Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Мая Митренцева

web | Философия на промяната...

Андонов 1976: Андонов, Ал. Човекът - свободен и несвободен. София, 1976.

Андонов 1980: Андонов, Ал. Личност и творческа дейност. София, 1980.

Андонов 1987: Андонов, Ал. Субектният подход. Автореферат за защита на дисертация за придобиване на научната степен "Доктор на философските науки". София, 1987.

Андонов 1988: Андонов, Ал. Диалектическото мислене - новаторство и творчество. София, 1988.

Андонов 1991а: Андонов, Ал. Философията в училището. // История, общество, философия, 1991, № 2.

Андонов 1991б: Андонов, Ал. Философия за деца? // История, общество, философия, 1991, № 5.

Андонов 1997: Аndonov, Al. Philosophy and Understanding (Comprehending Cultural Differences). // Intercultural Education - Studies and Exercises. Sofia, 1997.

Андонов 1998а: Андонов, Ал. Философски предпоставки за разбиране на културните различия. // Общности и идентичности. София, 1998.

Андонов 1998б: Andonov, Al.The Philosophical Responsibility for Democracy. // Philosophie et Democratie en Europe. Commission nationale de la Bulgarie pour UNESCO. Sofia, 1998.

Андонов 2000: Андонов, Ал. Междукултурни различия и разбиране от творчество. // Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София, 2000.

Андонов 2002: Андонов, Ал. Етика и право. Част Право. София, 2002.

Андонов 2003: Андонов, Ал. Онтология на създаване на проект. // Проектът. Учебно помагало за дисциплината "Свят и личност". София, 2003.

Андонов 2004а: Андонов, Ал . Познанието и логиката в образованието от изследване. // Философски семинари - Гьолечица. София, 2004.

Андонов 2004б: Аndonov, A. Education for Cognitive Thinking a Basis for Intercultural Education. // Diversity and Dialogue. Sofia, 2004.

Андонов 2009: Андонов, Ал. Философията и проблемите на духа. София, 2009.

Аристотел 1975: Аристотель. Метафизика. Сочинения в четырех томах. Москва, 1975.

Аристотел 1995: Аристотел. Политика. София, 1995.

Асенов 1991: Асенов, Ст. Година трета. // FILOSOFIA, 1991, № 3.

Асенов 1995: Асенов, Ст. Олимпиада по философия. // Олимпиада по философия. София, 1995.

Василев, Марков, Бехар 1973: Василев, К., Марков, М., Бехар, Н. Основи на комунизма. Учебно помагало за учениците от 11. клас на общообразователните трудово-политехнически училища, техникумите и СПТУ. София, 1973.

Герджиков 1992: Герджиков, С. Философия за 11. клас. София, 1992.

Герджиков 1993: Герджиков, С. Философският текст. Методическо ръководство. София, 1993.

Герджиков: 1994а: Герджиков, С. Философия за професионалните училища. София, 1994.

Герджиков 1994б: Герджиков, С. Философия прима: Композиция за пълен курс. София, 1994.

Герджиков 2004: Герджиков, С. Свят и личност за 12. клас. Учебно помагало. София, 2004.

Глазерсфелд 2001: Глазерсфелд, Е. Ф. Реалният конструктивизъм и образованието. // Перспективи, 2001, бр. 118, том XXXI, № 2.

Грекова, Деянова, Дичев и др. 2002: Грекова, М., Деянова, Л., Дичев, И., Кабакчиева, П., Коев, К., Шикова, И. Свят и личност. Учебник за задължителна подготовка. София, 2002.

Давидов 1972: Давидов, В. В. Виды обобщения в обучении (Логико-психологические проблемы построения учебных предметов). Москва, 1972.

Дафов 2011: Дафов, В. Онтология на занятието по философско мислене. // Известия на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 2011, том 11, с. 84 <http://www.mgu.bg/docs/izvestia/izvestia11.pdf> (02.08.2015).

