Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

1. КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Кирил Кирилов

web | Утеши ме!

АД - кратко обозначаване на Адаптираното Дете.

АД* - кратко обозначаване на Адаптираното Дете*.

Адаптация на Личността - процес и същевременно състояние на динамично равновесие, при което сме постигнали към определен момент пълна удовлетвореност, утешеност, изпитваме удоволствие от живота и сме социално реализирани като се справяме както с всяка социална роля, така и с който и да е социален фактор по избран от нас начин.

Адаптирано Дете - структура и състояние на нашето "Аз", при което нашите действия наподобяват действията ни, когато сме били малко дете, и като че ли изпълняваме препоръките и точните указания на своите родители.

Адаптирано Дете* - структура от нашето Суперего (Свръх-Аз), която контролира чрез своите "образи и образци" действията на Адаптираното Дете дали са в посоката, която предполага постигане на "правилния" Идеал, предложен от Родителя.

АД-модел - модел за начина на възприемане или "отразяване" на действителността от човешката личност, когато тя е в състоянието на Аза, определено като Адаптирано Дете.

Баланс на Личността - процес и същевременно състояние на динамично равновесие, при което сме постигнали към определен момент пълна удовлетвореност, утешеност, изпитваме удоволствие от живота и сме достигнали степен на "социална реализация", адекватна на нашето Суперего.

Безутешност - състояние на неутешеност или неутешимост, при което не можем да намерим (или обективно няма) в конкретния момент или период от време утешител и/или техника на утешаване, с които да утешим личността.

Бил Гейтс - роден на 28.10.1955 в САЩ. Занимава се с компютърно програмиране от 13-годишна възраст. Мултимилиардер, шеф и един от собствениците на компанията за компютърни програми "Майкрософт", създадена през 1975 г.

Биогенетичен закон на Хекел - законът е открит от Ернст Хекел през 1866 г. и гласи, че онтогенезата (индивидуалното развитие) е кратко повторение на филогенезата (еволюцията и развитието на видовете). При своето развитие, човешкият зародиш отначало наподобява съвсем елементрни животински видове, по-късно прилича на рибка, попова лъжичка и едва в края на втория месец след оплождането започва да прилича на малко човече.

Биологична еволюция - постепенен процес на натрупване на изменения в биологичните видове и поява на нови, по-приспособени и по-високо усъвършенствувани видове. Изследвана е подробно за първи път от английския естествоизпитател Чарлз Дарвин, който и формулира "движещите сили" на Еволюцията - "борба за съществуване" и "естествен отбор". Съвременните представи за този процес са значително обогатени.

Биос - сила, която представлява частен случай на проява на природната сила Физис, и която е характерна само за биологичните организми, когато са живи.

Благородство - готовността на личността, притежаваща някакво количество утешителни запаси, да ги сподели с друга личност или личности безвъзмездно.

"Благородство и Гордост" - съвкупността от утешителни запаси срещу консуматорите на утешение с чисто психичен произход у тази част от нашето "Аз", която обозначаваме като Родител.

Блаженство - състояние, при което субструктурата от нашето "Аз", наречена Естествено Дете, изпитва максимално удоволствие (следователно, осъзнава своето удовлетворение и успокоение).

"Блаженство и Радост" - съвкупността от утешителни запаси срещу консуматорите на утешение с чисто психичен произход у тази част от нашето "Аз", която обозначаваме като Естествено Дете.

Близост - състояние, процес на общуване между двама или повече души при пълно разкриване на личността на всеки без каквито и да са скрити мотиви или ограничения с цел постигане на максимално възможното Утешение за даден момент или период от време, съчетано с натрупването на колкото може по-голямо количество утешителни запаси.

"Богатство и Власт" - утешителните запаси срещу консуматори на утешение с психо-социален произход у тази част от нашето "Свръх-Аз" (Суперего), която обозначихме като АД*, т.е. контролиращата Адаптираното Дете структура на Суперего.

"Бягство от действителността" - случаят, когато личността знае кои са за нея адекватните утешители, има възможността да ги използва (или получи, купи и т.н.), но предпочита утешителните заместители.

В - кратко обозначаване на Възрастния.

В* - кратко обозначаване на Възрастния*.

Валидност - в нашия случай, истинност или действителност на дадено твърдение (обикновено в определени рамки и с определен процент на вероятност)

Вариант "Робинзон" - личност, при която е временно блокирано Суперего. В крайните случаи на този вариант е възможно и постоянното блокиране на "образите и образците" на Суперего, което ще бъде еквивалентно на унищожено Суперего в дадената личност.

Вариант "Маугли" - личност, при която или не се е развивало Суперего - новороденото дете например или достатъчно малко дете, при което крехките все още "образи и образци" на Суперего могат да бъдат "заличени", ако не се "подхранват" и развиват, т.е. ако пренесем това малко дете в среда, където то може да оцелее физически, но където социалното - човешкото социално - отсъствува. Личност, която на практика не е имала Суперего, произхождащо от човешкото общество.

Вариант "Емигрант" - личност, при която част от Суперего (Е1) или цялото Суперего (Е2) става непотребно за обществото, в което се намира или попада личността, при което промяната се извършва за много кратки срокове, недаващи възможност за своевременна и съответна реакция на нейното Его, изразяваща се в "пренаписване" на Суперего.

Вариант "Социопат" - личност, за която е обявено от обществото, че нейното Суперего не съответствува на обществените ценности, но това не е обективно така (вариант С1) или това е обективно така (вариант С2), или различията се свеждат главно до това, че е силно заглушена или блокирана структурата В* и личността използва своите познания за ценностите на обществото единствено и съзнателно против него и в своя лична полза (вариант С11).

Вариант "Експеримент" - личност, при която е поставено на изпитание Суперего в някакви естествени или изкуствено създадени екстремални условия, което застрашава нормалното функциониране или функционирането въобще на част или на цялото Суперего.

В-ЕД - съкратено обозначаване на "съюза" между структурите Възрастен и Естествено Дете в "Аза", когато техният съюз доминира при вземането на решения от личността.

