Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


СТОЯН БУРОВ

web

КНИГИ

1987

Степените за сравнение в съвременния български език. Библиотека "Родна реч омайна", кн. 28. София: Народна просвета, 1987, 92 стр.

Рец.: К. Викторова. [...]. // Български език, 1988, № 2.

Рец.: Р. Русинов. [...]. // Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5.

 

1996

Форми и значение на съществителното име (С оглед предимно на категорията число). Библиотека "Филология", Езикознание 6. Велико Търново: Издателство "ПИК", 1996, 198 стр.

Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. // Език и литература, 1996, № 3-4.

Рец.: Й. Захариева. [...]. // Български език, 1996, № 6, стр. 74-79.

Рец.: Р. Русинов. [...]. // Съпоставително езикознание, 1997, № 2.

Рец.: М. Попова. [...]. // Български език, 1997/1998, № 2, стр. 104-109.

 

2004

Познанието в езика на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Фабер, 2004, 435 стр.

Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. // Проглас, 2006, № 1, стр. 182-188.

Рец.: H. Walter. [...]. // Kritikon Litterarum 34 (2007) (Berlin), S. 35-45.

Рец.: Paola Bocale. [...]. // eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 <www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf> (09.07.2013).

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1985

Български език. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, 218 стр. [Офс. изд.] [В съавторство с Русин Русинов.]

Рец.: Ел. Георгиева. [...]. // Български език, 1986, № 2, стр. 182-184.

II осн. прераб. и доп. изд. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 296 стр.

 

1993

Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща "Борба", 1993, 128 стр. [В съавторство с Валентина Бонджолова.]

[Авторска част: Раздел "Препинателни знаци".]

II разширено и прераб. изд.: Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001, 204 стр.

III изд. Велико Търново: Фелина, 2004, 205 стр.

ІV изд. Велико Търново: Фелина, 2011, 205 стр.

Съвременен български език. Морфология. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993, 200 стр. [В съавторство с Йорданка Маринова.]

[Авторски части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]

 

1997

Български език за чужденци. I. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Издателство "Фабер", Фондация "Темел", 1997, 292 стр.

Рец.: Р. Русинов. [...]. // Български език, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

II изд. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр.

 

2004

Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. Велико Търново: Фелина, 2004, 51 стр. [В съавторство с Валентина Бонджолова.]

 

2009

Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство "Летера", 2009, 160 стр. [В съавторство с Людмила Иванова.]

Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. // Литературен вестник (София), бр. 24/30.06.-6.07.2010, стр. 5.

Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. // Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 220-222.

Рец.: А. Ефтимова. [...]. // Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 83-86.

 

РЕЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ

1993

Учебен правописен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1993, 232 стр. [В съавторство с Пенка Радева.]

[Авторски части: Раздел "Българските правописни норми и правила", Думите с начални букви от а до о вкл.]

II изд. Велико Търново: Слово, 1994, 264 стр.

III изд. Велико Търново: Слово, 1996, 264 стр.

IV изд. Велико Търново: Слово, 1999, 264 стр.

V изд. Велико Търново: Слово, 1999, 264 стр.

VI изд. Велико Търново: Слово, 2000, 264 стр.

VII изд. Велико Търново: Слово, 2000, 264 стр.

VIII изд. Велико Търново: Слово, 2001, 264 стр.

IХ изд. Велико Търново: Слово, 2002, 264 стр.

Х изд. Велико Търново: Слово, 2003, 264 стр.

ХI изд. Велико Търново: Слово, 2004, 264 стр.

ХII изд. Велико Търново: Слово, 2005, 264 стр.

ХІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2006, 264 стр.

ХІV изд. Велико Търново: Слово, 2007, 264 стр.

ХV изд. Велико Търново: Слово, 2008, 264 стр.

ХVІ прер. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009, 280 стр.

ХVІІ изд. Велико Търново: Слово, 2010, 280 стр.

ХVІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2011, 280 стр.

ХІХ изд. Велико Търново: Слово, 2012, 280 стр.

 

1994

Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Издателство "Елпис", 1994, 1056 стр. [В съавторство с В. Бонджолова, М. Илиева и П. Пехливанова и отговорен редактор.]

