Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ПЕТКО ХРИСТОВ

web

СТАТИИ

      1990
Предбрачното общуване в с. Ноевци, Брезнишко, през 20-30-те години на ХХ век. // В: Българска етнография, 1990, Кн. 6, 3-14. (Pre-nuptial Intercourse in Noevci, Breznik Region, in the 20s and 30s of 20th century. // In: Bulgarian Ethnography, 6, 1990, 3-14).

      1992
Снахачеството у българите. // В: Българска етнография, 1992, Кн. 3, 3-14. (“Snahachestvo” among the Bulgarians. // In: Bulgarian Ethnography, 3, 1992, 3-14).

Родителската клетва - регулатор на социалната справедливост. // В: Българска етнография, 1992, Кн. 5-6, 19-33. (The Parental Curse - a Regulator of Social Justice. // In: Bulgarian Ethnography, 5-6, 1992, 19-33).

      1995
Семейните отношения и тяхната ритуално-символна регулация в българската традиция. // В: Етно-културолошки зборник. Кнь. I, Сврльиг, 1995, 193-203. (Family Interrelations and Their Regulation by Ritual and Symbolic Patterns in Bulgarian Tradition. // In: Ethno-Cultural Annals. Book I, Svrljig (Yugoslavia), 1995, 193-203).

      1996
Обредното обозначение на нерегламентираното зачеване в западнобългарската сватба. // В: Българска етнология, 1996, Кн. 4, 62-72. (Ritual Marking of Non-regulated Conception in the West Bulgarian Marriage. // In: Bulgarian Ethnology, 4, 1996, 62-72).

      1997
Жената-“кучка”. Зооморфните характеристики на социокултурния статус на жената в патрилинейния брачен модел. // В: Етно-културолошки зборник. Кнь. III, Сврльиг, 1997, 183-191. (The Woman - “Bitch”. // In: Ethno-Cultural Annals. Book III, Svrljig (Yugoslavia), 1997, 183-191).

      1998
Увод в изучаването на институциите в българската народна култура. // В: В чест на Татяна Колева. С., 1998, 27-34. (Introduction in the Study of the Institutions in Bulgarian Traditional Culture. // In: In Honour of Tatjana Koleva. Sofia, 1998, 27-34).

      1999
Момата и момъкът в българската народна култура - аспекти на предбрачното общуване. // В: Етнология. Кн. 3, 1999, 61-115. (The Lassie and the Lad in Bulgarian Traditional Culture - Aspects of Pre-nuptial Intercourse. // In: Ethnology. 3, 1999, 61-115).

Трънският “светъц” - родов или семеен празник. // В: Българска етнология, 1999, Кн. 1-2, 117-130. (The Trun “Svetuts” (Saint) - a Clan or Family Holiday // In: Bulgarian Ethnology, 1999, 1-2, 117-130). // също: Ahnenkult in Westbulgarien: das Fest des Schutzheiligen. // In: Brunnbauer, Ulf ; Karl Kaser (Hg.) Vom Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien (19. und 20. Jahrhundert). Böhlau, Wien, 2001, 187-199.

Култово обоснованата патрилинеарност - Трънският “светъц”. // В: Дни на науката на Р. България и Р. Македония. С., СУ, 1999, 322-340. // също: Пиротски зборник, 2000, 25-26, Пирот, 79-88. (The Cultic-based Patrilineality - the Trn’s “Saint”. // In: Pirotski Zbornik, 25-26, Pirot (Yugoslavia), 2000, 79-88).

“Дуркината нива” и сватбеният дарообмен. // В: Българска етнология, 1999, Кн. 3-4, 56-76. (“Dourkina niva” and the Exchange of Wedding Gifts. // In: Bulgarian Ethnology, 1999, 3-4, 56-76). // също: The “Ransom” for the Missing Virginity of the Bride. // In: Македонски фолклор (Macedonian Folklore), 60, Skopje (Macedonia), 2002 (XXIX). (in press)

      2000
Ритуализирани форми на предбрачно общуване в българската традиция. // В: Жизненият цикъл. Доклади от Българо-сръбска научна конференция, 12-16 юни, 2000. С., 2000, 265-271. (The Ritualized Forms of the Pre-nuptial Intercours in Bulgarian Tradition. // In: The Life Cycle. Sofia, 2000, 265-271) .

Лиминалността на яловицата (жената - бездетка) в българската традиция. // In: Ethnoses and cultures on the Balkans. Vol. 1, Sofia, 2000, 254-267. (The Liminality of the Childless Woman in Bulgarian Tradition).

