LiterNet от гледна точка на автора

Възможностите, описани по-долу, все още не са активни.
 1. Досегашните и новите Ваши публикации ще продължат да бъдат безплатни за четене.
 2. Изпращането на текстове става чрез регистрация като (кандидат за) автор в LiterNet. Освен това, през акаунта си ще можете и:
  1. 2.1. Да проследявате колко текста преди Вашия са останали към съответния редактор, за да прецените кога текстът Ви ще бъде оценен от него.
  2. 2.2. Да получавате рецензия и друга обратна връзка от съответния редактор по повод Ваш текст. Комуникация с редакторите по имейл, телефон и др. няма да има.
  3. 2.3. Да внасяте редакции в изпратени, но все още непрегледани от редактор текстове.
  4. 2.4. Да оттегляте изпратени, но все още непрегледани от редактор текстове.
  5. 2.5. Да промените решението си кой от редакторите да прегледа текста Ви.
  6. 2.6. Да внасяте редакции в биографичните си данни.
 3. При изпращане на текст за мнение и, евентуално, публикация предварително ще отбележите:
  1. 3.1. При одобрение на текста от редактора, кой ще финансира редакторската и коректорската работа:
   1. 3.1.1. Вие в качеството си на автор. Цената за страница (1800 знака, вкл. разстояния) за съответния редактор е видима. Въвеждате броя знаци на текста (напр. с опцията "Word Count" в MicroSoft Word) и системата ще Ви сметне колко ще трябва да заплатите. Плащането става след получено одобрение за публикация.
   2. 3.1.2. Ще изчакате да се появи читател или институция, която да финансира работата по текстове в рубриката, в която попада и Вашата творба.
  2. 3.2. При връщане на текста от редактора за корекция и повторно изпращане, кой ще финансира рецензията, която ще получите за текста си:
   1. 3.2.1. Вие в качеството си на автор. Видима е цената за съответния редактор за страница текст (1800 знака, вкл. разстояния) при връщането му за корекция. Тя ще бъде по-ниска от цената за редакторска и коректорска работа. Спрямо въведения брой знаци на творбата системата ще Ви сметне колко ще трябва да заплатите. Плащането става, след като редакторът отбележи, че текстът е върнат за корекция.
   2. 3.2.2. ЛИТЕРНЕТ ООД (без изчакване за финансиране). Имате право на тази опция само ако изпращате за първи път текст или предходният Ви изпратен текст е бил публикуван.
  3. 3.3. Ако за рубриката, в която попада текста, отговаря повече от един редактор, можете да изберете редактор.
  4. 3.4. Решенията си може да промените по всяко време през акаунта си, преди редакторът да започне с четенето на текста.
   Подробности
 4. Определянето в кои рубрики да се публикуват повече текстове и в кои - по-малко става на пазарен принцип - рубриките с по-голямо финансиране ще имат повече публикации, ако има достатъчно качествени текстове, които да получат одобрение за публикация от съответния редактор. Ако няма, то финансирането от читателите се съхранява до поява на такива.
 5. При налично финансиране от читатели и автори - определянето кой от текстовете, които изчакват, да бъде прегледан от редактора става:
  1. 5.1. Текстът трябва да е финансиран от автора или да отговаря на желанията на съответния читател. Те могат да бъдат за рубрика, минимален и максимален обем в страници, дали това е първа публикация на автора в LiterNet и др.
  2. 5.2. Всички текстове, отговарящи на горното условие, се подреждат автоматично от системата по алгоритъм, който предстои да бъде обсъден от редакторския екип.
  3. 5.3. Редакторите биват известени, че, поради налично финансиране, могат да прегледат точно определен от алгоритъма текст. Редакторите нямат достъп, за да прегледат друг изчакващ текст с предимство. След одобрението или връщането му, ако все още има финансиране, се преглежда следващият текст, ако няма, редакторът временно спира работа.
  4. 5.4. Текстовете, финансирани от автора, не получават предимство пред тези, финансирани от читателя, и обратно. Предимство съществува само за текстовете, за които има финансиране, пред тези, за които все още няма.
За въпроси, коментари и предложения пишете на admin@liternet.bg . Ще се радваме да научим при какви условия, цени и обеми бихте желали да финансирате публикации в LiterNet.
(ще получите имейл, когато първите нови редактори започнат да приемат текстове)