[Авторски части: Думите с начални букви а, б, в, г, е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]

Рец.: М. Попова. [...]. // Български език, 1995, № 4.

Рец.: С. Павлова. [...]. // Език и литература, 1995, № 2.

II прераб. и допълнено изд.: Съвременен тълковен речник на българския език с приложения. Велико Търново: Издателство "Елпис", 1995, 1392 стр.

III изд. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.

 

1995

Речник на чуждите думи в български с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995, 768 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]

Рец.: Р. Русинов. [...]. // Български език, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.

 

1998

Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1998, 351 стр. [В съавторство с П. Пехливанова.]

[Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а // е, и - т]

ІІ прераб. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009.

1999

Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 1999, 608 стр. [В съавторство с П. Пехливанова.]

[Авторски части: Думите с начални букви а, к // м, с // ф, ч // я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките.]

II изд. Велико Търново: Слово, 2000, 608 стр.

 

2000

Енциклопедия на съвременния български език. Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК "Свети Евтимий Патриарх Търновски", 2000, 583 стр.

[Авторски части: Граматика; Морфология; Граматическа категория; Граматическо значение; Парадигма; Словоформа; Класове думи (части на речта); Съществително име; Собствено съществително име; Нарицателно съществително име; Род на съществителното име; Число на съществителното име; Остатъци от падежни форми при съществителните имена; Членуване на съществителните имена; Прилагателно име; Род на прилагателните имена; Число на прилагателните имена; Членуване на прилагателните имена; Степенуване на прилагателните имена; Сложни думи; А. Теодоров-Балан. Българска граматика. Дял I. За думите. Част I. Звукословие. София, 1930; П. Ст. Калканджиев. Българска граматика. II доп. изд. Пловдив-София, 1938; Н. Костов. Българска граматика. София, 1939; Ст. Младенов, Ст. П. Василев. Граматика на българския език. София, 1939; А. Теодоров-Балан. Нова българска граматика. София, 1940; Л. Андрейчин. Основна българска граматика. София, 1944; А. Теодоров-Балан. Състояние на българската граматика. София, 1947; Ю. С. Маслов. Граматика на българския език. София, 1982; Граматика на съвременния български език в три тома. БАН, Институт за български език. София, 1982-1983.]

 

2009

Правописен речник на българския език. За учениците от началния курс. Велико Търново: Слово, 2009, 368 стр. [В съавторство с Пенка Радева.]

[Авторски части: Раздел "Българските правописни норми и правила", Думите с начални букви от а до о вкл.]

Тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 2009, 416 стр. [В съавторство с П. Пехливанова.]

[Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а // е, и - т]

 

СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

1975

За езиковите грешки в една книга. // Български език, 1975, № 3, стр. 258-259.

 

1976

Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. // Български език, 1976, № 3, стр. 196-202.

 

1977

Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. // Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

 

1982

Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // Български език, 1982, № 2, стр. 104-110.

 

1984

Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. // Български език, 1984,№ 6, стр. 508-515.

 

1985

За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език. // Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

 

1986

Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. // Български език, 1986, № 2, стр. 177-178.

Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология. // Трудове на Великотърновския университет "Кирил и Методий", т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

 

1987

В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. // Български език, 1987, № 5, стр. 427.

За една неправилна употреба на съществителното ваканция. // Български език, 1987, № 3, стр. 202-203.

За прилагателното безпризорен. // Български език, 1987, № 4, стр. 335.

По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. // Език и литература, 1987, № 1, стр. 77-86.

 

1988

Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. // Списание на БАН, 1988, № 1, стр. 52-59. [В съавторство с Русин Русинов]

За един особен начин на обръщение в интервю. // Български език, 1988, № 5, стр. 446-450. [В съавторство с П. Пехливанова]

За една неправилна употреба на съществителното разруха. // Български език, 1988, № 4, стр. 358.

За изговора на формите на съкращението рабфак. // Български език, 1988, № 1, стр. 74-76.

Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. // Български език, 1988, № 3, стр. 226-227.

