Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
LiterNet > Издателство > Общи условия на "Литернет" ООД

Общи условия на "Литернет" ООД
=============================

 

1. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайтовете на "Литернет" ООД (наричани по-долу само Платформата). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и "Литернет" ООД, с който получавате правото да използвате услугите на Платформата за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Платформата и "Литернет" ООД. Чрез достъпа до Платформата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.


ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки Платформата, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Общи условия. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте Платформата.


Неразделна част от Общите условия са разделите "Условия за автори", "Условия за кореспонденти", "Защита на авторските права". Информация за нашата "Политика на поверителност" може да откриете тук: https://liternet.bg/publish/katalog/privacy_policy.pdf.


Платформата се управлява от "Литернет" ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А, ЕИК: 200270058.

 

2. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Платформата.

"УСЛУГА/И" включват:

  • достъп до предоставяните чрез уеб браузър информационни ресурси/данни на ПЛАТФОРМАТА;

  • участие със собствено съдържание (авторско или не), със или без регистрация, в разширяване ресурсите/данните на ПЛАТФОРМАТА.

"АВТОР" е всяко физическо лице, чиито произведения попадат под закрилата на Закона за авторските и сродните им права.

"КОРЕСПОНДЕНТ" е всяко физическо или юридическо лице, което взаимодейства с Платформата с цел публично огласяване на културни, образователни и обществени събития, становища, хипервръзки и др.

"ИЗДАТЕЛСТВОТО" - Издателство LiterNet (ISBN 978-954-304-) е собственост на "Литернет" ООД и публикува книги, периодични издания и енциклопедии в интернет среда.

"ПЛАТФОРМАТА" наричаме група от сайтове, предоставящи услуги, управлявани от "Литернет" ООД чрез Издателството и интегрирани в Специализирания портал LiterNet (https://liternet.bg). Платформата (и групата от сайтове в нея) предоставя среда за четене и публикуване на художествени, публицистични, научни, научно-популярни и образователни текстове, както и за представяне на книги, събития и сайтове в областта на литературата, изкуствата, културата и науката.

  • Издателство LiterNet (ISBN 978-954-304-) (https://liternet.bg/publish/katalog) е издателство за публикуване на книги в електронна среда.

  • Списание LiterNet (ISSN 1312-2282) (https://spisanie.liternet.bg) е месечно издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания.

  • За култура (https://zakultura.info) е каталог за сайтове в областта на литературата, културата, хуманитаристиката, образованието.

  • Книгомрежа (https://knigomrezha.info) е специализиран сайт за публикуване на анотации за нови книги.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което "Литернет" ООД се намира в договорни отношения и от името на което "Литернет" ООД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки, услуги и информационни ресурси.

 

3. Собственост над съдържанието

Съдържанието на Платформата, изразено в текст, изображения, аудио-, видео- и мултимедийно съдържание и програмен код, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Общи условия, без писменото разрешение на "Литернет" ООД, е изрично забранено.

 

4. Използване на Платформата

Пълноценното използване на Платформата е достъпно без регистрация.

Съдържанието може да бъде използвано само за лична, нетърговска употреба. Използването му (изразяващо се в копиране, публикуване, предаване, разпространение, съхраняване, извличане или по какъвто и да е друг начин използване на част или цялото съдържание в каквато и да било форма) с търговска цел е абсолютно забранено, освен ако изрично не е договорено друго с "Литернет" ООД.

Поставянето на хиперлинкове към Платформата или към отделни нейни части или текстове е напълно свободно.

Забранено е използването на Платформата за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

5. Условия за автори

Всеки автор има право да предложи на редакцията на LiterNet свои текстове, преводи и други свои авторски произведения за разглеждане и публикуване.

С акта на изпращане на свои произведения, преводи и пр., както и с акта на изразяване на желание или съгласие за публикуване, в писмена или устна форма, отправени до редакцията на LiterNet, носителят на авторското право или сродните му права се съгласява да преотстъпи безвъзмездно неизключителното право за използване (съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права) в електронен вид на онези произведения, които бъдат одобрени от редакцията, за срок, максимално определен от закона.

Повече информация в:
"Условия за публикуване в списание LiterNet" (https://spisanie.liternet.bg/offer.htm)
и "Условия за публикуване в издателство LiterNet" (https://liternet.bg/publish/katalog/offer.htm).

 

6. Условия за кореспонденти

Кореспондентът има право да изпраща свои предложения за публикуване в съответните подразделения на Платформата - Културни новини, За култура, Книгомрежа. Всяка заявка се разглежда от редактор и при одобрение се публикува.

Кореспондентите се задължават да предоставят достоверна информация и коректно да посочват източника. Изразените лични становища и оценки не винаги съвпадат със становището на редакцията.

Повече информация в:
"Условия за публикуване в Културни новини"
(https://kulturni-novini.info/?about=terms).

 

7. Защита на авторските права

Платформата стриктно прилага и се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права в случаите, в които това е приложимо. За тази цел "Литернет" ООД си сътрудничи с експерти в областта на интелектуалната собственост и работи съвместно с автори, наследници, издания, литературни агенти, както и с всички лица, организации и институции, занимаващи се с проблема.

Повече информация в:
"Защита на авторските права в "Литернет" ООД" (https://liternet.bg/publish/katalog/low.htm).

 

8. Други

"Литернет" ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

"Литернет" ООД има право да спира частично или изцяло достъпа на потребители до някои от услугите на "Литернет", ако прецени, че потребителят по някакъв начин заплашва сигурността на платформата или нарушава настоящите Общи условия. Достъпът може да бъде спиран и при съмнение за ощетяване по какъвто и да е начин на трети лица. При по-тежки нарушения "Литернет" ООД си запазва правото да сезира съответните органи по установения ред.

"Литернет" ООД не декларира, че материалите или услугите в "LiterNet" са подходящи или достъпни извън България и съответно - достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Литернет" ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

9. Ограничаване на отговорността

"Литернет" ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

"Литернет" ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси, намиращи се на Платформата.

"Литернет" ООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в тези сайтове.

"Литернет" ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват от вашия компютър до сървъра, върху който е разположена Платформата.

"Литернет" ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на Платформата.

"Литернет" ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

10. Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

 

Данните за контакт на "Литернет" ООД са:

гр. Варна
0883 475 190
editor@liternet.bg

 

 

За въпроси и предложения: editor@liternet.bg, 0883/475190

 

 

© Литернет ООД
=========================