Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
Уеб каталог > Медии и култура > Списания > Хуманитаристика

ХУМАНИТАРИСТИКА


*  Литературна мисъл - списание за литературна теория, история и критика, издание на Института по литература - БАН, (1999 - ...) // Bg , Bg .

Критика - тримесечно литературно списание, непълна е-версия; гл. ред. А. Бенбасат // Bg.

Език и литература - информация за списанието, съдържание на последната годишнина // Bg.

Български език и литература - двумесечно online списание на МОН за литературознание и езикознание и в помощ на учителите-българисти; гл. редактор Владимир Атанасов; (1999 - ...) // Bg .

Български език - издание на Института по български език при БАН; съдържание на последните броеве // Bg.

Българистика - годишен бюлетин на Съвета за чуждестранна българистика, статии, библиографии, отзиви, портрети, защитени дисертации, научни форуми, гл. ред. Ан. Милтенова; пълнотекстово в pdf от (2000 - ...) // Bg.

Palaeobulgarica - списание за българска средновековна литература, изкуство, история, език, култура и за връзките им със средновековната европейска култура; съдържание (1987 - 1996) // Bg, Lab.

Littera et Lingua - електронно списание за хуманитаристика online издание на Факултета по славянски филологии при СУ "Св. Кл. Охридски" // Bg, En.

Ethnologia Bulgarica - списание за българска етнология и фолклор, гл. ред. Радост Иванова, обща информация и съдържание - 1998 // En.

Etudes Balkaniques - списание за балканистика, статиите се публикуват на няколко езика, съдържание на броевете (1994 - ...) // En.

Applied Linguistics - Research and Practice - тримесечно издание на Департамент “Съвременна и приложна лингвистика” и Библиотеката на Нов български университет, (2000 - ....), гл. ред. Desmond Thomas // Bg.

Acta Linguistica - статии по всички аспекти на лингвистиката, в това число и лингвистика на текста; сляпо рецензиране от peer reviewers в България, Русия, Германия и САЩ, според техния интерес към тематиката на статията; издава се в книжен и електронен вид до 4 пъти годишно // Ru, En, De.

Болгарская русистика - списание за русистика: език, култура, литература; публикува се на хартия и в електронен вариант два пъти годишно // Ru, En.

Балканска русистика - е-списание за руски език, литература и култура и рецепцията им в балканските страни; статии и коментари; информация и линкове към руски университетски катедри на Балканите и по света, към страници на русисти, както и към онлайн ресурси по темата // Bg, Ru.

Балканистичен форум - списание за балканистика на ЮЗУ "Н. Рилски"; съдържание на броевете // Bg.

Славянски диалози - списание за славянски езици, литератури и култури, ПУ "П. Хилендарски"; за изданието, съдържание на първи брой, контакти; гл. ред. Ж. Чолакова // Bg.

Демократически преглед - списание за либерално гражданско общество: либерална политическа философия, стратегии на гражданското общество, геополитиката in limine XXI, политическа, художествена и религиозна култура, философия на историята; част от текстовете - online; четири книжки годишно (2000 - ...); гл. ред.: М. Неделчев // Bg.

New Bulgarian Studies - списание на департамент "Нова българистика" на НБУ; бр. 1, 2000; гл. ред. Биляна Курташева // Bg.

Khora - списание по философия, издание на философско общество "София" // Bg.

Философия - годишно съдържание на броевете (2000-2001) // Bg, En.

Философски алтернативи - списание на Института за философски изследвания към БАН; пълнотекстово (2004 - ...) в pdf; гл. ред. Нонка Богомилова // Bg.

Философски алтернативи - годишно съдържание и резюмета (2002) // Bg.

Философски алтернативи - годишно съдържание на броевете (2000-2001) // Bg, En.

Образователна публичност - електронно списаниe за образователна политика и дебати, чиято цел е повишаване на ролята на гражданското мнение и контрол в процеса на вземане на управленски решения в областта на образованието // Bg.

Диалог - списание за философия на Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов // Bg.

Либерален преглед - електронно списание за либерални идеи, политика и изкуство; гл. ред. Зл. Енев; (2007 -...) // Bg.

Харта BG - електронно списание за християнска апологетика // Bg.

Мегаполиси - електронно списание за социална и политическа философия // Bg.

Хляб и свобода - електронно списание на българския анархизъм; тематични броеве - Ботев и национализма, глобализацията, феминизъм и сексуална революция, избори и демокрация, анархо-синдикализъм (2000 - ...) // Bg.

Социологически и социално-антропологически изследвания - тримесечно издание на Департамент “Антропология” и Библиотеката на Нов български университет, (2000 - ...), гл. ред.: Иван Евтимов // Bg.

Будител - електронна версия на списанието за история, археология и памет; представя в популярен вид българската история и откритията на българските археолози; гл. ред. Пламен Крайски // Bg.

Историческо бъдеще - списание за исторически и интердисциплинарни изследвания; излиза два пъти в годината; публикува материали, които поставят под въпрос остарели интерпретации, търсят нови измерения на вече изследвани аспекти от историята, организират по нов начин събития и факти, провокират полемика и дискусии; (1997 - ...); съдържание и резюмета // Bg, En.