Към въпроса за конотативното значение. // Език и литература, 1988, № 1, стр. 98-104. [В съавторство със Ст. Сарлов]

Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. // Български език, 1988, № 6, стр. 529.

 

1989

Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. Част I. // Български език, 1989, № 5, стр. 430-437.

Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. Част II. // Български език, 1989, № 6, стр. 507-513.

Към характеристиката на категорията степен в българския език. // Съпоставително езикознание, 1989, № 1, стр. 24-31.

Л. А. Булаховски - виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). // Език и литература, 1989, № 3, стр. 108-112. [В съавторство с Русин Русинов]

Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. // Български език, 1989, № 1, стр. 85.

Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. // Български език, 1989, № 1, стр. 79-83. [В съавторство с П. Пехливанова]

По някои въпроси на пренасянето. // Български език, 1989, № 3, стр. 241-244.

Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). // Език и литература, 1989, № 5, стр. 69-76.

 

1990

Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // Език и литература, 1990, № 1, стр. 20-26.

Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). // Български език, 1990, № 2, стр. 114-120.

 

1991

Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. // Български език, 1991, № 1, стр. 13-21.

 

1992

Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. // Проглас. Филологическо списание (Велико Търново), 1992, № 1, стр. 21-26.

 

1995

Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. // Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, 1995, N 1, p. 94-99.

 

1996

Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Майстори на българското художествено слово. Съст. и ред. Р. Русинов. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство "Абагар", 1996, стр. 9-21.

Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Майстори на българското художествено слово. Съст. и ред. Р. Русинов. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство "Абагар", 1996, стр. 297-305.

За лингвистичните основи на тълковните речници. // Език и литература, 1996, № 2, стр. 133-137.

Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Съст. и отг. ред. Н. Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, стр. 201-206.

Собствените имена в граматико-прагматически аспект. // Български език, 1996, № 4, стр. 7-15.

 

1997

Граматически род и референция на пола. // Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст.: Д. Кенанов, Ц. Иванова. Велико Търново: Издателство "ПИК", 1997, стр. 11-18.

За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. // Проглас (Велико Търново), 1997, № 3-4, стр. 3-14.

 

1998

Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство "Алтос", 1998, стр. 65-74.

Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство "ПИК", 1998, стр. 9-25.

Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство "Алтос", 1998, стр. 39-64.

Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство "Алтос", 1998, стр. 234-244.

Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст.: Ц. Иванова, Т. Стоянова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998, стр. 51-63.

Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. // Проглас (Велико Търново), 1998, № 3-4, стр. 12-27.

О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60-90-е гг. ХХ в.). // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. // Език и литература, 1998, № 3-4, стр. 150-169.

 

1999

Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Актуални проблеми на българското словообразуване. Отг. ред. Ю. Балтова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1999, стр. 103-111.

За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език. // Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. К. Цанков, А. Петкова. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

 

2000

Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. К. Цанков, М. Георгиева. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15-28.

За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения¢ 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. Съст. С. Павлова. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70.

 

2001

За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция "Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството", София, 27.02.2001 г. // Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. // Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отг. ред. Р. Русинов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, стр. 65-73.

Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция "70 години от рождението на проф. Русин Русинов", 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Съст. В. Вътов. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

 

2005

За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Съст.: К. Цанков, А. Петкова. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр. 361-370.

За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. // Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. Съст. Ю. Стоянова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, стр. 430-438.

Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Съст. А. Г. Ангелов. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Международно социолингвистично дружество - София, 2005, стр. 599-606.

Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь: Издатель Алексей Ушаков, 2005, стр. 4-6.

Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Отв. ред. З. К. Ахметжанова. Алматы: Нур-Принт, 2005, стр. 360-368.

 

2006

Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. // Проглас (Велико Търново), 2006, № 1, стр. 5-19.

Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред.: Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 35-62.

Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. [Сборник с научни доклади от международна конференция.] Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Отг. ред. Б. Борисова. Велико Търново: Издателство "ПИК", 2006, стр. 402-408.

Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика). // Филологический сборник. Выпуск І. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь, Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

 

2007

Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език). // За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. Съст. А. Багашева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр. 45-53.

 

2008

Дуалните съществителни имена в българския език. // Български език, 2008, № 2, стр. 58-69.

Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. // Bulgaristica - studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Hrs. S. Comati. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

 

2009

За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно - перцептивно/понятийно - цяло/континуум при категоризацията на предметността. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Ст. Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 323-332.

Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война). // Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Отг. ред. Ст. Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 235-266. [В съавторство с Р. Русинов.]

Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения. // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отг. ред. К. Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 33-42.

 

2010

Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). // Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", 5-6 юни 2008 г. Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, стр. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]

"Основна българска граматика" на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). // Български език, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

 

2011

Башкирско-болгарские лексические параллели. // Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Отв. ред. М. В. Зайнуллин. Уфа: Издательство "Диалог", 2011, стр. 30-39.

Правописните речници на Стоян Романски. // Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Отг. ред. Ст. Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, стр. 33-64.

 

2012

Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) <https://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm> (09.07.2013).

Имаме ли нужда от закон за българския език? // Култура, бр. 18, 11 май 2012 г., стр. 5.

От писах през писах и писах до писах. За историята на една акцентна норма. // Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. Съст. и ред.: Д. Благоева, С. Колковска. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, стр. 245 // 265.

По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. Съст. А. Бурова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр. 13-20.

 

2013

За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки). // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, стр. 42-74.

Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43.

Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС", 2013, стр. 98-123.

 

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ

1986

Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. // Съпоставително езикознание, 1986, № 6, стр. 86-88.

Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. // Български език, 1986, № 2, стр. 185-187.

Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. // Съпоставително езикознание, 1986, № 5, стр. 79-81.

 

1987

Петнадесет години библиотека "Родна реч омайна". // Език и литература, 1987, № 3, стр. 123-126.

 

1988

М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. // Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

 

1989

А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. // Съпоставително езикознание, 1989, № 2, стр. 82-84.

 

1990

П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. // Български език, 1990, № 4, стр. 378-380.

 

1996

Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека "Филология". Езикознание.] // Български език, 1996, № 4, стр. 103-104.

Професионално за "говорещите хора". [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995, 230 стр.] // Проглас (Велико Търново), 1996, № 2, стр. 107-109.

 

1998

Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. // Съпоставително езикознание, 1998, № 3-4, стр.187-189. [В съавторство с П. Пехливанова]

 

2010

Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, 380 стр.] // Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2007. // Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 90-97.

Ново изследване за Марин Дринов. [Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2009, 290 стр.] // Проглас (Велико Търново), 2010, № 2, стр. 186-190.

Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008. // Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 84-90.

 

2011

Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, 380 стр.] // Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.

 

2012

Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009. // Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86.

 

ХРОНИКА, ГОДИШНИНИ, БИБЛИОГРАФИИ

1987

Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. // Българистика, 1987, № 4, стр. 34-36.

 

1988

Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. // Съпоставително езикознание, 1988, № 1, стр. 116-121. [В съавторство с Р. Русинов]

 

1990

Библиография на научните трудове на Русин Русинов. // Съпоставително езикознание, 1990, № 1, стр. 107-114.

Русин Русинов на 60 години. // Съпоставително езикознание, 1990, № 1, стр. 104-107. [В съавторство с Р. Йосифова]

 

1993

Зденек Урбан - почетен доктор на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". // Проглас (Велико Търново), 1993, № 2, стр. 76-78.

 

1999-2000

Русин Русинов (1930-1998). // Български език, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

 

2010

Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово). // Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", 5-6 юни 2008 г. Ред.: Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, стр. 7-10.

IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). // Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 266-269.

 

2011

"Обяснение в граматика" [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 ("К"). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.

 

2012

Проф. дфн Иван Куцаров - един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. дфн Иван Куцаров. Съст. В. Маровска и др. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр. 37-42.

 

2013

Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС", 2013, стр. 13-23.

 

ЗА НЕГО

М. Илиева. Библиография на трудовете на Стоян Буров. // Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 96-105.

М. Илиева. Стоян Буров на 60 години. // Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 92-95.

К. Цанков. Проф. дфн Стоян Буров на 60 години. // Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 168-171.

 

 

© Стоян Буров
=============================
© Електронно списание LiterNet, 02.08.2013, № 8 (165)