Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
LiterNet > Издателство > Защита на авторските права в "Литернет" ООД

Защита на авторските права в "Литернет" ООД*
=============================

 

"Литернет" ООД стриктно прилага и се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права. За тази цел си сътрудничи с експерти в областта на авторското право и интелектуалната собственост, като работи съвместно с автори, наследници, издания, литературни агенти, както и с всички лица, организации и институции, занимаващи се с проблема.

 

Раздел 1

1. Публикуваните в Платформата от страна на Издателството електронни книги, издания с характер на периодични издания (Електронно списание LiterNet, Културни новини и др.) или на енциклопедии (Издателски каталог "Автори", Издателски каталог "Критика за авторите", уеб каталог "За култура" и др.), както и включените в тези издания отделни части с характер на произведения на литературата, изкуството и науката, попадат под защитата на Закона за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.

2. Препубликуването на публикувани в Платформата произведения (или на части от тях) е възможно само след договаряне с Издателството като представител на правоносителите.

В този случай, както и при цитиране на произведения, е задължително издателят, респ. авторът, да спази неимуществените права на Автора (съгласно чл. 15 от Закона за авторското право и сродните му права) и да се позове - съответно - на Електронно издателство LiterNet, Електронно списание LiterNet и пр., а ако публикацията е в интернет, да постави активна хипервръзка.

Включването на хипервръзки към Платформата и нейните подразделения, към издания, рубрики и конкретни текстове в него е свободно.

3. Информацията, публикувана в Културни новини (с изключение на текстовете в рубриките от раздел "Мнения", ако са обект на авторско и сродно право), е свободна за ползване, при условие че поставите на подходящо място хипервръзка към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

 

Раздел 2

1. Авторските права на публикуваните в Платформата произведения, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

Кратката информация за Автор, включена в издателския каталог "Автори" на Издателството, както и материалите на Кореспондентите, които имат информационен характер, не са обект на авторско право (съгл. чл. 4, т. 4 от Закона за авторското право и сродните му права).

2. С акта на изпращане на свои произведения, преводи и пр., както и с акта на изразяване на желание или съгласие за публикуване, в писмена или устна форма, отправени до редакцията на Издателството, носителят на авторското право или сродните му права се съгласява да преотстъпи безвъзмездно неизключителното право за използване (съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права) в електронен вид на онези произведения, които бъдат одобрени от редакцията, за срок, максимално определен от закона.

3. С акта на публикуване на произведения в Издателството се смята, че е налице сключване на договор от разстояние между Издателството и носителя на авторското право или сродните му права. С това правоносителят предоставя правомощия на "Литернет" ООД (издателя) да го представлява пред трети "лица" по отношение на тези произведения. В това си качество "Литернет" ООД договаря условия в интерес на правоносителя, действайки като негов литературен агент, за което при всеки отделен случай го уведомява. Правоносителят се задължава от своя страна да информира издателя и да насочва третите "лица" към него като към свой представител.

4. При предлагане за публикация на преводи, сборници, антологии и пр. преводачът и/или съставителят задължително осигуряват съгласие от носителите на авторските права или заявяват писмено и изрично, че са представители на носителите на правата, ако те не са изтекли, като "друго лице". При желание от страна на преводача и/или съставителя Издателството при възможност съдейства за осигуряване на съгласие.

5. Достъпът до публикувани произведения може да бъде спиран само по инициатива на "Литернет" ООД - при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на редакцията към момента на публикуването им. За предсрочно спиране на достъпа по инициатива на правоносителя се изисква заплащане на справедливо обезщетение за положен труд (редакторска, коректорска, техническа работа, поддръжка в интернет, реклама и пр.), пропуснати ползи и нанесени вреди. Спирането на достъпа не означава заличаване на присъствието на даден автор или текст в издателските каталози, авторските страници, броевете на списанието.

6. "Литернет" ООД не носи отговорност за последващата съдба на публикуваните произведения, но може да съдейства за възстановяване на авторските и сродните им права, в случай че те бъдат нарушени, с всички позволени от законите на Република България средства. "Литернет" ООД не носи отговорност за действия на трети "лица", както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.

7. "Литернет" ООД си запазва правото на промени.

Настоящият текст е изготвен
с любезното съдействие на адв. Иван Ангелов

 

* Текстът "Защита на авторските права в "Литернет" ООД" е неразделна и неотменима част от Общите условия на "Литернет" ООД.

 

Ако имате въпроси, преди да ги изпратите до нас, моля вижте отговорите на вече попиталите: Въпроси и отговори в помощ на правоносителите.

 


Като съзнаваме несъвършенствата на сега действащия Закон за авторско право и сродните му права и несъобразеността му с динамично променящите се информационни и комуникационни технологии, нашият екип активно работи за една по-модерна законова визия с цел улесняване на електронното публикуване у нас, постигане на баланс в отношенията между автори и издатели, и не на последно място, спазване на конституционните права за достъп до информация и свобода на изразяване. Открити сме за Вашите предложения и идеи...

 

Георги Чобанов (управител на "Литернет" ООД)

За въпроси и предложения: editor@liternet.bg, 0883/475190

 

 

=========================