Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЛИТЕРАТУРА

Веселин Рангелов

web | Атлас

Ангелова 1961: Ангелова, Р. Кратка история на българската архитектура. София: БАН, 1961.

Андреев 1993: Андреев, И. Чудесата на свети Николай. Свещените места на св. Николай Чудотворец в България. София: Антиба, 1993.

Антонов 1974: Антонов, В. Естественные условия - категория объемно-пространственной композиции. Киев: Строительство и архитектура, 1974.

Атанасов 1905: Атанасов, В. Урвич и Бистрица. Кокалянский монастир и Мала Света гора. Археологическо-исторически бележки. София, 1905.

Бакалов 2003: Бакалов, Г. Kъсно средновековие и Възраждане. // История на Българите. Том 2. София: Труд, 2003.

Баласчиев 1942: Баласчиев, Г. Кремиковският манастир "Св. Георги" и древните му християнски останки. // Минало, 1942.

Бербенлиев 1987: Бербенлиев, П. Архитектурното наследство по българските земи. София: Септември, 1987.

Бигович 2013: Бигович, Р. Църквата в съвременния свят. Прев. от сръб. С. Тутеков. София: Омофор, 2013.

Богданов 1971: Богданов, Ив. Български твърдини. Книжовни огнища, крепости и манастири в София и Софийско. София: Народна просвета, 1971.

Божилов, Тулешков, Прашков, Стамов 2008: Божилов, И., Тулешков, Н., Прашков, Л., Стамов, Ст. Български манастири. София, 2008.

Болутов 1961: Болутов, Д. Български исторически паметници на Атон. София: Наука и изкуство, 1961.

Браун 2000: Браун, П. Култът към светците. Възход и функции в латинското християнство. Превод от английски д-р Оксана Минаева. София: Агата А, 2000.

Бремер 2012: Бремер, Т. Кръстът и Кремъл: кратка история на Православната църква в Русия. Превод Емил Иванов. София: Омофор, 2012.

Бръмбаров 1980: Бръмбаров, И. Родопите - курортно-туристически потенциал. София: Профиздат, 1980.

Бръмбаров 1982: Бръмбаров, И. Родопите - курортно-туристическа територия. София: Профиздат, 1982.

Българската 1972: Българската народност през ХV век. София, 1972.

Българската 2003: Българската църква през вековете. Научна сесия по случай 1130 години от учредяването на Българската църква и 130 години от създаването на Българската екзархия. Съст. П. Петков. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003.

Вазов 1968: Вазов, Ив. Седем престола. // Иван Вазов. Избрани пътеписи. София: Наука и изкуство, 1968, с. 238-243.

Василиев 1971: Василиев, А. Софийската "Света гора". // Славяни, 1971, бр. 5.

Венедиков 1995: Венедиков, И. Прабългарите и християнството. Стара Загора: Идея, 1995.

Воденска 1983: Воденска, М. Оценка на природните курортно-туристически ресурси в селищните системи на Благоевградски окръг. // Годишник на СУ, ГГФ, 76, 1983, кн. 2: География, с. 207-228.

Генчев, Георгиева 1999: Генчев, Н., Георгиева, Цв. История на България XV-XIX век. Том 2. София: Анубис, 1999.

География 1997: География на България. Физическа и икономическа география. София: АИ "Марин Дринов", 1997.

Гюзелев, Петров 1969: Гюзелев, В., Петров, П. Княз Борис I. България през втората половина на IX век. София: Наука и изкуство, 1969.

Джурова, Велинова, Патев, Полимирова 2002: Джурова, А., Велинова, В., Патев, И., Полимирова, М. Девическият манастир "Покров пресвятия Богородици" в Самоков. София: СИБАЛ, 2002.

Димитрова 2001: Димитрова, Д. Софийската Мала Света гора. // Ави-тохол, 2001, № 14-15, с. 118-120.

Динева 2007: Динева, В. Софийската Мала Света гора. София: Медиатама, 2007, с. 147-154.

Закон 2004-2005: Закон за регионалното развитие. // ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004 г., изм. ДВ. бр. 32 от 12 април 2005 г.

Закон 2009-2012: Закон за културното наследство. В сила от 10.04.2009 г. // ДВ, бр.19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм. ДВ. бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г.

История 2003: История на българите в осем тома. Том 1: От древността до XIV век. София: Знание, Труд, 2003.

Ковачев 1967: Ковачев, М. Българско монашество в Атон. София, 1967.

Козлов 1992: Козлов, В. Святая гора Афон и судьбы ее рус. обитателей. // Дипломатический ежегодник [1990]. Москва, 1992, с. 227-248.

Кънев 1992: Кънев, Г. Особености на методите и показателите за оценка на релефа според изискванията на отдиха и туризма. // Годишник на СУ, ГГФ, 82, 1992, № 2, с. 253-266.

Мартинов 2011: Мартинов, Г. Софийската Мала Света гора: Стари църкви, манастири, параклиси и оброчища в София и околностите. София: Самиздат, 2011. с. 20-21.

Милев-Огин, Берберов 1981: Милев-Огин, Б., Берберов, М. Атон - легенда жива. София, 1981.

Минчева 2010: Минчева, К. Манастирите в Югозападните български земи през ХV-ХVІІ век: манастирската мрежа в Кюстендилски санджак. [Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", шифър: 05.03.06 - История на България (ХV-ХVІІІ в.)]. София, 2010.

Михаилов 2008: Михаилов, П. Манастирите в България като част от селищната мрежа на страната. Пловдив: Интелексперт-94, 2008.

Мухина 1973: Мухина, Л. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. Москва: Наука, 1973, 95 с.

Николов 2000: Николов, А. Едно пътуване от Пазарджик до Атон преди 150 години. // Марица (Пловдив), 2000, № 1, с. 61-67.

Николов 2008: Николов, А. Место и роль Болгарии в средневековой полемике православного Востока против католического Запада (на основе славянских переводных и оригинальных текстов XI-XIV вв.). // XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Том 1. Москва, 2008, с. 123-127.

Николова1999: Николова, Е. Манастири в Софийско: Местоположение, кратка история, природни забележителности. София: Арт-А, 1999.

Опознавателен 2011: Опознавателен поклоннически пътеуказател към духовните светилища в Софийското светогорие. Съст. Желязко Тодоров, Зорница Костадинова. София: Синод. издателство, 2011.

Папахрисанту 2003: Папахрисанту, Д. Атонско монаштво: почеци и организација. Београд, 2003.

Пацов 2004: Пацов, Й. Седемте престола на вярата. // Усури, 2004, № 1/3, с. 96-97.

Пенин 2007: Пенин, Р. Природна география на България. София: Булвест 2000, 2007.

Петров 1990: Петров, П. Ландшафтознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1990.

Попова, Тишков и др. 1989: Попова, Н.,Тишков, Х. и др. Природни рекреационни ресурси на българските планини. // Природният и икономическият потенциал на планините в България. София: БАН. Географски институт, 1989.

Прашков, Шаренков 1987: Прашков, Л., Шаренков, А. Паметници на културата на Света гора-Атон. София: Български художник, 1987.

Софийските 1992: Софийските манастири. София, 1992.

Сотиров 2008: Сотиров, П. Българските манастири. София, 2008.

Судаков 1995: Судаков, В. Еп. Афон в жизни Русской Православной Церкви в XIX-нач. XX в. Саранск, 1995, с. 108-128.

Темелски 2000: Темелски, Х. Самоков през Възраждането. София, 2000.

Чавръков 2001: Чавръков, Г. Български манастири: Албум-пътеводител. София: Хайни, 2001.

 

Article 1995-2014: Article 105 of the Constitution of Greece - The regime of Mount Athos. // Hellenic Resources Network, 1995-2014 <http://www.hri.org/MFA/syntagma/artcl120.html#A105> (18.12.2016).

Binns 2002: Binns, J. An Introduction to the Christian Orthodox Churches. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 57.

Descat, Willis 1982: Descat, A., Willis, C. Quand vient l’automne. // L’ami des jardins et de la maison, 1982, № 687.

Facaros, Theodorou 2003: Facaros, D., Theodorou, L. Greece. New Holland Publishers, 2003.

Human 2012: Human Rights Aspects of Current Problems of Mount Athos Report to the international conference "The Holy Mount Athos - the unique spiritual and cultural heritage of modern world". Weimar, Germany, June 23-26, 2012.

Kadas n.d.: Kadas, S. The Holy Mountain (in Greek). Athens: Ekdotike Athenon. n.d..

Karamitsos 2006: Karamitsos, A. Hellas 2006: stamp catalog and postal history. Vol. 2. Thessaloniki: A. Karamitsos, 2006, pp. 5-6.

Scupoli 1978: Scupoli, L. Nicodemus of the Holy Mountain. Unseen warfare: the Spiritual combat and Path to paradise of Lorenzo Scupoli. St Vladimir's Seminary Press. 1978.

 

 

© Веселин Рангелов
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 25.12.2016
Веселин Рангелов. Атлас. Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси. Варна: LiterNet, 2016.