ВЕД - съкратено обозначаване на новоизградената вследствие определени личностови промени структура, наречена Водещо Естествено Дете. Разликата между ВЕД и В-ЕД се състои в това, че при първата няма граници между В и ЕД и това е съвсем ново и нехарактерно при нормално развитие образование на "Аза", докато във втория случай двете структури В и ЕД са определено разграничени една от друга, но личността влиза ту в едното, ту в другото его-състояние, сравнително често за даден отрязък от време - отстрани "изглежда", че В и ЕД си "помагат" взаимно и действията им са еднопосочни и взаимнодопълващи се.

"Вечните дилеми" - структурно погледнато двойки, а функционално - дилеми; съществуващите у личността, подобно на превключватели, противоречия при вземането на решения, когато като че ли се избира една от две противоположни възможности за действие. Интерес представлява и резултантната величина при поредица от такива двоични (или...или...) избори, тъй като много рядко, в даден конкретен момент, се решава само една от "вечните дилеми".

Видими признаци на неутешеност - съвкупността от всички видими прояви у дадена личност, по които съдим, че тя е в състояние на неутешеност.

Видими признаци на утешеност - съвкупността от всички видими прояви у дадена личност, по които съдим, че тя е в състояние на утешеност.

Вина, чувство за вина - състоянието, предизвикано у В*, при всяко разминаване между извършените от "Аза" (Его) постъпки и съдържанието на "образите и образците" на В*.

Власт - част от обществото, в лицето на определен брой личности, която владее неговите силови структури и държавния апарат, като ги използва за контролиране и управление на цялото общество (държава) с цел постигане на утешение и натрупване на неограничено количество утешителни запаси от всякакъв вид за своите представители и техните близки.

В-модел - модел за начина на възприемане или "отразяване" на действителността от човешката личност, когато тя е в състоянието на Аза, определено като Възрастен.

Воля - психична функция, използвана от В или Р като "оръжие" за принуда на ЕД или АД да се съгласят с приемането на дадена "стойност" при решаването на "вечните дилеми".

Възприятие - съвкупността от даден вид усещания, когато те са вече обработени и синтезирани като определен образ.

Възрастен - структура или състояние на нашето "Аз" (Его), при която се поддържа пълноценна обратна връзка с действителността и личността е максимално включена в ситуацията, като отразяването на действителността е максимално обективно в сравнение с това на останалите субструктури на Его.

Възрастен* - структура на Суперего, която контролира действията и постъпките на Его и в зависимост от съдържанието на своите "образи и образци" оказва натиск, ако е необходимо, поради изпитваното чувство за вина върху Възрастния с цел - съответна промяна на поведението и постъпките.

Въображение - потенциалната възможност да се изграждат различни по вид и смислово съдържание цялостни картини на действителността или отделни сложни представи при използване на една и съща съвкупност от първоначални информационни данни - във вид на образи, възприятия, представи и пр. Действуващото въображение в процеса на мислене наричаме интуиция.

Вяра - убеденост, че Утешението ще бъде със сигурност постигнато - независимо кога, на "този" или на "онзи" свят (т.е. приживе или след смъртта), или даже по време на умирането.

Главно Състезание - определените от господствуващата идеология в дадено общество принципи и начини за достигане на определена обществена позиция и статус - главно в рамките на обществената митология. Винаги участниците в Главното Състезание си имат конкретни наименования, а неучаствуващите се смятат за периферни спрямо обществото, т.е. нестандартни, което не пречи те да бъдат използвани от създателите и вдъхновителите на Главното Състезание - упражняващите истинската власт.

Гняв - отрицателна емоция, присъща на Детето и/или Родителя, когато те са в състояние на силен Дискомфорт и изпитват "чувство за несправедливост" особено при кражба на утешителни запаси.

Гордост - наличие на значително количество утешителни запаси от определен вид или повече видове.

Дарвин - Дарвин, Чарлз Робърт (Darwin, Charles Robert - 1809-1882). Изучавал медицина в Единбургския университет. През 1827 постъпил в Кеймбриджския университет, където в течение на три години изучавал богословие. През 1831 след завършване на университета се отправя на околосветско пътешествие на експидиционния кораб "Бигл" в качеството си на естествоизпитател и се връща в Англия едва през октомври 1836 г. По време на пътешествието Дарвин е бил на о-в Тенерифе, островите Зелени Нос, крайбрежието на Бразилия, в Аржентина, Уругвай, Огнена Земя, Тасмания и на Кокосовите острови, като извършва голямо количество наблюдения. Резултатите изложил в трудовете "Дневник на натуралиста" (The Journal of a Naturalist, 1839), "Зоология на пътешествието на кораба "Бигл" (Zoology of the Voyage on the Beagle, 1840), "Строеж и разпределение кораловите рифове" (The Structure and Distribution of Coral Reefs, 1842) и др. През 1842 г. написва първия си очерк за произхода на видовете. През 1859 Дарвин публикува труда си "Произход на видовете по пътя на естествения отбор, или съхранение на благоприятстваните породи в борбата за живот" (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), където показва изменчивостта на растителните видове и животните, както и техния естествен произход от по-ранни видове. През 1871 г. се появява още един важен труд на Дарвин - "Произход на човека и полов отбор" (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex), където Дарвин привежда аргументи, относно животинския произход на човека.

Д-р Тодор Бостанджиев - лекар-психиатър, ст.н.с., доктор на медицинските науки, който от 40 години работи в областта на сексологията. През 1963 г. създава и до 1964 г. ръководи първия у нас сексологичен кабинет, развил се по-късно в Сектор по сексология към Научния институт по неврология и психиатрия, София. Основател и председател е на Секция по сексология към Научното дружество по психиатрия.Автор е на много научни статии и съобщения, публикувани у нас и в чужбина.

"Двойни стандарти" - ситуацията, при която едни и същи правила за едни личности се прилагат по един начин, а за други - по друг или въобще не се прилагат. Всичко това се прави в зависимост от социалния статус на конкретната личност. Създаването и използването на такива ситуации е характерно за представителите на Властта.