      2001
Зачеването в българската народна култура - норми и забрани. // В: HOMO BALCANICUS. Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. Средневековье. Новое время. Москва, 2001, 93-98. (Conceive in the Bulgarian Traditional Culture - Norms and Taboo. // In: HOMO BALCANICUS. Moskow, 2001, 93-98).

Как се “кърпи” булка. // В: Народна култура на балканджиите. Т. ІІ, Габрово, 2001, 146-157. (How “to Mend” the Bride. // In: The Traditional Culture of the Mountaineers. Vol.II, Gabrovo, 2001, 146-157).

Култура и граница, култура на границата (Сръбската слава и/или българският събор). // В: The Border. Т. 1, София, 2001, 5-20. (Culture and Border, the Culture on the Border (the Serbian slava and/or the Bulgarian sabor) - In: The Border. Vol. 1, Sofia, 2001, 5-20). // също: Use of the Holiday for Propaganda Purposes (the “Serbian” slava and/or the “Bulgarian” sabor). - In: Ethnologia Balkanica. 6, 2002. (in press)

Граница и/или център (Оброчни места в Трънско, Годечко и Пиротско). // In: Етно-културолошки зборник. Кнь. VІІ, Сврльиг, 2001, 27-34. (Border and/or Centre - the Consecrated Votive Places in Tran, Godech and Pirot region. // In: Ethno-Cultural Annals. Book VII, Svrljig (Yugoslavia), 2001, 27-34).

Селищните и семейните празници - общностни маркери. // В: Обичаjи животног циклуса у градскоj средини. Друга српско-бугарска научна конференциjа, 6-8. септембар 2001. Београд, 2002, 103-113. (Hristov, P. Rural and the Family Holidays - Social Markers. // In: Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding. Belgrad (Yugoslavia), 2002, 103-114).

      2002
Семейно-родовата кръвна жертва в Средна Западна България. // В: Археологiя та етнологiя Схiдної Европи: матерiали i дослiдження. Т. 3, Одеса (Україна), 2002, 283-286. (The Family-Patronymic Blood Sacrifice in Middle Western Bulgaria). // също: Семейно-родовая кровная жертва в Середней Западной Болгарии. // В: Живая старина. 4, Москва (Россия), 2002 (in press) // също: Семейно-родовата кръвна жертва в Средна Западна България. // В: Пиротски зборник, 27-28, Пирот, 2002. (The Family-Patronymic Blood Sacrifice in Middle Western Bulgaria. // In: Pirotski Zbornik, 27-28, Pirot (Yugoslavia), 2002). (in press)

Традиционна социална организация (народни институции) и норми на поведение на населението в Годечко-Драгоманско-Царибродския регион през първата половина на ХХ век. // В: Годечко-Царибродският край от древността до наши дни - история, език, култура. С., 2002. (Traditional Social Organization and Norms of Behavior of the Godeč-Dragoman-Caribrod Region Population in the first half of XX c.” // In: Godeč-Caribrod Region from Old to Modern Days - history, language and culture. Sofia, 2002). (in press)

Семейно-родовое жертвоприношение в регионах болгарско-сербского пограничья. // В: Балканское и славянское языкознание: HOMO BALCANICUS. Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. Средневековье. Новое время. . Москва, 2002. (Family-Kinship Sacrifice in the Bulgarian-Serbian Border Regions. - In: Balkan and Slavic Linguistics. HOMO BALKANICUS. Behavioral Scenarios and Cultural Roles. Ancient Period. Middle Ages. Modern Period. Moskow, 2002). (in press) // също: Семейно-родственото жертвоприношение в регионите на българо-сръбското пограничие. // В: Българска етнология, 3, София, 2002.

За изучаването на празника и за “употребата” му. // В: Човекът и неговото пространство. Международно теренно проучване и дискусия. Vol. 1 (Материали за дискусия), София, 2002, 5-65. (On the Study of Selebration and On Its “Use”. - In: The Human Being and Its Space. Vol. 1, Sofia, 2002, 5-65). // също: За празниците и тяхната “употреба”. // В: Първа международна конференция “Култура, религии и традиции на народите”, Варна, 3-6. Х. 2002. (in press)

The Norms of Behaviour and the Social Constructing of the Sex: Gender Specifics in the Process of “Inheriting” of the Ritual Roles in the South-Slavic Cultures on the Balkans in the First Half of ХХ Century. // В: Обичай и закон на Балканите. Зимни балкански срещи, 26-28. ІІ. 2002, Благоевград, 2002 (in press).

 

 

© Петко Христов, 2002
© Издателство LiterNet, 26. 12. 2000
=============================
Първо издание, електронно.