New Bulgarian University
Английска версия
Конференция
Покана
Програма
Резюмета
Доклади
ВОЛФГАНГ ИЗЕР

NEW LITERARY
HISTORY


Снимки

 

ЧЕТЕНЕТО
в епохата на медии, компютри 
и Интернет
 

=================================
Международна конференция в чест на проф. Волфганг Изер,
София, 26-28 февруари 2000
=================================
За коментари: editor@liternet.bg


Hosting:
BG Literary Network - Library, E-publishing, Art Gallery, E-zine, Distance education
Спомоществовател:
Фондация Отворено общество
Статистика: