Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА

Тодор Моллов

web | Том 1: Песни

"Сборник от български народни умотворения" е най-известният труд на Кузман Шапкарев. Той излиза през 1891-1892 г. в 6 тома, разпределени в 9 книги (от които обаче излизат само 81), поделени в три части. Първата е посветена на песните (обособени в 4 отдела - 1-2. Самовилски, религиозни и обредни песни; 3. Песни из политическия живот; 4. Песни из обществения, семейния и частния живот; излизат в 5 книги - І, ІІІ, ІV, V и VІ), втората съдържа приказки, гатанки, пословици и др. (само с 1 отдел за приказки2; излизат в 2 книги - VІІІ и ІХ); третата предлага описание на обичаи, обреди, суеверия, костюми, езикови бележки и речник (обособени в 2 отдела; излизат в 1 книга - VІІ).

Усложнената структура на Сборника и трудностите при неговото издаване (книга ІІ не излиза) се отразяват на възможностите за използване на неговия богат фолклорен материал и правят наложително едно второ и по-подредено издание. То се осъществява в 4 тома през периода 1968-1973 г. от издателство "Български писател"3. В първите три тома на това издание е поместен големият обем от народни песни (както и описанието на обреди, някои от които са съпроводени от песни), а последният е посветен на фолклорната проза (приказки и др.).

Прави чест на редакционната колегия на четиритомника (проф. Петър Динеков и проф. Стойко Стойков), че са се постарали да реализират една сравнително опростена структура на Сборника - те са обединили в общо книжно тяло по няколко свезки от първоначалното издание, без да се намесват в авторовия замисъл. Ето защо четиритомникът ще продължи да има представителен характер за всеки сериозен научен изследвач на българския фолклор.

В последните години възраства интересът към електронни издания на богатия български фолклор и чрез интернет. Особено значима в тоя дух е дейността на Електронно издателство "LiterNet" към едноименния Специализиран портал за литература и хуманитаристика в лицето на главния му редактор Георги Чобанов. Тъкмо в резултат на неговата активна и безрезервна помощ, както и на приятелското му съпричастие читателят днес има пълен и свободен достъп до множество представителни сборници и антологии на български народни песни, публикувани в сайта. Като съзнаваме, че тази библиотека щеше да е непълна без едно обновено електронно издание на забележителния труд на Кузман Шапкарев, ние го предлагаме на всеки любопитен български интелектуалец.

Спецификата на предлаганото електронно издание може да се очертае в два пункта:

1. За база на текста е използвана публикацията на Сборника от 1968-1973 г. В посоченото издание е извършена обемна работа за предаване на автентичния текст на записите в удобен за използване съвременен ортографски модел. Електронното издание също се стреми да бъде максимално близо до своя първообраз, но предвид съвременната нужда от по-лесен достъп до текста в него са внесени някои нормализиращи корекции - най-вече на специфичните за диалектните говори обеззвучаване на съгласни, потъмняване на гласните и др.

2. Най-важната особеност на нашето издание е обособяването на всички песни в един том. Целта е да се получи едно обозримо, последователно изреждане на всички номера на песните, заявени от автора в първото издание. Както отбелязахме по-горе, в него те са разбити на блокове в различните томове съобразно тяхната тематика или във връзка с определени обреди, откъдето на места се е получило пропускане и на цели песни (в нашето издание това е отразено в Съдържанието при съответните номера с "пропуснат"). Предлаганата подредба е приемлива и с оглед възможностите на електронното издание да предостави информация за повода на изпълнение в бележка към текста.

 

 

БЕЛЕЖКИ

1. Те са публикувани в следната последователност:

1. Сборник от български народни умотворения. Част І. Простонародна българска поезия или български народни песни (Отдел І и ІІ. Самовилски, религиозни и обредни песни. Книга І). София, 1891, 26 + 174 стр.;

2. Сборник от български народни умотворения. Част ІІІ. Български обичаи, обреди, суеверия и костюми. (Отдел І и ІІ. Книга VІІ, като Приложение към Книга І). София, 1891, 8 + 16 + 296 стр.;

3. Сборник от български народни умотворения. Част І. Простонародна българска поезия или български народни песни (Отдел ІІІ. Песни из политический живот. Книга ІІІ). София, 1891, 4 + 282 стр.;

4. Сборник от български народни умотворения. Част І. Простонародна българска поезия или български народни песни (Отдел ІІІ. Песни из политический живот. Книга ІV). София, 1891, 148 + 30 стр.;

5. Сборник от български народни умотворения. Част І. Простонародна българска поезия или български народни песни (Отдел ІV. Песни из обществений, семейний и частний живот. Книга V). София, 1891, 4 + 549 стр.;

6. Сборник от български народни умотворения, или български народни приказки, верования, пословици, гатанки, игри и пр. (Отдел І. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански. Книга VІІІ и ІХ). София, 1892, 4 + 584 + 61 стр.

Отделно от тях Шапкарев предвижда издаването и на още един (седми и последен) том от своя Сборник, в който е предвидил и обемен речник от около 7000 думи (в три отдела - 1. общи думи; 2. географски имена; 3. чужди думи); повече от век по-късно той е публикуван под заглавие "Градиво за български речник" (София: Аура, 2001, 384 стр.). Като неотделима част от своя сборник известният възрожденски деятел смята и три по-рано издадени книги "Русалии" (София, 1884), "Материали за животоописанието на Братя Х. Миладинови" (София, 1884) и "Сборник от български народни старини. Книжка ІІІ. Български народни приказки" (София, 1885). [обратно]

2. В Предговора към том шести К. Шапкарев говори за намерението си да събере и обнародва в бъдеще по-голям брой аромънски ("македоно-влашки") и албански приказки, пословици и гатанки, което не успява да осъществи приживе - едва по-късно, в СбНУ 36/1926, са обнародвани още 5 аромънски и 6 албански приказки, както и 1156 пословици и пословични изрази и 480 гатанки. [обратно]

3. Сборник от български народни умотворения. София: Български писател, 1968-1973 (Т. 1. Обредни песни. Народни обичаи. Под редакцията на Елена Огнянова. 1968; Т. 2. Под редакцията на Светлина Николова и Илия Тодоров. 1969; Т. 3. Песни из обществения, семейния и частния живот. Под редакцията на Максим Сл. Младенов. 1972; Т. 4. Под редакцията на Стефана Стойкова. 1973). [обратно]

 

 

© Тодор Моллов
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 19.02.2008

Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Песни. Съст. Кузман Шапкарев. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2008.