Демокрация - обществено-политически строй, за който се твърди, че управлението се осъществява от народа и, следователно, е най-справедлив. На практика народът "управлява" чрез така наречените "избори" (избират се представители на народа във властта), които се осъществяват периодично обикновено на няколко години веднъж. Изхождайки от това, можем да кажем, че демокрацията е "съвкупност от дати на управление", т.е. не е непрекъснат процес, а представлява поредица от едноактни действия - избори, между които делегираните с власт правят, практически, каквото си поискат.

Дейности - извършваните най-разнообразни действия от страна на личността, определени за целесъобразни най-често от Възрастния, както с цел осигуряване на своето собствено съществуване, така и с цел постигане на най-благоприятното състояние на своето Его - Утешението.

Демография - народоописание. Науката, която се занимава с изследването и описанието на народите. Демографията използва редица научни методи и статистически показатели, като нейните прогнози обикновено имат висока достоверност.

Джеймс Бонд - герой на поредица от филми, за който е характерно, че знае и може всичко, при това по-добре от останалите герои.

Дилема - идва от две гръцки думи, които поотделно означават "две (или два пъти)" и "приемане". Най-често, с "дилема" се обозначава необходимостта да се избере едно от две противоположни обстоятелства или възможности. В логиката "дилема" е "двойно предположение само с едно решение".

Дискомфорт - състояние на осезаем дефицит (липса) на Утешение, при което се натрупват напрежения в рамките на всяка структура от Его. Но за Дискомфорт говорим тогава, когато тези напрежения са преминали някакъв праг (конкретен за всеки човек) и тяхното количество става осезаемо (усеща се).

ДНК - дезокси-рибонуклеинова киселина. Киселината, в която се съдържат нашите гени. Нейната структура е открита през 1953 г. от англичаните Джеймс Уотсън и Френсиз Крик (за което получават Нобелова награда през 1962 г.). ДНК има спирална структура - две спирали, свързани помежду си.

Доминиране - преобладаване на дадено его-състояние в дадена личност пред останалите. Обикновено това е его-състоянието, което се нуждае от утешение, т.е. намира се в Дискомфорт. Но това правило не би трябвало да се абсолютизира.

Достижение - най-благоприятното състояние на тази част от Суперего, която нарекохме Родител*. Според "образите и образците" закрепени в Р* конкретната личност е длъжна да достигне своето "заслужено" положение и място в обществото - точно определена обществена позиция.

Достоверност - степента (в проценти обикновено) на истинност на дадено твърдение или извод.

Достойнство - съвкупността от умения, способности и таланти, които потенциално могат да бъдат използвани за получаване на утешение, т.е. утешителни запаси за АД.

"Достойнство и Награда" - съвкупността от утешителни запаси за АД срещу консуматори на утешение с чисто психичен (Его) произход.

Дълг - обществено обусловена необходимост от извършване на определени действия или постъпки, контролирана най-често от В* и Р*.

Държавен пост - вид формална социална роля, изпълнявана обикновено от личности със стабилна и много добре развита система Р-АД или ВЕД. Привилегирована.

Държавен служител - вид формална социална роля, изпълнявана обикновено от личности със стабилна и много добре развита система Р-АД. Привилегирована.

Държавен слуга - вид формална социална роля, изпълнявана от най-различни по съдържание и структура личности, която се използва от властта и има за цел да поддържа статуквото. Непривилегирована.

Его - Аз. Най-активната част или структура от човешката личност.

Егография - "снимка на Его". Понятие, с което се обозначава конкретното в даден момент състояние на Его по отношение на неговата степен на Утешеност (или Дискомфорт), разгледано в контекста на наличното Успокоение (за Детето), Признание (за Родителя) и Свобода (за Възрастния)

Его-диагностика - анализ и синтез на данните, получени при определянето на Его-позицията и резултата от Егографията.

Его-позиция - мястото на Его, както в рамките на цялата личност - по отношение на Соматично, Ид, Суперего, така и по отношение възможностите му да играе Социални роли и да управлява влиянието на другите социални фактори върху него, т.е. нивото на Адаптация на Его в рамките на обществото, в което се намира.

Его-състояние - понятието ще възприемаме така, както е описано от Е. Бърн, т.е. става въпрос за конкретното състояние, в което се намира Его - Дете, Възрастен, Родител.

ЕД-модел - модел за начина на възприемане или "отразяване" на действителността от човешката личност, когато тя е в състоянието на Аза, определено като Естествено Дете.

Език - специфичен информационен носител, състоящ се от образи (символи, картини) и думи (понятия).

Емоция - състояние и реакция на личността ни като цяло - соматично, сомато-психично и психично. Възникването на емоцията може да бъде представено схематично по следния начин: започва се с изпитването на някакво усещане или усещания; засилването на едно или натрупването на съвкупност от усещания "прескача" някакъв определен (различен за всеки от нас) праг и довежда до възникване на възприятие. Още на ниво възприятие, можем да твърдим, се определя до голяма степен дали емоцията ще бъде положителна или отрицателна, т.е. възприятието може да бъде приятно (например аромат на пролетни цветя, приятна музика и т.н.) или неприятно (например изпитаната болка при нараняване). На окончателното оформяне на емоцията обаче влияе и създаването на определена представа - на базата на едно или съвкупност от възприятия или "извикването" на създадената вече (поради предишни възприятия и натрупан личен опит) представа от паметта. Емоциите се разделят най-често на позитивни (приятни) и негативни (неприятни). Възприятието има определящо значение за вида (позитивна или негативна) на емоцията, както и за нейната сила (степен на проява) - представата се използва, образно казано, като допълнителна обвивка на възникналото възприятие (или възприятия), за да се сформира накрая изживяването на това, което наричаме емоция.

Ензими - вещества-катализатори на био-химичните процеси, произвеждани от жлезите с външна секреция и попадащи в места и кухини на организма, които имат връзка с външната среда.

Ентропия - обективно съществуващата във Вселената постоянна тенденция, при преобразуване на Енергията, тя да се превръща постепенно в топлина. В преносен смисъл се употребява със значението на хаос, неорганизираност.