Исторически архив - издание на Съюза на учените в България; online отчасти // Bg.

Военно-исторически сборник - периодично издание, изцяло онлайн // Bg.

Известия по история - електронно научно-изследователско списание; ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград; гл. ред. Калин Порожанов // Bg.

Анамнезис - електронно историческо списание на Историческия факултет към СУ "Св. Кл. Охридски" // Bg.

*  Македонски преглед - Македонски научен институт // Bg , Bg , En .

*  Македоно-български преглед "Вардар" - списание за история, политика и култура; статии и материали, посветени на македонския въпрос; гл. ред. Георги Младенов // Bg , Bg , Bg .

Македонска трибуна - списание за политика, история и публицистика; гл. ред. Георги Младенов // Bg.

България Македония - списание за бизнес, култура и политика; на хартия и online срещу абонамент; редактори: Иван Николов, Зоя Андонова// Bg.

Известия на Варненското археологическо дружество - съдържание на списанието: 1908 - 1964 (1 - 15 кн.), съдържание на приемника: сп. Известия на Народния музей - Варна: 1965 - 1993 (1 - 29 кн.); юбилейна книжка 7 от 1921 г.: 20 г. Варненско археологическо дружество (online) // Bg.

*  ARCHAEOLOGIA BULGARICA - българско offline списание за история и археология; съдържание за 1997 и 1998 г.; абонамент // En , En .

Media Times Review - списание за политика, глобалистика, изкуство, нови медии (2001 - ...) // Bg.

*  Ние - издание за политика, идеология, история, култура; препратки; (1998 - ...); гл. редактор: Милена Върбанова // Bg , Bg .

Ново време - списание за социални идеи, политика и култура // Bg.

Политики - "вестник на гражданското общество": политология, социология, хуманитаристика, политика, дебати (2005-...) // Bg.

Психология Журнал - списание за психология, речник, новини, закони, публикации // Bg.

Инсайт - offline списание за популярна психология (2002 - ...) // Bg.

Обектив - издание на Български хелзинкски комитет: права на човека, права на малцинствата, медиакритика, политика, социология // Bg.

Форум Здравко Цанков - оnline списание за политика и история // Bg.

Полемики - списание на Националната студентска асоциация по политически науки; 1998-1999 // Bg.

Z-magazine - клон на международно независимо политическо списание за критическа мисъл върху политическия, културния, обществения и икономическия живот в Съединените щати; поддържа се от Александър Ванчев // Bg.

Библиосфера - електронно шестмесечно списание за хората, ценностите, технологиите в библиотечно-информационното пространство, // Bg.

Библион - регионален информационен бюлетин на Русенската библиотека "Любен Каравелов" // Bg.

Scientific Research - списание на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, анотации в HTML и пълни текстове в PDF формат (2001 - ...) // En.

Информационен бюлетин на БАН - месечно online издание; доклади, вести, прояви (1999 - ...) // Bg.

Научни съобщения на СУБ - клон Добрич - научно списание на Добричкия клон на СУБ, което излиза в 1 том годишно и публикува оригинални и обзорни научни статии от научните области, развити в региона; online - съдържанието // Bg.

БГ Наука - онлайн безплатно списание, енциклопедия, тестове, форум // Bg.


The Antropology of East Europe Review - шестмесечно списание за антропологически изследвания на Източна Европа; издание на източноевропейската група по антропология; свободен достъп; (1983 - ...) // En.

The Slavic review - тримесечно списание по славистика на университета в Илинойс; индекси на съдържанието: 1996 - 1998; резюмета на статиите // En.

Balkanistica - годишно offline списание за Югоизточна Европа; главен редактор: Donald L. Dyer;  съдържание на книжките: 1974 - 1999 // En.

Philosophia and literature - шестмесечно списание за хуманитаристика; достъп чрез абонамент, един брой за свободен достъп; (1995 - ...) // En.

Postmodern kulture (Muse) - четиримесечно списание на университета "Джон Хопкинс"; препратки; достъп чрез абонамент, последният брой - свободен достъп; (1990 - ...) // En.

Postmodern kulture - четиримесечно списание на университета "Джон Хопкинс"; търсачка; библиографии с анотации; препратки; свободен достъп; (1990 - ...) // En.

The Electronik Journal of Analytic Philosophy - годишно електронно списание по аналитична психология; препратки;  главен редактор: Craig De Lancey; свободен достъп; (1993 - ...) // En.

Applied Semiotics - електронно списание за приложна семиотика в областта на литературните изследвания // En, Fr.

Anthropoetics - шестмесечно електронно списание по генеративна антропология; специални броеве за Рене Жирар, религия, Волфганг Изер, деконструкция; e-mail list; препратки; главен редактор: Eric Gans; (1995 - ...) // En.

Мираж - електронно интердисциплинарно списание за компаративистични изследвания; гл. ред. Катица Кулявкова // Mk.


Махаон - международно историческо списание : история, документи, архиви, религия, митология, фолклор // Ru.

Лебед - Бостонски независимый алманах за литература, критика, публицистика; излиза от 07.02.1997; гл. ред. Валерий Лебедев // Ru.