New Bulgarian University
Английска версия
Конференция
Покана
Програма
Резюмета
Доклади

ЧЕТЕНЕТО
в епохата на медии, компютри и Интернет

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Конференцията в чест на проф. Волфанг Изер, на тема “Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет”, ще се проведе в София, от 26 до 28 февруари 2000 година. Департамент “Нова българистика” е неин съорганизатор и всички членове на Департамента са поканени да участват с доклади. Сесиите ще бъдат във формата на кръгли маси и тематични дискусии, въз основа на предварително представените доклади. Крайният срок за заявяване на участие е 1 декември 1999 година, а за предаване на докладите - 15 януари 2000 година. Официалните езици на конференцията са английски, немски и български. С оглед на по-бързото и по-лесно предварително разпространение на докладите е желателно те да бъдат в краен вариант на английски език. Предвижда се издаването на сборник със статии от конференцията.

Примерните сесии и кръглите маси включват:

Комуникация

Образование Четене, литература, нови медии Феноменология на четенето Възможности и перспективи Очакваме вашите предложения: Александър Кьосев
Член на Управителния съвет на фондация “Отворено общество”
Член на Департамента по Нова българистика
e-mail: kiossev@osf.acad.bg

Огнян Ковачев
Член на Департамента по Нова българистика
Секретар на конференцията
e-mail: ognyan@slav.uni-sofia.bg