Ерик Бърн - откривателят и основателят на така наречения Транзакционен анализ, който разглежда Его като структурирана формация в личността и определя основните състояния, в които може да изпада Его - Дете, Родител и Възрастен. Значителен принос има в описанието на Игрите, които играем всички ние, общувайки помежду си, а също така за развитието на така наречения Сценарен анализ. Основни трудове: The Mind in Action (1947); A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis (1957); Transactional Analysis in Psychotherapy (1961); Structure and Dynamics of Organizations and Groups (1963); Games People Play (1964); Principles Group Treatment (1966); Sex in Human Loving (1970); What Do You Say After You Say Hello (1971). Роден през 1910 г. в Канада, син на емигранти от Полша и Русия - баща му е бил лекар, а майка му - редактор и писателка. По-късно Бърн приема американско гражданство и променя името си от Eric Leonard Bernstein на Eric Berne. Умира на 15 юли 1970 г. от инфаркт.

Естествено Дете - структура и състояние на нашето "Аз", при което нашите действия наподобяват действията ни, когато сме били малко дете и сме постъпвали спонтанно като малки палавници, занимавайки се с нещо свое в зависимост от изпитваните емоции и на принципа искам-не искам.

Естествено Дете* - структура от нашето Суперего (Свръх-Аз), която контролира чрез своите "образи и образци" действията на Естественото Дете дали са в посоката, която предполага постигане на мечтания Идеал независимо дали той е обществено приемлив.

Етика - система от способи за постигане на Утешение (главно на Р-АД, но и ЕД), приемлива от гледна точка на обществото, в което живееш; конкретна социално-обусловена и социално-зависима система от обществено-приемливи способи за Утешение.

Жизнени позиции - формулирани от транзакционния анализ четири вида жизнени позиции, които човек заема спрямо околните: 1. Аз не съм добър, ти си добър; 2. Аз не съм добър, ти не си добър; 3. Аз съм добър, ти не си добър и 4. Аз съм добър, ти си добър. Концепцията за жизнените позициипридоби особена популярност в България след излизането на книгата на Томас Антъни Харис (1910-1995) "Аз съм добър, ти си добър" през 1991 г.

Жизнен сценарий - според Бърн това е "постоянно действащ жизнен план, създаден в детството под въздействието на родителите". Това е "психологическа сила, подтикваща човека към неговата съдба независимо от това, съпротивлява ли се той или й се подчинява доброволно".

Жлези - органи в човешкото тяло (а също и у повечето животински видове), които произвеждат специални вещества - ензими и/или хормони, влияещи главно на био-химичните процеси в организма, а оттам и на неговата обмяна на веществата.

Завист - Дискомфорт, главно у Детето на завиждащия, причинен от неосъзнато напълно чувство за несправедливост, че разпределението на утешителните запаси между личностите е "неправилно", т.е. несъответно на възможностите и структурата на отделно взетите личности. Завиждащият винаги смята, че той е ощетен, а еди-кой си е облагодетелствуван неоснователно (т.е. несправедливо).

Зигмунд Фройд - откривателят и основоположникът на Психоанализата. Негова е концепцията за тристепенна структура на личността: Ид-Его-Суперего. Автор е на множество трудове и статии, но повечето хора го свързват и със сексуалното у човека, на което той е посветил немалко от своето време за изследване. Утвърждава метод на лечение на невротичните състояния у човека, наречен от него Психоанализа. Най-популярно негово произведение е "Въведение в Психоанализата", което представлява цикъл от лекции, четени от него в САЩ. Роден е прз 1856 г. в малко градче в Чехия. Фройд умира след около 16 години мъчения, свързани с рак на долната челюст (той даже уговаря личния си лекар да му въведе голяма доза морфин - избирайки по този начин смъртта именно на 23.09.1939 г.). Необходимата ви информация за него можете да намерите в почти всяка библиотека или в интернет.

Зигота - новополучената клетка след оплождането, след като сперматозоидът е влязъл в яйцеклетката.

Игри - изключително разнообразни начини на структуриране и прекарване на времето, които могат да ни донесат както Утешение, така и Псевдоутешение. Можем да ги раздедим на реални и виртуални в зависимост от обстановката в която се провеждат. Голям принос за изясняване на водените игри в рамките на микросоциалното има Ерик Бърн. Някои игри се играят заради самата игра, а други заради "печалбата" в играта.

Ид - буквално от латински език означава "То". Най-първичната структура в психичното, върху основата на която по-късно се образуват останалите, свързани с психиката ни структури и функции. Протичащите процеси в рамките на Ид не се осъзнават от личността. В този смисъл Ид е символ на неосъзнатите ни стремежи, инстинкти, импулси.

Идеал-Его - съставна част на Суперего, чието съдържание е образът, към който се стремим, такива каквито бихме искали да бъдем (Естествено Дете*) и/или такива, каквито бихме искали да бъдем, защото така е правилно (Адаптирано Дете*).

"Ид-хармонизатори" - или още "Сомато-психично здраве". Утешителни запаси срещу консуматори на утешение със сомато-психичен произход, хармонизиращи подсъзнанието (несъзнаваното).

"Излъгване" - метод на въздействе върху Детето (и много рядко върху Родителя) от "арсенала" на Възрастния (а понякога и от страна на Родителя спрямо Детето) с цел да постигне съгласие у Детето да не се противопоставя на решението на дилемата Трябва - Нетрябва, като по този начин се избягва изразходване на повече енергия, необходима при използването на "волята" със същата цел.

Изповед - една от универсалните техники на утешаване, обособена разновидност на техниката на утешаване "говорене". Тайнство в Православната църква.

Илюзии - грешки на нашите сетива, независимо от причината за възникването им при отразяване на действително съществуващи обекти от реалността. Илюзорни могат да бъдат както усещанията и възприятията, така и представите, сформирани на тяхна основа. На практика, илюзии се наблюдават при всеки човек.

Интелект - потенциална способност у дадена личност да мисли. Процесът мислене е също боравене с определени усещания, възприятия и представи (както при емоциите), но водещото, определящото тук е представата и конкретната информация - независимо дали се получава в момента, или се извлича от паметта. Образно можем да кажем, че емоциите на Възрастния се наричат "мисли, заключения, изводи".

