New Bulgarian University
Английска версия
Конференция
Покана
Програма
Резюмета
Доклади

ЧЕТЕНЕТО
в епохата на медии, компютри и Интернет

РЕЗЮМЕТА
=========

Георги Чобанов
url: https://ternet.bg

ЧЕТЕНЕТО ВСТРАНИ ОТ АПОКАЛИПСИСА

Може ли четенето, а и самата литература, като едно от измеренията на "заварената", на познатата ни виртуалност, да се окажат заплашени от технически улесненото генериране на виртуалност чрез компютъра и Мрежата? Интернет-комуникацията дава шанс на читателя буквално да съучаства в творческия процес не само чрез акта на четене. Пишейки-питайки автора или другите читатели, участници в събитието, той променя все повече ролята и статуса на посредника-критик. В крайна сметка Интернет умножава числото на желаещите да пишат литературни текстове - вероятно поради леснотата на публикуване и рекламиране на написаното, а не само поради творческия импулс, заложен, да предположим, у всеки човек.

С други думи, глобалната Мрежа задава твърде различен модел за осъществяване на читателско-писателска активност. Но не само това. Писаното слово вече е усвоило част от потенциала на четенето, включило го е в себе си, предузнало го е. Четенето-писане радикално променя своите параметри, и точно затова - защото е свръхадаптивно - остава встрани от вещания Апокалипсис. И ако питането за съдбата на литературата и културата все пак е оправдано, то неговата оправданост иде от комерсиализацията, от кока-кола-културата, нахлуваща и в реалното, и във виртуалното. Интернет-технологията обаче има потенциал, който със сигурност може да стимулира културните процеси. Основен фактор за това е новата степен на свобода, която по дефиниция присъства в Мрежата. Въпросът обаче е кой как я потребява и готови ли сме за нейните предизвикателства. Защото светът, светът на изкуството и литературата, не е същият.