Дафов 2013: Дафов, В. Знание, умение и компетентност (Knowledge, Cognition, Competency). // Философия, 2013, № 2.

Дейков 1994: Дейков, Ал. Феноменът проектиране. София, 1994.

Денков, Колев 1990: Денков, Д., Колев, И. Антология по философия. Част първа. София, 1990.

Денков, Колев 1991: Денков, Д., Колев, И. Антология по философия. София, 1991.

Дроа 1995: Droit, Roger-Pol. Philosophy and Democracy in the World: A UNESCO Survey. UNESCO, 1995.

Дюи 1964а: Dewey, J. My Pedagogic Creed. // John Dewey on Еducation. New York, 1964.

Дюи 1964б: Dewey, J. The Child and the Curriculum. // John Dewey on Education. New York, 1964.

Дюи 2002: Дюи, Джон. Как мислим? София, 2002.

Дюи 2005: Дюи, Джон. Моето педагогическо кредо. // Философски алтернативи, 2005, № 1.

Захариев 1990: Захариев, З. Социализмът и социално-политическото развитие - методическо помагало за учители по Обществознание. София, 1990.

Захариев 1991а: Захариев, З. Относно учебните програми по философските дисциплини. // История, общество, философия, 1991, № 1.

Захариев 1991б: Захариев, З. За някои методически проблеми на философското образование. // История, общество, философия, 1991, № 2.

Захариев, Петров 1992: Захариев, З, Петров, Д. Въпросници по философия? // Философия, 1992, № 5.

Кант 1974: Кант, Им. Критика на практическия разум. София, 1974.

Кант 1984: Кант, Им. Отговор на въпроса Що е просвещение? // Философска мисъл, 1984, № 12.

Кант 1992: Кант, Им. Критика на чистия разум. София, 1992.

Колев1991а: Колев, И. Игра и смисъл. // История, общество, философия, 1991, № 1.

Колев 1991б: Колев, И. Предизвикателството. // FILOSOFIA, 1991, № 1.

Колев 2002: Колев, И. Свят и личност за 12. клас. Учебно помагало. София, 2002.

Колев 2003: Колев, И. XV Национална олимпиада по философия, Банкя, 2003. // Сократ, 2003, № 1.

Колев, Макариев, Пожарлиев 1994а: Колев, И., Макариев, П., Пожарлиев, Р. Философия, учебник за 11. клас. София, 1994.

Колев, Макариев, Пожарлиев 1994б: Колев, И., Макариев, П., Пожарлиев, Р. Философия, учебник за професионални училища и СОУ. София, 1994.

Лакюрски, Александрова, Василева 2004: Лакюрски, Ал., Александрова, Я. Василева, Н. Готови ли са българските деца за предизвикателствата на съвремието? // Критическо мислене, 2004, № 1.

Липман 1991а: Lipman, M. Thinking in Education. Cambridge, 1991.

Липман 1991б: Липман, М. За Философията в училищните програми. // История, общество, философия, 1991, № 5.

Липман, Шарп 1991: Липман, М., Шарп, А. М. В търсене на смисъл. Методическо ръководство към "Пикси". Варна, 1991.

Липман 1997: Липман, М. Дидактически принципи в разработването на програмите "Философия за деца". // Философия за деца. Антология. София, 1997.

Липман, Газард 1997: Липман, М., Газард, А. Да съберем мислите си. Методическо ръководство към "Елфи". Варна, 1997.

Липман 2003: Lipman, M. Thinking in Education. Cambridge, 2003.

Макариев 1997: Makariev, P. Philosophical Problems of Intercultural Education. // Intercultural Education-studies and exercises. Sofia, 1997.

Макариев 2008: Макариев, Пламен. Мултикултурализмът между толерантността и признанието. Към един диалогичен подход. София, 2008.

Марков 1979-1981: Марков, М. Обществознание, учебник за 11. клас на ЕСПУ, за СПТУ и техникумите. София, 1979-1981.

Марков 1982-1989: Марков, М. Обществознание, учебник за 10. клас на ЕСПУ. София, 1982-1989.