Интимност - сексуална Близост.

Интуиция - въображение в действие. Реализирано по време на мисленето въображение.

Клетка - най-малката структурна единица в човешкия организъм. Всички организми на земята са изградени от клетки (изключения са вирусите и някои други междинни форми на живот като например - рикетсиите). Съществуват едноклетъчни и многоклетъчни организми.

Комфорт - конкретно състояние на утешение.

Консуматор на утешение - всички обекти, фактори, действия, явления, събития - осъзнати или неосъзнати, които водят до скъсяване времето на мига-утешение (или на цялостното състояние на Утешение), прекратяване на състоянието на Утешение (или на мига-утешение) и връщане в състоянието на Дискомфорт (или конкретния дискомфорт), или предизвикване на подобен по сила и значение, и накрая - предизвикване на повишен Дискомфорт в сравнение с началното състояние.

Корупция - "незаконният бизнес" на представителите на властта, чрез който натрупват различни по вид и количество утешителни запаси (или най-често техният почти универсален еквивалент - парите).

Либидо - конструктивно действащата съставка на силата Биос.

Личност - динамичната съвкупност, възприемана като едно цяло, от соматични, сомато-психични, чисто психични и психо-социални характеристики у даден конкретен човешки индивид. Личността е био-социално образувание, резултат от стълкновението и взаимодействието между биологичното и социалното у даден индивид, т.е. в нея е представено социалното чрез така нареченото Суперего, а отчасти и чрез Родителя в Его.

Любов - Близост между две или повече личности, осъществена на всички нива в Его; сбъднала се Надежда; Утешение тук и сега.

Мадона - американска поп-певица и звезда, известна освен с професионалната си работа в областта на популярната музика и с твърде екстравагандното си и предизвикващо сексуални асоциации и фантазии поведение както на сцената, така и в своите видеоклипове. Лично аз считам, че тя е един прекрасен пример за Естественото Дете. Може би не случайно напоследък тя пише приказки за деца.

Мазохизъм - предпочитане на наказанието (произхождащо от АД, но в "сговор" с Р) с цел предизвикване на някакво страдание у личността, възприемано като по-малкото зло, за постигане на Утешение. Когато наказанието се осъществява във вид на самонаказание говорим за "пасивен мазохизъм". Когато личността търси друга личност или личности, които да приложат върху нея наказание - говорим за "активен мазохизъм". Мазохизмът работи на принципа, изразен образно чрез следното обръщение на АД към Р: "Аз съм лошо дете и правя грешки, но моля те не ме лишавай от любов - готов съм да изкупя вината си чрез страдание, защото това за мене ще бъде Утешение в сравнение с Дискомфорта, който бих изпитал, загубвайки твоята любов".

Манипулация - буквалното значение е съвкупност от действия, извършвани с определена цел. В преносен смисъл значението е почти същото само че целта е не тази, която се представя, т.е. наличие на скрита цел, измама.

Маргарет Тачър - бивш премиер-министър на Великобритания. Заради твърдия й курс на управление в страната и водената международната политика е наречена "Желязната лейди".

Миг-утешение - елементарна единица за конкретно състояние на Утешение, достъпно за изследване и изучаване. Всеки миг-утешение предполага наличието на конкретен дискомфорт, който е бил преодолян, както и конкретно за случая утешаване, изразено в някакво осъзнато или неосъзнато действие (или комплекс от действия), постъпка или обратно - бездействие.

Митология - съвкупността от митовете на дадено общество; науката за митовете, която разглежда техния произход, развитие и значение за обществото.

Модел - обект или процес с точно зададени свойства и характерисики, създаден с цел да се проведат експериментални изследвания и след обобщаване на получената информация да се постигне по-точно отразяване на реалността и създаването на по-пълна и адекватна представа за нея.

Моделиране - метод за експериментално изследване на даден обект, процес или явление чрез възпроизвеждане на неговите свойства върху специално създаден негов аналог, наречен "модел".

Мортидо - деструктивно действащата, разрушителната съставка на силата Биос.

Награда - утешение или утешителен запас за системата Р-АД.

Надежда - убеденост, че Утешението ще бъде постигнато в рамките на нашия земен живот, т.е. частен случай на Вярата (затова "Надеждата умира последна", в смисъл заедно с умиращия човек - за него остава Вярата, че, изповядвайки се, или ако му бъдат опростени всички грешки, ще получи Утешение "там", в отвъдното).

Най-благоприятно състояние - състоянието, към което се "стреми" всяка от съставните части или структури на човешката личност, както и при функционирането й в обществото. За соматичното - Удовлетворение; за Ид - Удовлетворение; за ЕД и АД - Успокоение; за Р - Признание; за В - Свобода на мислите и действията; за ЕД* и АД* - Постижение на Идеал-Его; за Р* - Достижение на съответна позиция в обществото; за В* - Чиста Съвест; на ниво Социална роля - "Професионален" актьор; на ниво Други социални фактори - Свобода на Избор.

Наказание - една от сравнително универсалните техники на утешаване, предназначена главно за системата Р-АД. Понякога в ситуациите, при които се осъществява наказанието, може да се "включи" с участието си и ЕД, като по този начин намери и то успокоение.

"Независимост и Свобода" - утешителните запаси за Възрастния срещу консуматори на утешение с чисто психичен (Его) произход.

Непобедител - участник в Главното Състезание на дадено демократично общество, но не и победител в него.

Неутешимост - състояние на остър Дискомфорт, нуждаещ се от намеса и Утешение.

Неудачник - неучаствуващ или изхвърлен от Главното Състезание на дадено демократично общество.

Неутешеност - състояние на хроничен, но осезаем Дискомфорт.

Нещастие - състояние на неутешимост или неутешеност, но интерпретирано чрез обществено приетите норми и правила и/или всекидневната реч.

Нормално и Ненормално - статистически определени граници, в които се проявява даден признак, свойство, качество. "Нормално" е, когато вероятността за проява е много по-висока, отколкото да не се прояви и обратно - "ненормално" се смята всяко "нещо", чиято вероятност за проява е минимална.

