

Към предисторията на висшето образование в България. // Педагогика, 2002, кн. 3, 103-106.

Възрожденецът Никола Бацаров като деец на църковно-националното движение. // Духовна култура, 2002, кн. 7, с. 18-25.

Френската сватба в Шумен през 1875 година. // Исторически преглед, 2002, кн. 3-4, с. 245-265.

Драмата "Иванко, убиецът на Асеня І" в контекста на българския църковен въпрос. // Духовна култура, 2004, кн. 3, с. 17-22. Също: Митрополит Търновски. Юбилеен сборник. Шумен: Аксиос, 2002, 47-54.

Възрожденецът Никола Бацаров като деец на църковно-националното движение. // Духовна култура, 2002, кн. 7, с. 18-25. Също: Международна конференция в чест на професор Тотю Коев. В. Търново, 2005, 259-266.

Американската революция на Българското възраждане. (Историографски ракурс). // Демократически преглед, 2002, кн. 49, с. 246-252. Също: Властта на медиите. Студии и статии. Шумен, 2003, 188-198.

Френската сватба в Шумен през 1875 година. // Исторически преглед, 2002, кн. 3-4, 245-265.

"Един силен вятър вее днес в европейското общество..." - Славейкови евротежнения. // Текстът като манипулация. Шумен, 2002, 295-204. Също: Литературен форум, бр. 28 (469), 11-17.09.2001; бр. 29, 18-24.09.2001.

Към предисторията на висшето образование в България. // Педагогика, 2002, кн. 3, 103-106.

2003

Българското възраждане в българската историопис. // Електронно списание LiterNet, 03.03.2003, № 3 (40) <https://liternet.bg/publish8/vboneva/istoriopis.htm> (27.09.2007).

Три "повелителни писма" на Шуменската община. Към историята на възрожденската градска култура. // Българска етнология, 2003, кн. 1, 82-95.

Градиво за биографията на Добри Войников. // Известия на държавните архиви. Т. 83. София, 2003, 131-150.

Възрожденската проблематика в годишниците на музеите. // История на музеите и музейното дело в България. Плевен, 2003, 295-310.

Гаврил Кръстевич на църковно-народния събор 1871 г. // История. Общество. Религия. Шумен, 2003, 141-154. Също: Българската емиграция през Възраждането. Сливен, 2003, 119-128.

2004

Шуменецът Величко Христов като деец на църковно-националното движение през Възраждането. // Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2004, 117-128.

Градиво за историята на българското просвещение в Осман пазар (Омуртаг) през Възраждането (Писма на Стефан Дервентски). // Омуртаг и Омуртагският край. Т. 3. Велико Търново, 2004, 99-134.

Българското просвещение: идейни измерения на възрожденския култ към знанието. // Педагогика, 2004, кн. 6, 95-107.

Българският ХVІІІ век: Феномени и фактори на промяната // История, кн. 4-5, 2004, 37-56.

От Манчестър до Михалци: Даскал Тодор Лука Лефтеров. // Исторически преглед, кн. 5-6, 2004, 343-360.

Архивният документ в историческия музей - правен статут и фактическо състояние. // Архивен преглед, кн. 3-4, 2004, 43-48.

"Ако метнем поглед през океана..." Америка и американското във визиите на възрожденеца Петко Славейков. // Българо-американски научни и политически връзки през ХІХ - първата половина на ХХ век. Сборник с доклади от Националната научна конференция, проведена в София на 16-17 септември 2003. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, 198-208.

2005

Времената са деликатни сега и много тайни носят под крилата си: Шест старозагорски писма от Тодор Шишков и хаджи Господин Славов до Йосиф Дайнелов (1861-1862). // Проблеми на Възраждането в Югоизточна България. Т. 3-4. Варна: Книгоиздателство Зограф, 2005, 337-357.

Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити в обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър по история" (седем риторични въпроса). // Педагогика, кн. 8, 2005, 81-88.

2006

Арнаудовият Каравелов. // Електронно списание LiterNet, 18.02.2006, № 2 (75) <https://liternet.bg/publish8/vboneva/arnaudoviiat.htm> (27.09.2007).

Българското църковно-национално движение и българските възрожденски институции (1856-1870). // Държава & църква - църква & държава в българската история. Сборник по случай 135 години от учредяването на Българската екзархия. София, 2006, 217-234.

Българското възраждане в терминологичната среда на следдесетоноемврийската историопис. // Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София, 10-11 декември 2004. София, 2006, 137-148.

Великденската акция на цариградските българи от 3 април 1860 г. като единодействие на "стари" и "млади". // "Млади" и "стари" в Българското възраждане. Пловдив, 2006, 136-148.

Митрополит Антим и движението на българите от Преславска епархия за църковно-народен суверенитет 1861-1868. // Studia in Honoreum Professor Virginiae Paskaleva. Bulgarian Historical Review, 2006, 1-2, 137-150.

Неизвестен мемоарен разказ за съдбата на българите в Шумен от времето на руско-турската война 1877/1878 година. // Историкии. Т. 1. Юбилеен сборник. Десет години специалност История в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2006, 77-81.

2007

Възрожденското училищно "законодателство". // Електронно списание LiterNet, 18.11.2007, № 11 (96) <https://liternet.bg/publish8/vboneva/uchilishtno.htm> (18.11.2007).

"Сега е век на републиката": Поборникът Петко Франгов за българската независимост от 1908 година. // Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев. П случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 317-319.

Българският църковен въпрос и устройственият събор на Цариградската патриаршия (октомври 1859 - февруари 1860). // Исторически преглед, кн. 1-2, 2007, 42-84.

"Нова конституция французка...": Модерните конституционни институции в европейските страни на страниците на "Цариградски вестник" (1850-1860). // Александър Екзарх и българските пътища към Европа - ХІХ - началото на ХХ век. Стара Загора, 2007, 139-146. / "Nouvelle constitution Francaise": Les institution constitutionnelles modernes des pais europeenes dans les pages de "Carigradski vestnik" (1850-1860). // Alexandre Exarh et les routes bulgares vers l`Europe ХІХе - debute du ХХ siecle. Stara Zagora, 2007, 134-141. [Сборникът е двуезичен.].

Книжовноезиковата дейност на Гаврил Кръстевич и езиковата политика на българския възрожденски елит. // Проблеми на българската езикова политика. Шумен, 2007, 94-134.

Църковно-национални инициативи на българите в Разград и Разградско през 60-те години на ХІХ век. // Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник със статии от научна конференция, посветена на 150-годишнината от неговото рождение. София, 2007, 161-173.

2009

Бюджетът на будителите: Търново, 26 октомври 1866. // Електронно списание LiterNet, 12.06.2009, № 6 (115) <https://liternet.bg/publish8/vboneva/biudzhet.htm> (12.06.2009).

2014

"Нашенци" в акварел и словесни краски: Домът музей на Чудомир в Казанлък. // Електронно списание LiterNet, 24.06.2014, № 6 (175) <https://liternet.bg/publish8/vboneva/chudomir.htm> (24.06.2014)

 

 

 

© Вера Бонева
=============================
© Електронно списание LiterNet, 04.03.2003, № 3 (40)