Марков 1982-1989: Марков, М. Христоматия по обществознание за 10. клас на ЕСПУ. София, 1982-1989.

Митренцева 2003: Митренцева, М. Учебната програма по Свят и личност и работата по проект. // Проектът. Учебно помагало за дисциплината "Свят и личност". София, 2003.

Мутафчиева 1991а: Мутафчиева, К. Хуманистичен подход и етическо образование. // История, общество, философия, 1991, № 1.

Мутафчиева 1991б: Мутафчиева, К. В търсене на ново учебно съдържание по етика. // История, общество, философия, 1991, № 3.

Петрова 2010: Петрова С. Гражданско образование и гражданска активност на учениците. Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2009. Национален доклад. София, 2010.

Платон 1990: Платон. Филеб. // Платон. Диалози. Том 4. София, 1990.

Правчанска 1991: Правчанска, М. Изучаването на философията. // История, общество, философия, 1991, № 2.

Сивилов 1987: Сивилов, Л. Философията, философите, философстването. София, 1987.

Сивилов 1991а: Сивилов, Л. За учебното помагало Антология по философия. // История, общество, философия, 1991, № 1.

Сивилов 1991б: Сивилов, Л. Философията - учудване, усилие, въображение. // История, общество, философия, 1991, № 3.

Сивилов, Кючуков, Денков 1991: Сивилов, Л., Кючуков, Л., Денков, Д. Философия, учебник за 11. клас. София, 1991.

Стаматов, Димитрова, Тодоров и др. 2008: Стаматов, А., Димитрова, Н., Тодоров, Х., Тодоров, Д., Захариев, Я. Изкушенията на свободната инициатива. // Философският XX век в България. Том 1. Философската публичност. София, 2008.

Теллалова, Василева, Александрова и др. 2004: Теллалова, С., Василева, Н., Александрова, Я., Лакюрски, А. Постижения на 15-годишните в Република България при работа с текст в международното сравнително изследване PISA. // Критическо мислене, 2004, № 2.

Тодорова 1990: Тодорова, Росица. Сам по себе си художникът е ретроградно същество. // Философска мисъл, 1990, № 2.

Тофлър 1991: Тофлър, А. Третата вълна. София, 1991.

Тошева, Стоилова, Попов и др. 1985: Тошева, Х., Стоилова, Е., Попов, К., Сантулов, Х. Методика на обучението по обществознание. София, 1985.

Тушева 1999: Тушева, А. Същност, роля и структура на държавните образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържание. // Философия, 1999, № 1.

Филипова 1991а: Филипова, Н. За списание Общество и философия. // История, общество, философия, 1991, № 1.

Филипова 1991б: Филипова, Н. Третата олимпиада по философия за ученици - Добрич, 1991 г. // История, общество, философия, 1991, № 12.

Фулоп 2002: Фулоп, Д. К. Равнище на грамотност на 15-годишните в света. // Критическо мислене, 2002, № 3.

Хайдегер 2005: Хайдегер, Мартин. Битие и време. София, 2005.

Хегел 1998: Хегел, Г. Ф. В. Енциклопедия на философските науки. София, 1998.

Хегел 1999: Хегел, Г. Ф. В. Феноменология на духа. София, 1999.

Хегел 2000: Хегел, Г. Ф. В. Философия на правото. София, 2000.

Хегел 2001: Хегел, Г. Ф. В. Науката логика. Част 2. София, 2001.

Хегел 2004: Хегел, Г. Ф. В. Философска пропедевтика. София, 2004.

Шелинг 1983: Шелинг, Ф. В. Й. Система на трансценденталния идеализъм. София, 1983.

Ялъмов 1990: Ялъмов, Т. Пътят към знанието изисква чести спирки и връщания назад. // Философска мисъл, 1990, № 12.

 

 

© Мая Митренцева
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 18.09.2015
Мая Митренцева. Философия на промяната: Философските дисциплини в училище след 1991 г. Варна: LiterNet, 2015