Обект на утешението - всички възможни и/или използвани техники на утешаване, както и самите "утешители" (дори когато те са конкретни лица или група от хора).

Обещание - техника на утешаване, която предполага намирането на по-силен и адекватен утешител в точно определен срок (или даже по-бързо).

Обида - отнемане на утешителни запаси у дадена личност от друга личност или личности.

Образи - следите, които остават у нас независимо на какво ниво при отразяване на реалността и взаимодействието с нея.

"Образи и образци" - елементите, от които са изградени субструктурите на Суперего. Образите са тези от тях, които предполагат възможност за развитие или промяна, докато образците не се променят - могат само да бъдат "капсулирани", за да не въздействат на съответните субструктури на Его.

Омраза - силно заредено с отрицателни емоции чувство на дадена личност към друга, което показва невъзможност и нежелание за общуване и близост по какъвто и да е начин и на каквото и да е ниво. Омразата води до Дискомфорт у Детето и/или Родителя и, ако бъде съчетана с наказание (т.е. причиняване на страдание) на личността, към която се изпитва омраза, възможно е мразещата личност да стигне до Утешение или поне Псевдоутешение.

Оплождане - процесът, при който сперматозоидът влиза в яйцеклетката, в резултат на което се образува "оплодено яйце", наречено зигота.

Отчуждение - една от възможностите за структуриране на времето, която може да доведе до Утешение в системата В-ЕД, но може да бъде и признак на нарушаване на психичното равновесие, особено когато е известно, че Възрастният е слаб и се предполага, че не "той" е взел решението за този начин на структуриране на времето.

Отшелник - личност, която е избрала отчуждението като начин на структуриране на времето, но при силен и свободен в мислите и действията си Възрастен. Отшелникът излиза и физически от обществото, в което се е намирал, т.е. отива на друго място.

Памет - свойство, способност на психичното да съхранява за дълъг период от време получената чрез сетивата във вид на усещания и възприятия информация, а също и изградените от техния синтез представи, както и резултатите от мисловните процеси. Някои считат, че ние помним всичко, но не всичко можем да извикаме от паметта. Интересни в това отношение са експериментите на д-р Уайлдър Пенфийлд - неврохирург. За подробности можете да прочетете книгата на Томас Харис "Аз съм добър, ти си добър".

Плач - една от най-елементарните, но и най-универсалните техники за снемане на психични напрежения и утешаване.

Победител - участник в Главното Състезание на дадено демократично общество, който е спечелил състезанието в даден момент - в първа или втора група. Спечелилият конкретно състезание участник от трета група - спортно, в областта на изкуството, науката.

Пост - овластено място в обществената йерархия, което предполага възможност за натрупване на значителни количества утешителни запаси и пряко постигане на Утешение.

Постижение - най-благоприятното състояние на ЕД* и АД*.

Представи - синтезирани от различни усещания и възприятия по-цялостни и по-сложни образи, с които работят нашите интелект и въображение в процеса на мислене.

Признание - най-благоприятното състояние на Родителя.

"Професионален" актьор - най-благопроятното състояние, достигнато при играенето на социални роли в обществото - независимо формални или игрални.

Псевдоутешение - състояние на утешение, което се характеризира с по-краткотрайната си продължителност и след изчерпването му влизане на личността в състояние на повишен Дискомфорт.

Психическа ентропия - състояние, при което се унищожават, заличават границите между всички структури на Его и се получава една-единствена нова структура, наподобяваща Его на новороденото, но различаваща се от него по наличието на значително повече информация, образи, развита памет, език и т.н. Нарекохме новата структура ЕД-его и определено можем да смятаме, че това е значително психическо разстройство или драстично нарушаване на психическото равновесие на личността.

Психическо равновесие - динамично състояние на взаимодействие помежду си на различни психични сили, които към даден момент или за определен период от време, създават най-често срещаната (средностатистическата) за конкретната личност съвкупност от психични функции и качества, която ние приемаме за нормална (при тази личност).

Психично - една от двете неразделни съставни части на биологичното.

Психо-социално - част от структурата на нашата личност, която още Фройд нарича Свръх-Аз или Суперего.

Р - кратко обозначаване на Родителя.

Р* - кратко обозначаване на Родителя*.

Р-АД - естествен съюз или системата Родител-Адаптирано Дете.

Радост - изпитваното чувство при получаване на Утешение или конкретни утешителни запаси. Може да бъде видима и проявена, но може и да остане скрита за околните.

Развитие - количествените и качествените промени, осъществяващи се през целия живот на личността.

Развлечения - една от възможностите за структуриране на времето, която предполага както получаване на Утешение (по-рядко), така и получаване на Псевдоутешение (по-често).

Ревност - частен случай на завистта (виж завист).

Репутация - утешителни запаси, предназначени главно за Родителя.

"Репутация и Чест" - утешителните запаси за Р* срещу консуматори на утешение с психо-социален произход.

Ритуали - една от възможностите за структуриране на времето, предполагаща утешаване главно на системата Р-АД, а понякога и на ЕД.

Р-модел - модел за начина на възприемане или "отразяване" на действителността от човешката личност, когато тя е в състоянието на "Аза", определено като Родител.

Родител - структура или състояние на "Аза", при което хората, изпаднали в него, говорят, жестикулират, действат и се държат така, както са се държали в детството им техните родители (или тези, които са ги замествали) - Активен Родител, или постъпват така, както са изисквали от тях родителите им - Пасивен Родител.

Родител* - структура на Суперего, която контролира действията и постъпките на Его и в зависимост от съдържанието на своите "образи и образци" оказва натиск, ако е необходимо, върху Родителя, предизвиквайки у него дискомфорт и карайки го да стане по-активен, за да може личността да се движи по пътя към запрограмираното в Р* Достижение.

Садизъм - състояние на Удовлетворение на Ид и Удоволствие на ЕД. Личностите с развит вече садизъм постепенно забравят за наказанието, от което са тръгнали, и започват да изпитват удоволствие, успокоение и утешение вече от самото страдание на другата личност - независимо дали трябва да я наказват за нещо или не. Този феномен се дължи глвано на това, че господар на положението става Естественото Дете, което добавя и разрушителни (мортидни) импулси и желания дошли у него от Ид. Останалите структури на Его в епизодите на проявен садизъм обикновено са потиснати.

