Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗТОЧНИЦИ

Мая Митренцева

web | Философия на промяната...

Архив 2003: Архив на МОН след 2003 г.

ВДПЧ 1996-2015: Всеобща декларация за правата на човека на ООН. Преамбюл. Център на ООН, България. // United National Human Rights, 1996-2015 <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg>(01.08.2015).

ГРСЛ 2004: Годишни разпределения на часовете по Свят и личност - 3 примерни варианта. // Архив на МОН, 2004.

ДЗИФ 2012: Държавен зрелостен изпит по предметен цикъл "Философия". 31.08.2012 г. - Вариант 2. МОН, 2012 г. // Министерство на образованието и науката, 2014 <http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=101> (02.08. 2015).

ЗЗД 2000-2002: Закон за закрила на детето. // ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм. ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г.

ЗНП 1991-1998: Закон за народната просвета от 18.10.1991 г., изм. бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп. бр. 36 от 31.03.1998 г.

ЗСООМУП 1999-2009: Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. // ДВ, бр. 67, 27.07.1999 г. изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., бр. 40 от 14.05.2004 г., бр. 41 от 19.05.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., бр. 50 от 30.05.2008 г., доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., бр. 74, от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.

ИООКОО 2002: Изисквания за организиране на обучението по културно-образователни области за учебната 2002/2003 г. София: МОН, 2002.

ИОФ 1991: История, общество, философия. София, 1991, № 1.

ККЕРР 2007: Ключови компетентности. Европейска референтна рамка. Въведение. Дирекция "Политика в общото образование". София: МОН, 2007.

КПД 1993: Конвенция за правата на детето. Централна комисия на Република България за ЮНЕСКО. София, 1993.

КРБ 1991-2006: Конституция на Р България. // ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп. бр. 85 от 26.09.2003 г., изм. и доп., ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр. 78 от 26.09.2006 г.

Н №2 УС 2000-2006: Наредба № 2 (18.05.2000 г. за учебното съдържание). // ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г., изм., бр. 46 от 28.05.2004 г. в сила от 01.07.2004 г., изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г. Също: Министерство на образованието и науката, 2014 <http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=59> (01.08. 2015).

ОПМПСФОСЛ 2004: Общи пояснения, методически препоръки и специфични форми за оценяване по "Свят и личност". // Архив на МОН, 2004.

ОФ 1995: Олимпиада по философия. Паскал, Ницше, Спиноза. София, 1995.

ПАСГО 2010: Проект за актуализация на стандарти по гражданско образование. МОН, 2010.

ПВФ 1991: Понятийна верига по философия за френското училище. // История, общество, философия, 1991, № 1.

ПГ 1992: Програмен годишник по философия, етика, право, логика, световни религии и гражданско учение. София: МОН, 1992.

ПМОУОИСР - PISA 2015: Програма за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. МОН, ЦКОКУО, 2015. // Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2015 <http://www.ckoko.bg/page.php?c=11&d=22&page=1> (02.08.2015).

ПУП 1990: Примерна учебна програма за 11. клас на учебната 1990/1991 г. София: Печатна база на МНП, 1990.

РИ-ДОИ 1999: Рамкови изисквания за разработване на ДОИ за учебно съдържание. // Аз-буки, бр. 47, 1999.

РОПОФ 2014: Регламент за организиране и провеждане на олимпиада по философия. 2014-2015 учебна година. // Министерство на образованието и науката, 2014 <http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80> (02.08. 2015).

ТДХДУ 1998: Типова длъжностна характеристика на длъжността учител, приета от Колегиума на Министерство на образованието и науката, 10 юни 1998 г. София, 1998.

ТП 1989: Тематична програма за Втората средношколска олимпиада по философия. София: Печатна база на ДКМС, 1989.

У №3 1994: Указание № 3 от 18.07.1994 г. на МНО за организиране дейността на общообразователните и професионалните училища през учебната 1994/1995 г. София: МОН, 1994.

УИП-ДЗИ СЛ 2005: Учебно-изпитна програма за ДЗИ по Свят и Личност. // Архив на МОМН, 2005.

УООФ 1997: Указание за организиране на обучението по философия в общообразователните и професионалните училища през учебната 1997/1998 г. София: МОН, 1997.

УП 1991: Учебни програми по философия за 11. клас (3. курс) на СОУ, СПТУ и техникумите. София: Печатна база на МНП, 1991.

УП 2003: Учебни програми, 5-та част, за задължителна и профилирана подготовка - 9., 10., 11., 12. клас. Културнообразователна област "Обществени науки и гражданско образование". София: Главна дирекция на педагогическите издания към МОН. 2003.

УПОФ 1990: Указание за провеждане на олимпиадата по философия. // История, общество, философия, 1991, № 1.

ФУ 1994: Философия в средното училище (указание) 1994-1995 г. София: МОН, 1994.

ЦКОКО 2012а: Грамотност по четене PISA + Графити. // Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2012 <http://www.ckoko.bg/upload/docs/2012-12/Graf.pdf> (02.08.2015).

ЦКОКО 2012б: Езерото Чад. 2012. // Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2012 <http://www.ckoko.bg/upload/docs/2012-12/Chad_lake.pdf> (02.08.2015).

ICCS 2009: Гражданско образование и гражданска активност на учениците. Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2009. МОМН. // Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2010 <http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/ICCS_BGR_doklad.pdf> (02.08.2015).

PDF 1995: Paris Declaration for Philosophy. // Roger-Pol Droit. Philosophy and Democracy in the World: A UNESCO Survey, UNESCO, 1995.

PISA 2000: Примерни задачи по четене (PISA 2000).

PISA 2009: Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в PISA 2009. МОМН. // Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2010 <http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/book_2010.pdf> (02.08.2015).

 

 

© Мая Митренцева
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 18.09.2015
Мая Митренцева. Философия на промяната: Философските дисциплини в училище след 1991 г. Варна: LiterNet, 2015