LiterNet от гледна точка на редактора

Търсим нов екип от редактори, всеки от които да притежава нужните компетенции и авторитет, които да му позволяват аргументирано да отказва публикация дори на именит автор, като в същото време да умее да разпознава таланта на дебютант.

Предимства да бъдете редактор в издателство и списание LiterNet

 1. Заплащат се както редакторската работа на страница публикуван текст, така и рецензията при връщане на текста към автора - отново спрямо обема на текста.
 2. Цената за страница текст определяте Вие. Съобразявате се най-вече с пазарния принцип - при по-високи цени е възможен отлив на желаещи да финансират работата Ви.
 3. Гарантиран минимум от работа. ЛИТЕРНЕТ ООД се ангажира да финансира около сто страници текстове към списанието всеки месец, които ще се разпределят между редакторите.
 4. Възможност за създаване на лоялна група автори и/или читатели, която редовно да финансира работата Ви в списанието, както и да получавате финансиране за електронни книги.
 5. Списанието се индексира в: НАЦИД, CiteFactor, OCLC WorldCat, Library of Congress. Това значително стимулира автори, чиито академично развитие зависи от публикации в индексирани издания.
 6. Плаващо работно време. Важното е да не се отлагат твърде много текстове, когато за тях има финансиране. При регулярно отлагане ще ангажираме още един редактор във Вашите рубрики.
 7. Работа по същество. Минимална комуникация със собствениците на ЛИТЕРНЕТ ООД и редакторския екип, няма да има регулярни срещи (реални или виртуални).
 8. Контролирате колко желаете да работите месечно. Ограничени сте само от наличното финансиране. Ако работата е твърде много, ще потърсим още един редактор.
 9. Възможност за утвърждаване на авторитета Ви. Ще разполагате със собствена зона (вкл. на първа страница) в LiterNet, в която се представят рубриките, за които отговаряте, текстовете под Вашата редакция и обстойна биографична страница.
 10. Избирате рубриките, които да поемете. Възможно е за дадена рубрика да има повече от един редактор или нито един. Ще се стремим да покрием максимален брой рубрики, но крайното решение е Ваше.
 11. Автономност при редакторската работа. Комуникация и взаимотношения с други редактори на LiterNet почти няма да има. Единствено ще се съобразявате с принципите, които редакторският екип приеме.
 12. Спокойствие в работата. Няма да има комуникация с автори извън рецензията и бележките по творбата им. Няма да предоставяме имейл, телефон или други данни за пряка връзка с Вас.
 13. Не носите отговорност за реда, в който преглеждате текстовете. Авторите няма да Ви притесняват, за да обърнете внимание на текста им преди другите. Не можете да изпълнявате такава молба, защото софтуерът не Ви позволява. Алгоритъмът за определяне на реда на текстовете се задава от редакторския екип.
 14. Всички средства от читателите и авторите отиват за покриване на разходите по Вашия труд, данъци, счетоводни услуги и други. ЛИТЕРНЕТ ООД не работи за печалба.
 15. Без физическо работно място. Можете да работите където решите. Софтуерът позволява и работа през телефон, както и редакция на текст без достъп до интернет (офлайн режим) - промените се съхраняват временно на устройството Ви.
Възможни неудобства
Подробности
За кандидатстване
За въпроси, коментари и предложения пишете на admin@liternet.bg .