Свобода - състояние, при което личността има реална възможност за избор в дадена ситуация, т.е. да съществува поне една алтернатива.

Свобода на избор - най-благоприятното състояние на личността при взаимодействието й със социалните фактори, когато има възможност да избира кой фактор да допусне да й въздейства и кой - не.

Свобода на мислене и действие - най-благоприятното състояние на Възрастния.

Скръб - силно изразен Дискомфорт поради рязко отнемане на значително количество утешителни запаси (най-често е свързано със загубата на близък човек, който е служел за утешител, постоянно или периодически, на скърбящата личност).

"Скъсяване на времето" - психически феномен, отнасящ се до начина на възприемането на времето. Изразява се в следното: колкото по-дълго време си живял, толкова по-къси започват да ти се струват които и да са интервали от време. Всеки следващ интервал от време се възприема психически като по-кратък от предходния със същата астрономическа продължителност.

Слава - утешение и утешителни запаси за ЕД.

"Слава и Известност" - утешителните запаси за ЕД* срещу консуматори на утешение с психо-социален произход.

Смях - видим признак за получаване на Утешение и/или утешителни запаси.

Соматично - една от двете неразделни съставни части на биологичното.

Сомато-психично - еквивалентно е на Ид.

Социална реализация - най-благоприятното състояние за Суперего. Личност, която е достигнала "съответното" (т.е. според "образите и образците" на Р*) на своето съдържание и структура място в обществото, което е съобразено с постигането на Идеала за себе си възможно най-пълно, при което личността е с чиста съвест (не изпитваща чувство на вина).

Социален фактор - всеки фактор, чийто произход е свързан с обществото.

"Социална защита и Социална профилактика" - утешителните запаси за Его срещу консуматори на утешение със социален произход.

Социална роля - начин на поведение в обществото, който е предварително повече или по-малко регламентиран. Различават се формални роли - длъжности, и неформални - игрални (игрови) роли.

Социално - всичко, което е свързано с факта, че хората водят групово-йерархичен, т.е. обществен начин на живот.

Сперматозоиди - мъжките полови клетки.

Споделяне - една от най-ефективните и универсални техники на утешаване. Различават се най-разнообразни начини на споделяне - например чрез говорене, писане, творчество и пр. в зависимост от конкретната техника. Вариант на споделянето е изповедта, която е съставна част на тайнството "покаяние" в Православната църква.

Страх - чувство, произлизащо от Детето и/или Родителя, което води веднага до силно изразен Дискомфорт.

Структуриране на времето - термин, с който се обозначава обективния факт, че нашият живот може да бъде разгледан като постоянно решаване на въпроса "Какво да правя?" и начините, по които се решава този въпрос. Структурирането на времето е необходимо условие както за оцеляването на личността, така и за намиране на необходимото й Утешение. Е. Бърн различава шест групи структуриране на времето - отчуждение, ритуали и процедури, развлечения, игри, дейност, близост.

Субект на утешението - нуждаещата се от Утешение личност.

Суперего - структура и съставна част на личността, която по своята организация наподобява Его. Тя е резултат от взаимодействието на личността със социалното и може да се каже, че е представител на социалното вътре в личността. Състои се от субструктурите ЕД*, АД*, Р* и В*.

Събитийно пространство - двумерно (или в по-сложния случай тримерно) хипотетично пространство, в каквото живее всяка конкретна личност и където координатите са времето и вида събитие. Всяка личност сама през живота си твори своето собствено "събитийно пространство", защото то зависи от това, кое е събитие за дадена личност и кое не е, а също и времето, в което се е случило събитието.

Сътрудник - термин, който се използва много по-свободно и по-широко в ежедневния език, но по мое мнение би следвало да се използва само за работещите в частни фирми и организации, т.е. за тези, които не са на държавна работа.

Техники на утешаване - конкретни, специфични похвати и начини на действие при провеждането на утешителната терапия и профилактика. Различават се сравнително универсални техники на утешаване и повече или по-малко специфични техники на утешаване.

Техногенна катастрофа - термин, с който се обозначава бедствие, което няма природен характер, а се дължи пряко на технологичното развитие на човечеството. Техногенните катастрофи, не е трудно да се прогнозира, ще стават все повече и по-мащабни.

Технологична еволюция - термин, който обозначава аналогията между развитието на технологиите и наблюдаваната биологична еволюция.

Тъга - състояние на Дискомфорт, причинено от загуба на утешителни запаси или отнемане на някаква конкретна надежда за утешение.

Удовлетворение - най-благоприятното състояние на соматичното и Ид.

Удоволствие - осъзнато удовлетворение.

Ужас - страх, който предизвиква паника у личността и неадекватност на поведението й.

Усещания - елементарни актове на отразяване на реалността, синтезирани от отделните дразнения на нервните окончания и/или специализирани клетки.

Успокоение - най-благоприятното състояние за Детето (ЕД и АД).

Утешаване - процеса на предприемане (извършване) от личността или от някого другиго на конкретни действия (независимо какви са те) с цел преодоляване на даден дискомфорт.

Утешение - най-благоприятното състояние на Его. Сложно и съставно състояние на Его, при което се дава Успокоение на Детето, Признание на Родителя и Свобода на мислите и действията на Възрастния. Стремежът ни към постигане на Утешение е непрестанен - от раждането до нашата смърт.

Утешители - всички обекти, фактори, действия, явления, събития или човек (или повече хора), които се използват при процеса утешаване или за удължаване на времето на мига-утешение (или времето на пребиваване в състоянието на Утешение).

Утешителен автоанализ - утешителен анализ без чужда помощ, личността се анализира сама и търси способи за утешение.

Утешителен анализ - теоретико-приложна дисциплина, която изучава Утешението като структура, а също и видовете дискомфорт, методите на утешаване, миговете-утешение, както и консуматорите на утешение, видовете утешители, утешителните заместители и Псевдоутешението. Определя утешителните запаси и начините на създаването им, изследва конкретните Егографии в различни моменти от време, както и определя Его-позицията към конкретен момент за дадена личност; осъществява утешителна диагностика (на базата на Его-диагностиката и получените други данни), утешителна терапия - при необходимост, или утешителна профилактика. Освен това постоянно се изучават и развиват техниките на утешаване с цел адекватно приложение при реализиране на стремежа ни към достигане на най-благоприятното състояние на Его-състоянието на Утешение.

Утешителен заместител - обект, фактор, действие, явление, събитие или човек (или повече хора), който се използва за достигане на състояние на миг-утешение (или цялостно състояние на Утешение), но характеризиращ се с това, че, първо, утешителното му въздействие преминава значително по-бързо от прогнозираното, второ, към него е възможно пристрастяване, привикване към "дозата" или "честотата" на получаване и стремеж към последващото увеличаване и трето, влизане в състояние на повишен Дискомфорт, след преминаване на утешителния ефект.

Утешителен помощен анализ - Утешителен анализ, осъществяван с помощта на друг човек и/или специалист.

Утешителна диагностика - резултатът, получен от анализа и синтеза на данните от Его-диагностиката, характера на Дискомфорт, конкретните консуматори на утешение и наличието на утешителни запаси.

Утешителна профилактика - изучаване, избягване и/или ликвидиране на консуматорите на утешение; изучаване на причините за конкретните дискомфорти и съответното им избягване и/или ликвидиране; постоянно поддържане и/или увеличаване на утешителните запаси, както и осъзнаване и намиране на най-адекватните и възможно най-универсални за дадената личност утешители.

Утешителна терапия - осъществяване на конкретен процес на утешаване при установяването на неутешимост или неутешеност чрез приложението на адекватни утешители, както и повишаването (или създаването) на утешителните запаси. Утешителната терапия може да бъде проведена от самия човек самостоятелно - утешителна автотерапия или с помощта на друг човек (или повече хора) - утешителна помощна терапия. Утешителната терапия естествено може да бъде комбинирана с всяка друга, подходяща за конкретния човек, терапия или въздействие - медикаментозна, фитотерапия, психоанализа и т.н.

Утешителни запаси - понятие, изразяващо възможността за запасяване с Утешение или възможности за постигане на Утешение, които да бъдат използвани в друго, избрано от личността, време. Могат да бъдат вътрешни (натрупани в личността) и външни (натрупани извън нея). Такова "консервирано" състояние на Утешение и възможностите за неговото достигане съществуват вероятно само за премахване на определени типове Дискомфорт.

Феномен - изключително явление, предмет или същество.

Физис - основната сила във Вселената, която се противопоставя на Ентропията и дава възможност да протичат именно "антиентропийни" процеси.

"Физическо здраве и физическа енергия" - утешителните запаси срещу консуматори на утешение със соматичен произход.

Халюцинации - възприемане от нашите сетива на обективно несъществуващи обекти или явления. В този смисъл се казва, че халюцинациите са продукт на самата личност. Приема се също, че халюцинациите са признак на психическо разстройство. Вероятно е да се появяват именно тогава, когато поради някаква известна или неизвестна причина се "заличи" или унищожи границата между Ид и ЕД. Заличаването на тази граница, трябва да приемем това, може да бъде или временно (при употреба на халюциногени), или постоянно (налага постоянна употреба на лекарствени препарати - невролептици и пр.).

Хекел - Ернст Хекел (Ernst Haeckel, 1834-1919). Немски биолог-еволюционист. Роден в Потсдам. От 1862 до 1909 професор в Университета в гр. Йена. Предложил първото "родословно дърво" на животинския свят, опитвайки се да проследи генеалогичните отношения между различните групи живи същества (филогенеза). През 1866 г. формулира т.нар. Биогенетичен закон - отбелязана още от Дарвин връзка между онтогенезата и филогенезата. Негови основни трудове: "Обща морфология на организмите" (1866), "Естествена история на сътворението на света" (1868), "Антропогения или история на развитието на човека" (1874), "Световни загадки" (1899).

"Хигиена и Профилактика" - утешителните запаси за В* срещу консуматори на утешение с психо-социален произход.

Хормони - специални вещества, произвеждани от жлезите и постъпващи направо в кръвта, действащи върху точно определени клетки (клетки-мишени), променящи по този начин тяхното функциониране и обмяна на веществата.

Хромозоми - наблюдавани под микроскоп телца при деленето на клетките, които носят в себе си определено количество гени за бъдещия организъм. Всеки биологичен вид има точно определен брой хромозоми в клетките си и те изглеждат по точно определен и характерен за биологичния вид начин. При човека във всяка клетка (освен половите) се съдържат по 46 хромозоми. В половите клетки, каквито са сперматозоидите и яйцеклетката - по 23 хромозоми.

Хърбърт Уелс - Хърбърт Джордж Уелс (Herbert George Wells - 21.09.1866-13.08.1946). Роден в градчето Бромли, графство Кент, в семейство на дребен търговец. Стипендия е позволила на Уелс да завърши през 1890 г. биологическия факултет на Лондонския университет. Приблизително по същото време той започва да пише и на тридесет години вече е успял да публикува знаменитите си научно-фантастични романи "Машината на времето" ("The Time Machine", 1895), "Невидимият човек" ("The Invisible Man", 1897) и "Война на световете" ("The War of the Worlds", 1898), както и много разкази. От фантастиката Уелс се пренасочва към т.нар. "битови романи". По мнението на повечето критици, най-добрите книги на Уелс са написани в периода от 1894 до 1901 г. Нито една от по-късните работи на Уелс не може да се сравни с ранните му произведения.

Церемонии - тържествени ритуали с масово участие на повече или по-малко хора.

Чест - утешителни запаси предназначени за Родителя.

Чиста Съвест - най-благоприятното състояние на В*.

Щастие - състояние на Утешение.

Яйцеклетка - женската полова клетка, готова за оплождане.

 

 

© Кирил Кирилов
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 26.12.2004
Кирил Кирилов. Утеши ме! Варна: LiterNet, 2004

Други публикации:
Кирил Кирилов. Утеши ме! Кишинев, 2004.